Κατάλογος Προσωπικού

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

MM
22893959
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Φραγκόπουλος, 302
Λεωφ. Καλλιπόλεως 59

Αποφοίτησε από το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου το 1996 (BA) και από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τουρκολογίας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1998 (MA). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα: Η διαδικασία συγκρότησης ενός θεσμού εξουσίας. Εκκλησία της Κύπρου 1754 – 1910, στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2004 (PhD). Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων: Η Εκκλησία της Κύπρου κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου: η σταδιακή συγκρότηση ενός θεσμού πολιτικής εξουσίας (Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2005). Οι εξεγέρσεις ως πεδίο διαπραγμάτευσης της εξουσίας. Οθωμανική Κύπρος, 1804-1841 (Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2016) και επιμελητής των βιβλίων Ottoman Cyprus. A Collection of Studies on History and Culture (Harrassovitz Verlag, Wiesbaden 2009), The Archbishop’s of Cyprus in the Modern Age: The Changing Role of the Archbishop-Ethnarch, their Identities and Politics (Cambridge Scholars Publishing, London 2013), Religious Communities and Modern Statehood: the Ottoman and Post-ottoman World at the Age of Nationalism and Colonialism (Klaus Schwarz Verlag, Berlin 2015), Studies on Ottoman Nicosia. From the Ottoman Conquest to the Early British Period (Isis Press, Istanbul 2019). Επιμελήθηκε την έκδοση ειδικών τευχών του περιοδικού Archivum Ottomanicum, 32 (2015), 36 (2019). Δημοσίευσε άρθρα στα περιοδικά Archivum Ottomanicum (2009, 2012, 2015, 2019), Chronos (2010, 2014, 2019), Social Compass (2009), Religions (2010), Thetis (2009), Historica (2005, 2007, 2009), Turkish Historical Review (2011), International Review of Turkish Studies (2013), Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (2013), The Cyprus Review (2015), και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (Nationalism in the Troubled Triangle: Cyprus, Greece and Turkey (Palgrave Macmillan, London 2010), Cries and Whispers in Karamanlidika Books (Harrassowitz, Wiesbaden 2010), The Archbishop’s of Cyprus in the Modern Age: The Changing Role of the Archbishop-Ethnarch, their Identities and Politics (Cambridge Scholars Publishing, London 2013), Histories of Ottoman Larnaca (National Research Foundation, Athens 2012), Visions, Vows and Wonders: Religion and the Sea in the Eastern Mediterranean, 15th-19th centuries (Brill, Leiden 2020 – forthcoming). Είναι αναπληρωτής καθηγητής οθωμανικής ιστορίας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται: α) στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των θεσμών της, β) στην ιστορία της Κύπρου κατά την οθωμανική περίοδο με έμφαση στο καθεστώς της Εκκλησίας της Κύπρου, γ) στη μετάβαση από την οθωμανική επικράτεια στη βρετανική αποικιοκρατία και τις αλλαγές κυρίως σε σχέση με το καθεστώς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δ) στην επεξεργασία αρχειακών κειμένων, μελέτη εγγράφων και κωδίκων της οθωμανικής περιόδου της ιστορίας της Κύπρου, ε) στην ανάλυση της μετα-οθωμανικής κυπριακής ιστοριογραφίας για την οθωμανική περίοδο.

 Μονογραφίες και επιμέλεια συλλογικών τόμων

Cult.ExchangesEasternMed.22   Stylianos Irakleous, Michalis N. Michael, Athanasios Koutoupas (eds), Cultural Exchanges in Eastern Mediterranean: Asia Minor, Cyprus and Egypt, Cambridge Scholars Publishing, London 2022.
StudiesOttomanNic   Mehmet Demiryürek, Stephen Boys Smith, Michalis N. Michael, Ali Efdal Ӧzkül (eds), Studies on Ottoman Nicosia. From the Ottoman Conquest to the Early British Period, Isis Press, Istanbul 2019.
Exegerseis   Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, Οι εξεγέρσεις ως πεδίο διαπραγμάτευσης της εξουσίας. Οθωμανική Κύπρος, 1804-1841, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015.
Cyprus Churh   Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, Η Εκκλησία της Κύπρου κατά την οθωμανική περίοδο, 1571-1878. Η διαδικασία διαμόρφωσης ενός θεσμού εξουσίας, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Λευκωσία 2005.
OttomanCyprus   Michalis N. Michael, Kappler Matthias, Gavriel Eftihios (eds), Ottoman Cyprus. A Collection of Studies on History and Culture, Harrassovitz Verlag, Wiesbaden 2009.
TheArchbishops ofCyprus   Andrekos Varnava, Michalis N. Michael, (eds), The Archbishops of Cyprus in the Modern Age: The Changing Role of the Archbishop-Etharch, their Identities and Politics, Cambridge Scholars Publishing, London 2013.
ReligiousCommunities   Michalis N. Michael, Tassos Anastassiades, Chantal Verdeil (eds),  Religious Communities and Modern Statehood: the Ottoman and Post ottoman World at the Age of Nationalism and Colonialism, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 2015.
Tsifliki   Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, Το τσιφλίκι (çiftlik) της οθωμανικής περιόδου. Μοναστηριακά τσιφλίκια στους Κώδικες 49 (1813-1841) και 51(1818-1881) της ιεράς Μονής Κύκκου, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2005.
TurkikiHgemonia   Νίκος Μούδουρος, Μιχάλης Ν. Μιχαήλ (επιμ.), Η νέα τουρκική ηγεμονία. Διαστάσεις του πολιτικού Ισλάμ, Παπαζήσης, Αθήνα 2014.
     
Επιμέλεια ειδικών τευχών   
     
Turk.Hist.Review22   Michalis N. Michael, (ed.), Special Issue: The Multiple Readings of Ottoman History in Modern Turkey, Turkish Historical Review, Brill Publishers, double issue, 13/1-2 (2022).
ArchivumOttomanicum36 2019   Michalis N. Michael (ed.), Special Issue: The Muslim Turkish Community of Cyprus and the Transition from the Ottomans to the British, Archivum Ottomanicum, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 36 (2019) 5-148.
ArchivumOttomanicum32   Michalis N. Michael (ed.), Special Cyprus Issue: Archivum Ottomanicum, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 32 (2015) 5-277.

 

Κεφάλαια σε βιβλία

Michalis N. Michael, “An Ottoman Sea in the Service of an Orthodox Monastery”, Stylianos Irakleous, Michalis N. Michael, Athanasios Koutoupas (eds), Cultural Exchanges in Eastern Mediterranean: Asia Minor, Cyprus and Egypt, Cambridge Scholars Publishing, London 2022, pp. 73-101.

Michalis N. Michael, “Church Property in its Political Context: The Church of Cyprus and the British Modernity”, Ruben Avramov, Elias Kolovos (eds), Does Monastic Economy Matters? Religious Patterns of Economic Behaviour, Center of Advanced Study, Sofia 2021, pp. 246-262.

Michalis N. Michael, “Dependency/Autonomy, Power and Ideologies in Ottoman Nicosia in the Beginning of the Nineteenth Century”, in the book: Studies on Ottoman Nicosia. From the Ottoman Conquest to the Early British Period, edited by: Mehmet Demiryürek, Stephen Boys Smith, Michalis N. Michael, Ali Efdal Ӧzkül Isis Press, Istanbul 2019, pp. 261-279.

Michalis N. Michael, “The Political Leadership of the millet-i Rum in Cyprus Between the Ottoman and the British Administrative System”, in the book: Turcologica, vol. 111: Linguistic Minorities in Turkey and Turkic-Speaking Minorities of the Periphery, edited by: Christiane Bulut, 2018, pp. 283-294.

Michalis N. Michael, “From the Ottoman Meclis-i İdare to the British Legislative Council: Representative administration between the Ottoman and the British perception of Modernity”, in the book: Ottoman Religious Communities, State and Colonialism in the second half of the nineteenth century, edited by: Michalis N. Michael, Tassos Anastassiades, Chantal Verdeil, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 2015, pp. 105-130.

Michalis N. Michael, Eftyhios Gavriel, “Cyprus in the Cosmography (Cihannüma) of the Ottoman Geographer Kâtib Çelebi”, Proceedings of the International Conference: Cyprus on the Crossroads of Travelers and Map-Makers from the 15th to 20th Century, Athens 2014, pp. 85-94.

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, "Δυτικές όψεις μιας κοινωνίας της Ανατολής: Αποτυπώσεις της οθωμανικότητας του 18ου αιώνα στη φαναριώτικη ποίηση", στο: Φαναριώτικα και αστικά στιχουργήματα στην εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, επιμέλεια: Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister κ.α., Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2013, σσ. 287-303.

Michalis N. Michael, “An Orthodox Ruler ‘administrating the politics’ in an Ottoman Island. Archbishop Kyprianos (1810-1821) and his way to the throne of the Church of Cyprus”, in the book: The Archbishops of Cyprus in the Modern Age: The Changing Role of the Archbishop-Ethnarch, their Identities and Politics, edited by: Andrekos Varnava, Michalis N. Michael, Cambridge Scholars Publishing, London 2013, pp. 44-72. .

Michalis N. Michael, “Panaretos, 1827-1840: His Struggle for Absolute Power during the era of Ottoman Administrative Reforms.”, in the book: The Archbishops of Cyprus in the Modern Age: The Changing Role of the Archbishop-Ethnarch, their Identities and Politics, edited by: Andrekos Varnava, Michalis N. Michael, Cambridge Scholars Publishing, London 2013, pp. 73-93. 

Michalis N. Michael, “A Matter of Principle and Ideas…”. Mass mobilization in Cyprus during the first decade of the twentieth century”, in the book: Proceedings of the Conference: Social Transformation and Mass Mobilization in the Balkan and Eastern Mediterranean Cities (1900-1923), edited by: Andreas Lyberatos, Crete University Press, Rethymno 2013, pp. 355-365.

Michalis N. Michael, “The Archive of the United States’ Consulate in Ottoman Larnaca. A Preliminary Report”, in the book: Histories of Ottoman Larnaca, edited by: Evaggelia Balta, Theoharis Stavrides, Ioannis P. Theoharides, The Isis Press, Istanbul 2012, pp. 381-396.

Michalis N. Michael, “Myth and Nationalism: The Retrospective Force of National Roles through Mythical Past”, Ayhan Aktar, Niyazi Kızılyürek, Umut Özkırımlı (eds), Nationalism in the Troubled Triangle: Cyprus, Greece and Turkey, Palgrave Macmillan, London 2010, pp. 149-159.   

Michalis N. Michael, “From Cilicia to Cyprus: Turcophone Orthodox Pilgrims”, in the book: Cries and Whispers in Karamanlidika Books – Proceedings of the First International Conference on Karamanlidika Studies (Nicosia 11th-13th September 2008), edited by: Evangelia Balta, Matthias Kappler, Harrassowitz, Wiesbaden 2010, pp. 135-146. 

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, “Εθνικισμός και μύθος στη μετα-οθωμανική κυπριακή ιστοριογραφία”, στο: K. Λάππας, A. Αναστασόπουλος, Η. Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυμνο 2010, σσ. 207-221.

Michalis N. Michael-Marc Aymes, “Archival Sources for the History of Cyprus During the Ottoman Period”, Michael N. Michalis, Kappler Matthias, Gavriel Eftihios (eds), Ottoman Cyprus. A Collection of Studies on History and Culture, Harrassovitz Verlag, Wiesbaden 2009, pp. 297-309. 

Michalis N. Michael, “The Unchangeable “Tourkokratia”, the “Fair” Ottoman Administration and the Ottoman Period of the History of Cyprus”, Michael N. Michalis, Kappler Matthias, Gavriel Eftihios (eds), Ottoman Cyprus. A Collection of Studies on History and Culture, Harrassovitz Verlag, Wiesbaden 2009, pp. 9-24. 

 

Άρθρα σε περιοδικά

Michalis N. Michael, “Nationalizing the Ottomans, Ottomanizing the Turks”, Turkish Historical Review, 13 (2022) 28-41.

Michalis N. Michael, “State Honors in Ottoman Nicosia: The Bishops as Agents of Modernity”, Journal of the Centre for Ottoman Studies - Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 48 (2020) 177-201.

Michalis N. Michael, “Ottomanizing Symbols, Projecting Ottoman Political Power The Archbishops of Cyprus and the Regalia Privileges”, Chronos, Publications de l'Université de Balamand, 41 (2020) 37-62. 

Michalis N. Michael, “Hopes and Fears during the Colonial Modernity: The Legislative Council in Cyprus”, Archivum Ottomanicum, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 36 (2019) 5-18.

Michalis N. Michael, “Revolts and Power Negotiating in Ottoman Cyprus during the First Half of the Nineteenth Century”, Archivum Ottomanicum, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 32 (2015) 117-138. 

Michalis N. Michael, Nicolas Manitakis, “Cypriot Emigration to the United States of America (1910-1930)”, Chronos, Revue d'histoire de l'Université de Balamand, Publications de l'Université de Balamand, 30 (2014) 99-144. 

Michalis N. Michael, “Creating a new Identity: From the Secular Turkish Cypriot to the Muslim Turk of Cyprus”, The Cyprus Review, Nicosia, 26/2 (2014) 15-32. 

Michalis N. Michael, “Trying to Impose the Reforms in the Periphery: Actions and Reactions to the Tanzimat– The Case of the Muhassıl Mehmet Talat”, Journal of the Centre for Ottoman Studies - Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 34 (2013) 163-184. 

Michalis N. Michael, “The Loss of an Ottoman Traditional Order and the Reactions to a Changing Ottoman World: A New Interpretation of the 1821 Executions in Cyprus”, International Review of Turkish Studies, Institute of Turkish Studies, Utrecht, 3/3 (2013) 8-36. 

Michalis N. Michael, “Revolts, Demands and Challenge to the Legitimacy of the Ottoman Power: Three Parallel Revolts in a part of the Ottoman Periphery”, Archivum Ottomanicum, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 29 (2012) 127-147. 

Michalis N. Michael, “Local Authorities and Conflict in an Ottoman Island at the Beginning of the Nineteenth Century”, Turkish Historical Review, Newham College, University of Cambridge, Brill Publishers, 2 (2011) 57-77. [In English].

Victor Roudoumetof - Michalis N. Michael, “Economic Functions of Monasticism in Cyprus: The Case of the Kykkos Monastery”, Religions, 1 (2010) 54-77. 

Michalis N. Michael, “Cities and Ideologies in 19th Century Cyprus. A Traditional Capital and a Modern Port-City”, Chronos, Revue d'histoire de l'Université de Balamand, Publications de l'Université de Balamand, 22 (2010) 85-106. 

Michalis N. Michael, “Allies against the State Reorganization: Reactions to the Gülhâne Imperial Rescript in Ottoman Cyprus”, Archivum Ottomanicum, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 26 (2009) 143-153. 

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, “Βυζαντινά σύμβολα οθωμανικής πολιτικής εξουσίας”, Ιστορικά, 51 (2009) 315-332. 

Victor Roudoumetof – Michalis N. Michael, “Redéfinition des frontières Église-État à Chypre après 1878. Perspective historique sur l'Église orthodoxe chypriote”, Social Compass, Revue Internationale de Sociologie de la Religion, 56/1 (2009) 35-48. 

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, “Το βεράτιο επαναφοράς του Φιλοθέου στην αρχιεπισκοπεία της Κύπρου”, Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 8 (2008) 193-212. 

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, “Οθωμανικά δικαιώματα του ανώτατου κλήρου της Εκκλησίας της Κύπρου και βρετανική διοίκηση”, Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, 34 (2008) 333-367. 

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ – Ευτύχιος Γαβριήλ, “Μία οθωμανική πηγή του 16ου αιώνα για την Κύπρο: Kâtip Çelebi, Cihannüma”, Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, 33 (2007) 197-226. 

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, “Ο μουχασίλης, ο δραγομάνος, ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου και η διεκδίκηση της οθωμανικής πολιτικής εξουσίας στην Κύπρο της οθωμανικής περιφέρειας, 1789-1810”, Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, 32 (2006) 209-240.

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, “Η Κύπρος στο έργο του οθωμανού χαρτογράφου Piri Reis”, Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 5 (2001) 411-451.