Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΝΗ

PARANI MARIA
22893565
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας,
Γλάδστωνος 12
Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 1991), μεταπτυχιακές σπουδές στο University College London (M.A. Αρχαιολογία, 1993) και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (D.Phil. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, 2000). Υπότροφος στις Βυζαντινές Σπουδές στο Dumbarton Oaks, Washington D.C. (2001-2002). Hannah Seeger Davis Post-Doctoral Research Fellowship στο Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών, του Πανεπιστήμιο του Princeton (2002-2003). Ειδική επιστήμονας (Π.Δ. 407) στον τομέα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (άνοιξη 2004). Θερινή υπότροφος στις Βυζαντινές Σπουδές στο Dumbarton Oaks, Washington D.C. (2004, 2017). Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2005.
 

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα

  • 2021-2023: συνεργάτιδα του προγάμματος NetMAR: Network for Byzantine Arts and Rituals (Horizon 2020 – WIDESPREAD-05-2020 – Twinning. Συντονίστρια: Σταυρούλα Κωνσταντίνου, Παν. Κύπρου).
  • 2019-2021: ερευνητική συνεργάτιδα του προγράμματος Lactating Breasts: Motherhood and Breastfeeding in Antiquity and Byzantium (4th century BCE-7th century CE) (Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου, Πρόγραμμα “Excellence Hubs”. Συντονίστρια: Σταυρούλα Κωνσταντίνου, Παν. Κύπρου).
  • 2014-2016: συντονίστρια του ερευνητικού προγράμματος The church of the Transfiguration at Sotera (Famagusta District) in context: History – Architecture – Murals, που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης. Σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.
  • 2006-2007: ακαδημαϊκή υπεύθυνη για τη συμμετοχή του Παν. Κύπρου (6ος εταίρος) στο πρόγραμμα Byzantine Heritage Network: Rehabilitation, Ηighlighting and Μanagement in the Eastern Mediterranean Basin (INTERREG III B ARCHIMED). Σε συνεργασία με το Dipartimento Attività Produttive, Regione Basilicata (Ιταλία), το Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per i beni archeologici e monumentali (Ιταλία), την Provincia di Lecce (Ιταλία), τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου και το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συντονισμός μεταδιδακτορικών ερευνητικών προγραμμάτων

  • 2020-2022: Negotiating Modernity (NEMO): Rural Dress and Sociocultural Change in Cyprus during the British Period (1878-1960) (Πρόγραμμα «ΟΝΗΣΙΛΟΣ», Παν. Κύπρου). Μεταδιδακτορική ερευνήτρια: Πετρούλα Χατζηττοφή. Δεύτερη συντονίστρια: Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου.
     

Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προπτυχιακό πρόγραμμα

ΑΡΧ 132 – Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
ΑΡΧ 2ΧΧ – Πρωτοβυζαντινή Τέχνη (4ος – 7ος αι.)
ΑΡΧ 2ΧΧ – Μεσοβυζαντινή Τέχνη (9ος – 12ος αι.)
ΑΡΧ 2ΧΧ – Υστεροβυζαντινή Τέχνη (13ος – 15ος αι.)
ΑΡΧ 269 – Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 – 19ος αι.)
ΑΡΧ 249 – Δίκτυα επικοινωνίας και ανταλλαγών κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο (4ος – 7ος αι.)
ΑΡΧ 230 – Πρωτοβυζαντινές πόλεις στην ανατολική Μεσόγειο (4ος – 7ος αι.)
ΑΡΧ 248 – Η μνημειακή τέχνη στη βυζαντινή περιφέρεια (9ος – 12ος αιώνας)
ΑΡΧ 263 – Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
ΑΡΧ 264 – Βυζαντινή Μικρογλυπτική
ΑΡΧ 239 – Βυζαντινή θεωρία της εικόνας και Εικονομαχία
ΑΡΧ 204 – Το φύλο στη Βυζαντινή Τέχνη
ΑΡΧ 259 – Βυζαντινή Μεταλλοτεχνία
ΑΡΧ 257 – Η Βίβλος στη Βυζαντινή Τέχνη
ΑΡΧ 216 – Bυζαντινή Κύπρος: Αρχαιολογία και Τέχνη (4ος – 12ος αι.)
ΑΡΧ 307 – Τοπογραφία Κωνσταντινουπόλεως
ΑΡΧ 334 – Ενδυμασία και κόσμημα στο Βυζάντιο
ΑΡΧ 331 – Εικονογραφικά προγράμματα μεσοβυζαντινών εκκλησιών
ΑΡΧ 388 – Τέχνη και λατρεία στη βυζαντινή Κύπρο

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή

ΑΡΧ 505 – Θεωρία των εικόνων
ΑΡΧ 506 – Βυζαντινή «κοσμική» τέχνη
ΑΡΧ 507 – Ένδυμα: ο καθρέπτης της βυζαντινής κοινωνίας
ΑΡΧ 508 – Σχέσεις κέντρου-περιφέρειας: η τέχνη στην Κύπρο
ΑΡΧ 509 – Από τον παγανισμό στον Χριστιανισμό

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου (αγγλόφωνο) / Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων"

ΑΡΧ 663 – Εισαγωγή στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

 

Δημιουργικές διεργασίες της βυζαντινής τέχνης, απεικονίσεις ρεαλίων, βυζαντινή και μεσαιωνική Κύπρος, πολιτισμικές ανταλλαγές στους τομείς του αυλικού τελετουργικού, της ενδυμασίας, και της τέχνης, η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο και η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών για τη μελέτη του βυζαντινού υλικού βίου, βυζαντινό ένδυμα, αυτοκρατορικό τελετουργικό, φως και φωτιστικά είδη στο Βυζάντιο.
 
 
 
ΒΙΒΛΙΑ
-L. Bouras† και M. G. Parani, Lighting in Early Byzantium (Washington D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2008)
-Reconstructing the Reality of Images: Byzantine Material Culture and Religious Iconography (11th-15th centuries), The Medieval Mediterranean 41 (Leiden και Βοστόνη: Brill Academic Publishers, 2003).
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ
-με τον Μ. Ολύμπιο, The Art and Archaeology of Lusignan and Venetian Cyprus (1192-1571): Recent Research and New Discoveries, Studies in the Visual Culture of the Middle Ages 12 (Turnhout: Brepols, 2019).
-με τον Τ. Παπακώστα, Discipuli dona ferentes. Glimpses of Byzantium in Honour of Marlia Mundell Mango, ΒΥΖΑΝΤΙΟς – Studies in Byzantine History and Civilization 11 (Turnhout: Brepols Publishers, 2017).
-με τον Δ. Μιχαηλίδη, The Archaeology of Late Antique and Byzantine Cyprus (4th–12th centuries AD). Conference in Honour of Athanasios Papageorghiou = Cahiers du Centre d’ Études Chypriotes 43 (2013), 11-328.
- με τους Α. Beihammer και S. Constantinou,Court Ceremonies and Rituals of Power in Byzantium and the Medieval
Mediterranean. Comparative Perspectives
, The Medieval Mediterranean 98 (Leiden και Βοστόνη: Brill
Academic Publishers, 2013)
-με τους A. D. Beihammer και C. D. Schabel, Diplomatics in the Eastern Mediterranean, 1000-1500: Aspects of Cross-Cultural Communication, The Medieval Mediterranean 74 (Leiden και Βοστόνη: Brill Academic Publishers, 2008).
 
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
-«Curtains in the Middle and Late Byzantine House», Dumbarton Oaks Papers 73 (2019), 145-163.
-«A Monument of His Own? An Iconographic Study of the Wall Paintings of the Holy Trinity Parekklesion at the Monastery of St. John Chrysostom, Koutsovendis (Cyprus)», Studies in Iconography 39 (2018), 1-85.
-«Mediating presence: Curtains in Middle and Late Byzantine imperial ceremonial and portraiture», Byzantine and Modern Greek Studies 42/1 (2018), 1-25.
-«Byzantine Cutlery: An Overview», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, Περ. Δ’, 31 (2010), 139-164.
-«Cultural Identity and Dress: The Case of Late Byzantine Court Costume», Jarbuch der Osterreichischen Byzantinistik 57 (2007), 95-134.
-«Representations of Glass Objects as a Source on Byzantine Glass. How useful are they?», Dumbarton Oaks Papers 59 (2005), 147-171.
-σε συνεργασία με τους B. Pitarakis και J.-M. Spieser, «Un exemple d’inventaire d’objets liturgiques. Le Testament d’Eustathios Boilas (Avril 1059)», Revue des Etudes Byzantines 61 (2003), 143-165.
-«The Romanos Ιvory and the New Tokal? Kilise: Imperial Costume as a Tool for Dating Byzantine Art», Cahiers Archeologiques 49 (2001), 15-28.
 
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
-Με τους B. Pitarakis και J.-M. Spieser, «Artefacts and Raw Materials in Byzantine Archival Documents (ByzAD): A New Electronic Resource for the Study of Byzantine Material Culture», στο Lire les Archives de l’Athos, επιμ. O. Delouis και K. Smyrlis = Travaux et mémoires 23/2 (Παρίσι, 2019), 419-445.
-«Experiencing miraculous icons in Byzantium: the examples of the icon of the ‘Usual Miracle’ and the Hodegetria in Constantinople», στο Visibilité et présence de l’image dans l’espace ecclésial. Byzance et Moyen Âge occidental, επιμ. S. Brodbeck και A.-O. Poilpré, με τη συμβολή του M. Stavrou, Byzantina Sorbonensia 30 (Παρίσι: Éditions de la Sorbonne, 2019), 171-194.
-«‘The Joy of the Most Holy Mother of God the Hodegetria the One in Constantinople’: Revisiting the Famous Representation at the Blacherna Monastery, Arta», στο Viewing Greece: Cultural and Political Agency in the Medieval and Early Modern Mediterranean, επιμ. S. E. J. Gerstel, Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages 11 (Turnhout: Brepols Publishers, 2016), 113-145.
-«Living in a Sweet Land: The Material Culture of Daily Life on Cyprus, 13th-14th centuries», στο Medieval Cyprus. A Place of Cultural Encounter, επιμ. S. Rogge και M. Grünbart (Μünster, 2015), 219-244.
-«The Stuff of Life: The Material Culture of Everyday Living on Middle Byzantine Cyprus (11th-12th centuries)», στο Cyprus and the Balance of Empires. Art and Archaeology from Justinian I to the Coeur de Lion, επιμ. Ch. A. Stewart, T. W. Davis και A. Weyl Carr (Βοστόνη, 2014), 153-163.
-«Look like an Angel: The Attire of Eunuchs and Its Significance within the Context of Middle Byzantine Court Ceremonial», στο Court Ceremonies and Rituals of Power in Byzantium and the Medieval Mediterranean. Comparative Perspectives, επιμ. A. Beihammer, S. Constantinou και M. G. Parani, The Medieval Mediterranean 98 (Leiden: Brill Academic Publishers, 2013), 433-463.
-«Artisanal Production in Late Antique Cyprus», στο The Insular System of the Early Byzantine Mediterranean. Archaeology and History, επιμ. D. Michaelides, Ph. Pergola και E. Zanini, BAR International Series 2523 (Οξφόρδη, 2013), 131-138.
-«‘Rise like the sun, the God-inspired kingship’: Light-symbolism and the Uses of Light in Middle and Late Byzantine Imperial Ceremonials», στο Hierotopy of Light and Fire in the Culture of the Byzantine World, επιμ. A. Lidov (Μόσχα: Theoria Publishing House, 2013), 159-184.
-«Dressed to Kill: Middle Byzantine Military Ceremonial Attire», στο The Byzantine Court: Source of Power and Culture. Papers from the Second International Sevgi Gonul Byzantine Studies Symposium, Istanbul 21-23 June 2010, επιμ. A. Odekan, N. Necipoglu, και E. Akyurek (Κωνσταντινούπολη: Koc University Press, 2013), 145-156.
-«Encounters in the Realm of Dress: Attitudes towards Western Styles in the Greek East», in Renaissance Encounters: Greek East – Latin West, ed. M. S. Brownlee and D. H. Gondicas (Leiden and Boston, 2013), 263-301.
-«Byzantine Jewellery: The Evidence from Byzantine Legal Documents», στο “Intelligible Beauty”: Recent Research on Byzantine Jewellery (British Museum Research Publication 178), επιμ. Ch. Entwistle και N. Adams (Λονδίνο, 2010), 186-192.
-«Defining Personal Space: Dress and Accessories in Late Antiquity» στο Objects in Context, Objects in Use. Material Spatiality in Late Antiquity. (Late Antique Archaeology 5 - 2007), επιμ. L. Lavan, E. Swift και T. Putzeys (Leiden και Βοστόνη), 497-529.
-«Byzantine Material Culture and Religious Iconography», στο Material Culture and Well-Being in Byzantium (400-1453), Proceedings of the International Conference (Cambridge, 8-10 September 2001), επιμ. M. Grunbart, E. Kislinger, A. Muthesius και D. Stathakopoulos (Βιέννη, 2007), 181-192.
 
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
-«Medieval Byzantine Furniture», στο Discipuli dona ferentes. Glimpses of Byzantium in Honour of Marlia Mundell Mango, επιμ. T. Papacostas και M. Parani, ΒΥΖΑΝΤΙΟς – Studies in Byzantine History and Civilization 11 (Turnhout, 2017), 181-221.
-«Optional extras or necessary elements? Middle and Late Byzantine male dress accessories», στο Δασκάλα. Απόδοση τιμής στην Καθηγήτρια Μαίρη Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, επιμ. Πλ. Πετρίδης και Β. Φωσκόλου (Αθήνα, 2015), 407-435.
-«Το αρχιτεκτονικό βάθος στο έργο του ζωγράφου Φιλίππου Γουλ: μερικές σκέψεις», στο Ανταπόδοση. Μελέτες βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης προς τιμήν της Καθηγήτριας Ελένη Δεληγιάννη-Δωρή, επιμ. Σμ. Ι. Αρβανίτη κ. ά. (Αθήνα, 2010), 341-368.
-«On the Personal Life of Objects in Medieval Byzantium», στο The Material and the Ideal. Essays in Medieval Art and Archaeology in Honour of Jean-Michel Spieser, επιμ. A. Cutler και A. Papaconstantinou (Leiden και Βοστόνη: Brill Academic Publishers, 2007), 157-176.
-«Byzantine Bridal Costume» στο Δώρημα. A Tribute to the A. G. Leventis Foundation on the Occasion of Its 20th Anniversary (Λευκωσία, 2000), 185-216.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ
-«Counting down: Inventories», στο Sources for Byzantine Art History. Volume 3: The Visual Culture of Later Byzantium (c. 1081–c.1350), επιμ. F. Spingou, επιμ. σειράς Ch. Barber, 2 τόμοι (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 2: 1125-1133.
-«Secular Art», στο The Oxford Handbook of Byzantine Art and Architecture, επιμ. Ellen C. Schwartz (Oxford: Oxford University Press, 2021), 117-132.
-«Etimasia/Hetoimasia», στο Brill Encyclopedia of Early Christianity Online, επιμ. David G. Hunter, Paul J.J. van Geest, Bert Jan Lietaert Peerbolte, first published online: 2018: DOI: 10.1163/2589-7993_EECO_SIM_00001126
-«Lamps», στο The Oxford Handbook of Early Christian Archaeology, επιμ. William Caraher, Thomas Davis και David K. Pettegrew (Οξφόρδη: Oxford University Press, 2018), DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199369041.013.18
-«Textiles, Byzantium», «Clothing, Byzantium», «Hair, hairstyling, Byzantium», «Cosmetics, Byzantium», «Amulets, Christian», «Furniture, Byzantium», στο The Encyclopedia of Ancient History, επιμ. R. Bagnall et al., http://onlinelibrary.wiley.com/
-«Fabrics and Clothing», στο The Oxford Handbook of Byzantine Studies, επιμ. E. Jeffreys, J. Haldon και R. Cormack (Οξφόρδη, 2008), 407-420.
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
-«Le royaume des Lusignan (1192-1489): la tradition byzantine», στο Chypre entre Byzance et l’Occident, IVe-XVIe siècle, επιμ. J. Durand και D. Giovannoni (Παρίσι: Louvre, 2012), 293-301, και λήμματα αρ. 14, 22, 23, 80.
-City of Gold: The Archaeology of Polis Chrysochous, Cyprus, επιμ. W. A. P. Childs, J. S. Smith και J. M. Padgett, Princeton Art Museum (New Haven, 2012), λήμματα αρ. 98, 99.
-Sacred Art, Secular Context: Objects of Art from the Byzantine Collection of Dumbarton Oaks, Washington, D.C., Accompanied by American Paintings from the Collection of Mildred and Robert Woods Bliss, επιμ. A. Kirin, με τη συμβολή των J. N. Carder και R. R. Nelson (Athens, Ga., 2005), 88-89, και λήμματα αρ. 33-37.
 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
με τους L. Bender, B. Pitarakis, J.-M. Spieser και A. Vuilloud, Artefacts and Raw Materials in Byzantine Archival Documents / Objets et materiaux dans les documents d'archives byzantins http://typika.cfeb.org
 
 
 
%MCEPASTEBIN%