Κατάλογος Προσωπικού

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ

MOUTSELOS MICHAIL
22895114
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Β102
Πανεπιστημιούπολη
Ο Μιχάλης Μούτσελος είναι Λέκτορας συγκριτικής πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει διατελέσει Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για τη Μελέτη των Πολυεθνικών Κοινωνιών στο Γκέτινγκεν της Γερμανίας. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον το 2016 και είναι κάτοχος M.Phil. στη συγκριτική πολιτική στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών (SciencesPo) στο Παρίσι. Η έρευνά του εστιάζει στην πολιτική κινητοποίηση των μεταναστών και την πολιτικοποίηση του ζητήματος της μετανάστευσης στην Ευρώπη.
 συγκριτική πολιτική, κοινωνικά κινήματα, μετανάστευση, διαδικασίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά
 

[2021] Moutselos, Michalis and Karen Schönwälder. The immigrant presence in collaborative structures of Urban Politics. Governance 35(1): 303-321.

[2020] Moutselos, Michalis.  What explains diversity-policy adoption? Policy entrepreneurs and advocacy coalitions in two French citiesEthnic and Racial Studies. Advance Online Publication.

[2020] Moutselos, Michalis. Estates against the State? Evidence from the 2005 wave of French riots. Political Geography 76: 102088.

[2020] Moutselos, Michalis. Fighting for their neighborhood: urban policy and anti-state riots in FranceSocial Forces 98 (4), 1719-1743.

[2020] Moutselos, Michalis, Christian Jacobs, Julia Martínez-Ariño, Maria Schiller, Karen Schönwälder, Alexandre Tandé. Economy or Justice? How Urban Actors Respond to DiversityUrban Affairs Review. 56(1): 228-253.

[2020] Moutselos, Michalis. Praying on Friday, voting on Sunday? Mosque Attendance and voter turnout in three West European democracies. Journal of Ethnic and Migration Studies 46 (11), 2275-2292.

[2019] Darren J. Lim, Michalis Moutselos and Michael McKenna. Puzzled out? The unsurprising outcomes of the Greek bailout negotiations. Journal of European Public Policy 26(3): 325-343.

[2019] Martínez-Ariño, Julia, Michalis Moutselos, Karen Schönwälder, Christian Jacobs, Maria Schiller, Alexandre Tandé “Why do some cities adopt more diversity policies than others? A study in France and Germany. Comparative European Politics 17(5): 651-672

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

[2020] Moutselos, Michalis, Georgia Mavrodi. “Diaspora Policies and Social Protection: Greece” in Lafleur Jean-Michel and Daniela Vintila, eds. Migration and Transnational Social Protection in Post-Crisis Europe. Springer, Forthcoming.

[2017] Mavrodi, Georgia, Michalis Moutselos. Immobility in times of crisis? The case of Greece. in Jean-Michel Lafleur and Mikolaj Stanek, eds. Old Routes, New Migrants: Lessons from the South-North Migration of EU Citizens in Times of Crisis. Springer, IMISCOE Research Series, December 2016.

Δημοσιοποιημένα Working Papers μετά από αξιολόγηση

[2018] Moutselos, Michalis, Christian Jacobs, Julia Martínez-Ariño, Maria Schiller, Karen Schönwälder, Alexandre Tandé. Cities and the Challenge of Diversity (CityDiv): The Survey, Technical Report. MPI-MMG Working Paper Series, September 2017. 

[2016] Moutselos, Michalis. Group consciousness and political behavior among citizens of immigrant origin: The case of France. MPI-MMG Working Paper Series, June 2015.