Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

SOLOMOU MARINA
...
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 103
Πανεπιστημιούπολη