Κατάλογος Προσωπικού

ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

MZ
22893712
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 107
Πανεπιστημιούπολη
Κατέχει πτυχίο στα Οικονομικά από το University of Wisconsin-Madison (1993) και διδακτορικό τίτλο στα Οικονομικά από το Ohio State University (2000). Διετέλεσε επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών του Louisiana State University από το 2000 εώς το 2005. Προσελήφθη ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Μάϊο του 2005, και ακολούθως ανελίχθηκε σε αναπληρωτή καθηγητή τον Ιούνιο του 2010 και σε πρωτοβάθμιο καθηγητή τον Νοέμβριο του 2017.
Μακροοικονομικά Ανοικτής Οικονομίας, Νομισματικά, Οικονομική Μεγέθυνση.
 

Non-linearities in International Prices with Inkoo Lee and Sang Soo Park, Canadian Journal of Economics, 56(3), 1032-1062, August 2023.

Measuring the Welfare Costs of Racial Discrimination in the Labor Market (with Almarina Gramozi and Theodore Palivos), Economic Inquiry, 61:2, 232–252, April 2023. (Featured Article)

Public Debt and state-dependent Effects of Fiscal Policy in the Euro Area (with Snezana Eminidou and Martin Geiger), Journal of International Money and Finance, Volume 130, 102746, February 2023.

Firms' Expectations and Monetary Policy Shocks in the Euro Area (with Snezana Eminidou), Journal of International Money and Finance, Volume 122, 102556, April 2022.

Which Banks Smooth and at What Price? (with Sotirios Kokas and Dmitri Vinogradov), Journal of Corporate Finance, 65, 101509, December 2020.

Inflation Expectations and Monetary Policy Surprises, (with Snezana Eminidou and Elena Andreou) Scandinavian Journal of Economics 122:1 306–339 January 2020.

Barriers to Price Convergence, (with Marina Glushenkova and Andros Kourtellos) Journal of Applied Econometrics 33:7 1081-1097 November/December 2018.

Understanding post-Euro Law-of-One-Price Deviations (with Marina Glushenkova) Journal of Money Credit and Banking 48:6 1073-1111 September 2016. (Lead article)

Global Versus Local Shocks in Micro Price Dynamics (with Philippe Andrade) Journal of International Economics 98:1 78-92 January 2016.

Education externalities on Longevity (with Francesco Ricci) Economica 80(319) 404-440, July 2013.

Immigration and International Prices, Journal of International Economics, 87:2 298-311, July 2012.
 
The Importance of Trade Costs in Deviations from the Law of One Price: estimates based on the Direction of Trade (with Ozlem Inanc), Economic Inquiry, 50:3 667-689, July 2012.
 
Immigration and International Prices: An initial assessment. Economics Letters, 110:2 83-85, February 2011.
 
International Medical Technology Diffusion (with Chris Papageorgiou and Andreas Savvides) Journal of International Economics, 72:2 409-427, July 2007. 
 
Understanding European Real Exchange Rates (with Mario Crucini and Chris Telmer) The American Economic Review, 95:3 724-738, June 2005. 
 
R&D, Innovation, and Technological Progress: A test of the Schumpeterian Framework without Scale Effects. Canadian Journal of Economics, 36:3 566-686, August 2003.