Κατάλογος Προσωπικού

ΝΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

CHARALAMBOUS NELIA
22892759
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 056
Πανεπιστημιούπολη
Εκπαίδευση:
 
B.S Μαθηματικά (1998), University of North Carolina at Chapel Hill.
M.Sc. Μαθηματικά (2001), Cornell University.
Ph.D Μαθηματικά (2004), Cornell University.
 
Ακαδημαϊκές Θέσεις:
 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Λέκτορας, Cornell University (2004-2005).
Επισκέπτης Βοηθός Καθηγήτρια, University of California at Irvine (2005-2007).
Αναπληρωτής Καθηγήτρια, Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico (2007-2011).
Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2011-2017).
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2017-)
Ολική Ανάλυση, Ανάλυση και Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις σε πολλαπλότητες, Μαθηματική Φυσική. 
Charalambous N. `On the Lp Independence of the Spectrum of the Hodge Laplacian on Non-Compact Manifolds.' Journal of Functional Analysis 224:22-48, 2005. (doi:10.1016/0022-1236(80)90042-7)
 
Charalambous N. `On the Equivalence of Heat Kernel Estimates and Logarithmic Sobolev Inequalities for the Hodge Laplacian.' Journal of Di fferential Equations 233:291-312, 2007. (doi:10.1016/j.jde.2006.10.007)
 
Charalambous N. `L2 Harmonic Forms and the Structure of Complete Manifolds.' Proceedings of the International Conference in Memory of Jose F. Escobar, Revista Matematicas: Ense~nanza Universitaria de la ERM, 2007.
 
Charalambous N. `Eigenvalue Estimates for the Bochner Laplacian and Harmonic Forms on Com-plete Manifolds.' Indiana University Mathematics Journal 59:183-206, 2010.
 
Charalambous N., Gross L. `The Yang-Mills Heat Semigroup on Three-Manifolds with Boundary.' Communications in Mathematical Physics 317:727–785, 2013. (doi:10.1007/s00220-012-1558-0)
 
Charalambous N., Lu Z. `On the spectrum of the Laplacian.'  Mathematische Annalen 359:211-238, 2014.
 
Charalambous N., Lu Z. `Heat kernel estimates and the essential spectrum on weighted manifolds.'  Journal of Geometric Analysis 25:536-563, 2015.
 
Charalambous N., Gross L. 'Neumann Domination for the Yang-Mills Heat Equation.' Journal of Mathematical Physics 56, 073505, 2015. 
 
Charalambous N., Lu Z., Rowlett J. 'Eigenvalue estimates on Bakry-Emery manifolds.' Book Chapter. Elliptic and Parabolic Equations, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics 119:45-61, 2015. 
 
Charalambous N., Lu Z. `The L^1 Liouville Property on Weighted Manifolds.'  Contemporary Mathematics 653:65-79, 2015.
 
Charalambous N., Gross L.  `Initial behavior of solutions to the Yang–Mills heat equation.' Journal of Mathematical Analysis and Applications  451: 873–905, 2017.
 
Charalambous N., Lu, Z. `The spectrum of continuously perturbed operators and the Laplacian on forms.' Differential Geometry and Applications 65:227–240, 2019.
 
Charalambous N., Lu, Z. `The spectrum of the Laplacian on forms over flat manifolds.' Mathematische Zeitschrift, 296:1-12, 2020.
 
Charalambous N., Lu Z. `A note on Cheeger's isoperimetric constant.' Journal of Geometric Analysis 32:14pp, 2022.
 
Charalambous N., Grosse N. `A note on the spectrum of magnetic Dirac operators.' SIGMA 19, 102, 12 pages, 2023.
 
Charalambous N., Rowlett J. `The Laplace spectrum on conformally compact manifolds.' arXiv:2306.09291, To appear, Transactions of the AMS
 
Charalambous N., Lu Z. `Connected essential spectrum: The case of differential forms.' arXiv:2106.01992, To appear, Israel Journal of Mathematics
 
Charalambous N., Grosse N. `On the L^p spectrum of the Dirac Operator.' Journal of Geometric Analysis 44:24pp, 2023.