Κατάλογος Προσωπικού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

STYLIANOPOULOS NIKOS
22892635
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 136
Πανεπιστημιούπολη

 

ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Ph.D. (Μαθηματικά) Brunel University, 1990 
 • M.Sc. (Αριθμητική Ανάλυση) Brunel University, 1987
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1985
 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
 •    Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010-
 •    Αναπληρωτής Καθηγητης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2002-2010
 •    Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητης, Πανεπιστήμιο Κρήτης , 1999 και  2007
 •    Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1996-2002
 •    Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1993-1996
 •    Επισκέπτης Λέκτορας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1992-1993
 •    Ερευνητικός Συνεργάτης, Brunel University, 1990
 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων: Καποδιστριακό, Αιγαίου, Κρήτης, Πατρών, Αριστοτελείου και Θεσσαλίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020-2023
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης,  Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων: Καποδιστριακό,  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2024
 • Αξιολογητής Ερευνητικών Προτάσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ελληνική Δημοκρατία, 2018-
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επιτροπή Θεματοθετών στα Μαθηματικά, Εξετάσεις Διορισίμων, Κυπριακή Δημοκρατία, 2017-2018, 2019, 2021 και 2023
 • Διευθυντής, Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2016-2017
 • Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου, 2019-2020
 • Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, Ίδρυμα Ωνάση, 2016-
 • Μέλος της Επιτροπής Επιλογής, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 2017/18
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κυπριακή Δημοκρατία, 2013-2018
 • Ανεξάρτητος Κριτής, Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, 2016/2017 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
  
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
 • Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2014 επί θεμάτων Μαθηματικής Ανάλυσης, για την εργασία  «Strong Asymptotics for Bergman Polynomials  over Domains With Corners and Applications» 
 • Research in Pairs, MF Oberwolfach: "Stability of Reconstruction Algorithms from Moments", July 2016 (with B. Beckermann, M. Putinar and E. Saff)
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠK 3/311-21033, "Orthogonal Polynomials in the Complex Plane", 2013-2015
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠK 3/311-21027,  "Orthogonal Polynomials in the Complex Plane", 2010-2012
 • Research in Pairs, MF Oberwolfach: "Distribution of Zeros and Asymptotics", Jan 2011 (with Ed Saff, Herbert Stahl and Vilmos Totik)
 • Research in Pairs, MF Oberwolfach: "Strong Asymptotics and Inverse Problems", Jan 2008 (with Bjorn Gustafsson, Mihai Putinar and Ed Saff
 • Bursary, Faculty of Science, Brunel University, 1987-1988
 • Μεταπτυχιακός Υπότροφος,  ΙΚΥ Ελλάς, 1986-1990


ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   Ορθογώνια Πολυώνυμα, Θεωρία και Εφαρμογές
   Θεωρία Προσεγγίσεως στο Μιγαδικό Επίπεδο
   Αριθμητικές Μέθοδοι για Σύμμορφες Απεικονίσεις
   Θεωρία Συμμόρφων Απεικονίσεων
   Οιονεί-Σύμμορφες Απεικονίσεις
 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
   Υπολογιστική Μιγαδική Ανάλυση
   Επαναληπτικές Μέθοδοι για Γραμμικά Συστήματα
   Αριθμητική Επίλυση ΜΔΕ
   Προβλήματα Ροπών
 
ΘΕΩΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
   Αρμονικές, Υποαρμονικές, Υπεραρμονικές Συναρτήσεις
   Αντίστροφα Προβληματα Δυναμικού
   Δυναμικά και Χωρητικότητα
  
  
(Βλέπε Προσωπική Ιστοσελίδα http://www.ucy.ac.cy/~nikos για πλήρη κατάλογο. 
 • Perturbations of Christoffel-Darboux kernels: Detection of outliers, (with B. Beckermann, M. Putinar, E.B. Saff) Found. Comput. Math. 21, (2021) pp. 71–124.
 • Relative Asymptotics of Orthogonal Polynomials for Perturbed Measures, (with E.B. Saff) Mat. Sb. 209 no. 3 (2018) pp. 168–-188.
 • Bergman Orthogonal Polynomials and the Grunsky Matrix (with B. Beckermann), Constr. Approx. 47 no. 2 (2018) pp. 211-235.
 • Boundary estimates for Bergman polynomials in domains with corners, Contemporary Mathematics, 661 (2016) pp. 187-198.
 • Orthogonal polynomials for area-type measures and image recovery, (with E.B. Saff, H. Stahl and V. Totik) SIAM J. Math. Anal. 47-3 (2015) pp. 2442-2463.
 • On the zeros of aymptotically extremal polynomial sequences in the planeOn the zeros of aymptotically extremal polynomial sequences in the plane(with E.B. Saff)  J. Approx. Theory 191 (2015)  pp. 118-127. 
 • Asymptotics for Hessenberg matrices for the Bergman shift operator on Jordan regions(with E.B. Saff)  Compl. Anal. Oper. Theory 8 (2014) no. 1 pp. 1-24.    
 • Strong asymptotics for Bergman orthogonal polynomials over domains with corners and applications, Constr. Approx. 38 (2013) pp. 59-100.
 • On finite-term recurrence relations for Bergman and Szego polynomials,  (with L. Baratchart and E.B. Saff)  Comput. Methods Func. Theory  12 (2012) no. 2, pp. 393-402.
 • Error analysis of the Bergman kernel method with singular basis functions,  (with M. Lytrides)  Comput. Methods Func. Theory 11 (2011) no. 2, pp. 487-526.
 • Numerical Conformal Mapping, (with N. Papamichael) World Scientific, ISBN: 978-981-4289-52-8,  235 pages. (July 2010.)
 • Bergman polynomials on an Archipelago: Estimates, Zeros and Shape Reconstruction, (with B. Gustafsson, M. Putinar and E.B. Saff), Adv. Math. 222 (2009) pp. 1405-1460.
 • Asymptotics for Polynomial Zeros: Beware of Predictions from Plots, (with E.B.Saff), Comput. Methods Func. Theory  8 (2008) no. 2 pp. 385-407.
 • Finite-term relations for planar orthogonal polynomials (with M. Putinar), Compl. Anal. Oper. Theory 1 (2007) no. 3 pp. 447-456.
 •  Optimal semi-iterative methods for complex SOR with results from potential theory, (with A. Hadjidimos), Numer. Math. 103 (2006) pp. 591-610.
 • Zero distribution for polynomials orthogonal with weights over certain planar regions, (with E. Mina-Diaz and E.B. Saff),  Comput. Methods Function Theory 5 (2005) no. 1, pp. 185-221.
 • Zero distribution of Bergman orthogonal polynomials for certain planar domains, (with A.L. Levin and E.B. Saff), Constr. Approx. 19 (2003) pp. 411-435.
 • L2-Approximations of power and logarithmic functions with applications to numerical conformal mapping,  (with V.V. Maymeskul and E.B. Saff), Numer. Math. 91 (2002) no. 3, pp. 503-542
 • Approximating the conformal maps of elongated quadrilaterals by domain decomposition, (with M.I. Falcao and N. Papamichael), Constr. Approx. 17 (2001) no. 4, pp. 589-617.
 • The asymptotic behaviour of conformal modules of quadrilaterals with applications to the estimation of resistance values, (with N. Papamichael) Constr. Approx.  15 (1999) pp. 109-134.
 • Approximation of conformal mappings of annular regions (with N. Papamichael, I. Pritsker and E.B. Saff), Numer. Math. 76 (1997) pp. 489-513.
 • A domain decomposition method for approximating the conformal modules of long quadrilaterals  (with N.Papamicael), Numer. Math.  62 (1992) pp. 213-234.
 • A domain decomposition method for conformal mapping onto a rectangle (with N. Papamichael), Constr. Approx. 7 (1991) pp. 349-379.
 
(Βλέπε Προσωπική Ιστοσελίδα http://www.ucy.ac.cy/~nikos Επιλεγμένες Διαλέξεις