Κατάλογος Προσωπικού

ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

NICOLAS HADJIPANTELIS
22892221
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Green Park, 303
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
Ο Νικόλας Χατζηπαντελής είναι Λέκτορας Δομοστατικής Μηχανικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου διεξάγει έρευνα στην περιοχή των μεταλλικών κατασκευών και διδάσκει τα μαθήματα σχετικά με τις κατασκευές από χάλυβα και την ευστάθεια κατασκευών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 
Ο Δρ. Χατζηπαντελής είναι ιδρυτής και επικεφαλής του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο περιλαμβάνει ένα προηγμένο σύστημα τρισδιάστατης εκτύπωσης μεταλλικών κατασκευών (Wire Arc Additive Manufacturing, WAAM). Ο Δρ. Χατζηπαντελής έχει αρκετά χρόνια εμπειρίας στην ερευνητική περιοχή της μεθόδου WAAM, συγκεκριμένα στην παραγωγή, δοκιμή, προσομοίωση και ανάπτυξη κανονισμών σχεδιασμού για WAAM κατασκευές.
 
Πριν ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Αύγουστο 2020, ο Δρ. Χατζηπαντελής εργάστηκε για δύο χρόνια ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Imperial College London σε συνεργασία με το Alan Turing Institute, το οποίο είναι το Εθνικό Ινστιτούτο της Επιστήμης Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου.
 
Ο Δρ. Χατζηπαντελής είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις κατασκευές από χάλυβα από το Imperial College London, για το οποίο του είχε απονεμηθεί η πλήρης υποτροφία ‘Imperial College President’s Scholarship’. Ως μέρος των προπτυχιακών σπουδών του στο University of Bristol, όπου απέκτησε πτυχίο ‘MEng in Civil Engineering with Study Abroad’ (first class honours), σπούδασε και διεξήγαγε έρευνα για ένα ακαδημαϊκό έτος στο University of California, Berkeley.
 
Ο Δρ. Χατζηπαντέλης είναι Associate Member του American Society of Civil Engineers (ASCE), Graduate Member του Institution of Structural Engineers (IStructE) και πλήρες μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ).
 
Λέξεις-κλειδιά
 
Μεταλλικές κατασκευές, Προσθετική κατασκευή με σύρμα και τόξο, Προεντεταμένες μεταλλικές κατασκευές, Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία, Ευστάθεια κατασκευών
 
Φιλοσοφία έρευνας
 
Η φιλοσοφία της έρευνας μου βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Καινοτομία, Ποιότητα και Αντίκτυπος.
Η καινοτομία οδηγεί σε νέες και δημιουργικές ιδέες, τις οποίες το ποιοτικό ερευνητικό έργο μετατρέπει σε ερευνητική αριστεία, η οποία έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον και το δομημένο περιβάλλον.
 
Περιοχές έρευνας

Οι ερευνητικές δραστηριότητες μου γίνονται στις πιο κάτω περιοχές έρευνας:
 
(1) Τρισδιάστατη εκτύπωση μεταλλικών κατασκευών – Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM)
(2) Προεντεταμένες μεταλλικές κατασκευές
(3) Κατασκευές από χάλυβα ψυχρής διαμόρφωσης
(4) Κατασκευές από χάλυβα θερμής έλασης
(5) Ευστάθεια κατασκευών
 
Μεθοδολογία
 
(1) Πειραματικές μέθοδοι – π.χ. δοκιμές σε επίπεδο υλικού, μέλους και κατασκευής
(2) Αριθμητικές μέθοδοι – π.χ. μοντελοποίηση με πεπερασμένα στοιχεία
(3) Αναλυτικές μέθοδοι – π.χ. ενεργειακές μέθοδοι
 
Ερευνητικά αποτελέσματα
 
Τα ερευνητικά μου αποτελέσματα δημοσιεύονται σε εγνωσμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων των 'Journal of Structural Engineering (ASCE)', 'Engineering Structures', 'Thin-Walled Structures' and the 'Journal of Constructional Steel Research', και παρουσιάζονται σε σημαντικά διεθνή συνέδρια δομοστατικής μηχανικής.
 
Προσθετική Κατασκευή με Σύρμα και Τόξο (WAAM)
 
Ο Δρ. Χατζηπαντελής δημιούργησε πρόσφατα μια υποδομή 'Προσθετικής Κατασκευής με Σύρμα και Τόξο (WAAM)' στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Η μέθοδος WAAM είναι μια τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης μεταλλικών κατασκευών, η οποία στηρίζεται στη συνέργεια μεταξύ ενός ρομποτικού βραχίονα και μιας μηχανής συγκόλλησης με σκοπό την παραγωγή μεταλλικών στοιχείων με περίπλοκη/βελτιστοποιημένη γεωμετρία. Το εκτυπωμένο στοιχείο αποτελείται ουσιαστικά από μια σειρά από διαδοχικές στρώσεις μετάλλου, όπως φαίνεται πιο κάτω. Η υποδομή WAAM στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών χρησιμοποιείται για την παραγωγή δοκιμίων τα οποία εξετάζονται στο εργαστήριο με στόχο την επίδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης της τεχνολογίας WAAM στον κλάδο των κατασκευών.
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια παρουσίαση του Δρ. Χατζηπαντελή όπου περιγράφει τη χρήση του WAAM στον τομέα των κατασκευών σε αυτό το βίντεο.
 
WAAM UCY GR
 
Ο Δρ. Χατζηπαντελής συμμετείχε στις τελικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας στη ΄Γέφυρα MX3D', η οποία είναι η πρώτη μεταλλική τρισδιάστατα εκτυπωμένη πεζογέφυρα στον κόσμο.
 
MX3D Bridge GR
 
Προεντεταμένες Μεταλλικές Κατασκευές
 
Ο Δρ. Χατζηπαντελής διεξάγει ερευνητικές εργασίες στον τομέα των προεντεταμένων μεταλλικών κατασκευών. Ο Δρ. Χατζηπαντελής έχει προτείνει μια καινοτόμο ιδέα που αφορά την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας και λειτουργικότητας δοκών από χάλυβα ψυχρής διαμόρφωσης με τη χρήση τεχνικών προέντασης. Η προένταση εφαρμόζεται μέσω ενός καλωδίου από χάλυβα υψηλής αντοχής, το οποίο προκαλεί αρχικές τάσεις στη δοκό που είναι αντίθετες ως προς αυτές που εισάγονται κατά το επόμενο στάδιο φόρτωσης.
 
Prestressed CFS beams GR
 
Σε μια πρόσφατη μελέτη του, ο Δρ. Χατζηπαντελής εξέτασε επίσης τη χρήση εξωτερικά-αγκυρωμένων προεντεταμένων καλωδίων για την ενίσχυση της ευστάθειας αξονικά θλιβόμενων χαλύβδινων στοιχείων.
 
Prestressed truss GR
 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 • Shah IH+, Hadjipantelis N+, Walter L, Myers RJ, Gardner L. (2023). Environmental life cycle assessment of wire arc additively manufactured steel structural components. Journal of Cleaner Production, 389, 136071.
 • Hadjipantelis N, Weber B, Buchanan C & Gardner L. (2022). Description of anisotropic material response of wire and arc additively manufactured thin-walled stainless steel elements. Thin-Walled Structures, 171, 108634.
 • Kyvelou P, Nethercot DA, Hadjipantelis N, Kyprianou C & Gardner L. (2020). The evolving basis for the design of light gauge steel systems. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 20(13), 2041008.
 • Wadee MA, Hadjipantelis N, Bazzano JB, Gardner L & Lozano-Galant JA. (2020). Stability of steel struts with externally anchored prestressed cables. Journal of Constructional Steel Research, 164:105790.
 • Hadjipantelis N, Gardner L & Wadee MA. (2019). Finite-element modeling of prestressed cold-formed steel beams. Journal of Structural Engineering, ASCE, 145(10), 04019100.
 • Hadjipantelis N, Gardner L & Wadee MA. (2019). Design of prestressed cold-formed steel beams. Thin-Walled Structures, 140:565-78.
 • Hadjipantelis N, Gardner L & Wadee MA. (2018). Prestressed cold-formed steel beams: concept and mechanical behaviour. Engineering Structures, 172:1057-72.

These authors contributed equally to this work.

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια

 • Panagiotopoulos V*, Hadjipantelis N & Gantes JC. (2023). Evaluation of effects of printing parameters on geometric and mechanical properties of wire arc additively manufactured elements. Proc. of 10th Hellenic National Conference of Steel Structures, Athens, October 19–21, 2023; (in Greek).
 • Hadjipantelis N*,++, Shah IH++, Walter L, Myers RJ & Gardner L. (2023). Metal additively versus conventionally manufactured structures – An environmental life cycle assessment. Proc. of 10th European Conference on Steel and Composite Structures, Eurosteel, Amsterdam, Netherlands, September 12–14, 2023. (link)
 • Evans SI*, Hadjipantelis N & Wang J. (2023). Effects of deposition rate on local stability of wire arc additively manufactured outstand elements. Proc. of 10th European Conference on Steel and Composite Structures, Eurosteel, Amsterdam, Netherlands, September 12–14, 2023. (link)
 • Hadjipantelis N*, Weber B & Gardner L. (2021). Characterisation of the anisotropic response of wire and arc additively manufactured stainless steel. Proc. of 9th European Conference on Steel and Composite Structures, Eurosteel, Sheffield, UK, September 1-3, 2021. (link)
 • Hadjipantelis N*, Kyvelou P, Gardner L & Wadee MA. (2019). Numerical modelling of prestressed composite cold-formed steel flooring systems. Proc. of 7th International Conference in Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, South Africa, September 2-4, 2019. (link)
 • Hadjipantelis N*, Gardner L & Wadee MA. (2018). Prestressed cold-formed steel beams – parametric studies and design recommendations. Proc. of 9th International Conference on Advances in Steel Structures, Hong Kong Institute of Steel Construction Limited, Hong Kong, China, December 5-7, 2018.
 • Hadjipantelis N*, Gardner L & Wadee MA. (2018). Prestressed cold-formed steel beams - Conceptual development. Proc. of 8th International Conference on Thin-Walled Structures, Lisbon, Portugal, July 24-27, 2018.
 • Hadjipantelis N*,+. (2018). Prestressed cold-formed steel beams. Proc. of 20th Young Researchers' Conference of the Institution of Structural Engineers, London, United Kingdom, April 10, 2018.

* Oral presentations

Prize-winning

++These authors contributed equally to this work.

 Άλλες δημοσιεύσεις

 • Hadjipantelis N. (2021). Metal 3D printing in the construction sector: prospects and challenges. The Civil Engineer. Issue July 2021. Cyprus Association of Civil Engineers.
 • Hadjipantelis N. (2019). Prestressed cold-formed steel beams. PhD Thesis. Imperial College London.