Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ

YPSILANTI MARIA
22893851
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Αποστολίδη,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
Σπούδασε στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Τμῆμα Φιλολογίας, Κατεύθυνση Κλασσική, 1991-1995). Ἔκανε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ King’s College (University of London, 1996-1997) καὶ ἐκπόνησε διδακτορικὴ διατριβὴ στὸ University College (University of London, 1998-2003, ὡς ὑπότροφος τοῦ Ι.Κ.Υ. γιὰ τὰ χρόνια 1999-2003) μὲ θέμα An Edition with Commentary of Selected Epigrams of Crinagoras. Τὸ ἔργο ἐξεδόθη ἀναθεωρημένο καὶ ἐμπλουτισμένο μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἐπιγράμματα τοῦ ποιητῆ, σε τελικὴ ἔκταση ὑπερδιπλάσια ἀπὸ αὐτὴν τῆς διατριβῆς ἀπὸ τὸ Oxford University Press (2018). Ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2004 διδάσκει Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλολογία στὴ Τμῆμα Κλασσικῶν Σπουδῶν καὶ Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ποίηση τῆς Ἑλληνιστικῆς περιόδου καὶ τῆς ὕστερης Ἀρχαιότητας, Τραγωδία, Ἐπίγραμμα, Κριτικὴ τοῦ κειμένου.
 
Κύρια Ερευνήτρια Ἐσωτερικοῦ Ἐρευνητικοῦ Προγράμματος, χρηματοδοτούμενου ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου (2010-2012), μὲ θέμα τὴν  Παράφραση τοῦ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου τοῦ Νόννου. Βασικοὶ συνεργάτες: Laura Franco, Margherita Maria Di Nino. Ἄλλοι: Filip Doroszewski, Claudia Greco, Γιῶργος Καζαντζίδης, Τζούλια Δημητρίου. (ὅλοι κάτοχοι διδακτορικοῦ τίτλου). Σύμβουλοι: Κατερίνα Καρβούνη (ΕΚΠΑ), Αντωνία Γιαννούλη (ΠΚ).
 
Κύρια Ερευνήτρια Ἐρευνητικοῦ Προγράμματος, χρηματοδοτούμενου ἀπὸ τὸ Ἱδρυμα  Ἔρευνας καὶ Καινοτομίας Κύπρου (2018--) μὲ θέμα τὸ ἑλληνικὸ βιβλικὸ ἔπος. Σύμβουλοι: Κατερίνα Καρβούνη (ΕΚΠΑ), Αντωνία Γιαννούλη (ΠΚ).
 
Κύρια Ερευνήτρια Ἐρευνητικοῦ Προγράμματος, χρηματοδοτούμενου ἀπὸ τὸ Ἱδρυμα Ἔρευνας καὶ Καινοτομίας Κύπρου (2019--) μὲ θέμα τὰ ἐπιγράμματα τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ.
 
Βιβλία
 
1. Maria Ypsilanti, The Epigrams of Crinagoras of Mytilene (OUP 2018) 
 
      Βιβλιοκρισίες 
           Lee Fratantuono, Bryn Mawr Classical Review 2019.01.14       https://bmcr.brynmawr.edu/2019/2019.01.13/
           Taylor Coughlan, Classical Review 69 (2019)    https://www.academia.edu/39781530/Review_of_M._Ypsilanti_Epigrams_of_Crinagoras
           Kathryn Gutzwiller, Classical World 113 (2020)   https://muse.jhu.edu/article/749689
           Agnieszka Kotlińska-Toma, Eos 106 (2019), 142-4
 

2. Maria Ypsilanti, Τριφιοδώρου Ἰλίου Ἅλωσις (Ἀθήνα, Στιγμή 2019) 

3. Maria Ypsilanti, Laura Franco (με τὴν συνεισφορὰ τῶν Filip Doroszewski and Claudia Greco), Nonnus’ Paraphrase between Poetry, Rhetoric and Theology: Rewriting the Fourth Gospel in the Fifth Century. Mnemosyne, Supplement 436. Late Antique Literature (Brill, Leiden 2020)  

Ἐν ἐξελίξει, μὲ ὑπογραφὴ συμβολαίου μὲ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Oxford University Press

 Maria Ypsilanti et al., An edition with Commentary of the Epigrams of Gregory of Nazianzus

 

Ἄρθρα σὲ Ἐπιστημονικὰ Περιοδικά

 
1. “Three Presentations of Clytaemnestra in Greek Tragedy”, Platon 53 (2003), 351-79 
2. “Notes on Anyte”, Hermes 131 (2003), 502-7
3. “Literary Loves as Cycles: from Meleager to Ovid”, Antiquité Classique 74 (2005), 83-110
4. “Apotelesmatica 2.14-140: Sources and Models”, Rheinisches Museum 149 (2006), 65-98
5. “An Aspect of Leonidas’ Reception in later Epigrammatists and the Art of Variation: The Case of Fishermen’s Epitaphs”, Classical Philology  101 (2006), 67-73
6. “Mime in Verse: Strategic Affinities in Theocritus and Herondas”, Maia 58 (2006), 411-31
7. “The Doorkeeper and the Herdsmen: The Homeric Background of Euripides’ Helen 437-82”, Grazer Beiträge 25 (2006), 1-14
8. “Lais and her Mirror”, Bulletin of the Institute of Classical Studies 49 (2006), 203-23
9. “Triphiodorus Homericus: People in the Iliou Halosis and their Forebears in the Iliad and Odyssey”, Wiener Studien 120 (2007), 93-114
10. “Movement and Constraint of Tragic Heroes and Chorus: the Case of Euripides’ Medea and Hippolytus”, Rivista di Cultura Classica e Medioevale 50 (2008), 157-80
11. “On the Design of Two Callimachean Priamels”, Philologus 152 (2008), 77-89
12. “Οὐκ ἐμὸς ὁ μῦθος: Callimachus’ Use of the Story of Melanippe in his Bath of Pallas”, Quaderni Urbinati di Cultura Classica 92 (2009), 105-17
13. “Deserted Delos: A Motif of the Anthology and its Poetic and Historical Background”, Greek, Roman and Byzantine Studies 50 (2010), 63-85
14. “Trimachio and Fortunata as Zeus and Hera: Quarrel in the Cena and Iliad 1”, Harvard Studies in Classical Philology 105 (2010), 221-37
15. “Thomas Mann’s Die Betrogene and the Mother of Electra”, Antike und Abendland 57 (2011), 169-79
16. “Ἀνάλκιδες Ἀθῆναι: Femininity and its Absence in Colluthus’ Rape of Helen”, Wiener Studien 130 (2017), 153-70
17. “Epigrammatic topoi, Christian ideas and real events in selected epigrams of Gregory of Nazianzus for Nonna, Caesarius and Basil the Great”, Rivista di Cultura Classica e Medioevale 60 (2018), 435-58
18. “Listing the Argonauts and the Warriors at Troy: Apollonius Rhodius in the Homeric catalogues of Triphiodorus”, Classical Journal 114 (2019), 281-308
19. "Critical Notes on Greek Epigrams", Classical Philology 114 (2019), 626-37 
 
Ἄρθρα σὲ συλλογικοὺς τόμους μὲ σύστημα κρίσης (θέματος ἀσχέτου μὲ τὸ ὑλικὸ τῶν βιβλίων). Μόνη συγγραφέας ἂν δὲν ἀναφέρεται ἄλλος συγγραφέας  
 
  1. “Pervigilium Veneris”, στὸ Ξ. Σκαρτσῆ (ἐκδ.), Πρακτικὰ τοῦ 26ου Συμποσίου Ποίησης: Ποίηση καὶ Ἔρωτας (Πάτρα 2006), 63-8
  2. Ἐπίδραση τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ ἐπιγράμματος σὲ λογίους-ποιητὲς τοῦ 19ου αἰώνα” στὸ G. A. Xenis (ed.), Literature, Scholarship, Philosophy, and History. Classical Studies in Memory of Ioannis Taifacos (Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2015), 183-209 
  3. “Image-Making and the Art of Paraphrasing: Aspects of Darkness and Light in the Metabole” στὸ K. Spanoudakis (ed.), Nonnus of Panopolis in Context. Poetry and Cultural Milieu in Late Antiquity (Trends in Classics: Berlin-New York 2014), 123-37
  4. “Homeric vocabulary in Nonnus’ Paraphrase of St. John's Gospel: examination of themes and formulas in selected passages” in A. Efstathiou and I. Karamanou (edd.), Homeric Receptions Across Generic and Cultural Contexts (Trends in Classics: Berlin-New York 2016), 215-24
  5. “Echoes of Hellenistic Epigrams in Inscriptional Epitaphs”, in M. A. Harder, R. F. Regtuit, G. C. Wakker, Past and Present in Hellenistic Poetry: Hellenistica Groningana 21 (Peeters: Leuven, Paris, Bristol 2017), 59-82
  6. (with Laura Franco), “Characterisation of persons and groups of persons in the Metabole” in Herbert Bannert, Nicole Kröll (edd.), Nonnus of Panopolis in Context II: Poetry, Religion, and Society (Brill: Leiden 2018), 166-83
  7. Margherita Maria Di Nino, Maria Ypsilanti, “Shepherding the Past: Nonnus’ Parable of the Good Shepherd between Pagan Models and Christian Exegesis”, in Filip Doroszewski, Katarzyna Jażdżewska (edd.), Nonnus of Panopolis in Context IIΙ: Old Questions and New Perspectives, Brill's Late Antique Literature series, A Supplement to Mnemosyne 2020), 330-52
  8.  Laura Franco, Maria Ypsilanti, “Presentation of biblical figures in poetic paraphrase: John the Baptist and Pontius Pilate in Nonnus’ Metabole of St. John’s Gospel” in Filip Doroszewski, Katarzyna Jażdżewska (edd.), Nonnus of Panopolis in Context IIΙ: Old Questions and New Perspectives, Brill's Late Antique Literature series, A Supplement to Mnemosyne 2020), 369-79

 
 
Φιλολογικὲς δημοσιεύσεις (ἐκτὸς τῆς ἀρχαιοελληνικῆς φιλολογίας)
 
ΒΙΒΛΙO
 
Ἔκδοση καὶ ποιητικὴ μετάφραση μὲ ἐκτενῆ φιλολογικὸ καὶ πραγματολογικὸ σχολιασμό
 
1. Φρανσουὰ Βιγιόν (Παράρτημα: Καρόλου, Δούκα τῆς Ὀρλεάνης), Μπαλλάντες καὶ ἄλλα Ποιήματα, Εἰσαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια (Ἀθήνα, Στιγμή, 2010)       323 σσ.
            Βιβλιοκρισίες
                        Εύη Καρκίτη, "Στο μεταίχμιο δύο εποχών", Αγγελιοφόρος, 11.7.2010
                        Κατερίνα Σχινά, "Ο ποιητής που περιγέλασε τον θάνατο και τον χρόνο", Η Καθημερινή / Ειδική Έκδοση, 20.6.2010
 
 
Ποιητικὲς Μεταφράσεις
 
Ὑπὸ μορφὴν ἄρθρου σὲ περιοδικὸ μὲ σύστημα κρίσης:
 
 -George Seferis, 'Erotikos Logos', The Poetry Ireland Review 74 (2002), 38-41
 
Βιβλία
 
-Ἐλισάβετ Μπάρρετ-Μπράουνινγκ, Πορτογαλικά Σονέτα καὶ ἄλλα Ποιήματα (Ἀθήνα, Στιγμή, 2007)     155 σσ.
               Βιβλιοκρισία: Γιώργος Βαρθαλίτης, "Οράματα για συντροφιά", Ποιητική 3, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2009
 
-Ἑρρίκου Χάινε, Ποιήματα (Ἀθήνα, Στιγμή, 2007)      141 σσ.
               Παρουσίαση: Εκδοτικό Ημερολόγιο, Το Βήμα, 10-6-2007
 
 
 
Ἀρθρογραφία στὸν τύπο

Σύγχρονη Ἄποψη (2008-2010. Συντατική ὁμάδα: Ἀχιλλέας Αἰμιλιανίδης, Μιχάλης Κοντός, κ. ἄ.): 2008: “Ελληνική γλώσσα κι Αγγλισμοί” (Ἀπρίλιος), “Ελληνική Ιστορία: Μνήμη και Λήθη” (Ἰούνιος), “Ντόπιοι, Ξένοι, πολιτισμοί και Πολιτισμός” (Ἰούλιος), “Όλα για το Πτυχίο: μια κοινωνία σε παράνοια” (Σεπτέμβριος), “Κρίση στον πολιτισμό μας;” (Ὀκτώβριος), “Ενδιαφερόμαστε πραγματικά για ό,τι συμβαίνει γύρω μας;” (Νοέμβριος), “Η εποχή του Ευφημισμού” (Δεκέμβριος), “Εθνικός και Εθνικιστικός: οι ιδέες και η παραμόρφωσή τους” (Δεκέμβριος). 2009: “Βία και Πολιτεία” (Ἰανουάριος), “Η χυδαιότητα του Νεο-” (Μάρτιος), “Η βαρβαρότητα του οχήματος” (Ἀπρίλιος), “Η αγένεια του πρώτου προσώπου” (Ἰούνιος). 2010: “Το τέλος της Ομορφιάς” (Μάιος).

Ελέυθερη Ζώνη: 2010: “Στέγη και Πόλη” (Ὀκτώβριος). 2012: “Εθνική Αυτοσυντήρηση και Εθνική Αυτοκτονία” (Ἰούνιος).