Κατάλογος Προσωπικού

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

HATZIMIHAIL NIKITAS
(+357) 22892923
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 007
Πανεπιστημιούπολη
Πτυχίο Νομικής (1995) και σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών (1995-1996) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard (LL.M. 1997, S.J.D. 2002), με υποτροφίες του Ελληνικού Προγράμματος Fulbright, των Ιδρυμάτων Α.Σ. Ωνάση και Α.Γ. Λεβέντη και της Νομικής Σχολής του Harvard. Οι εργασίες του σε θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τιμήθηκαν δις με το Βραβείο Addison-Brown στις τελετές αποφοίτησης του Harvard.
 
Διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Αύγουστο 2006, αρχικά στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Προηγουμένως άσκησε καθήκοντα ανώτερου ερευνητή στο Université Libre de Bruxelles (2002-2006). Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει επικουρικά διδακτικά καθήκοντα στα Πανεπιστήμια Βρυξελλών και Αθηνών, και αυτοδύναμη διδασκαλία στα Πανεπιστήμια Harvard (Byse Fellow, 2000), Oklahoma (Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής, έδρα Crowe & Dunlevy, 2001) και το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Βιετνάμ στο Ανόι ως επισκέπτης καθηγητής βραχείας διαρκείας (2005).
 
Πιστοποιημένος μεσολαβητής (CEDR) και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με επαγγελματική εμπειρία κυρίως στο χώρο των εμπορικών συναλλαγών και της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Διετέλεσε επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε νομικά και θεσμικά θέματα (2005-2006). Διευθυντής Σύνταξης της εξαμηνιαίας νομικής επιθεώρησης του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας ΛΥΣΙΑΣ (2008-2011) και μέλος της διεύθυνσης σύνταξης του διαπανεπιστημιακού περιοδικού Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση. Επιστημονικός διευθυντής της σειράς Κυπριακό Δίκαιο: Θεωρία και Πράξη (2015-). 
 
Αντικείμενα διδασκαλίας: Δίκαιο Συμβάσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Ιδιωτικό δίκαιο, με έμφαση στο δίκαιο συμβάσεων, το εμπορικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό ιδιωτικό δίκαιο, και την θεωρία και ιστορία του ιδιωτικού δικαίου
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του δικονομικού διεθνούς δικαίου, της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας και του διεθνούς εμπορικού δικαίου
Συγκριτικό δίκαιο, με έμφαση στη Δυτική Νομική Παράδοση, τα μεικτά δικαιικά συστήματα και το δίκαιο των ΗΠΑ
Μεθοδολογία δικαίου και θεωρία δικαίου με έμφαση στην οικονομική ανάλυση
Επίλυση διαφορών (Διαιτησία, Διαπραγμάτευση και εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR)
Βιβλία
 1. Nikitas E. Hatzimihail, Preclassical Conflict of Laws  (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2021)
 2. Νικήτας Χατζημιχαήλ, Δίκαιο Συμβάσεων: Σύνοψη Αγγλικού και Κυπριακού Δικαίου (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2021)
 3. Νικήτας Χατζημιχαήλ, Νομική πληροφορία και έρευνα νομολογίας (Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020)
 4. Κώστας Παρασκευά, Νικήτας Χατζημιχαήλ, Ελένη Μελεάγρου, Δικαίωμα παράστασης και τεκμήριο αθωότητας μετά την Οδηγία 2016/343 υπό το φως της νομολογίας των Ευρωπαϊκών και Κυπριακών δικαστηρίων (Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2021)
 5. Nikitas E. Hatzimihail & Andria Pantelidou, Evidence in Civil Law: Cyprus (Maribor: Lex Localis, 2015)
Επιμέλεια συλλογικών τόμων
 1. Alexander Trunk and Nikitas Hatzimihail (eds), EU Civil Litigation and Third Countries: Which Way Forward? (Baden-Baden - Oxford, 2021: Nomos/Hart) 
 2. Nikitas Hatzimihail (ed.), The CyECLI Project: Enhancing Access to Legal Information through ECLI Implementation in Cyprus (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020)
 3. Arnaud Nuyts & Nikitas Hatzimihail (eds.), Cross-Border Class Actions: The European Way? (Sellier, 2013)
 4. Arnaud Nuyts, Nikitas Hatzimihail, Katarzyna Szychowska (επιμ.) International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (Kluwer, 2008)
Επιμέλεια συλλογών πρωτογενούς υλικού
 1. Νικήτας Χατζημιχαήλ & Κυριάκος Σ. Κυριακίδης (επιμ. - μετάφρ.), Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας (Νομική Βιβλιοθήκη, 2019), β' έκδοση 2021.
 2. Νικήτας Χατζημιχαήλ (επιμ.), Βασική Κυπριακή Νομοθεσία (Νομική Βιβλιοθήκη, 2017), β' έκδοση 2023
 3. Νικήτας Χατζημιχαήλ & Ανδρέας Νεοκλέους ΔΕΠΕ (επιμ.), Εγκόλπιο Κυπριακών Νόμων, β' έκδ. (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012)
 
Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
 1. Spyridon Tzounakas & Nikitas Hatzimihail, "Legal Aspects in Medea's Speech to Jason at Valerius Flaccus' Argonautica 8, 415-444" Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 151 (2023) : 114-128
 2. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Για τον δικανικό συλλογισμό στο Κοινοδίκαιο" Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 3 (2023): 177-186
 3. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Σκέψεις - και μια συστημική προσέγγιση - για τον θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα και την νομική εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας" Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 3 (2023): 16-25
 4. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Η ενάσκηση διακριτικής ευχέρειας του δικαστή και το διαδικαστικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κανονισμών σε σχέση με τρίτες χώρες" Lex et Forum 2 (2022) 591-613
 5. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι της Κυπριακής ∆ημοκρατίας: νομική θέση, διορισμός και εξουσίες" Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 2 (2022): 328-332
 6. Nikitas E. Hatzimihail, "Authority to Represent a Company Under Cyprus Law," Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 1 (2021) 188-194 
 7. Νικήτας Χατζημιχαήλ (2021) “Η εισαγωγή στην Κύπρο του Αναγνωριστικού Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ECLI)” Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 1 (2021): 54-62
 8. Nikitas E. Hatzimihail, "On the doctrinal beginnings of the conflict of laws" Yearbook of Private International Law 21 (2019/2020): 101-133
 9. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ. "Η Κυπριακή πολιτική δικαιοσύνη στο κατώφλι εξελίξεων: Σκέψεις και εισηγήσεις με αφορμή επικείμενες μεταρρυθμίσεις" Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας 12 (2019): 257-274
 10. Nikitas Hatzimihail, "Brexit - the view from Cyprus" Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union 14 (2017): 209
 11. Nikitas Hatzimihail, "Cyprus as a Mixed Legal System," Journal of Civil Law Studies 6 (2013): 37-96
 12. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Πολυγλωσσία και Πηγές του Δικαίου" Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 12 (2012): 489-497
 13. Νικήτας Ε. Χατζημιχαήλ, "Διασυνοριακές πτυχές της δικαστικής διεκδίκησης, σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο, αστικών αξιώσεων που προκύπτουν από το Κυπριακό πρόβλημα: σκέψεις με αφετηρία την υπόθεση OramsΕφαρμογές Αστικού Δικαίου 5 (2012): 560-570
 14. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Ελεύθερη κυκλοφορία τίτλων και δικονομική εναρμόνιση διαδικασιών στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Χώρο" Ιόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου 11 (2011): 51-60
 15. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές και Εξωσυμβατικές Ενοχές" Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου 38 (2010): 124
 16. Nikitas E. Hatzimihail, "The Many Lives - and Faces - of Lex Mercatoria: History as Genealogy in International Business Law" Law & Contemporary Problems 71 (2008): 169-190
 17. Nikitas E. Hatzimihail "Bartolus on the Conflict of Laws" Revue hellénique de droit international 60 (2007): 11-79
 18. Nikitas Hatzimihail, "EU niokeru shiho no hen-yo: EC shohisha baibai sirei no girisha ho heno kokunaihoka," Handai Hogaku 54 (2004): 167-195
 19. Nikitas Hatzimihail, "On Mapping the Conceptual Battlefield of Private International Law" Hague Yearbook of International Law 13 (2000): 57-64
 20. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Η διαιτησία στο αμερικανικό εργατικό δίκαιο", Διατησία 3 (1994): 37-57 (δημ. 1996)
 
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
 1. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Σκέψεις για το κυπριακό εταιρικό δίκαιο" εις Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γιώργο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρισης (Νομική Βιβλιοθήκη, 2023), 185-196
 2. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Αιτιολόγηση δικαστικών αποφάσεων και δικανικός συλλογισμός στο Κοινοδίκαιο" εις Κωνσταντίνος Τσίνας (επιμ.) Η αιτιολόγηση των νομικών κρίσεων: θεωρία και πράξη σε Ελλάδα και Κύπρο (Νομική Βιβλιοθήκη, 2023), 149-170
 3. Nikitas Hatzimihail, "Private International Law Matters involving Non-Recognized States: The View from Cyprus" in Alexander Trunk et al (eds.), Legal Position of Non-Recognized States in the Post-Soviet Space under International Trade Law, Private International Law and International Civil Procedure (Springer Science, 2022)
 4. Nikitas Hatzimihail, "SDG 7: Affordable and Clean Energy" in Ralf Michaels, Veronica Ruiz Abou-Nigm and Hans van Loon (eds.) The Private Side of Transforming our World - UN Sustainable Development Goals 2030 and the Role of Private International Law (Intersentia, 2021), 217-244
 5. Nikitas Hatzimihail, “Towards a Genealogy for Global Law?” in Charalambos Pamboukis (ed.) Symposium on the Future of Global Law (Athens: Nomiki Bibliothiki, 2021), 19-33
 6. Nikitas Hatzimihail, “Concluding Remarks: A Future for Global Law?” in Charalambos Pamboukis (ed.) Symposium on The Future of Global Law (Athens: Nomiki Bibliothiki, 2021), 121-129
 7. Alexander Trunk & Nikitas Hatzimihail (2021), “Introduction,” in Alexander Trunk & Nikitas Hatzimihail (eds), EU Civil Litigation and Third Countries: Which Way Forward? (Nomos/Hart, 2021), 7-12
 8. Alexander Trunk & Nikitas Hatzimihail (2021), “Conclusions,” in Alexander Trunk & Nikitas Hatzimihail (eds), EU Civil Litigation and Third Countries: Which Way Forward? (Nomos/Hart, 2021), 273-307
 9. Nikitas Hatzimihail, “Cyprus” in Aurelia Colombi Ciacchi, Chantal Mak, Zeeshan Mansoor (eds.), Immoral Contracts in Europe (Common Core of European Private Law), (Intersentia, 2020), 46-49, 134-135, 182-183, 219-222, 278-280, 350-352, 401-404, 462-464, 510-511, 557-558, 596-598, 653-655
 10. Nikitas Hatzimihail "Right to be Present and Presumption of Innocence in Cyprus Law" εις G. Dimitrof & N. Bessa Vilela (eds.), Enhancing the Right to be Present (Maribor: Lex localis, 2020), 129-160
 11. Costas Paraskeva, Nikitas Hatzimihail & Eleni Meleagrou “General Report: Comparative Analysis of the Legal Treatment of the Right to be Present and the Presumption of Innocence in the PRESENT partner states in the light of Directive 2016/343” εις G. Dimitrof & N. Bessa Vilela (eds.), Enhancing the Right to be Present (Maribor: Lex localis, 2020), 129-160
 12. Nikitas Hatzimihail, "The EU Private International Law and Civil Litigation Involving Third Countries, at Fifty" in C Esplugues et al. (eds.), 50 Años de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea en el Diván (Tirant lo blanch, 2019), 138-148
 13. Nikitas Hatzimihail, "Huber on the Conflict of Laws" in Dignatio rerum Professor Elias Krispis (Sakkoulas, 2018), 239-264
 14. Nikitas Hatzimihail, "Cyprus" in P Beamont et al., Cross-Border Litigation in Europe (Hart, 2017), 273-284 
 15. Nikitas Hatzimihail, "On Law, Legal Elites and the Legal Profession in a (Biggish) Small State: Cyprus" in P. Butler & C. Morrris (επιμ.), Small States in a Legal World (Springer, 2017), 213-244
 16. Nikitas E. Hatzimihail, "Reflections on the International Dimension of Private International Law" in R Jafferali κ.ά. (επιμ.), Liber amicorum Nadine Watté (Larcier, 2017), 287-302
 17. Nikitas Hatzimihail, "Reconstructing Mixity: Sources of Law and Legal Method in Cyprus" in Vernon Palmer, Mohamed Mattar, Anna Koppel (eds.), Mixed Legal Systems, East and West (Ashgate, 2015), 75-100
 18. Νικήτας Χατζημιχαήλ, "Πολυγλωσσία και Πηγές του Δικαίου", Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Σπυριδάκη (Αντ.Σάκκουλας, 2014) 1113-1133
 19. Nikitas E. Hatzimihail, "Genealogies of Lex Mercatoria" εις Αναμνηστικός Τόμος Αντωνίου Μ. Αντάπαση (Αντ.Σάκκουλας, 2013) 311-351
 20. Lukasz Gorywoda, Nikitas Hatzimihail, Arnaud Nuyts, "Introduction: Market Regulation, Judicial Cooperation and Collective Redress" in A. Nuyts & N. Hatzimihail (eds.), Cross-Border Class Actions: The European Way? (Sellier, 2013), 1-55
 21. Nikitas Hatzimihail, "Copyright and Digital Libraries: Jurisdiction Issues" in I.Iglezakis, T. Synodinou, S. Kapidakis (eds.), E-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues (Hershey, N.Y., 2011: IGI Global), 447-460
 22. Arnaud Nuyts, Katarzyna Schychowska, Nikitas Hatzimihail, "Cross-Border Litigation in IP/IT Matters in the European Union: The Transformation of the Jurisdictional Landscape" in A. Nuyts, N.Hatzimihail, K.Scychowska (eds.), International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (Kluwer, 2008), 1-47
 23. Nikitas Hatzimihail, "Pages of History: Friedrich Juenger and the Historical Consciousness of Modern Private International Law" in L. Pereznieto Castro, T. Treves, F. Seatzu (eds.), Tradition and Innovation of Private International Law at the Beginning of the Third Millennium: Liber in Memoriam of Professor Friedrich K. Juenger (Juris Publishing, 2006), 81-123
 24. Nikitas Hatzimihail, "General Report: Transnational Civil Litigation Between European Integration and Global Aspirations" in A.Nuyts & N.Watté (eds.) International Civil Litigation in the European Judicial Area and in Relations with Third States, 595-675 (Bruylant, 2005)
Σχόλια σε νομολογία
 1. Νικήτας Χατζημιχαήλ, Πρόεδρος της Δημοκρατίας v Βουλής των Αντιπροσώπων, Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 2 (2022): 104-108 (106-108)
  Νικήτας Χατζημιχαήλ (2021) Αντωνίου v. Πεζίκη, Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 1 (2021) : 442-445 (444-445)
 2. Νικήτας Χατζημιχαήλ, Ανώτατο Δικαστήριο, White Knight Investments Holding Ltd v. New World , Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση 1 (2021) : 54-59 (56-59)
 3. Νικήτας Χατζημιχαήλ, Ανώτατο Δικαστήριο, Beogradska Banka D.D. v. Westacre Investments Inc. [2010] Λυσίας 106-110 (108-110)
 4. Νικήτας Χατζημιχαήλ, Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο, Χριστοδουλίδου  Τουμαΐάν v. Τουμαϊάν, Λυσίας 1 (2008) 43-47
 5. Σημ. συντ. (2008), Ανώτατο Δικαστήριο (Εκλογοδικείο), Κέττηρος v. Κουτσού, Λυσίας 1 (2008) 71-73 (73)
 6. Νικήτας Χατζημιχαήλ, Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου (Πολιτική Έφεση), Τορναρίτης v. Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων, Λυσίας 1 (2008): 97-101 (101)