Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

MAVRONICOLAS MARIOS
22892702
...
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμήμα Πληροφορικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, FST 01 106
Πανεπιστημιούπολη
Ph.D., Harvard University, USA, 1992
 
Undergraduate studies in Electrical Engineering at the National Technical University of Athens, Greece (Diploma in Electrical Engineering, Summa cum Laude; November 1985). Graduate studies in Computer Science at Harvard University, USA (M.A., January 1988; Ph.D., July 1992; Ph.D. Thesis: "Timing-Based Distributed Computation: Algorithms and Impossibility Results"). I visited the Faculty of Computer Science, Electrical Engineering and Mathematics of the University of Paderborn, Germany, as a Guest Professor (Fall 2006 through Fall 2007), during a sabbatical leave. I have taught at the Department of Computer Science and Engineering of the University of Connecticut, USA, as Assistant Professor (Fall 1999), and at the Department of Computer Science of the University of Crete, Greece, as Visiting Assistant Professor (Academic year 1992-93).
My research interests span the Theory of Algorithms and Complexity, with focus on Game Theory, Distributed and Parallel Computing, Networking and the Internet. I have published extensively in major journals and international conferences of Theoretical Computer Science, where I am a (co)-author of more than 100 publications.