Κατάλογος Προσωπικού

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ

ΝΜ
22893956
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Φραγκόπουλος, 206
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές από τη Σχολή Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (SOAS, University of London). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Ισλάμ, πολιτική και οικονομία στην Τουρκία. Από την αστική τάξη του κεμαλισμού στο κεφάλαιο του Ισλάμ» στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ο μετασχηματισμός της Τουρκίας: Από την κεμαλική κυριαρχία στον ισλαμικό νεοφιλελευθερισμό» (Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012), συν-συγγραφέας του βιβλίου «Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδεολογικές Όψεις Εξωτερικής Πολιτικής», μαζί με τον Ζήνωνα Τζιάρρα (Τουρίκη, Αθήνα 2016), και συν-επιμελητής του τόμου «Η νέα τουρκική ηγεμονία. Διαστάσεις του πολιτικού Ισλάμ» με τον Μιχάλη Μιχαήλ (Παπαζήση, Αθήνα 2014). Άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως Journal of Muslims in Europe (2019), Eastern Mediterranean Geopolitical Review (2018), Nations and Nationalism (2018), The Cyprus Review (2017), Southeast European and Black Sea Studies (2016), Journal of Balkan and Near Eastern Studies (2014), Journal of Globalizations (2014), Journal of Mediterranean Studies (2014). Έχει επίσης δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους όπως: Cyprus and the Roadmap for Peace: A Critical Interrogation of the Conflict (Edward Elgar Publishing: United Kingdom 2018),  Politics of Culture in Turkey, Greece and Cyprus: Performing the Left since the sixties (London & New York: Routledge 2017), Contemporary Social and Political Aspects of the Cyprus Problem (Cambridge Scholar Publishing, United Kingdom 2016). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το επίκεντρο της μεταδιδακτορικής του έρευνας ήταν ο μετασχηματισμός των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Τουρκοκυπριακής κοινότητας την περίοδο μετά το 1974. Σήμερα είναι Λέκτορας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην σύγχρονη ιστορία του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία, πολιτική οικονομία της Τουρκίας, σύγχρονη πολιτική σκέψη στην Τουρκία, καθώς και η εξέλιξη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και σήμερα.  
Βιβλία:
 
Τζιάρρας Ζήνωνας, Μούδουρος Νίκος, Η Τουρκία ως Τρίτος Πόλος στη Νέα Διεθνή Τάξη, Εκδόσεις Παπαζήση: Αθήνα 2023.
 
Μούδουρος Νίκος, Διεκδικώντας την Πατρίδα. Η Τουρκοκυπριακή Αντιπολίτευση την περίοδο 1964-2004, Εκδόσεις Ψηφίδες: Θεσσαλονίκη 2022.
 
Moudouros Nikos, State of Exception in the Mediterranean. Turkey and the Turkish Cypriot Community, Palgrave Macmillan - Spriger, Switzerland 2021.
 
Μούδουρος Νίκος, Ο Μετασχηματισμός της Τουρκίας. Από την Κεμαλική Κυριαρχία στον «Ισλαμικό» Νεοφιλελευθερισμό, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια: Αθήνα 2012.
 
Μούδουρος Νίκος, Μιχαήλ Μιχάλης, (επιμ.), Η Νέα Τουρκική Ηγεμονία. Διαστάσεις του Πολιτικού Ισλάμ, Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα 2014.
 
Τζιάρρας Ζήνωνας, Μούδουρος Νίκος, Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδεολογικές Όψεις Εξωτερικής Πολιτικής, Εκδόσεις Τουρίκη: Αθήνα 2016.
 
Άρθρα σε περιοδικά:
 
Nikos Moudouros (2023) "Constructing new Turkey’s desired worker: the denial of social class in the AKP era", British Journal of Middle Eastern Studies, 50:3, 716-733.
 
Moudouros Nikos, "The ‘Turkish-Type’ Presidential System: an Imperial Civilisational Restoration?", Turkish Historical Review, Vol. 13, 2022, pp. 157-182.
 
Moudouros Nikos, “The AKP’s Project of ‘a Pious Youth in Cyprus’ and the Turkish Cypriot ‘Deviations’”, Journal of Muslims in Europe, Vol. 8, 2019, pp. 25-47.
 
Moudouros Nikos, “The ‘TRNC’ in the Turkish Cypriot Framework: A Moment of Multiple and Contradictory Interpretations”, Eastern Mediterranean Geopolitical Review, Vol. 3, 2018, pp. 34-59.
 
Moudouros Nikos, “The ‘New Homeland’ and Turkish Cypriot Opposition in the 1974-1981 Period”, The Cyprus Review, Vol. 29, 2017, pp. 135-158.
 
Moudouros Nikos, “Between anti-Westernization and Islamism: Turkey's 'Islamic' Vision in Cyprus?”, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 16, No. 2, 2016, pp. 317-333.
 
Moudouros Nikos, “Political Power, Violence and Economy: The Turkish Cypriot Elite’s Struggle for Ethno-Communal Formation”, Journal of Mediterranean Studies, Vol. 23, No. 1, 2014, pp. 61-74.
 
Moudouros Nikos, “Rethinking Islamic Hegemony in Turkey through the Gezi Park”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 16, No. 2, 2014, pp. 181-195.
 
Moudouros Nikos, “The ‘Harmonization’ of Islam with the Neoliberal Transformation. The Case of Turkey”, Journal of Globalizations, Vol. 11, No. 6, 2014, pp. 843-857.