Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

CS
22893723
...
ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 020
Πανεπιστημιούπολη