Κατάλογος Προσωπικού

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Michalis Michaelides
+357 22892080
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B206
Πανεπιστημιούπολη
Σπουδές:
PhD στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Πανεπιστήμιο Stanford (2003)
MS στη Στατιστική, Πανεπιστήμιο Stanford (2002)
MPhil στην Εκπαιδευτική Έρευνα, Πανεπιστήμιο Cambridge (1999)
BA στις Επιστήμες της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (1998)
 
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία: 
Έχω εργαστεί στο College Board (2003-2005), και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-2013). Έχω επίσης διδάξει ως συνεργάτης στο New York University (2004) και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2007-2012). Ως φοιτητής εργάστηκα σε ερευνητικές θέσεις στο Stanford University School of Education, American Institutes for Research, Measured Progress.
 
Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου:
ΨΥΧ 202. Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία
ΨΥΧ 404. Μεθοδολογία ΙΙ: Συσχετιστική και Πειραματική Έρευνα
ΨΥΧ 604. Τεχνικές Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Δεδομένων στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς
ΨΥΧ 788. Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου ΙΙ
ΨΥΧ 789. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ
 
Στο παρελθόν έχω διδάξει το ΨΥΧ 204. Μεθοδολογία Ι: Περιγραφική Έρευνα και μαθήματα σε μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, ψυχομετρία, μέτρηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση, και εκπαιδευτική ψυχολογία.
 
Πρόσφατες δραστηριότητες: 
Σύντομη παρουσίαση ερευνών που ολοκληρώσαμε με θέμα τα κίνητρα και τη συμπεριφορά κατά τις εξετάσεις, UCY Youtube 4/24
 
Κατά τη σαββατική άδεια (εαρινό 2024), θα παρουσιάσω ερευνητικά ευρήματα σε επισκέψεις στα πανεπιστήμια James Madison University και University of Virginia (Aπρίλιος 2024). Προγραμματίζω παρουσιάσεις και στα συνέδρια NCME στη Φιλαδέλφια, PAN-Metric seminar στη Βαρσοβία και ITC στη Γρανάδα. Επίσης συμμετέχω ως προσκεκλημμένος ομιλητής στο ERC Interactive Session κατά το συνέδριο ECER στη Λευκωσία.
 
Συμμετοχή σε συζήτηση στο Cyprus Education Summit 2023 για την αξιολόγηση., Δεκέμβριος 2023. 
 
Ολοκλήρωση και παρουσίαση της διδακτικής επινόησης: "Ηλεκτρονική βάση δραστηριοτήτων μεθοδολογίας και εφαρμοσμένης στατιστικής για συνεχή αξιολόγηση και ανατροφοδότηση", Μάιος 2023, ΚΕΔΙΜΑ
 
Μια συζήτηση στο podcast "Science of doing Science" με τον Adrien Fillon (Sinnopsis) με θέμα την κρίση επαναληψιμότητας στη Ψυχολογία και θέματα ψυχομετρίας (Φεβρ. 2023) εδώ και εδώ.
 
Τον Ιούνιο-Ιούλιο 2022 βρισκόμουν ως επισκέπτης καθηγητής στο Sapienza University of Rome.
 
Τον Ιούλιο του 2021 διοργανώσαμε στη Λευκωσία το 42ο συνέδριο του International School Psychology Association ISPA2021 (μέλος της οργανωτικής επιτροπής και υπεύθυνος για επιστημονικά θέματα).
 
Τον Οκτώβριο του 2021 το άρθρο μου "Negative keying effects in the factor structure of TIMSS 2011 motivation scales and associations with reading achievement" τιμήθηκε με το βραβείο Richard M. Wolf Memorial Award for outstanding paper του ΙΕΑ. [ανακοίνωση]
 
Προσκεκλημμένες ομιλίες κατά τη σαββατική μου άδεια το χειμερινό εξάμηνο 2021:
1. Πανεπιστήμιο της Umeå "Meaningful Motivation Profiles of Students Using Data from the TIMSS Mathematics Assessment"
2. Πανεπιστήμιο του Όσλο "Response time as an indicator of test-taking effort in PISA: country and item-type differences"
3. Πανεπιστήμιο Μιλάνο-Bicocca "Interactions between motivational components in the TIMSS Mathematics assessment: associations with achievement and socio-demographic variables"
Ψυχομετρία, δοκίμια και εξετάσεις, μεθοδολογία έρευνας, αντιλήψεις για την αξιολόγηση
 
Σελίδα στο ResearchGate
Σελίδα στο Google Scholar
 

Σελίδα με ολοκληρωμένο κατάλογο δημοσιεύσεων (πατήστε εδώ) 

Βιβλία:

 1. Michaelides, M. P. (Ed.). (2021). Book of Abstracts. Abstract proceedings for the 42nd Annual Hybrid Conference of the International School Psychology Association, Nicosia Cyprus.
 2. Michaelides, M. P., Brown, G. T. L., Eklöf, H., & Papanastasiou, E. (2019). Motivational Profiles in TIMSS Mathematics: book coverExploring Student Clusters across Countries and Time. Cham, Switzerland: IEA Research for Education and Springer Open. (ανοικτή πρόσβαση, περίληψη στα ελληνικά, ανακοίνωση τύπου από Auckland University). ISBN: 978-3-030-26182-5 
 
 
Άρθρα σε περιοδικά με κριτές:
 
Σε ψυχομετρία, αξιολόγηση και μεθόδους έρευνας:
 1. Michaelides, M. P., Ivanova, M. G., & Avraam, D. (2024). The impact of filtering out rapid-guessing examinees on PISA 2015 country rankings. Psychological Test and Assessment Modeling, 66(1), 50-62. https://doi.org/10.2440/001-0012
 2. Papanastasiou, E.C., & Michaelides, M.P. (2024). Examining Successful and Unsuccessful Time Management Through Process Data: Two Novel Indicators of Test-taking Behaviors. Large-scale Assessments in Education, 12(3). Available online: https://doi.org/10.1186/s40536-024-00193-z
 3. Ivanova, M. G., & Michaelides, M. P. (2023). Measuring test-taking effort on constructed-response items with item response time and number of actions. Practical Assessment, Research, & Evaluation, 28(15). Available online: https://doi.org/10.7275/pare.1921
 4. Koutsogiorgi, C. C. & Michaelides, M. P. (2023). Response tendencies to the positively and negatively worded items of the Rosenberg Self- Esteem Scale with eye-tracking methodology. European Journal of Psychological Assessment, 39(4), 307-315. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000772
 5. Christodoulou, A., Karekla, M., Costantini, G., & Michaelides, M. (2023). A network analysis approach on the Psychological Flexibility/Inflexibility model. Behavior Therapy, 54(5), 719-733. https://doi.org/10.1016/j.beth.2023.01.002
 6. Michaelides, M.P., & Ivanova, M. (2022). Response time as an indicator of test-taking effort in PISA: country and item-type differences. Psychological Test and Assessment Modeling, 64(3), 304-338.
 7. Koutsogiorgi, C.*, & Michaelides. M. P. (2022). Response tendencies due to item wording using eye tracking methodology. Behavior Research Methods, 54(5), 2252-2270. doi: 10.3758/s13428-021-01719-x
 8. Ivanova, M.*, & Michaelides, M. P. (2022). Motivational components in TIMSS 2015 and their effects on engaging teaching practices and mathematics performance. Studies in Educational Evaluation, 74, 101173. doi: 10.1016/j.stueduc.2022.101173
 9. Michaelides, M. P., & Durkee, P. (2021). Self-regulation versus self-discipline in predicting achievement: A replication study with secondary data. Frontiers in Educational Psychology, 6:724711. doi: 10.3389/feduc.2021.724711.
 10. Ivanova, M. G.*, Michaelides, M. P., & Eklöf, H (2021). How Does the Number of Actions on Constructed-Response Items Relate to Test-Taking Effort and Performance? Educational Research and Evaluation, 26(5-6), 252-274. doi: 10.1080/13803611.2021.1963939
 11. Anthimou, A.*, Koutsogiorgi, C., & Michaelides, M. P. (2021). Psychometric properties of the Satisfaction with Life Scale in a Cypriot sample. Ψυχολογία [Psychologia], 26(3), 273-282. doi: 10.12681/psy_hps.29152
 12. Koutsogiorgi, C. C.*, Lordos, A., Fanti, K. A., & Michaelides, M. P. (2021). Factorial structure and nomological network of the Inventory of Callous-Unemotional Traits accounting for item keying variance. Journal of Personality Assessment, 103(3), 312-323. doi: 10.1080/00223891.2020.1769112  [free eprint]
 13. Schmalbach, B., Zenger, M., Michaelides, M. P., Schermelleh-Engel, K., Hinz, A., Körner, A., Beutel, M.E., Decker, O., Kliem, S., & Brähler, E. (2021). From bi-dimensionality to uni-dimensionality in self-report questionnaires - Applying the random intercept factor analysis model to six psychological tests. European Journal of Psychological Assessment, 37(2). doi: 10.1027/1015-5759/a000583
 14. Michaelides, M. P., Ivanova, M., & Nicolaou, C. (2020). The relationship between response-time effort and accuracy in PISA Science multiple-choice items. International Journal of Testing, 20(3), 187-205. doi: 10.1080/15305058.2019.1706529
 15. Michaelides, M. P. (2019). Negative keying effects in the factor structure of TIMSS 2011 motivation scales and associations with reading achievement. Applied Measurement in Education, 32(4), 365-378. doi: 10.1080/08957347.2019.1660349   Διακρίθηκε με το Richard M. Wolf Memorial Award for outstanding paper από τον οργανισμό ΙΕΑ. 
 16. Michaelides, M. P. & Solomonidou G. (2019). Factorial structure, gender invariance and predictive validity of the Students’ Conceptions of Assessment-VI Inventory. European Journal of Psychological Assessment, 35(2), 248-254. doi: 10.1027/1015-5759/a000383
 17. Christodoulou, A.*, Michaelides, M., & Karekla, M. (2019). Network analysis: A new psychometric approach to examine the underlying ACT model components. Journal of Contextual Behavioral Science, 12, 285-289. doi: 10.1016/j.jcbs.2018.10.002
 18. Vasileiou, V.*, Michaelides, M. P., Kassinopoulos, O., & Karekla, M. (2019). Psychological Inflexibility in Pain Scale: Greek adaptation, psychometric properties and invariance testing across three pain samples. Psychological Assessment, 31(7), 895-904. doi: 10.1037/pas0000705
 19. Monestès, JL., Karekla, M., Jacobs, N., Michaelides, M. P., Hooper, N., Kleen, M., Ruiz, F. J., Miselli, G., Presti, G., Luciano, C., Villatte, M., Bond, F. W., Kishita, N., & Hayes, S. C. (2018). Experiential avoidance as a common psychological process in European cultures. European Journal of Psychological Assessment, 34(4), 247-257. doi: 10.1027/1015-5759/a000327
 20. Michaelides, M. P., Christodoulou, A., Kkeli, N., Karekla, M., & Panayiotou, G. (2016). Factorial Structure of the Perceived Stress Scale and implications for scoring. European Review of Applied Psychology, 66(6), 309-316. doi: 10.1016/j.erap.2016.07.002
 21. Michaelides, M.P., Zenger, M., Koutsogiorgi, C., Brähler, E., Stöbel-Richter, Y., & Berth, H. (2016). Personality correlates and gender invariance of wording effects in the German version of the Rosenberg Self-Esteem Scale. Personality and Individual Differences, 97, 13-18. doi: 10.1016/j.paid.2016.03.011
 22. Michaelides, M.P., Koutsogiorgi, C., & Panayiotou, G. (2016). Method effects on an adaptation of the Rosenberg Self-Esteem Scale in Greek and the role of personality traits. Journal of Personality Assessment,98(2), 178-188.  doi: 10.1080/00223891.2015.1089248
 23. Michaelides, M. P. (2014). Validity considerations ensuing from examinees’ perceptions about high-stakes national examinations in Cyprus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21(4), 427-441. doi: 10.1080/0969594X.2014.916655
 24. Michaelides, M. P., & Haertel, E. H. (2014). Selection of common items as an unrecognized source of variability in test equating: a bootstrap approximation assuming random sampling of common items. Applied Measurement in Education, 27(1), 46-57. doi: 10.1080/08957347.2013.853069
 25. Brown, G. T. L., & Michaelides, M. (2011). Ecological rationality in teachers' conceptions of assessment across samples from Cyprus and New Zealand. European Journal of Psychology of Education, 26(3), 319-337. doi: 10.1007/s10212-010-0052-3
 26. Michaelides, M. P. (2010). A review of the effects on IRT item parameter estimates with a focus on misbehaving common items in test equating.Frontiers in Quantitative Psychology and Measurement, 1. doi: 10.3389/fpsyg.2010.00167
 27. Michaelides, M. P. (2010). Sensitivity of equated aggregate scores to the treatment of misbehaving common items.Applied Psychological Measurement, 34(5), 365-369. doi: 10.1177/0146621609359626
 28. Michaelides, M. P. (2008). An Illustration of a Mantel-Haenszel Procedure to Flag Misbehaving Common Items in Test Equating.Practical Assessment Research & Evaluation, 13(7). Available online:http://pareonline.net/getvn.asp?v=13&n=7.

Σε άλλες ερευνητικές περιοχές:

 1. Fousiani, K., Michaelides, M. P., & Dimitropoulou, P. (2018). The effects of ethnic group membership on bullying at school:  when do observers dehumanize bullies? The Journal of Social Psychology, 15(4), 431-442. doi: 10.1080/00224545.2018.1505709
 2. Philippou, E., Michaelides, M. P., & Constantinidou, F. (2018). The role of metabolic syndrome factors on cognition using latent variable modelling: the Neurocognitive Study on Aging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 40(10), 1030-1043. doi: 10.1080/13803395.2018.1483487
 3. Fousiani, K., Dimitropoulou, P., Michaelides, M., & Van Petegem, S. (2016). Perceived Parenting and Adolescent Cyber-Bullying: Examining the Intervening Role of Autonomy and Relatedness Need Satisfaction, Empathic Concern and Recognition of Humanness. Journal of Child and Family Studies, 25(7), 2120-2129. doi: 10.1007/s10826-016-0401-1
 4. Kambanaros, M., Grohmann, K. K., Michaelides, M. P., & Theodorou, E. (2014). On the Nature of Verb–Noun Dissociations in SLI: A Psycholinguistic Perspective from Greek. Bilingualism: Language and Cognition, 17(1), 169-188. doi: 10.1017/S1366728913000035
 5. Giogkaraki. E., Michaelides, M.P., & Constantinidou, F. (2013). The Role of Cognitive Reserve in Cognitive Aging: Results from the Neurocognitive Study on Aging. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35(10), 1024-1035. doi: 10.1080/13803395.2013.847906
 6. Georgiou, S., Fousiani, K., Michaelides, M. P., & Stavrinides, P. (2013). Parenting, cultural value orientation and bullying. International Journal of Psychology, 48(1), 69-78. doi: 10.1080/00207594.2012.754104
 7. Symeou, L., Roussounidou, E., & Michaelides, M. (2012). “I feel much more confident now to communicate with parents”: An evaluation of in-service training on teacher-parent communication. The School Community Journal, 22(1), 65-87. [link]
 8. Michaelides, M. P. (2008). Emerging Themes from Early Research on Self-Efficacy Beliefs in School Mathematics. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6(1), 219-234. [link]

Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, σε επιμελ. εκδόσεις, ή τεχνικές αναφορές:

 1. Papanastasiou, E. & Michaelides, M. P. (2020). Issues of Perceived Fairness in Admissions Assessments in Small Countries. The Case of the Republic of Cyprus. In M. E. Oliveri, and C. Wendler (Eds.), Higher Educational Admission Practices: An International Perspective (pp. 161-173). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781108559607.009
 2. Μιχαηλίδης, Μ. Π., & Θεοδώρου, Χ. (2014, Οκτώβριος). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση: προσαρμογή ενός εργαλείου σε Κυπριακό δείγμα.  Στα Πρακτικά του 12ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (σσ. 265-275). Λευκωσία: ΠΕΚ.
 3. Μιχαηλίδης, Μ. Π. (2013). Εφαρμογές πειραματικών σχεδιασμών μεγάλης κλίμακας στην εκπαιδευτική έρευνα. Στο Χ. Θεοφιλίδης και Ι. Πυργιωτάκης (Επιμ.), Εκπαιδευτική Έρευνα: Θεωρητικοί Προβληματισμοί και Προσανατολισμός στην Ερευνητική Πράξη (σ.214-226). Λευκωσία: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
 4. Βασιλείου, Μ.*, & Μιχαηλίδης, Μ. (2012, Ιούνιος). Πώς παρουσιάζεται η αξιολόγηση στα Κυπριακά Αναλυτικά Προγράμματα. Στα Πρακτικά του 13ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (σσ. 409-420). Λευκωσία: ΠΕΚ.
 5. Μιχαηλίδης, Μ.Π., & Πετρίδου, Α. (2010). Σύγχρονες Θεωρίες Μέτρησης: Μοντέλα IRT. Στο Μ. Ζεμπύλας, Α. Μιχαηλίδου, & Π. Κενδέου (Επιμ.), Προχωρημένες Μέθοδοι Έρευνας (σ.313-339). Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 6. Morgan, D. L., & Michaelides, M. P. (2005). Setting cut scores for college placement. College Board Research Report No. 2005-9.
 7. Camara, W., & Michaelides, M. P. (2005). AP® Use in Admissions: A Response to Geiser and Santelices. Available at http://www.collegeboard.com/research/abstract/106896.html
* Διδακτορικοί φοιτητές/τριες ως κύριοι συγγραφείς κατά την υποβολή του άρθρου

Fousiani, K., Dimitropoulou, P., & Michaelides, M.P. (accepted). Controlled Motivational Orientation and Prejudice: The Mediating Role of Dehumanization. Swiss Journal of Psychology.