Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ-ΜΕΝΟΝ

ELIOPHOTOU-MENON MARIA
22892944
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint, 505
Λεωφ. Καλλιπόλεως 40
Διδακτορικό στα Παιδαγωγικά (1991-1995), University of London, Institute of Education
Πτυχίο Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1982 – 1984, ), State University of New York at Albany
Πτυχίο Bachelor στη Φιλοσοφία και τα Ελληνικά (1979-1982), University of London, Bedford College
Βαθμοί απόδοσης στην εκπαίδευση. Ανάγκες και προσδοκίες των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επίδραση οικονoμικών παραγόντων στη ζήτηση για την ανώτερη εκπαίδευση. Επαγγελματική ικανοποίηση στην εκπαιδευση. Θέματα ηγεσίας στην εκπαίδευση.

Kyriakides, L., Stylianou, A., & Menon Eliophotou, M. (2019). The link between educational expenditures and student learning outcomes: Evidence from Cyprus. International Journal of Educational Development, 70 (October), DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.102081

Menon Eliophotou, M., Argyropoulou, E., & Stylianou, A. (2018). Managing the link between higher education and the labour market: Perceptions of graduates in Greece and Cyprus. Tertiary Education and Management, 24(4), 298-310.

Eliophotou, M., & Pashourtidou, N. (2017). Low socioeconomic status students in higher education: Entry, academic attainment and earnings expectations. Cyprus Economic Policy Review, 11(1), 15-40.

Menon Eliophotou, M., Markadjis, E., Theodoropoulos, N. & Socratous, M. (2016). Influences on the intention to enter higher education: The importance of expected returns. Journal of Further and Higher Education, 41(6), 831-843.

Menon Eliophotou, M. (2014). The relationship between transformational leadership, perceived leader effectiveness and teacher job satisfaction. Journal of Educational Administration, 52(4), 509-528.

Menon Eliophotou, M., Pashourtidou, N., Polycarpou, A., & Pashardes, P. (2012). Students’ expectations about earnings and employment and the experience of recent university graduates: Evidence from Cyprus. International Journal of Educational Development, 32(6), 805-813.

Menon Eliophotou, M. (2012). Do beginning teachers receive adequate support from their headteachers? Educational Management, Administration and Leadership, 40(2), 217-231.

Menon Eliophotou, M., & Reppa-Athanasoula A. (2011). Job satisfaction among secondary school teachers: The role of gender and experience. School Leadership and Management, 31(5), 435-450

Menon Eliophotou, M. (2010). The effect of career counsellors on the decision to pursue higher education: A mixed methods investigation. Journal of Further and Higher Education, 34(4), 519-536.

Saiti, A., & Menon Eliophotou, M. (2009). Educational decision making in a centralised system: The case of Greece. International Journal of Educational Management, 23(6), 446-455.

Menon Eliophotou, M. (2008). Perceived rates of return to higher education: Further evidence from Cyprus. Economics of Education Review, 27(1), 39-47.

Menon Eliophotou, M. (2008). The economic benefits of higher education in Cyprus: The expectations of prospective students. International Journal of Educational Development, 28(3), 259-267.

Menon Eliophotou, M., Saiti, A., & Socratous, M. (2007). Rationality and choice in higher education: Evidence from Greece. Higher Education, 54(5), 705-721.

Menon Eliophotou, M., & Saitis, C. (2006). The satisfaction of pre-service and in-service teachers with primary school organisation: Evidence from Greece. Educational Management, Administration & Leadership, 34(3), 345-363.

Menon Eliophotou M. (2005). Students’ views regarding their participation in university governance. Tertiary Education and Management, 11(2), 167-182.

Menon Eliophotou, M. (2004). Information search as an indication of rationality in student choice of higher education. Education Economics, 12(3), 267-283.

Saitis, C., & Menon Eliophotou, M. (2004). Views of future and current teachers on the effectiveness of primary school leadership: Evidence from Greece. Leadership and Policy in Schools, 3(2), 135-157.

Menon Eliophotou, M. (2004). The effect of an educational administration course on the expectations of pre-service teachers. The Journal of Educational Administration, 42(1), 98-111.