Κατάλογος Προσωπικού

ΜΙΡΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

CHRISTOU MIRANDA
22892951
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης,
Δράμας 11-13
Βασικές σπουδές στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου (Δίπλωμα, 1992) και Brandeis University (B.A. 1996). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Harvard University (Ed.M. 1997; Ed.D. 2002)
Συλλογική μνήμη και ιστορία, αναπαραστάσεις πόνου, έμφυλες περιγραφές εθνικής μνήμης, παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση.
ARTICLES IN REFEREED JOURNALSFlecha, A. Pulido, C. & Christou, M., (2011). “Transforming violent selves through reflection in critical communicative research.” Qualitative Inquiry, Vol 17 (3), pp. 246-255.Christou, M. & Puigvert, L. (2011). “The role of ‘Other Women’ in current educational transformations.” International Studies in Sociology of Education, Vol. 21(1), pp. 77-90.Christou, M. (2010). “Education in Real Time: The Globalization of Synchronized Learning.” Current Sociology, Vol. 58 (4), pp. 570-596.Molina, S. & Christou, M. (2009). “Educational Inclusion and Critical Pedagogy.” Teoria de la Educacion, Vol. 10 (3), pp. 31-55. (in English)Christou, M. (2007). “The Language of Patriotism: Sacred History and Dangerous Memories.” British Journal of Sociology of Education, Vol. 28 (6), pp. 709-722.Christou, M. (2006). “A Double Imagination: Memory and Education in Cyprus.” Journal of Modern Greek Studies, Vol. 24 (2), pp. 285-306.