Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ

MP
22892974
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Λήδρας , 202
Αριάδνης 23Α και Λήδρας 68
Η Μαρία Φιλοκύπρου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της στο Εδιμβούργο με υποτροφία του Ιδρύματος Ευγενίδη (που δίδεται στον απόφοιτο του ΕΜΠ με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο δίπλωμά του) όπου το 1992 απέκτησε Mάστερ στην Αρχιτεκτονική Συντήρηση (MSc with Distinction) από το Πανεπιστήμιο Heriot–Watt του Εδιμβούργου και το 2000 Διδακτορικό στον τομέα της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της διακρίθηκε με τα βραβεία Α. Σαμαρά και Στ. Στούρνα για τις υψηλές επιδόσεις της καθώς και με την Τιμητική Υποτροφία του ΙΚΥ και του Ιδρύματος Λεβέντη. Πριν το διορισμό της στην παρούσα θέση της στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγκεκριμένα από το 2006 ανελάμβανε ως ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα αυτό τη διδασκαλία μαθημάτων Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. Είναι επιστημονική υπεύθυνος και συντονίστρια σε αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων επιχορηγημένων από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο παρελθόν ασχολήθηκε ως ιδιώτης αρχιτέκτονας με την αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων, ένα από τα οποία - το μοναστήρι της Παναγίας του Σίντη - βραβεύτηκε με το τιμητικό δίπλωμα Europa Nostra 1999. Έχει εργαστεί ως μεταπτυχιακός συνεργάτης στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, και ως Λειτουργός Πολεοδομίας στον Κλάδο Διατήρησης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (2001-2010). Συμμετέχει με ανακοινώσεις σε κυπριακά και διεθνή συνέδρια και έχει αριθμό δημοσιεύσεων σε τοπικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στα θέματα της έρευνάς της.
 
Συντήρηση και Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική: Aρχιτεκτονική συντήρηση, διατήρηση και αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, Ζητήματα ένταξης σε ιστορικούς πυρήνες, Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Κύπρου, Περιβαλλοντικά στοιχεία της παραδοσαικής αρχιτεκτονικής, Παραδοσιακή αρχιτεκτονική τεχνολογία, Ανάλυση παραδοσιακών τεχνικών και υλικών δόμησης, Σχεδιασμός νέων υλικών «φιλικών» προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 
 

Πρόσφατα Ερευνητικά Προγράμματα - Συντονίστρια / Κύρια Ερευνήτρια

2013-2016  Ιmplementation of Sustainable Design Elements of Vernacular Architecture in the Rehabilitation of Traditional Buildings and in the Design of New Structures. Funding Agency: University of Cyprus (€68000).Web site: http://www.biocultural.ac.cy connection.

2012-2014  Innovative Methods of Conservation and Restoration of Bioclimatic Elements of Traditional Buildings of the Historic Centre of Nicosia (ANΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΑΝΘΡΩ/0609(ΒΙΕ). Funding Agency: Research Promotion Foundation (€100000). Web site: http://www.biovernacular.ac.cy connection.

2011-present Establishment of a Digital Data Base for the Vernacular Architecture of Cyprus. Funding Agency: University of Cyprus - Start up funding Schemme (€82000). Web site: http://www.vernarch.ac.cy connection."

Philokyprou, M., Michael, A., Malaktou, E., & Savvides, A. 2017 “Environmentally responsive design in Eastern Mediterranean. The case of vernacular architecture in the coastal, lowland and mountainous regions of Cyprus.” Building and Environment, (Elsevier) 111, pp. 91-109.

Michael, A., Demosthenous D., Philokyprou, M. 2017 “Natural Ventilation for Cooling in Mediterranean Climate: A Case Study in Vernacular Architecture of Cyprus” Energy and Buildings (DOI: 10.1016/j.enbuild.2017.03.040).

Philokyprou, M., Michael, A., Thravalou, S., Ioannou, I. 2017 “Thermal performance assessment of vernacular residential semi-open spaces in Mediterranean climate”, Indoor and Built Environment (DOI: 10.1177/1420326X17699037). (Sage Publications)

Costi di Castrillo, M., Philokyprou, M., Ioannou, I. 2017 “Comparison of adobes from pre-history to-date”, Journal of Archaeological Science: Reports 12:437-448 (DOI: 10.1016/j.jasrep.2017.02.009).

Savvides, A., Michael, A., Malaktou, E., Philokyprou, M. 2016 “Examination and assessment of insolation conditions of outdoor public spaces of traditional settlements in the Eastern Mediterranean Area”, Habitat International (Elsevier) Vol.53, pp. 442-452.

Michael, A., Herakleous, C., Thravalou S., Philokyprou, M. 2016 “Lighting Performance of Urban Vernacular Architecture in the East Mediterranean Area: Field Study and Simulation Analysis”, Indoor and Built Environment (Sage Publications), 26/4 (2017) 471-487, SAGE, First Published Online: December 10, 2015, DOI: https://doi.org/10.1177/1420326X15621613.

Philokyprou, M. and Limbouri-Kozakou, E. 2015 “Restoring Historic and Vernacular Buildings in Cyprus from Antiquity until the 21st Century”, Studies in Conservation (Maney Publishing) Vol.60, Issue 4, pp.267-277.

Philokyprou, M. 2015 “Continuities and Discontinuities in the Vernacular Architecture”, Athens Journal of Architecture, Vol. 1, No.2, pp.111-120.

Philokyprou, M. and Petropoulou E., 2014 “Dealing with Abandoned Monuments. The Case of Historic Monasteries in Cyprus”, Journal of Architectural Conservation, Vol. 20, Issue 2, pp.108-122.

Philokyprou, M. 2014 “Adaptation of New University Uses in Old Buildings. The Case of Rehabilitation of Listed Buildings in Limassol Cyprus for University Purposes”, International Journal of Architectural Heritage: Conservation, Analysis and Restoration” 8:5, 758-782.

Theodoridou, M., Ioannou, I. and Philokyprou M. 2013 “New Evidence of Early Use of Artificial Pozzolanic Material in Mortars”, Journal of Archaeological Science Elsevier Editorial System, Volume 40, Issue 8, pp. 3263-3269.

Philokyprou, M. 2012 “The Beginnings of Pyrotechnology in Cyprus”, International Journal of Architectural Heritage, Vol. 6, Issue 2, pp.172-199.
 
Philokyprou, M. 2012 “The Earliest Use of Lime and Gypsum Mortars in Cyprus” in Historic Mortars. Characterization. Assessment and Repair. Edited by Jan Valek, John J. Hughes and Caspar J.W.P.Groot, published by Rilem Bookseries, Springer, pp.25-35. (This publication is a special volume of selected papers from the 2nd Historic Mortars Conference HMC2010 and RILEM TC 203-RHM Final Workshop, Prague, Czech Republic).
 
Philokyprou, M., Michael, A. 2012 “Εvaluation of the Environmental Features of Vernacular Architecture. A Case Study in Cyprus”, Proceedings of the 4th International Euro-Mediterranean Conference on Cultural Heritage (EuroMed 2012), Limassol, Cyprus, 29 Oct. – 3 Nov. 2012, pp.349-354.
 
Philokyprou, M. and Limbouri-Kozakou, E. 2012 “Ruined and Abandoned Traditional Settlements. The Case of Cyprus”, Proceedings of the 8th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, SAHC 2012, Wroclaw Poland, 15-17 Oct. 2012, pp.1265-1272.
 
Philokyprou, M. and Limbouri-Kozakou, E. 2012 “Rehabilitation of Historic Buildings for Cultural and University Uses. The case of Cyprus”, HERITAGE 2012, Proceedings of the 3rd International Conference on Heritage and Sustainable Development, Porto, Portogual, 19-22 Jun. 2012, Vol.3, pp.1995-2204.
 
Philokyprou, M. and Limbouri, E. 2012 “The Role of the Central Courtyard. Surveys in the Vernacular Architecture of Cyprus”, Proceedings of the International Conference Surveys on Vernacular Architecture. Their significance in 20th century Architectural Culture, ESAP, Porto Portugal, 17-19 May 2012, pp.400-414.
 
Philokyprou, M. 2011 “Teaching Conservation and Vernacular Architecture”, Journal of Architectural Conservation, Vol. 17, Issue 2, July 2011, pp.7-24.
 
Philokyprou, M. 2011 “The Initial Appearance of Ashlar Stone in Cyprus. Ιssues of Provenance and Use”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, International Scientific Journal, Vol. 2011, No.2, pp.37-53.
 
Philokyprou M. and Petropoulou E. 2011 “The Impact of Different Philosophical Approaches towards the Conservation of Ancient Monasteries in Cyprus”, Proceedings of STREMAH 2011: 12th International Conference on Structural Repairs and Maintenance of Heritage Architecture, Chianciano Terme, Italy, WIT Press, Brebbia, C.A. and Binda, L. (editors), 5-7 Sept. 2011, pp.143-154.
 
Ioannou, I., Philokyprou, M., Ilia A. 2010 “Design and Production of Repair Mortars for Historic Masonry Taking into Account the Characteristics of Old Mortars”, Proceedings of the 2nd Historic Mortars Conference HMC2010 and RILEM TC 203-RHM Final Workshop, Prague, Czech Republic, 22-24 Sept. 2010, pp.1051-1058.
 
Philokyprou, M. 2009 “Contemporary Interventions in Traditional Buildings and the Embodying of New Additions and Constructions in Regions of Special Interest”, Archieve, ΑΡΧΕΙΟ (Architectural Journal) Vol. 4, pp.20-25.