Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ-ΜΕΝΟΝ

ELIOPHOTOU-MENON MARIA
22892944
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint, 505
Λεωφ. Καλλιπόλεως 40
Διδακτορικό στα Παιδαγωγικά (1991-1995), University of London, Institute of Education
Πτυχίο Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1982 – 1984, ), State University of New York at Albany
Πτυχίο Bachelor στη Φιλοσοφία και τα Ελληνικά (1979-1982), University of London, Bedford College
 
 
Θέματα ηγεσίας στην εκπαίδευση. Μετασχηματιστική ηγεσία. Επαγγελματική ικανοποίηση στην εκπαίδευση. Θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάγκες και προσδοκίες των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επίδραση οικονoμικών παραγόντων στη ζήτηση για την ανώτερη εκπαίδευση. 

Menon Eliophotou, M. (2023). Transformational school leadership and the COVID-19 pandemic: Perceptions of teachers in Cyprus. Educational Management, Administration and Leadership. Available at: https://doi.org/10.1177/17411432231166515

Kyriakides, L., Eliophotou, M., & Charalambous, E. (2022). The effect of educational systems on differences in the performance of children of different socioeconomic backgrounds and on the improvement of their learning outcomes, with reference to Cyprus. Cyprus Economic Policy Review, 16(2), 57-90

Menon Eliophotou, M. (2021). Transformational leadership at times of crisis: The case of school leaders in Greece. European Journal of Educational Management, 4(1), 1-11.

Kyriakides, L., Stylianou, A., & Menon Eliophotou, M. (2019). The link between educational expenditures and student learning outcomes: Evidence from Cyprus. International Journal of Educational Development, 70 (October), DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102081

Menon Eliophotou, M., Argyropoulou, E., & Stylianou, A. (2018). Managing the link between higher education and the labour market: Perceptions of graduates in Greece and Cyprus. Tertiary Education and Management, 24(4), 298-310.

Eliophotou, M., & Pashourtidou, N. (2017). Low socioeconomic status students in higher education: Entry, academic attainment and earnings expectations. Cyprus Economic Policy Review, 11(1), 15-40.

Menon Eliophotou, M., Markadjis, E., Theodoropoulos, N. & Socratous, M. (2016). Influences on the intention to enter higher education: The importance of expected returns. Journal of Further and Higher Education, 41(6), 831-843.

Menon Eliophotou, M. (2014). The relationship between transformational leadership, perceived leader effectiveness and teacher job satisfaction. Journal of Educational Administration, 52(4), 509-528.

Menon Eliophotou, M., Pashourtidou, N., Polycarpou, A., & Pashardes, P. (2012). Students’ expectations about earnings and employment and the experience of recent university graduates: Evidence from Cyprus. International Journal of Educational Development, 32(6), 805-813.

Menon Eliophotou, M. (2012). Do beginning teachers receive adequate support from their headteachers? Educational Management, Administration and Leadership, 40(2), 217-231.

Menon Eliophotou, M., & Reppa-Athanasoula A. (2011). Job satisfaction among secondary school teachers: The role of gender and experience. School Leadership and Management, 31(5), 435-450

Menon Eliophotou, M. (2010). The effect of career counsellors on the decision to pursue higher education: A mixed methods investigation. Journal of Further and Higher Education, 34(4), 519-536.

Saiti, A., & Menon Eliophotou, M. (2009). Educational decision making in a centralised system: The case of Greece. International Journal of Educational Management, 23(6), 446-455.

Menon Eliophotou, M. (2008). Perceived rates of return to higher education: Further evidence from Cyprus. Economics of Education Review, 27(1), 39-47.

Menon Eliophotou, M. (2008). The economic benefits of higher education in Cyprus: The expectations of prospective students. International Journal of Educational Development, 28(3), 259-267.

Menon Eliophotou, M., Saiti, A., & Socratous, M. (2007). Rationality and choice in higher education: Evidence from Greece. Higher Education, 54(5), 705-721.

Menon Eliophotou, M., & Saitis, C. (2006). The satisfaction of pre-service and in-service teachers with primary school organisation: Evidence from Greece. Educational Management, Administration & Leadership, 34(3), 345-363.

Menon Eliophotou M. (2005). Students’ views regarding their participation in university governance. Tertiary Education and Management, 11(2), 167-182.

Menon Eliophotou, M. (2004). Information search as an indication of rationality in student choice of higher education. Education Economics, 12(3), 267-283.

Saitis, C., & Menon Eliophotou, M. (2004). Views of future and current teachers on the effectiveness of primary school leadership: Evidence from Greece. Leadership and Policy in Schools, 3(2), 135-157.

Menon Eliophotou, M. (2004). The effect of an educational administration course on the expectations of pre-service teachers. The Journal of Educational Administration, 42(1), 98-111.