Κατάλογος Προσωπικού

Χρυσόστομος Νικόπουλος

NICOPOULOS CHRYSOSTOMOS
+357 22 89 21 99
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Green Park, 108 Green Park
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
Ο Δρ. Χρυσόστομος Νικόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (2003) από το Pennsylvania State University, USA, και Διδακτορικού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (με ειδίκευση στην Μηχανική Υπολογιστών, 2007) από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η διδακτορική διατριβή του Δρ. Νικόπουλου (με τίτλο "Αρχιτεκτονικές Δικτύων-σε-Κύκλωμα: Μία Ολιστική Σχεδιαστική Εξερεύνηση", Network-on-Chip Architectures: A Holistic Design Exploration) κέρδισε το βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής 2008-09 στην περιοχή "Νέες Κατευθύνσεις Σχεδιασμού Συστημάτων" από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σχεδιασμού και Αυτοματοποίησης (European Design and Automation Association). Την περίοδο 2007-08, ο Δρ. Νικόπουλος εργάστηκε σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Επεξεργαστών του Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) στην Ελβετία. Αυτή τη στιγμή διευθύνει το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Πολυπύρηνων Υπολογιστών (multicore Computer Architecture Laboratory, multiCAL) στο τμήμα ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις ακόλουθες περιοχές: αρχιτεκτονική υπολογιστών, αρχιτεκτονικές διασύνδεσης πάνω σε μικροκυκλώματα (Networks-on-Chip), σχεδιασμός μικροεπεξεργαστών και υπολογιστικών συστημάτων, και σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων.
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Αρχιτεκτονικές διασύνδεσης πάνω σε μικροκυκλώματα (Networks-on-Chip)
Σχεδιασμός μικροεπεξεργαστών και υπολογιστικών συστημάτων
Σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων 
C.A. Nicopoulos, S. Srinivasan, A. Yanamandra, D. Park, N. Vijaykrishnan, C.R. Das, and M.J. Irwin, "On the Effects of Process Variation in Network-on-Chip Architectures," accepted (to appear in print; published online in 10.2008) in the IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC).
 
R. Das, A.K. Mishra, C.A. Nicopoulos, D. Park, N. Vijaykrishnan, R. Iyer, M.S. Yousif, C.R. Das, "Performance and Power Optimization through Data Compression in Network-on-Chip Architectures," in Proceedings of the 14th International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA), pp. 215-225, 2008.
[12 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – πολύ ανταγωνιστικό]
 
J. Kim, C.A. Nicopoulos, D. Park, R. Das, Y. Xie, N. Vijaykrishnan, and C.R. Das, "A Novel Dimensionally-Decomposed Router for On-Chip Communication in 3D Architectures," in Proceedings of the 34th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp. 138-149, 2007.
[12 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – πολύ ανταγωνιστικό]
 
C.A. Nicopoulos, D. Park, J. Kim, N. Vijaykrishnan, M.S. Yousif, and C.R. Das, "ViChaR: A Dynamic Virtual Channel Regulator for Network-on-Chip Routers," in Proceedings of the 39th Annual International Symposium on Microarchitecture (MICRO), pp. 333-344, 2006.
[12 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – πολύ ανταγωνιστικό]
 
F. Li, C.A. Nicopoulos, T. Richardson, Y. Xie, N. Vijaykrishnan, and M. Kandemir, "Design and Management of 3D Chip Multiprocessors Using Network-in-Memory," in Proceedings of the 33rd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp. 130-141, 2006.
[12 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – πολύ ανταγωνιστικό]
 
J. Kim, C.A. Nicopoulos, D. Park, N. Vijaykrishnan, M.S. Yousif, and C.R. Das, "A Gracefully Degrading and Energy-Efficient Modular Router Architecture for On-Chip Networks," in Proceedings of the 33rd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), pp. 4-15, 2006.
[12 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – πολύ ανταγωνιστικό]
 
D. Park, C.A. Nicopoulos, J. Kim, N. Vijaykrishnan, and C.R. Das, "Exploring Fault-Tolerant Network-on-Chip Architectures," in Proceedings of the International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN), pp. 93-102, 2006.
[10 σελίδες – Κορυφαίο συνέδριο στην Αξιοπιστία Συστήματος – πολύ ανταγωνιστικό]