Κατάλογος Προσωπικού

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Chatzipanagiotis Michael
22892937
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Β126
Πανεπιστημιούπολη
 Ο Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιδιωτικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής. Η διδασκαλία του επικεντρώνεται στο Δίκαιο Αδικοπραξιών, στην Προστασία Καταναλωτή, στο Τραπεζικό Δίκαιο και στο Αεροπορικό Δίκαιο. Πριν τον διορισμό του διετέλεσε, μεταξύ άλλων, νομικός σύμβουλος στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή Κύπρου, Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Επιστημονικός Συνεργάτης στη Νομικής Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.  Εργάστηκε επί σειρά ετών ως δικηγόρος στην Αθήνα και ως νομικός σύμβουλος στην Κολωνία, Γερμανία με έμφαση στο δίκαιο των αεροπορικών μεταφορών, στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, στο τραπεζικό δίκαιο, στην προστασία καταναλωτή και στη δικαστική και εξωδικαστική διεκδίκηση αξιώσεων. Περαιτέρω, έχει εργασθεί ως εμπειρογνώμονας αεροπορικού δικαίου σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ. Πραγματοποίησε τις βασικές του σπουδές (LL.B) στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ είναι κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (LL.M) και διδακτορικού τίτλου (PhD) από το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κολωνίας στη Γερμανία.
 
  • Δίκαιο Αδικοπραξιών
  • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
  • Νομικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)
  • Αεροπορικό και Διαστημικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο
  • Ασφαλιστικό Δίκαιο
  • Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (IPR)
  • Εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR)
Βιβλία
 

Μιχαήλ Χατζηπαναγιώτης, Η παράλειψη ως αθέμιτη εμπορική πρακτική (Νομική Βιβλιοθήκη 2021)

Michael Chatzipanagiotis, The legal status of space tourists in the framework of commercial suborbital flights (Carl Heymanns Verlag 2011)

Συνεισφορές σε συλλογικούς τόμους

George Leloudas και Michael Chatzipanagioits, 'Use of Unmanned Aircraft Systems in a Maritime Context: Operational, Regulatory and Legal Issues', σε: Baris Soyer και Andrew Tettenborn (επιμ.), Disruptive Technologies, Climate Change and Shipping (Informa Law from Routledge 2022), 55-84

Michael Chatzipanagiotis, 'Transparency in Insurance Regulation in Cyprus' in: Pierpaolo Marano και Kyriaki Noussia (επιμ.), Transparency in Insurance Regulation (Springer 2021), 45-80

Michael Chatzipanagiotis, '3rd-party liability of manufacturers of automated vehicles for over-the-air updates', σε: Tatiana Synodinou κ.ά. (επιμ.), EU Internet Law in the Digital Single Market (Springer 2021), 581-604

Michael Chatzipanagiotis, 'Using space objects in orbit as transaction objects: Issues of liability and registration de lege lata and de lege ferenda' σε: George D. Kyriakopoulos και Maria Manoli (επιμ.) The Space Treaties at Crossroads - Considerations de lege ferenda (Springer 2019), 79-95

George Leloudas, Michael Chatzipanagiotis και Konstantina Liperi, 'The Legacy of the Dinosaurs: Regulation of Planetary Defence and Near Earth Objects at a Global Level', σε: George D. Kyriakopoulos και Maria Manoli (επιμ.) The Space Treaties at Crossroads - Considerations de lege ferenda (Springer 2019), 141-162

Michael Chatzipanagiotis και Konstantina Liperi, 'Regulation of global navigation satellite systems', σε:  Ram Jakhu και Paul Stephen Dempsey (επιμ.), Routledge Handbook of Space Law (Routledge 2017), 160-179

 

Μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά

Michael Chatzipanagiotis and George Leloudas, 'Automated vehicles and third party liability: A European perspective', (2020) Illinois Journal of Law, Technology and Policy, 109-199

Michael Chatzipanagiotis and George Kyriakopoulos, 'One-stop shop' space safety regulation: Should we do it and how?, (2019) 6 Journal of Space Safety Engineering, 212-218

Michael Chatzipanagiotis, 'Disrupted flights and information duties of air carriers: The interplay between Regulation (EC) No 261/2004 on air passengers rights and the Unfair Commercial Practices Directive' (2018) 43 Air and Space Law, 431-458

Michael Chatzipanagiotis, 'Informed consent: using behavioral science to make it easier to accept… and easier to nullify it at the court?' (2016) 4 New Space Journal, 68-74

Michael Chatzipanagiotis, 'Criminal issues in international space law' (2016) 8 European Journal of Law Reform, 105-119

Η χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2013, 150-160

Η εξωσυμβατική ευθύνη του παραγωγού στην αεροπορική βιομηχανία κατά το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2012, 228 επ.

Michael Chatzipanagiotis, 'The notion of flight under Regulation (EC) No 261/2004' (2012) 37 Air and Space Law, 245-257

Michael Chatzipanagiotis, 'Establishing direct international flights to and from Northern Cyprus' (2011) 60 Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht, 476-486

Michael Chatzipanagiotis, 'Liability aspects of Air Traffic Services provision' (2007) 32 Air and Space Law, 326-358

 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

 

Michael Chatzipanagiotis, 'Insurance aspects of automated vehicles' σε: Slobodan Jovanovic και Pierpaolo Marano (επιμ.), Insurance and Legal-Economic Environment - Wider and Narrower Framework (AIDA Serbia 2022), 159-171, https://doi.org/10.18485/aida.2022.23.ch13

Michael Chatzipanagiotis, 'Whose fault is it? Artificial Intelligence and Liability in International Space Law' σε: Rafael Moro-Aguilar et al (επιμ.), Proceedings of the International Institute of Space Law 2020 (Eleven Publishers International Publishing 2021), 429-442

Michael Chatzipanagiotis, 'Product Liability Directive and Software Updates of Automated Vehicles' σε: G. Giannakopoulos et al. (επιμ.), Proceedings of SETN 2020, 11th Hellenic Conference on Artificial Intelligence 2020, published online at http://ceur-ws.org/Vol-2844/

Michael Chatzipanagiotis, 'Looking into the future: The case for an integrated aerospace traffic management' σε: Rafael Moro Aguilar κ.ά. (επιμ.), Proceedings of the International Institute of Space Law 2015 (Eleven Publishers International Publishing 2016), 447-460

Michael Chatzipanagiotis και Rafael Moro-Aguilar, 'Criminal jurisdiction in international space law: future challenges in view of the ISS IGA', σε: Rafael Moro-Aguilar κ.ά. (επιμ.), Proceedings of the International Institute of Space Law 2014 (Eleven International Publishing 2015), 323-335


Σχολιασμός νομολογίας

ΔικΕΕ C-774/19 Personal Exchange (δωσιδικία καταναλωτών, έννοια "καταναλωτή"), (2021) 10 Journal of European Consumer and Market Law, 165-168

ΔικΕΕ C-776/19 to C-782/19 BNP Paribas Personal Finance (καταχρηστικοί όροι καταναλωτικής σύμβασης στεγαστικού δανείου σε ξένου νόμισμα, Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 2021, 313-314

ΔικΕΕ C-70/20 Altenrhein Luftfahrt (έννοια "δυστυχήματος" κατά τη Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999 για την ευθύνη του αερομεταφορέα), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίο 2021, 609 επ.

ΕΔ Λευκωσίας Διευθυντής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή κατά v Société Générale, Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 2021, 277-280

ΔικΕΕ C-766/18 P Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v EUIPO (κοινοτικό σήμα), Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 2021, 168-169

ΔικΕΕ C-371/20 Peek & Cloppenburg (αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, κεκαλυμμένη διαφήμιση), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2021, 703 επ.

ΔικΕΕ C-105/17 Kamenova (αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, έννοια καταναλωτή, βάρος απόδειξης ιδιότητας καταναλωτή), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2018, 754 επ.

ΕφΑθ 4326/2015 (ευθύνη αερομεταφορέα έναντι επιβατών) Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 2016,  918 επ.

ΔικΕΕ C-567/14 Gentech (άδεια χρήσης ευρεσιτεχνίας), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2016, 693

ΔικΕΕ συνεκδ. υποθέσεις C-359/14 και C-475/14 ERGO Insurance (εφαρμοστέο δίκαιο σε εξ αναγωγής δίκη μεταξύ ασφαλιστών)
Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2016, 492 επ.

ΔικΕΕ C-322/14 El Majdoub (ρήτρες διεθνούς δωσιδικίας σε ηλεκτρονικές εμπορικές συμβάσεις)Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2015, 362 επ.

ΔικΕΕ C- 421/13 Apple flagship stores (σήμα υπηρεσιών), Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2015,  137 επ.