Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΥ

MK
+ 357 22893877
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Αποστολίδη, 203
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1

'Ελαβε πτυχίο Σύγχρονης Λογοτεχνίας (Lettres Modernes) απο το Πανεπιστήμιο Champagne-Ardennes (Ρενς/1984), πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στις Επιστήμες της Γλώσσας (Sciences du Language) από το Πανεπιστήμιο René Descartes (Paris V/1994) της Σορβόννης. Μεταξύ 1989 και 1994 εργάστηκε στο Κέντρο Μελετών και Ερευνών για Θέματα Γλωσσικού Σχεδιασμού (Centre d’Etudes et de recherches en planification linguistique) του Πανεπιστημίου René Descartes (Paris V – Sorbonne), πανεπιστημιακή ερευνητική μονάδα υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κοινωνιογλωσσολογίας Louis-Jean Calvet. Εργάστηκε ως λέκτορας γαλλικής γλώσσας στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ιδιωτικού κολεγίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Philips College στη Λευκωσία από το 1994 έως το 1996. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εργάζεται από το 1997 όπου σήμερα κατέχει θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών.

Υπήρξε Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κύπρου εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Κύπρου (1997-1999), συνεργάτιδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη) (1994-2003). Συνεργάστηκε με το Research Centre on Multilingualism (Βρυξέλλες) (2003-2004) για τη σύνταξη του Euromosaic III: Presence of Regional and Minority Language Groups in the New Member States 2004, European Commission (Education and Culture). Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Kύπρου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής φοιτητών Campus Europeae ως εμπειρογνώμονας για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (FLTEX). Εκπροσώπησε επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα (EFNIL) (2010-2015).

Διετέλεσε πρόεδρος της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου (CyLing) (2013-2017), της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος. Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Διγλωσσίας Κύπρου (2019). Από το 2008 είναι διορισμένο μελος της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την αναβίωση της κυπριακής αραβικής και από το 2013 επιστημονική υπεύθυνη για το ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με στόχο την αναβίωση και τη διδασκαλία της κυπριακής αραβικής και για τη δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης. Συνεργάστηκε με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της Ελλάδας για την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων» (http://www.edulll.gr/?p=29465) | ΕΣΠΑ 2014-2020. Ιούνιος 2016.

Κοινωνιογλωσσολογία, Γλωσσική πολιτική και γλωσσικός σχεδιασμός, μειονοτικές γλώσσες, αναβίωση της Κυπριακής Αραβικής

Το ερευνητικό της έργο κινείται προς δύο κατευθύνσεις οι οποίες υπάγονται στο ευρύτερο πλαίσιο έρευνας και προβληματισμού της κοινωνιογλωσσολογικής προσέγγισης των γλωσσικών φαινομένων: μια μακροσκοπική κατεύθυνση που πραγματεύεται θέματα γλωσσικής πολιτικής και γλωσσικού σχεδιασμού στην ευρύτερη κυπριακή κοινωνία και μια μικροσκοπική κατεύθυνση που επικεντρώνεται στην περιγραφή των γλωσσικών χρήσεων των κυπρίων ομιλητών αφενός και στην εφαρμογή των αρχών του Γλωσσικού σχεδιασμού στην αναβίωση των γλωσσών αφετέρου.

Σε σχέση με την κυπριακή, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μελέτη των γλωσσικών πολιτικών που υιοθετούνται και των σχεδιασμών που τίθενται σε εφαρμογή για να επιλυθούν (πραγματικά ή φανταστικά) γλωσσικά προβλήματα ή διλήμματα που απασχόλησαν κατά καιρούς την κυπριακή κοινωνία: μετάφραση της νομοθεσίας στα ελληνικά, επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου Κύπρου, κρίση της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο, χρήση της γλώσσας στη δημόσια διοίκηση, τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων, αναβίωση μειονοτικών γλωσσών στην Κύπρο, γλωσσικές πρακτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.ά. Οι πολιτικές και ο σχεδιασμός (ή η απουσία επιλογής πολιτικής/σχεδιασμού) που προωθούν συγκεκριμένα θεσμικά όργανα, κοινωνικές ομάδες ή πολιτικά σύνολα σε θέματα γλώσσας, εξετάζονται σε συνάφεια με την υπάρχουσα (γλωσσική και πολιτική) ιδεολογία και σε σχέση με τη διαδικασία συγκρότησης εθνικής/κρατικής ταυτότητας που συναρτώνται άμεσα με τις ιδιαιτερότητες της ιστορικής πορείας του νησιού (αποικιοκρατία, δικοινοτισμός, διχοτόμηση) και τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που σημαδεύουν την κυπριακή κοινωνία τα τελευταία πενήντα τουλάχιστον χρόνια.

Τέλος, η κυπριακή ποικιλία εξετάζεται στο πλαίσιο του ευρύτερου ερευνητικού πεδίου που αφορά τις μη κυρίαρχες ποικιλίες των κοινών γλωσσών (non-dominant varieties of standard languages) που προτείνει να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους της περιγραφής από τη διάλεκτο στους ομιλητές και τις γλωσσικές τους πρακτικές, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την κλασική διφυϊκή σχέση που αποδίδεται συνήθως σε διάλεκτο και κοινή, και κατ΄ επέκταση την περιγραφή της κυπριακής ως κλειστού συστήματος δομών, υπογραμμίζοντας τη μετεξέλιξη του διφυϊκού σχήματος σε συνεχές γλωσσικών χρήσεων.

Στο πεδίο του εφαρμοσμένου γλωσσικού σχεδιασμού κινείται και το μεταγενέστερο ενδιαφέρον της για ζητήματα αναβίωσης σοβαρά απειλούμενων μειονοτικών γλωσσών, με αφορμή την αποκατάσταση της κυπριακής αραβικής, γηγενούς μειονοτικής γλώσσας που αναγνωρίστηκε από το κυπριακό κράτος το 2008 ως μειονοτική γλώσσα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Χάρτη για τις επαρχιακές και μειονοτικές γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνήτρια έχει οριστεί επιστημονική υπεύθυνη για το ερευνητικό πρόγραμμα Στήριξης και Αναβίωσης της Κυπριακής Αραβικής που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου από το 2013 και ασχολείται με τους τρόπους διατήρησης και αναβίωσης της γλώσσας κυρίως μέσα από την καταγραφή των τελευταίων φυσικών ομιλητών (documentation), την αύξηση της ορατότητας και της αποδοχής της γλώσσας (image planning) και τη διαδικασία διδασκαλίας της, εφόσον έχει πάψει να μεταδίδεται από τους γονείς στα παιδιά (acquisition planning). Η δημιουργία διδακτικού υλικού προϋποθέτει μια σειρά από δράσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο την κωδικοποίηση, τη διατύπωση ορθογραφικών συμβάσεων και την τυποποίηση της γραφής της κυπριακής αραβικής, την ανάλυση και την περιγραφή των δομών της καθώς και μια σειρά αποφάσεις σε σχέση με τη διαχείριση των εν εξελίεξι αλλαγών, των δάνειων λέξεων και των λεξιλογικών κενών καθώς και την ανάπτυξη η γλωσσικών πόρων (corpus planning). Στις πιο πρόσφατες έρευνές της που σχετίζονται με την κυπριακή αραβική επιχειρεί τη χαρτογράφηση των ομιλητών της κυπριακής αραβικής που προέρχονται από τον Κορμακίτη και τη δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης της γλωσσικής τους επάρκειάς που να λαμβάνει υπόψη τις κοινωιογλωσσικές ιδιαιτερότητες της κοινότητας καθώς και την ιδιαίτερη κατάσταση της γλώσσας σήμερα (ερευνητικό έργο MapCyArS με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντης).

1. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Η ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

˜2021 Καρυολαίμου, Μ. et al. Sanna A1. Διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της κυπριακής αραβικής. Επίπεδο A2. Θεματικές ενότητες 8-13. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.˜2020 Καρυολαίμου, Μ. et al. Sanna A1. Διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της κυπριακής αραβικής. Επίπεδο A1. Θεματικές ενότητες 1-7. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. ˜2017 Καρυολαίμου, Μ., Αρμοστής Σπ., Βασίλη, Μ. & Ζωνιά Η. Εγχειρίδιο γραφής της κυπριακής αραβικής. Ηλεκτρονική δημοσίευση. ˜2014 Karyolemou, Μ., Baider, F. & Katsoyannou, M. Actes du 30ο Colloque international de linguistique fonctionnelle (SILF). Fernelmont: EME Éditions. ˜2013 Karyolemou, M. & Pavlou, P. (επιμ.) Language Policy & Planning in the Mediterranean World. Κέμπριτζ: Cambridge Scholars. ˜2009 Tsiplakou, S. Karyolemou, M., Pavlou, P. (επιμ.) Language Variation - European Perspectives. Vol 2 in Studies in Language Variation. Άμστερνταμ : John Benjamins. ˜2004 Goutsos, D. & Karyolaimou, M. (επιμ.) «The sociolinguistics of Cyprus I: Studies from the Greek Sphere». International Journal of the Sociology of Language 168.

2. ΑΡΘΡΑ

˜2021 Karyolemou, M. “Teaching endangered languages of oral tradition: How and what to assess?” Applied Linguistics 2021: 1-23. https://doi.org/10.1093/applin/amab045. 2021. Christodoulou, Ch., Armostis, S. & Karyolemou, M. “The definiteness marker of Cypriot Arabic: A phonological account”. Journal of Semitic Studies LXVI/2: 503-521.  2021. Karyolemou, M. & Armostis, Sp. « Langue ancienne, écriture nouvelle : codification et standardisation de l’arabe de Chypre ». Cahiers du Centre d’Etudes Chypriotes 50: 407-429. 2019 Karyolemou, M. “A story at the periphery: Documenting, standardizing and reviving Cypriot Arabic”. International Journal of the Sociology of Language 260: 1-14 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ijsl.2019.2019.issue-260/ijsl-2019-2045/ijsl-2019-2045.pdf˜2020. Καρυολαίμου, Μ., Σολωμού, Λ., Ζωνιάς Η., Βασίλη, Μ. «Αξιολόγηση της επάρκειας και απειλούμενες γλώσσες η περίπτωση της κυπριακής αραβικής.» Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί. Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 2020. Καρυολαίμου, Μ.  «‘Μικρές ιστορίες’ για την κυπριακή αραβική: από το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης στη διδακτική πράξη». Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί. Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ˜2019. Karyolemou, M. “A story at the periphery: Documenting, standardising and reviving Cypriot Arabic”. International Journal of the Sociology of Language 260: 1-14 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ijsl.2019.2019.issue-260/ijsl-2019-2045/ijsl-2019-2045.pdf ˜2018. Karyolemou, M. "Language revitalization, land and idneity in an enclave Arabb community in Cyprus"m in: Sebastian Drude, Nicholas Oster and Marielle Moser (eds.) Documentation and description. Proceedings of the 22nd Annual Conference of the Foundation for Endangered Languages (FEL XXII, 2018). Λονδίνο: EL Publishing: 14-18. http://www.elpublishing.org/book/endangered-languages-and-the-land. ˜2017. Καρυολαίμου, Μ. & Θεοφάνους, Π. "Γλωσσική πολιτική και οικονομικη δραστηριότητα: η περίπτωση τριών κυπριακών επιχειρήσεων". Πρακτικά τηε 37ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής τπυ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 365-374.  2017. Baider, F. & Karyolemou, M. "Linguistic Umheimlichkeit: The Armenian and Arab communities of Cyprus", στο: Jessner-Schmid, Ulrike & Kramsch, Claire (επιμ.) The The multilingual challenge: Cross-disciplinary perspectives. Trends in Applied Linguistics 16. Βερολίνο: Mouton de Gruyter. 185-209. ˜2015. Karyolemou, M. “Language use in higher education in Cyprus: National aspirations, language ideology and economic development”, στο: G. Stickel & Cecilia Robustelli (επιμ.) Language use in university teaching and research Contributions to the Annual Conference 29014 of EFNIL in Florence. Φρανκφούρτη: Peter Lang (Duisburger Papers on Research in Language and Culture 94). 205-218. ˜2014. Καρυολαίμου, Μ. & Μαγκλάρα, Μ. "Διδακτικοί λόγοι και μαθητικές ταυτότητες: παραδείγματα από σχολεία ΖΕΠ". Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 34. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 193-205.  2014. Karyolemou, M. «Bi-dialectalisme, diglossie et continuum dialectal : les facettes multiples de la communauté grécophone de Chypre». Actes du 30e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Παρίσι: EME Éditions. 97-100. 2014. Karyolemou, M. “What can sociolinguistics tell us about learned literary languages”, στο: Martin Hinterberger (επιμ.) The language of Byzantine learned literature. Turnhout: Brepols. 34-51. ˜2013. Καρυολαίμου, Μ. «Διγλωσσία ή η περιπλάνηση ενός όρου στο πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας». Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας. Αθήνα: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. 11-15. 2013. Karyolemou, M. « Politiques linguistiques et plurilinguisme à Chypre », στο: J.-C. Herreras (επιμ.) Politiques linguistiques en Europe. Valenciennes: Presses Universitaires de Valenciennes. 41-72. 2013. Karyolemou, M.  “Introduction”, στο: Μ. Karyolemou & P. Pavlou (επιμ.) Language policy and planning in the Mediterranean world. Κέμπριτζ: Cambridge Scholars. 1-10. 2013. Fabienne Baider & Karyolemou, M. « Politique et changement linguistiques: une étude comparée entre la presse française et chypriote », στο: Μ. Karyolemou & P. Pavlou (επιμ.) Language policy and planning in the Mediterranean world. Κέμπριτζ: Cambridge Scholars. 122-142. ˜2012. Karyolemou, M. «De la bipolarité à la multiplicité : quel avenir linguistique pour le seul état divisé de l’Union Européenne ?», στο: J.-C. Herreras (επιμ.) L’Europe des 27 et ses langues. Valenciennes: Presses Universitaires de Valenciennes. 239-254. 2012. Karyolemou, M. “Cypriot Greek as a non-dominant variety of Greek”, στο: R. Μuhr et al. (επιμ.) Non-dominant Varieties of pluricentric languages. Getting the picture. In memory of Michael Clyne. Βιέννη: Peter Lang. 167-186. 2012. Karyolemou, M. “Aspectes d’identitat a la comunitat àrab de Xipre”, στο: J. Argenter (επιμ.), Identitat, Europa, Mediterrània. Dinàmiques identitàries a la Mediterrània. Βαρκελόνη: Càtedra UNESCO de Llengües i Educació & Institut dʼEstudis Catalans. 117-132. 2012. Karyolemou, M. & Magklara, M. “Multilingualism at the periphery: Language centered activities in zones of educational priority”, στο: G. Stickel & M. Carrier (επιμ.) Language education in creating a multilingual Europe. Proceedings of the XX EFNIL Conference on the Role of Language Education in Creating a Multilingual Europe. Φρανκφούρτη: Peter Lang (Duisburger Papers on Research in Language and Culture 94). 127-141. ˜2010. Καρυολαίμου, Μ. «Γλωσσική πολιτική και γλωσσικός σχεδιασμός στην Κύπρο», στο: Α. Βοσκός, Δ. Γούτσος & Α. Μόζερ (επιμ.) Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ως σήμερα. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 242-261. 2010. Karyolemou, M. “The demographics of the Cypriot Maronite community and of Cypriot Arabic speakers”, στο: B. Bilenberg & C. Constantinou (επιμ.) Empowerment through language revival: Current efforts and recommendations for Cypriot Maronite Arabic. Λευκωσία: PRIO: Paper 2. 1-7. 2010. Karyolemou, M. “Lesser-used national languages in higher education: The case of Greek in Cyprus”, στο: M. Humar και M. Zagar Karer (επιμ.) Language diversity and national languages in higher education. Ljubljana: Scientific Research Centre SASA. 37-42. ˜2009. Karyolemou, M. “Minorities and minority languages in Cyprus”, στο: Α. Varnavas, N. Koureas & M. Elia (επιμ.) The minorities of Cyprus: Development patterns and the identity of the internal-exclusion. Κέιμπριτζ. Cambridge Scholars Publishing. 316-336. 2009 Tsiplakou, S. Karyolemou, M., Pavlou, P. 2009. «Introduction», στο: Tsiplakou, S. Karyolemou, M., Pavlou (επιμ.) Language variation - European perspectives. Vol 2 in Studies in language variation. Άμστερνταμ: John Benjamins. 2-11. ˜2008. Καρυολαίμου, Μ. «Τι απέγινε η κυπριακή διάλεκτος; Δημογραφία και γλωσσική επαφή στην Κύπρο του 21ου αιώνα». Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών XXXIV. Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. 451-492. 2008. Καρυολαίμου, Μ. «Η κυπριακή διάλεκτος, παλιά και νέα― από τον ένα πόλο στον άλλο». Νεοελληνική Διαλεκτολογία. Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Διαλεκτολογικού συνεδρίου. Aθήνα: Kέντρο Eρεύνης των Nεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων. 233-256. 2008. Karyolemou, M. «Des représentations de gens bien avertis, ou la langue malgré le linguiste», στο: Au. Moussirou-Mouyama (επιμ.) Les boîtes noires de Louis-Jean Calvet. Παρίσι: L’Harmattan. 246-264. 2008. Karyolemou, M. « Régularisation et simplification dans le parler grec de Chypre : le cas du verbe άγω », στο: A. Veiga & M. I. González Rey (επιμ.) La diversité linguistique. Actes du 31e Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Lugo: Axac, 181-184. 2008. Karyolemou, M. “Promoting bi/multilingualism in Europe: Language use and language teaching in higher education”, στο: Σ. Παυλίδου (επιμ.) Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 28. Πρακτικά της 28ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, σελ. 194-205. ˜2007. Karyolemou, M. « La langue turque à Chypre : gestion d’une diglossie à bilinguisme de minorité», στο: B. Fabienne (επιμ.) Emprunts linguistiques, empreintes culturelles. Métissage orient-occident. Παρίσι: L’Harmattan. 125-140. ˜2006. Karyolemou, M. “Reproduction and innovation of communicative patterns in a former-‘diglossic’ community”, στο: R. Muhr (επιμ.) Reproduction and innovation in language and communication in different language cultures/Reproduktionen und Innovationen in Sprache und Kommunikation verschiedener Sprachkulturen. Βιέννη: Peter Lang. 39-56. ˜2005. Karyolemou, M. “An island, some languages and a dialect”, στο: J. Deckers, M-E. Mitsou & S. Rogers (επιμ.) Beiträge zur Kulturgeschichte Zyperns von der Spätantike bis zur Neuzeit. Μóναχο: Waxmann. 149-162. ˜2004. Goutsos, D. & Karyolemou, M. "Introduction", στο: The sociolinguistics of Cyprus: Studies from the Greek sphere. International Journal of the Sociology of Language 168: 1-17. 2003. Karyolemou, M. ‘Keep your language and I will keep mine’: Politics, language and the construction of identities in Cyprus”, στο: D. Nelson & M. Nelson Dedaic (επιμ.) At war with words. Άμστερνταμ/Νέα Υόρκη: Mouton de Gruyter. ˜2002. Καρυολαίμου, Μ. «Μακρογλωσσικός και μικρογλωσσικός σχεδιασμός στην Κύπρο», στο: Ch. Clairis (επιμ.) Recherches en linguistique grecque/Γλωσσολογικές έρευνες για την ελληνική. Τόμος I. Παρίσι: L’Harmattan. 277-280. 2002. Karyolemou, M. "When language policies change withour changing. Language Policy 1/3. σελ. 213-236. ˜2001. Καρυολαίμου, Μ. «Ταυτότητα και τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων στην Κύπρο». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 22ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 300-310. 2001. Καρυολαίμου, Μ. «Λαϊκή γλωσσολογία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προϋποθέσεις και μηχανισμοί», στο: Π. Μπουκάλας & Σπ. Μοσχονάς (επιμ.) Γλώσσα και δημοσιογραφία. Πρακτικά Συνεδρίου (Αθήνα, 15-16 Απριλίου 2000). Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Ελλάδας. 71-84. 2001. Καρυολαίμου, Μ. «Γλωσσικός σχεδιασμός και γλωσσική πολιτική: η περίπτωση της Κύπρου», Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σελ. 391-398. 2001. Karyolemou, M. “From linguistic liberalism to legal regulation: The Greek language in Cyprus”. Language Problems and Language Planning 25/1: 25-52. ˜2000. Καρυολαίμου, Μ. «Η κυπριακή: διάλεκτος ή ιδίωμα?», στο: A.-Φ. Xριστίδης (επιμ.) H ελληνική και οι διάλεκτοί της/La langue grecque et ses dialectes (δίγλωσση έκδοση). Αθήνα: Eλληνική Δημοκρατία, Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων & Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας. 43-48 (ελληνικά) και 111-115 (γαλλικά). 2000. Καρυολαίμου, Μ. «Kυπριακή πραγματικότητα και κοινωνιογλωσσική περιγραφή». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 20ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 203-214. 2000. Karyolemou, M. "'Ne touchez-pas à mon dialecte': normalisation des noms gépgraĥiques et saillance de variables à Chypre. Journal de l'Association canadienne de linguistique appliquée 2/1: 1001-1013. 2000. Karyolemou, M. & Pavlou, P. “Language attitudes and assessment of salient variables in a bi-dialectal speech community”. ICLaVE 1. Proceedings of the first International Conference on Language Variation in Europe. Βαρκελώνη: Universitat Pompeu Fabra. 110-120. ˜1999. Καρυολαίμου, Μ. «Περιγραφική γλωσσολογία και γλωσσική πραγματικότητα: η περιγραφή διαλεκτικών κοινοτήτων». Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Eλληνική Γλώσσα. Aθήνα: Eλληνικά Γράμματα. 596-604. 1999. Καρυολαίμου, Μ. «Δυναμική των γλωσσών και λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες στην Eυρωπαϊκή Ένωση», στο: A.-Φ. Xριστίδης (επιμ.) ‘Ισχυρές’ και ‘ασθενείς’ γλώσσες στην Eυρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 329-234. ˜1998. Karyolemou, M. « Mythes et réalités sur l’insularité: le cas de Chypre». Plurilinguismes 15: « Des îles et des langues ». 200-219. 1998. Calvet, L.-J. & Karyolemou, M. « Ιntroduction ». Plurilinguismes 15: « Des îles et des langues ». i-vii.˜ 1997. Καρυολαίμου, Μ. «H Eυρωπαϊκή γλωσσική πολιτική, η γαλλοφωνία και το μέλλον της ελληνικής γλώσσας». Πρακτικά της ημερίδας ‘Ισχυρές’ – ‘ασθενείς’ γλώσσες στην Eυρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλλη­νι­κής Γλώσσας. 197-206. 1997. Karyolemou, Μ. “Accommodation theory and the use of the aorist in the Cypriot variety”, στο: G. Drachman, A. Malikouti-Drachman, J. Fykias J. & C. Klidi (επιμ.): Greek Linguistics: Proceedings of the Second International Conference on Greek Linguistics. Σαλσβούργο: W. Neugebauer Verlag GmbH. Τόμος 2: 707-726. 1997. Karyolemou, M. «H ελληνοκυπριακή κοινότητα της Mεγάλης Bρετανίας»/« La communauté chypriote de la Grande-Bretagne» (δίγλωσση έκδοση), στο: H γλωσσική εκπαίδευση των Eλλήνων μεταναστών στην Eυρώπη. Aθήνα: Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 71-77. ˜1996. Karyolemou, M. « Ambiguités des choix linguistiques : une langue internationale partagée ou deux langues nationales, l’exemple de l’Université de Chypre », στο: C. Juillard & L.-J. Calvet (επιμ.) Les politiques linguistiques, mythes et réalités. Παρίσι: AUPELF-UREF. 223-228.˜1994. Karyolemou, M. “Linguistic attitudes and metalinguistic discourse: An investigation in the Cypriot press”, στο: Ι. Philippaki-Warburton, Κ. Nikolaidis & Μ. Sifianou (επιμ.) Themes in Greek Linguistics: Papers of the First Ιnternational Congress on the Greek Language. Άμστερνταμ/Φιλαδέλφεια: John Benjamins. 253-259.˜1993. Καρυολαίμου, Μ. «Μεταγλωσσικά σχόλια και γλωσσικές στάσεις». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 14ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 459-473. ˜1992. Καρυολαίμου, Μ. «Αποτυχημένες διαδικασίες αναπροσαρμογής». Πρακτικά του Διεθνούς συμποσίου για τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων. 123-129. 1992. Karyolemou, M. «Statut de fait et statut subjectif: quelques remarques à propos de la communauté sociolinguistique chypriote». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 12ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 255-269. 1992. Karyolemou, M. « Ιntroduction ». Plurilinguismes 4: « Sociolinguistique du grec et de la Grèce ». i-xx.

3. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ

˜Contact between ‘peripheral varieties’ of Greek and Arabic in Cyprus. Linguistic and cultural contacts in the Eastern Mediterranean and adjacent areas. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών & Department of Empirical Linguistics/Goethe University Frankfurt. Πανεπιστήμιο Κύπρου. 15-16 Νοεμβρίου 2019. ˜ Le Liban, c’est notre vie mais Kormakitis, c’est autre chose’ : langue, territoire et identité chez les Maronites de Chypre. Langue et Territoire 4. Université degli Studi di Trento Τρέντο. 24-30 Ιουνίου 2019.Challenges and pitfalls in the development of a writing system for Cypriot Arabic. International Conference on Minority Languages 2019. Mercator. Leewarden 22-25 Μαΐου 2019. [με Σπ. Αρμοστή] ˜But Kormakitis is something else. We have to say that!” Identity, identification and the land in the Maronite community of Cyprus. International Conference on Minority Languages 2019. Mercator. Leewarden 22-25 Μαΐου 2019. ˜Assessing linguistic competence and the native speaker. International Conference on Minority Languages 2019. Mercator. Leewarden 22-25 Μαΐου 2019. [με Λ. Σολωμού] ˜Language revitalization at the periphery: Cypriot Arabic in the 21st century, CLARC 2018 | Perspectives on linguistic diversity. University of Rijeka, 8-10 Ιουνίου 2018. ˜Authenticity and preservation through language teaching: The case of Cypriot Arabic στο διεθνές συνέδριο. Multilingualism and Language Learning in the Digital Era ‎Conference, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 22 & 23 Μαρτίου 2018. ˜Η κοινωνιογλωσσική κατάσταση της κυπριακής διαλέκτου σήμερα, 2η Ετήσια διάλεξη Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 14 Νοεμβρίου 2017. [προσκεκλημένη] ˜The Archive of Oral Tradition for Cypriot Maronite Arabic - Outcomes and prospects: September 2013 – December 2016. Παρουσίαση προς την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο της 4ης περιοδικής επίσκεψης για έλεγχο της εφαρμογής του Χάρτη για της επαρχιακές και Μειονοτικές Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 21 Σεπτεμβρίου 2017.  ˜Languages in contact: Obsolescence and survival in Eastern Mediterranean. Plenary talk to the 2nd LC-UCY International Forum of Young Researchers Languages in Contact: Languages with history. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 8 Ιουνίου 2017. [προσκεκλημένη] ˜Glottophagies et les études sociolinguistiques à Chypre. Glottophagies. Στρογγυλή Τράπεζα προς τιμή του καθ. Louis-Jean Calvet. Μασσαλία, 2 Ιουνίου 2017. [προσκεκλημένη] ˜Mapping the Cypriot Arabic speakers (MArCyS): The Leventis project on the Cypriot Maronite Community. Παρουσίαση στο πλαίσιο της εκδήλωσης The religious groups of Cyprus. Inter-communal dialogue as an effective tool for the promotion of peace. Ερευνητικό πρόγραμμα C.O.N.T.A.C.T. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2 Μαρτίου 2017. [προσκεκλημένη] ˜Reviving Cypriot Arabic. SOILLSE 2016. Small language planning: Communities in crisis. SOILLSE 2016. Small language planning: Communities in crisis. University of Glasgow, 6-8 Ιουνίου 2016. ˜Cypriot Arabic: Establishing a writing system for an endangered language [& Armostis, Sp.] SOILLSE 2016. Small language planning: Communities in crisis. University of Glasgow, 6-8 Ιουνίου 2016. ˜Από την Ανατολή στη Δύση: η κυπριακή αραβική. Δημόσια διάλεξη που δόθηκε στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων που διοργάνωσε η Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και το πολιτιστικό ίδρυμα Κυπροπαίδεια, 26 Μαΐου 2016. ˜Language contact in perspective: The case of Cypriot Arabic. Διάλεξη στο πλαίσιο της διοργάνωσης Seminar on Cyprus: Contact phenomena and identity που διοργανώθηκε από το τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, ToRS, του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κύπρου στην Κοπεγχάγη. 12 Μαΐου 2016. [προσκεκλημένη] ˜Το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης της Κυπριακής Αραβικής Σεπτέμβριος 2013 – Νοέμβριος 2015. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της τρίτης φάσης του προγράμματος για τη διάσωση της ΚΜΑ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 28 Ιανουαρίου 2016. ˜Linguistic minorities within multilingual societies: Αn endangered space? The Armenian and Arab communities of Cyprus [Baider, F. &] International Conference on Bilingualism, University of Malta. Malta, 24-26 Μαρτίου 2015. ˜Mobility of identity: European couples in Cyprus [& Solomou, L., Papageorgiou, E.] International Conference on Bilingualism, University of Malta. Malta, 24-26 Μαρτίου 2015. ˜Μέτρα για την προστασία και αναβίωση των μειονοτικών γλωσσών της Κύπρου: η κυπριακή αραβική. Παρουσίαση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Let’s talk languages” με την ευκαιρία των εορτασμών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2014. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 17 Οκτωβρίου 2014. ˜Αποτελέσματα της πρώτης φάσης καταγραφής της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης του προγράμματος για τη διάσωση, καταγραφή και αναβίωση της ΚΜΑ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 7 Μαρτίου 2014. ˜Φιλοσοφία και Γλώσσα. Ομιλία ως προσκεκλημένη της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου. Λευκωσία, 11 Δεκεμβρίου 2014. [προσκεκλημένη]˜Les voies incertaines de la standardisation : le cas du grec chypriote. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο Processus et typologie de standardisation linguistique : Balkans et Méditerranée, INALCO. Παρίσι, 6-7 Απριλίου 2012. [προσκεκλημένη]  ˜Speaking Cypriot in Cyprus and beyond. Ανακοίνωση σε στρογγυλή τράπεζα που έγινε στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας της Ε.Ε. και διοργανώθηκε από το Τμήμα μετάφρασης της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λονδίνο. Λονδίνο, 21 Νοεμβρίου 2012. [προσκεκλημένη] ˜Cypriot Maronite Arabic: A language for revival. Ομιλία ως προσκεκλημένη της σειράς Inviting local linguists του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Λευκωσία, 5 Δεκεμβρίου 2011. [προσκεκλημένη] ˜Pratiques linguistiques des femmes en migration dans un nouveau pays d’accueil. « Flux migratoires et genre ». Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, 17 Νοεμβρίου 2011. [προσκεκλημένη] ˜Η κυπριακή διάλεκτος, πολιτιστική κληρονομιά. Ανακοίνωση στη στρογγυλή τράπεζα Cypriot dialect: A cultural heritage στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών που συνδιοργανώθηκαν από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία/Κύπρος, 13 Οκτωβρίου 2011. [προσκεκλημένη] ˜Γλώσσες και γλωσσικές πολιτικές στη Μεσόγειο. Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με την ευκαιρία των εορτασμών για τα Δεκάχρονα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδoς, 9 Δεκεμβρίου 2009. [προσκεκλημένη] ˜Political discourse: Between micro and macro [με την Ελπινίκη Παπαγεωργίου]. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο «Political linguistics», Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας – Πανεπιστήμιο του Lodz. Lodz/Πολωνία, 17-19 Σεπτεμβρίου 2009. ˜Teaching endangered languages: The case of Cypriot Maronite Arabic. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο “Language Policy and Language Learning: New paradigms and new challenges”, Πανεπιστήμιο Limerick. Limerick/Ιρλανδία, 8-20 Ιουνίου 2009. ˜Revitalizing Cypriot Maronite Arabic: Planning for teaching? Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο « Languages for intercultural dialogue », Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία/Κύπρος, 7-9 Νοεμβρίου 2008. ˜Η Μαρωνιτική Αραβική: σχεδιασμός εκμάθησης. Ανακοίνωση στο συνέδριο «Η κυπριακή μαρωνιτική αραβική σε μια νέα εποχή | Cypriot Arabic in new era? ». Λευκωσία, 10-11 Νοεμβρίου 2007. [προσκεκλημένη] ˜Εκλεκτικότητα και εναλλαγή στην ποίηση του Λιπέρτη. Ανακοίνωση σε Ημερίδα αφιερωμένη στον κύπριο ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη. Λευκωσία/Κύπρος, 30 Νοεμβρίου 2007. [προσκεκλημένη] ˜Language policies and practices in the Republic of Cyprus: Turkish in the advent of a new sociolinguistic era? Ανακοίνωση στη διημερίδα Turkish as a foreign language in the Republic of Cyprus”, Λευκωσία/Κύπρος, 19-20 Νοεμβρίου 2004. [προσκεκλημένη] ˜Language ideology and language practice in higher education: Setting aside national language policies. Aνακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο "Language and the future of Europe: "Ideologies, policies and practices". Πανεπιστήμιο του Southampton. Southampton/Μεγάλη Βρετανία, 8-10 Iουλίου 2004. ˜Κοινωνιογλωσσικές προεκτάσεις μιας πολιτικής εξέλιξης: Δι-εθνική (interethnic) επικοινωνία και γενεακή διαφοροποίηση. Aνακοίνωση στην 25η Ετήσια Συνάντηση του Tομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη/Ελλάδα, 7-9 Mαΐου 2004. ˜Διαχρονία και συγχρονία: η κυπριακή διάλεκτος και η κοινή νεοελληνική. Ανακοίνωση στο Συμπόσιο Διαχρονικές σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας που διοργανώθηκε από το Δήμο Λευκωσίας στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων "Κύπρος-Ελλάδα". Λευκωσία/Κύπρος, 25 Νοεμβρίου 2000. [προσκεκλημένη] ˜Language attitudes and assessment of salient variables in a bi-dialectal speech community [& Pavlou, P. &]. Ανακοίνωση στο Annual Conference of the American Association of Applied Linguistics. University of St. Louis. St. Louis/ΗΠΑ, Ιανουάριος 2001. ˜Multilingualism in higher education: Between utopia and reality. Aνακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο “The consequences of mobility: Linguistic and Contact zones”. Πανεπιστήμιο του Roskilde. Roskilde/Δανία, 23-24 Mαΐου 2003. ˜Structural similarities between unrelated dialects: Calabrese and Greco in contact [& Marianna Karsoyannou]. Aνακοίνωση στο συνέδριο Convergence and Divergence of Dialects in a Changing Europe. Πανεπιστήμιο Reading. Reading/Μεγάλη Βρετανία, 16-19 Σεπτεμβρίου 1998. ˜The role of universities in diglossic communities: The cases of Greece and Cyprus. Aνακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Universities in the Tower of Babel. Πανεπιστήμιο Σαντιάγκο ντε Kομποστέλα. Σαντιάγκο ντε Kομποστέλα/Ισπανία, 2-4 Iουλίου 1996. ˜Γλώσσα και ταυτότητα στην Κύπρο σήμερα: από την ιδεολογική προσέγγιση στην πρακτική ρύθμιση. Ανακοίνωση στην Hμερίδα Ιδεολογία, γλώσσα και ταυτότητα. Intercollege. Λευκωσία/Κύπρος, 7 Φεβρουαρίου 1996.

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ερευνητικό πρόγραμμα Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την αναβιώση της Κύπριακής Αραβικής. Φάσεις 1 έως 7. 2013-2020. Επιστημονική υπεύθυνη για τις δράσεις καταγραφής, φωνητικής απόδοσης, κωδικοποίησης και τυποποίησης της γραφής, εκπόνησης διδακτικού υλικού και διδασκαλίας της γλώσσας, επιμόρφωσης των φυσικών ομιλητών καθώς και για τις δράσεις ενημέρωσης και προώθησης. D.I.A.L.O.G.U.E. Diversity in Action, Learning On-line, Guiding Education. Ερευνητικό πρόγραμμα που υποβλήθηκε στο Ίδρυμα προώθησης έρευνας στο πλαίσιο των προτάσεων RESTART 2016-2020 | EXCELLENCE HUBS /1216/0419. Επιλέξιμο αλλά μη χρηματοδοτηθέν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. MapCyArs - Mapping Cypriot Arabic Speakers: An investigation into linguistic demography and the sociolinguistic profile of Kormakiote Maronites. Ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης. 2017-2018. EUROFaLPo - Οικογενειακή γλωσσική πολιτική και πολιτιστική ταυτότητα παιδιών από μεικτούς γάμους στην Κύπρο: η Ευρωπαϊκή διάσταση. Εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Κύπρου. 2010-2012. The SANNA Project: Empowering children and youth through language revival. Ερευνητικό πρόγραμμα του μη κυβερνητικού σωματείου Hki Fi Sanna στο EEA FINANCIAL MECHANISM, Νορβηγία. e-Euroinclusion – Less widely used, less taught languages. Πανευρωπαϊκό δίκτυο Κέντρων διδασκαλίας των λιγότερο ομιλούμενων και διδασκόμενων γλωσσών της Ευρώπης. Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της δράσης Lingua I [DG EAC/45/2003 –Αρ. συμβ. 2003-3418]. 2003-2005.

5. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ως μέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής | 7-9 Νοεμβρίου 2019. 12ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Αθήνα |9-11 Νοεμβρίου 2017. 11ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Αθήνα.  |22  Ιουνίου 2017. Workshop “Morphological issues in Modern Greek lexicography”. 11th Mediterranean Morphology Meeting. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 23-25 Ιουνίου 2017. 11th Mediterranean Morphology Meeting. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 26 Σεπτεμβρίου 2015. Παλαιοί και νέοι ερευνητές. Ημερίδα που διοργανώθηκε από τη Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2015. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 14 Νοεμβρίου 2015. 10ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Αθήνα. | 21-24 Μαΐου 2012. 2nd Med International Conference on Endangered Languages of Eastern Mediterranean: Current Challenges | MedEastern 2012. Διεθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών (INALCO) και την ερευνητική ομάδα UMR SeDyL Structure et Dynamique des Langues (CNRS, IRD). Στήριξαν με χορηγίες τους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, το Ίδρυμα Calouste Gulbenkian (Πορτογαλία), η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Institut de Recherche pour le développement (France). Πανεπιστήμιο Κύπρου.| 17-19 Oκτωβρίου 2009. 1st Med International Conference on Language Policy and Language Planning in the Mediterranean | Med LPLP 2009. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 9-10 Νοεμβρίου 2007. Η κυπριακή αραβική σε μια νέα εποχή; / Cypriot Arabic in a new era?  Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Λευκωσία.| 29 Μαρτίου 2008. Ημερίδα Language standardization and regional/minority languages: The Cypriot Maronite Arabic. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 17-19 Ιουνίου 2007. International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), Πανεπιστήμιο Κύπρου. |1-3 Νοεμβρίου 2007. 6ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Αθήνα. |18-21 Οκτωβρίου 2006. 30ο Conférence Internationale de Linguistique Fonctionnelle σε συνεργασία με την Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle (SILF). Ξενοδοχείο Beau Rivage & Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 21-22 Οκτωβρίου 2006. La marque lexicographique: quel avenir ? σε συνεργασία με το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών. Πανεπιστήμιο Κύπρου.| 13-15 Οκτωβρίου 2005. 5ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 17-19 Σεπτεμβρίου 1999. 4ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής | 23-25 Οκτωβρίου 2010. 6th International Conference ‘Crossroads of Languages and Cultures’ (CLC 6).  Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνδιοργάνωση Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανοικτού Πανεπιστημίου και Πολύδρομου. | 11-12 Οκτωβρίου 2019. 3ο Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί. Πανεπιστήμιο Κύπρου & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Λευκωσία. | 14-20 Οκτωβρίου 2019. 41ο Colloque International de Linguistique Fonctionnelle. Φλώρινα. | 28-29 Νοεμβρίου 2017. 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία». Λευκωσία.| 7-9 Σεπτεμβρίου 2017. 19o Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Westminster University. Westminster UK.| 24-26 Μαρτίου 2015. International Conference on Bilingualism 2015. Πανεπιστήμιο Μάλτας. Μάλτα. | 7-9 Απριλίου 2014. MAD 2014 - Multilingualism across disciplinary borders (ΜΑΔ 2014). Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρυτού. | 5-7 Δεκεμβρίου 2013. FLiT2013, 2nd Foreign Language Instructional Technology Conference. Κέντρο Γλωσσών. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 25-26 Σεπτεμβρίου 2013. Unity in diversity: languages for mobility, jobs and active citizenship, Institute of the Lithuanian Language, the Department of Translation and Interpreting Studies of Vilnius University, and the State Commission for the Lithuanian Language, in conjunction with the Ministry of Culture and the Ministry of Foreign Affairs and the European Commission on the occasion of the European Day of Languages. Βίλνιους. | 7-9 Δεκεμβρίου 2012. Τζαρτζάνεια. Τύρναβος. Δήμος Τυρνάβου και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. | 3-5 Δεκεμβρίου 2009. L’Europe des 27 et ses langues. Πανεπιστήμιο Denis Diderot- Paris VII.

Ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής |1-3 Νοεμβρίου 2007. 6ο Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Αθήνα. | 22-25 Ιουνίου 2017. 11th Mediterranean Morphology Meeting (ΜΜΜ11). Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 6 Οκτωβρίου 2012. Eτήσια συνάντηση εργασίας Campus Europæ. Πανεπιστήμιο Κύπρου.| 3-5 Ιουνίου 2011. 1st International Conference on Language Testing and Assessment, ‘Language Testing and Assessment round the Globe: Achievements and Experiences’. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνδιοργάνωση με το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών.

6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

13 Ιουνίου – 25 Ιουλίου 2019. Επιμορφωτικό σεμινάριο δασκάλων που συμμετέχουν στον Θερινό εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της Κυπριακής Αραβικής. Λευκωσία. [5 ώρες] | 22-25 Μαΐου 2019. Διοργάνωση Colloquium με τίτλο: Cypriot Arabic in an era of globalization: Revitalization efforts for a severely endangered language στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου International Conference on Minority Languages 2019, με πέντε (5) ανακοινώσεις. | 3 – 16 Ιουλίου 2018. Επιμορφωτικό σεμινάριο δασκάλων που συμμετέχουν στον Θερινό εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της Κυπριακής Αραβικής. Λευκωσία. [25 ώρες] | 25 και 27 Ιουλίου 2017. Eπιμορφωτικό σεμινάριο δασκάλων που συμμετέχουν στον Θερινό εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της Κυπριακής Αραβικής. Λευκωσία.  [6 ώρες] | 31 Μαρτίου 2017. Η κυπριακή αραβική και το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του ΥΠΠ. Σεμινάριο ενημέρωσης για αραβόφωνους φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διδάσκουσα: Μαριλένα Καρυολαίμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο ΒΝΕΣ & Σπύρος Αρμοστής, Ειδικός Επιστήμονας Τμήματος Αγγλικών Σπουδών ΠΑΚ. | 18 Φεβρουαρίου 2017. L'école arménienne et le défi de la transmission de l'arménien occidental. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων NAREG της Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύρια ομιλήτρια: καθηγητrια Anaïd Donabedian-Demopoulos (INALCO- Παρίσι) Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 15 Δεκεμβρίου 2016. Αρχές λεξικογραφίας. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Δ΄ φάσης του ερευνητικού προγράμματος του ΥΠΠ για καταγραφή της ΚΜΑ, Πανεπιστήμιο Κύπρου [ΚΕΠΕΑΑ]. 15/12/2016. Διδάσκουσα: Μαριάννα Κατσογιάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Τμήματος ΒΝΕΣ-ΠΑΚ.| 1 Αυγούστου 2016. Επιμορφωτικό σεμινάριο δασκάλων που συμμετέχουν στον Θερινό εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της Κυπριακής Αραβικής. Λευκωσία.  [3 ώρες] | 1 Αυγούστου 2016. Αρχείο προφορικής παράδοσης για την κυπριακή αραβική κοινότητα: στόχοι της Δ΄ φάσης καταγραφή. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Δ΄ φάσης καταγραφής της ΚΜΑ. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 21 Απριλίου 2016. Σεμινάριο επιμόρφωσης φυσικών ομιλητών σε θέματα γραπτής απόδοσης της κυπριακής αραβικής I. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα. | 8 Απριλίου 2016. Σεμινάριο επιμόρφωσης φυσικών ομιλητών σε θέματα γραπτής απόδοσης της κυπριακής αραβικής II. Πολιτιστικό ίδρυμα Payt tel sanna. | 21 Μαρτίου 2016. Σεμινάριο επιμόρφωσης φυσικών ομιλητών σε θέματα γραπτής απόδοσης της κυπριακής αραβικής III. Πολιτιστικό ίδρυμα Payt tel sanna. | 21 Ιουλίου 2015. Αρχείο προφορικής παράδοσης για την κυπριακή αραβική κοινότητα: στόχοι της τρίτης φάσης καταγραφής. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Γ΄ φάσης καταγραφής της ΚΜΑ. | 27 Αυγούστου 2014. Το Αρχείο προφορικής παράδοσης της κυπριακής αραβικής: θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές της Β΄ φάσης καταγραφής της ΚΜΑ. | 21 και 22 Δεκεμβρίου 2013. Το σύστημα γραφής της κυπριακής αραβικής: Προβλήματα και προβληματισμοί. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Α΄φάσης του ερευνητικού προγράμματος του ΥΠΠ για καταγραφή και διάσωση της κυπριακής αραβικής και για δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης. Πανεπιστήμιο Κύπρου.| 21-22 Αυγούστου 2013. Αρχείο Προφορικής Παράδοσης για την Κυπριακή Αραβική Κοινότητα: Στόχοι, μέθοδοι, δεδομένα. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους ερευνητές που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Α΄φάσης του ερευνητικού προγράμματος του ΥΠΠ για καταγραφή και διάσωση της κυπριακής αραβικής και για δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης.Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 9 Απριλίου 2013. The Cypriot dialect. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές του Κοινοβουλίου. Λουξεμβούργο. | 11 Ιανουαρίου 2013. The features of the Cypriot dialect. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές του Κοινοβουλίου. Βρυξέλλες. | 3 Αυγούστου 2012. Κυπριακή διάλεκτος και κοινή νέα ελληνική. Cyprus Summer University. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές του Κοινοβουλίου. Λευκωσία. | 19 Ιουνίου 2012. Πολυγλωσσία και γλωσσική ποικιλότητα στην Κύπρο. Επιμορφωτικό σεμινάριο για ελληνομαθείς μεταφραστές της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Λευκωσία. | Μάιος- Ιούνιος 2012. Σεμινάρια Διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας & ΚΕ.ΠΕ.Α.Α. Πανεπιστήμιο Κύπρου. | 23-24 Μαΐου 2012. How to teach an oral endangered language: Cypriot Maronite Arabic. Επιμορφωτικό εργαστήρι που οργανώθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς συνεδρίου Endangered Languages of Eastern Mediterranean: Current Challenges σε συνεργασία με τον καθηγητή Brian Bielenberg. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

7. ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2013-2017 Εκθέσεις προς το Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για τα πορίσματα του ερευνητικού προγράμματος για αναβίωση της κυπριακής αραβικής και για δημιουργία Αρχείου Προφορικής Παράδοσης. Φάσεις 1 έως 5.
2011
Έκθεση προς το Υπουργείο παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου σε σχέση για την αξιολόγηση του Προγράμματος ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. [με Έλενα Ιωαννίδου (ΠΑΚ) & Σαλώμη Παπαδήμα-Σοφοκλέους (ΤΕΠΑΚ)] 2009 Σχέδιο Δράσης για την αναβίωση της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής. Απρίλιος 2009.  [μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων και rapporteur] 2008 Έκθεση με τα πορίσματα της Ημερίδας Language standardization and regional/minority languages: The Cypriot Maronite Arabic και συστάσεις προς ΥΠΠ της Κύπρου. Ιούνιος  2008. [μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων και επικεφαλής σύνταξης] 2008 Έκθεση με τα πορίσματα του συνεδρίου Η κυπριακή αραβική σε μια νέα εποχή;/Cypriot Arabic in  a new era?  και συστάσεις προς το ΥΠΠ της Κύπρου. Ιανουάριος 2008. [μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων και επικεφαλής σύνταξης] 2003. Αξιολόγηση νέων διδακτικών βιβλίων για τη γλώσσα (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού & Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

8. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

14 Δεκεμβρίου 2019. Γλωσσική πολιτική και διαχείριση της διγλωσσίας στην Κύπρο: μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Παρέμβαση στο πλαίσιο της εκδήλωσης « Γλωσσική πολιτική και διδασκαλία της Ελληνικής και της Τουρκικής στην Κύπρο», που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Διγλωσσίας Κύπρου. 21 Φεβρουαρίου 2017. Planning the teaching of Cypriot Arabic: Choices and challenges. Διάλεξη στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Western Armenian – Cypriot Arabic in the 21st century: New century, new speakers?” που διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρου και τη Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2017. Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Λευκωσία. 15 Νοεμβρίου 2016. Δημιουργία και χρήση νέων λέξεων στην ελληνική. Κύκλος διαλέξεων «Ελληνική γλώσσα | Κυπριακή διάλεκτος». Πανεπιστήμιο του Πολίτη. Δήμος Λεμεσού και Πανεπιστήμιο Frederick. 28 Ιανουαρίου 2016. Το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης της Κυπριακής Αραβικής: Σεπτέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015. Δημοσιογραφική διάσκεψη με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της τρίτης φάσης του ερευνητικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Καταγραφή, διάσωση και αναβίωση της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Λευκωσία. 11 Δεκεμβρίου 2014. Φιλοσοφία και Γλώσσα. Διάλεξη στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων διαλέξεων της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου. Λευκωσία. 5 Νοεμβρίου 2014. Νεολογία και νεολογικός δανεισμός στην ελληνική. Διάλεξη στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου διαλέξεων της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Πάφου. Οίκημα Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. Πάφος. 3 Οκτωβρίου 2014. Το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης της ΚΜΑ: Αποτελέσματα της πρώτης φάσης καταγραφής. Διάλεξη στο πλαίσιο της εκδήλωσης CYPRIOT MARONITE ARABIC Save a language, save a culture που συνδιοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε στη Λευκωσίας & το γραφείο του εκπροσώπου των Μαρωνιτών. Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Λευκωσία). 2 Απριλίου 2014. Γλώσσα και γλωσσολογία. Διάλεξη στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου διαλέξεων της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Πάφου. Οίκημα Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. 3 Μαΐου 2009. Μικρές-μεγάλες, ασθενείς-ισχυρές γλώσσες στον ευρωπαϊκό χώρο. Διάλεξη που δόθηκε στο Ιεροκήπειο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάφος. 19 Νοεμβρίου 2008. Γλωσσοποικιλότητα και αναβίωση γλωσσών. Διάλεξη που δόθηκε στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σκαλί Αγλαντζιάς. 26 Ιανουαρίου 2005. Kοινωνιογλωσσικά της κυπριακής διάλεκτου. Διάλεξη που δόθηκε στο Zηνώνειο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 24 Οκτωβρίου 2001. Η κυπριακή διάλεκτος χθες και σήμερα. Διάλεξη που δόθηκε στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αγλαντζιάς, Σκαλί Αγλαντζιάς. 26 Μαρτίου 2001. Η κυπριακή διάλεκτος σήμερα. Διάλεξη που δόθηκε στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα (Λευκωσία) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Έτος Γλωσσών. 23 Φεβρουαρίου 2000. Η κυπριακή διάλεκτος. Διάλεξη που δόθηκε στο πλαίσιο συνάντησης που οργανώθηκε από τον Λαογραφικό Όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 3 Φεβρουαρίου 1998. Η κυπριακή γλωσσική ποικιλία: διάλεκτος ή ιδίωμα;. Διάλεξη που δόθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ύστερα από πρόσκληση της φοιτητικής παράταξης Πρωτοπορία. 29 Ιανουαρίου 1997. Καρυολαίμου, Μ. & Μοσχονάς, Σπ. Εσείς μιλάτε σωστά ελληνικά; Ιδεοληψίες για τη γλώσσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ύστερα από πρόσκληση της φοιτητικής παράταξης Πρωτοπορία.

9. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

˜ Western Armenian – Cypriot Arabic in the 21st century: New century, new speakers?  Συνδιοργάνωση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρου και Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρο. Εκδήλωση με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2017. Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Λευκωσία. 21 Φεβρουαρίου 2017.   ˜Ορθο-γραφές και λεξικά της ελληνικής. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Εμμ. Κριαρά. 2 Δεκεμβρίου 2016. Πανεπιστημιούπολη | Πανεπιστήμιο Κύπρου. ˜Κύκλος διαλέξεων Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογίας. Διοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου με το Πολιτιστικό Κέντρο Κυπροπαίδεια.  Δευτερά. Οκτώβριος 2015-Μάιος 2016.  ˜Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2016. Διοργάνωση Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Παρουσίαση του διαδικτυακού λεξικού τηw κυπριακής αργκό Cyslang από την Αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριάννα Κατσογιάννου. Λευκωσία/Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αρχαιολογική μονάδα Πανεπιστημίου Κύπρου. 26 Φεβρουαρίου 2016. ˜Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2016.Διοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Πανηγύρι γλωσσών και δειγματικά μαθήματα ξένων γλωσσών. Εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Κύπρο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου & τη Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 26 Σεπτεμβρίου 2016. ˜Β΄ Κύκλος διαλέξεων Ελληνική γλώσσα και γλωσσολογία. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και Σύνδεσμος Φιλολόγων Πάφου. Οίκημα Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. Οκτώβριος 2014 - Μάϊος 2015. ˜Α΄ Κύκλος διαλέξεων Ελληνική γλώσσα και γλωσσολογία. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου και Σύνδεσμος Φιλολόγων Πάφου. Οίκημα Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. Απρίλιος - Ιουνιος 2014. ˜Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2015. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ. Παρουσίαση του Χρηστικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών από τον Καθηγητή Γλωσσολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικό συντονιστή του έργου, Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Λευκωσία/Πανεπιστήμιο Κύπρου και Λεμεσός/Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 26 και 27 Οκτωβρίου 2015. ˜Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2014. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Κύπρο και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Πανηγύρι γλωσσών, μίνι διαλέξεις και στρογγυλή τράπεζα με θέμα Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 17 Οκτωβρίου 2014. ˜Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2014. Συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Κύπρου και Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου. Στρογγυλή Τράπεζα Η ελληνική, γλώσσα του παρελθόντος, γλώσσα του μέλλοντος. Υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Κύπρο. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 21 Φεβρουαρίου 2014. ˜Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2013. Συνδιοργάνωση: Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου και Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εκδήλωση με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Κύρια ομιλήτρια η καθηγήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασιλική Δενδρινού: Η διαχείριση της κοινωνικής ετερο­γλωσσίας, πολυφωνίας και πολυγλωσσίας. Πανεπιστήμιο Κύπρου, 15 Οκτωβρίου 2013.