Κατάλογος Προσωπικού

ΑΛΕΚΟΣ ΒΙΔΡΑΣ

VIDRAS ALEKOS
22892645
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 054
Πανεπιστημιούπολη

Πτυχιο Μαθηματικων, Πανεπ. Αθηνων (1986), Ελλας.Διδακτορικο στα Μαθηματικα, Univ. of Maryland, College Park (1992), USA.Μεταδιδακτορικες θεσεις στο RIMS, Kyoto University, Japan (1992-1993), στο University of Rome(La Sapienza), Italy, University of Bordeaux,France (1993-1994). Λεκτορας (Π.Κ), 1994-1997, Επ.Καθ. (Π.Κ),1997-2002, Αν.Καθ.(Π.Κ), 2002-2009,Καθηγητης (Π.Κ) απο τον Μαρτιο του 2009.

Μιγαδική Ανάλυση. Ειδικότερα, ακέραιες συναρτήσεις, κλάσεις ολομόρφων συναρτήσεων που αναπαρίστανται με ολοκληρωτικό τύπο του Κάρλεμαν,Θεωρία υπολοίπων στις πολλες μιγαδικές μεταβλητές, χώροι  Hardy και οι δυικοί αυτών,  Bergman-Weil  αναπτύξεις ολόμορφων συναρτήσεων

1) A.Vidras and A.Yger: `On Asymptotic approximations of the residual currents', Trans. Amer. Math. Soc., vol.350, no.10, p.4105-4125, 1998.2) L.Aizenberg, A.Tumanov and A.Vidras : `The class of holomorphic functions representable by Carleman's formula', Annal. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl.Sci.(4), vol.27, no.1, p.93-105, 1998.3) A.Vidras: `Local Residues and discrete sets of uniqueness', Complex Variables and Applications , vol.40, no.1, p.63-92, 1999.4) L.Aizenberg and A.Vidras: `On small complete sets of functions ', Canadian Journal of Mathematics, vol.52, no.1, p.3-31, 2000.5) A.Vidras and A.Yger: `On some generalizations of Jacobi's Residue formula ', Ann. Scient. Ecol. Norm. Sup. (Paris), vol.34, no.1, p. 131-157, 2001. 6) L.Aizenberg and A.Vidras: `Bohr radius for some classes of analytic functions ', Sib. Math. Journ., vol.45, no.1, p.606-617, 2004. 7) C.Berenstein, A.Vidras and A.Yger:`Analyticresidues along algebraic cycles'. Journal of Complexity, vol.21, no1, p.5-42, 2005. vol. 310, p.657-672, 2005. 8) L.Aizenberg and A.Vidras: `On a classof holomorphic functions representable by Carleman formulas in thedisk from their values on the arc of the circle', Mathematische Nachrichten, vol.280, no.1-2, p.4-19, 2007. 9) A.Vidras: `Reconstructing holomorphic functions in a domain fromtheir values on a part of its boundary,'Contemporary Mathematics 455(2008), p.393-410. 10) L.Aizenberg, V. Gotlib, A.Vidras: `Bohr and Rogosinski abscissa for ordinary Dirichlet series'. CMFT,  vol.9(1), p.65-74, 2009. 11) A.Vidras, A.Yger: `Collef-Herrera Currents Revisited', The Mathematical Legacy of Leon Ehrenpreis . Springer Proceedings in Mathematics 16, p.327-352. Spinger Verlag 2012. 12) L.Aizenberg, A.Vidras: `Duality and the class of holomorphic functions representable by Carleman formula.' Complex analysis and dynamical systems V, 1–24, Contemp. Math., 591, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2013. 13) L.Aizenberg, V.Gotlieb and A.Vidras : `Duality for Hardy spaces in domains of $bf{C}^n$ and some applications', Complex Anal. Oper. Theory 8 (2014), no. 6, 1341–136626p.  14) L.Aizenebrg, E.Liflyand, A.Vidras: `Hausdorff operators in Hardy spaces on some domains in $bf{C} ^n$'. Complex analysis and dynamical systems VI. Part 2, 27–46, Contemp. Math., 667, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2016.15) A.Vidras, A.Yger: `Brinacon-Skoda Theorem for quotient ring'. Complex analysis and dynamical systems VI. Part 2, 253–278, Contemp. Math., 667, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2016. 16) Alexandrou, N.Vidras, A. Cauchy-Fantappiè integral formula for holomorphic functions on special tube domains in C2. Complex Anal. Oper. Theory 13 (2019), no. 2, 431–478. 17) Vidras, Alekos Locally explicit fundamental principle for homogeneous convolution equations. Zh. Sib. Fed. Univ. Mat. Fiz. 12 (2019), no. 4, 466–474.  18) C.Tryfonos, A. Vidras Boundary behavior of functions representable by weighted Koppelman type integral and related Hartogs phenomenon, CMFT 20 (2020) no.1, 5-38.  19) A.Vidras, A.Yger  'Bergman-Weil expansions for holomorpic functions'  Math. Ann.  382 (2022), no.1-2, 383-419. 20)  C.Tryfonos, A. Vidras 'Koppelman formulas on compact smoot toric varieties '  Results in Mathematics,  77(2022) , no.2,  Paper No. 85, 38 pp.  21) A.Vidras, A. Yger 'Multidimensional Residue Theory and Applicactions', Mathematical Surveys and Monographs, vol 275, 549 pp. To appear in 2023.