Κατάλογος Προσωπικού

MAY CHEHAB

CHEHAB MAY
22.89.43.73
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 203
Πανεπιστημιούπολη

Καθηγήτρια Γαλλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας - Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Princeton («Stanley J. Seeger Visiting Fellow»)- Jean Monnet Καθηγήτρια για την Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αγγλική/Αμερικανική Γλώσσα και Φιλολογία, Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne Paris-I (DEA Φιλοσοφίας: Κριτική της Τέχνης και του Πολιτισμού) και στο Πανεπιστήμιο του Aix-en-Provence (Doctorat στη Φιλολογία και την Τέχνη). Έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Ελλάδος,  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (από το 2000), και σε Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πανεπιστήμια ως προσκεκλημένη καθηγήτρια-ερευνήτρια (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, École normale supérieure de Paris,  Sorbonne 3, Cergy-Pontoise, Genève, Princeton, Dartmouth College, Montréal).

Πλήρες Βιογραφικό  (ENG)

 

Σχέχεις επιστήμης και λογοτεχνίας, φιλοσοφία και λογοτεχνίας (πρόσληψη της προσωκρατικής φιλοσοφίας στη σύγχρονη γαλλική λογοτεχνία - Πρόσληψη του Friedrich Nietzsche στη σύγχρονη λογοτεχνία - Νέα αυτοβιογραφία - Ευρωπαϊκές Σπουδές (Ιστορία - Θεσμοί -Τέχνες).
 

(Selected, see CV)

 • 2021 “Philhellenism and Constitutionalism: The First Greek Constitutions”. In Martin VÖHLER, Stella ALEKOU, Miltos PECHLIVANOS (eds.), Concepts and Functions of Philhellenism. Aspects of a Transcultural Movement, De Gruyter, 2021, p. 211-222.
 • 2019 « Une joyeuse dystaxie programmée : Jacques le Fataliste et son maître ». In Beatrice Barbalato (dir.), Auto/biographie, désordre, entropie, Mnemosyne o la costruzione del senso, n.12, PUL-Presses universitaires de Louvain, 2019, p. 117-128.
 • 2017 « Muses en abyme ». In Catherine MAYAUX ed., Quand les écrivains font leur musée…, Berne, Peter Lang (coll. « Littératures de langue française »), p. 201-213.
 • 2016: « 'Prince par l'absurde'». In David Martens (ed.): Lettres de noblesse 2. L'imaginaire nobiliaire dans la littérature française du XXe siècle, Paris, Classiques Garnier, Lettres Modernes Minard, p. 31-42.
 • 2015: Le(s) style(s) de Marguerite Yourcenar, edited and presented by May Chehab, Clermont-Ferrand: SIEY, 280 p., ISBN 978-2-9540515-2-9.
 • 2015 (published Jan. 2016): « (In)actualité du roman et statut du personnage », Cahiers d'histoire culturelle 25, Université François-Rabelais de Tours), Christine de Gemeaux (ed.), Dec. 2015, p. 123-150.
 • 2015: “Twelve Thousand Breakfasts: Banalizing Anti-epiphany, a Mathematical View”. In Lia Yoka and Gregory Paschalidis (eds.): Semiotics and Hermeneutics of the Everyday, CSP, Cambridge Scholars Publications, p. 14-24. http://www.cambridgescholars.com/semiotics-and-hermeneutics-of-the-everyday
 • 2014:« Figures de philosophes et approches philosophiques dans Mémoires d'Hadrien ». In Bruno Blanckeman (ed.): Lectures
  de Marguerite Yourcenar: Mémoires d'Hadrien, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 157-182.
 • 2013: « Chypre: Les territoires fendus d’Aphrodite », EU-topías 6, Special issue «Racines plurielles de l’Europe» organised by the Institut européen/Global Studies Institute, Geneva 12-13 September 2013.
 • 2012: « Gaia ou le poème (im)possible: Saint-John Perse annotant Jean Bollack ». In Marc Escola (ed.): Théorie des textes possibles, CRIN 57, Amsterdam/New York, Rodopi, p. 71-88.
 • 2011: AutoBioPhagies, presented by May Chehab, co-edited with Apostolos Lampropoulos including a contribution by Philippe
  Lejeune and other peer-reviewed essays. Peter Lang (coll. « Littératures de langue française 18 »), 271 p.
 • 2011: « De l'histoire longue de la culture à l'histoire courte de l'imposture: la lecture biaisée de Fernand Braudel par Samuel P. Huntington ». In Catherine Mayaux (ed.): Écrivains et intellectuels français face au monde arabe, Paris, Honoré Champion (coll. « Littérature de notre siècle »), 2011, p. 261-271.
 • 2011: «Autobiography, Autobiology, Tautology: Marguerite Yourcenar’s Labyrinthe du Monde». In Cedric Barfoot and Valeria Tinkler-Villan (eds.): Restoring the Mystery of the Rainbow. Literature’s Refraction of Science, Rodopi, Amsterdam/New York, NY, 2011, p. 417-427.
 • 2009: Saint-John Perse, neveu de Nietzsche, Honoré Champion (coll. Poétiques et Esthétiques XXe et XXIe siècles), 280 p.