Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

POLYCARPOU MARIOS
22893451
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Green Park, 405

O Δρ. Μάριος Πολυκάρπου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος». Παρακολούθησε βασικές σπουδές στο Rice University, Η.Π.Α. (B.A. Computer Science, 1987, B.Sc. Electrical Engineering, 1987) και μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Southern California, Η.Π.Α. (M.Sc., 1989, Ph.D., 1992, Electrical Engineering). Το 1992, εντάχθηκε στο University of Cincinnati, Η.Π.Α όπου έγινε Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το 2001 ήταν το πρώτο ακαδημαϊκό μέλος που εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος μεταξύ 2001-2008. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: ευφυή συστήματα και δίκτυα, αυτόματα συστήματα ελέγχου, νευρωνικά δίκτυα και υπολογιστική νοημοσύνη, αυτόματη διάγνωση σφαλμάτων και κατανεμημένα συστήματα συνεργασίας. Σε συνεργασία με την ερευνητική του ομάδα έχει δημοσιεύσει πάνω από 280 άρθρα σε διεθνή τεχνικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια σε βιβλία, ως επίσης και 7 βιβλία και 6 πατέντες.

Ο Δρ. Πολυκάρπου διετέλεσε Αρχισυντάκτης (Editor-in-Chief) του περιοδικού IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems μεταξύ 2004-2010 και Βοηθός Συντάκτης σε 5 άλλα περιοδικά. Είναι IΕΕΕ Fellow και διετέλεσε Πρόεδρος του IEEE Computational Intelligence Society (2012, 2013).Έχει επίσης διατελέσει Αντιπρόεδρος Συνεδρίων του IEEE Computational Intelligence Society (2002-2003), Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για Intelligent Control, IEEE Control Systems Society (2003-05) και Πρόεδρος της Επιτροπής Βραβείων του IEEE Computational Intelligence Society (2010). Ο Δρ. Πολυκάρπου έχει προσκληθεί σαν Keynote Plenary Speaker σε 20 συνέδρια κατά τα τελευταία 5 χρόνια και έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 60 ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από την Ευρώπη και την Αμερική, συμπεριλαμβανομένου του European Research Council (ERC) Advanced Grant.

Ευφυή συστήματα, Συστήματα αυτόματου ελέγχου, Υπολογιστική Νοημοσύνη, Αυτόματη διάγνωση σφαλμάτων, Παρακολούθηση και έλεγχος συστημάτων μεγάλης κλίμακας