Κατάλογος Προσωπικού

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΚΑ

OURANIA KOUKA
22893567
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 007
Γλάδστωνος 12

Είναι Καθηγήτρια "Αρχαιολογίας του Προϊστορικού Αιγαίου" και Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η διδασκαλία, η έρευνα πεδίου, οι δημοσιεύσεις (Ηραίον Σαμου, Λιμάν Τεπέ Σμύρνης, Μίλητος, κ.λπ.) και τα ερευνητικά προγράμματά της αφορούν στην Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, την Κύπρο και εν γένει στην Ανατολική Μεσόγειο.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, Ελλάδα. Bασικές σπουδές στο Eθνικόν & Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας (1985). Mεταπτυχιακές σπουδές στην Προϊστορία και Πρωτοϊστορία, την Κλασική και τη Βυζαντινή Αρχαιολογία στο Ruprecht-Karls Universität Heidelberg (Ph.D. 1997 στο Institut fur Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie). 

Εργάσθηκε με σύμβαση στη ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κομοτηνής, με αντικείμενο τα ερευνητικά προγράμματα Σαμοθράκης (1982–1989). Ήταν επιστημονική βοηθός στο Ινστιτούτο Προϊστορίας-Πρωτοϊστορίας και Αρχαιολογίας της Εγγύς Ανατολής του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης (1991–1996). Διετέλεσε Υπεύθυνη της Ομάδας Προϊστορίας και Πρωτοϊστορίας του Τμήματος Εφαρμογών Διαδικτύου - Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με αντικείμενο την οργάνωση παραγωγής, τον σχεδιασμό, την έρευνα και συγγραφή ιστοσελίδων για το Διαδίκτυο (1997–2000). Εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτις - συντονίστρια του προγράμματος «Σύνταγμα Κυκλαδικής Τέχνης» (Corpus Artis Cycladicae) υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (επιστημονικός υπεύθυνος: Χρ.Γ. Ντούμας, Ομότ. Καθ. Παν/μίου Αθηνών) (2000–2003).

Διευθύνει τις ανασκαφές του Προϊστορικού Ηραίου Σάμου (Ιερά Οδός) (2009 κ.ε. υπό την αιγίδα του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών), συν–διευθύνει την Αρχαιολογική Επισκόπηση Σάμου (2021 κ.ε.) με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, και είναι μέλος των ανασκαφών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας στο Liman Tepe Σμύρνης (2000 κ.ε.). Συμμετείχε στα παρακάτω προγράμματα πεδίου: Άγιος Μάμας/Nέα Όλυνθος Χαλκιδικής (Freie Universitat Berlin), Τίρυνθα Αργολίδας (Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών), Μικρό Βουνί Σαμοθράκης, Αρχαιολογική και Εθνογραφική Επισκόπηση Σαμοθράκης (ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κομοτηνής), Ακρωτήρι Θήρας (Πανεπιστήμιο Αθηνών), και Μαρώνεια Κομοτηνής (Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία). Μελέτησε κεραμική και επέλεξε δείγματα για αρχαιομετρική ανάλυση και δημοσίευση από Πάνορμο Νάξου, Ακρωτήρι Θήρας, Liman Tepe, Bakla Tepe, Mίλητο, Ηραίον Σάμου, Κάστρο-Τηγάνι, Aγαθονήσι, Οικόπεδο Μουσείου Πυθαγορείου, Aρχαιολογικό Πρόγραμμα Λέμπας Κύπρου (Λέμπα, Κισσόνεργα–Mοσφίλια) και την Τροία (ανασκαφές Σλήμαν, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών).

Δίδαξε «Αρχαιολογική Τεκμηρίωση» στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού προγράμματος του «College Year in Athens» (2001–2002, 2002–2003), καθώς και ως Επισκέπτρια Λέκτορας στα παρακάτω Πανεπιστήμια/Πρόγράμματα: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Τμήμα του Ιδρύματος Μεσογειακών Σπουδών και του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με κατεύθυνση τη «Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (2002–2003) · Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2003–2004) · Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου δίδαξε Προϊστορία του Αιγαίου και της Ανατολίας (2003–2004, 2004–2005). Από το Σεπτέμβριο 2005 ανήκει στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με διδακτικό αντικείμενο την ‘Αρχαιολογία του Προϊστορικού Αιγαίου’, όπου υπηρέτησε ως Λέκτορας και Επίκουρη Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και από 01.01.2024 ως Καθηγήτρια. Από το 2001 είναι η κύρια επιβλέπουσα ή μέλος επιτροπών μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και υφηγεσιών σε πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Το 2008 εξελέγη Αντεπιστέλλον Μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (Römisch–Germanische Kommission, Frankfurt) για την πρωτοβουλία στην προώθηση διακρατικών και διεπιστημονικών προγραμμάτων στην Ευρώπη, και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μεταξύ 2017–2020 υπήρξε μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλευτικού Σώματος του Institute for Oriental and European Archaeology (OREA) της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών. Επίσης, είναι μέλος των παρακάτω συνδέσμων και ινστιτούτων: European Association of Archaeologists, West– und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung e.V., Archaeological Institute of America, Εταιρεία Στήριξης Ανασκαφών Θήρας, ΙCOMOS Cyprus, Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων, Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδας 'Ηώς', και Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας 'Αιγεύς'. Από το 2015 είναι μέλος του Συμβουλίου της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 2020 εξελέγη μέλος της Ομάδας Αρχαιολογίας του ARWA–The International Association for Archaeological Research in Western and Central Asia, και το 2021 μέλος της Επιτροπής ICOMOS–Κύπρου.

Από το Σεπτέμβριο 2022 είναι Εκδότρια της διεθνούς σειράς AEGAEON: Archaeology and History of the Aegean, Circum–Aegean and the SW Balkans, Brepols Publishers. Επίσης, είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της διεθνούς σειράς LEMA: Levantine and Eastern Mediterranean Archaeology: The East, Brepols Publishers. Τέλος, από το 2021 είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των περιοδικών της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien (ÖJI), των Ergänzungshefte zu den Jahresheften (ErghÖJh), και των Sonderschriften des Österreichischen Archäologischen Instituts (SoSchrÖAI).

Είναι κριτής άρθρων των περιοδικών Prähistorische Zeitschrift, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Athen, Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, Jahresbericht für Mitteldeutsche Vorgeschichte–Sachsen–Anhalt, Oxford Journal of Archaeology, Journal of Mediterranean Archaeology, Opuscula Atheniensia, Quarterly International, Access Archaeology, The Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), TÜBA–AR, πολυάριθμων πρακτικών συνεδρίων, καθώς και αξιολογήτρια ερευνητικών προγραμμάτων, υφηγεσιών, και ακαδημαϊκών θέσεων.

Συμμετείχε σε ή διοργάνωσε πολυάριθμα συνέδρια και έδωσε δημόσιες διαλέξεις και σεμινάρια για την Προϊστορία του Αιγαίου, της Ανατολίας και της Κύπρου σε Ελλάδα, Tουρκία, Κύπρο, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία. Ελβετία, Γαλλία, Ισπανία, Bέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Iρλανδία, Σουηδία και Η.Π.Α.

Οι μεταπτυχιακές της σπουδές, μελέτες, δημοσιεύσεις, μεταδιδακτορικά και άλλα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν από τους εξής οργανισμούς: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Institute of Aegean Prehistory (INSTAP), American School of Classical Studies at Athens, American Research Institute in Turkey, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντης, Fritz Thyssen–Stiftung für Wissenschaftsförderung, Ίδρυμα Ι.Φ. Κωστοπούλου, Αegean Airlines, Universal Life, COSMOTE, OREA–Institut–Österreichische Akademie der Wissenschaften, και University of Cincinnati–UC Classics Margo Tytus Visiting Scholar Program Fellowship.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εργαστήριο για την Αρχειοθέτηση, Μελέτη και Δημοσίευση Ανασκαφικών Προγραμμάτων (στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Δωμάτιο 007).

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αρχαιολογική Επισκόπηση Σάμου (2021-2025, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας). 

Ηραίον Σάμου (2009-σήμερα Διευθύντρια ανασκαφής Πανεπιστημίου Κύπρου). 

Liman Tepe (Κλαζομενές) Σμύρνης (2000-σήμερα Πανεπιστήμιο Άγκυρας). 

‘Αγιος Μάμας/Νέα ‘Ολυνθος Χαλκιδικής (Freie Universitat Berlin) (1994, 1995). 

Τίρυνς Αργολίδος (Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών) (1985). 

Μικρό Βουνί Σαμοθράκης, Βρηχός Χώρας Σαμοθράκης, Επιφανειακή Επισκόπηση Σαμοθράκης και Εθνοαρχαιολογικές έρευνες στη Σαμοθράκη (ΙΘ΄ ΕΠΚΑ) (1982–1989). 

Ακρωτήρι Θήρας (Πανεπιστήμιο Αθηνών) (1982). Μαρώνεια (ΙΘ΄ ΕΠΚΑ) (1982).

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2021-2025: Αρχαιολογική Επισκόπηση Σάμου (Διευθύντρια ερευνητικού προγράμματος - Συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας).

2020-2022:  BORDER - Borderlands as areas of Mobility and Connectivity during the Third Millennium BC: Examining Regional Ceramic Technologies between the East Aegean Islands, Western Anatolia and Cyprus (HORIZON 2020, RESTART 2016-2020-2nd Opportunity-Επίβλεψη και συνεργασία Μεταδιδακτορικού Προγράμματος Σέργιου Μενελάου).

2019-σήμερα: The Early and Middle Bronze Age Settlement at Heraion on Samos (Area of Hera Temple) - Excavations of Hans Walter 1958-1960 (Μελέτη και δημοσίευση αρχιτεκτονικής-στρωματογραφίας, κεραμικής και μικρών ευρημάτων). 

2018-σήμερα: Το Πυθαγόρειον Σάμου κατά την Προϊστορία (Συνεργασία με Μαρία Βιγλάκη, τέως Επιμελήτρια KA' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων).

2014-2020: The Chalcolithic Period at Kastraki on the Island of Agathonisi, Southseast Aegean (excavated by Dr. Pavlos Triantafyllidis, Ministry of Culture).

2009-2013 (ανασκαφή) / 2014-2019 (μελέτη υλικού) / τελική δημοσίευση σε εξέλιξη: Hραίον Σάμου Διευθύντρια του προγράμματος «The Prehistoric Settlement at Heraion on Samos (Sacred Road)» (Αυτόνομο Ερευνητικό Πρόγραμμα - Άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω του Deutsches Archäologisches Institut Athen: Καθ. W.-D. Niemeier-Ανασκαφές στο Βωμό του Ηραίου Σάμου).

2007–2008: Kastri Group Pottery. The Transmission of Style and Technology in the Early Bronze II Aegean – Petrographic Analysis of selected Ceramics from Panormos on Naxos, Akrotiri on Thera, Liman Tepe and Bakla Tepe, Izmir Region – Internal Project of the University of Cyprus (Ουρανία Κουκά και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Δρ. Mαρία Ρελάκη).

2005-2006: ARCANE Project – Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean. Synchronizing Cultures and Civilizations of the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean in the Third Millennium BC. Συντονισμός με τον Ομότ. Καθ. Χρ.Γ. Ντούμα της Ομάδας του Αιγαίου και συντονίστρια της θεματικής ενότητας Αρχιτεκτονική-Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Πρόγραμμα επιδοτούμενο από την European Science Foundation. 

2005-2012: Souskiou-Laona Settlement Project, Cyprus, University of Edinburgh (Διευθυντής Prof. Emer. E. Peltenburg). Συνεργάτης και σύμβουλος για τις σχέσεις Ανατολίας-Κύπρου. 

2005-σήμερα: The Chalcolithic and Early Bronze Age Settlement at Miletus (Miletus I-ΙΙ) (Διεύθυνση: Prof. Dr. W.-D. Niemeier and Dr. B. Niemeier). 

2003-σήμερα: Σχεδιασμός και συντονισμός του διακρατικού-διεπιστημονικού προγράμματος ‘Kastri Group Pottery: The Transmission of Style and Technology in the Early Bronze Aegean II’της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (με Ομότ. Καθ. Χρ.Γ. Ντούμα). Περαιτέρω εταίροι: Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» – Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (Δρ. Β. Κυλίκογλου), Ankara University – Department of Prehistory and Near Eastern Archaeology (Prof. H. Erkanal, Prof. V. Şahoglu), Sheffield University-Department of Archaeology and Prehistory (Dr. P. Day) και University of Western Ontario – Department of Archaeology and Prehistory (Dr. D.E. Wilson). 

2000-σήμερα: Μέλος του Ερευνητικού Προγράμματος Izmir Region Excavations and Research Project του Πανεπιστημίου της Άγκυρας (Διευθυντές: Καθ. Η. Erkanal ως το 2019; Καθ. V. Şahoğlu) – Ανασκαφή και δημοσίευση Χαλκολιθικής και Εποχής του Χαλκού από τον οικισμό στο Liman Tepe Σμύρνης. (http://www.geocities.com/Athens/Forum/8635/).

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
AΡΧ 117 Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία
AΡΧ 201 Η Σάμος και το Ανατολικό Αιγαίο κατά την Προϊστορία:
Μεθοδολογία πεδίου και αρχαιολογική ερμηνεία
AΡΧ 207 Η Νεολιθική περίοδος στο Αιγαίο
AΡX 214 Δομημένο περιβάλλον και κοινωνία στην Ανατολική Μεσόγειο
(10η – 2η χιλ. π.Χ)
AΡΧ 217 Πολιτισμικές ενότητες του Αιγαίου και της Δυτικής Ανατολίας κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλ. π.Χ.)
AΡΧ 219 Εισαγωγή στην Αιγαιακή Προϊστορία (Εποχή Λίθου – Εποχή Χαλκού)
ΑΡΧ 256 H ανάδυση της Εποχής του Χαλκού: Μικρά Ασία και Κύπρος
κατά την 4η και 3η χιλ. π.Χ.
AΡΧ 266 Μεθοδολογικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στην
Αιγαιακή Προϊστορία
ΑΡΧ 278 Μεγάλες ανακαλύψεις στο Προϊστορικό Αιγαίο
ΑΡΧ 287 Αρχαιολογία του Θανάτου: Έθιμα ταφής στην Ανατολική Μεσόγειο (11η – 3η χιλ. π.Χ.)
ΑΡΧ 294 Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο: Πολιτισμική πολυπλοκότητα από την Πρώιμη έως την Ύστερη Εποχή του Χαλκού
ARCH 226 The Early Prehistory of Cyprus and Anatolia (11th – 3rd mill. BC)
(IN ENGLISH – FOR ERASMUS STUDENTS)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚA ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
AΡΧ 315 Νησιωτική Αρχαιολογία: Νησιωτικές κοινότητες του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
AΡΧ 318 Αιγαίο πολλών ταχυτήτων: Από το Νεολιθικό νοικοκυριό στα
Μινωικά ανάκτορα
ΑΡΧ 319 Τέχνη και Κοινωνία στην Κύπρο και την Ανατολία
(Νεολιθική-Χαλκολιθική-Πρώιμη Εποχή του Χαλκού)
ΑΡΧ 320 Δομημένο περιβάλλον και κοινωνία στο Προϊστορικό Αιγαίο
ΑΡΧ 321 Οι Κυκλάδες και η Κρήτη κατά την Προϊστορία

METAΠTYXIAKA ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
MASTER’S PROGRAMME IN FIELD ARCHAEOLOGY ON LAND AND UNDER THE SEA (in English)
ΑΡΧ 650 Settlement Analysis and Spatial Archaeology: Early Urbanism
in the Aegean and Anatolia (7th–2nd mill. BC.)
ARX 661 Study of Pottery and Small Finds

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΧ 701 Τέχνη και κοινωνία στo Αιγαίο και την Ανατολία κατά τη Νεολιθική και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (11η – 3η χιλ. π.Χ.)
ΑΡΧ 709 Πολιτισμικά δίκτυα στην Ανατολική Μεσόγειο από την 11η
έως τις αρχές της 2ης χιλ. π.Χ.
AΡΧ 710 Πρώιμη αστικοποίηση στο Αιγαίο και την Ανατολία
ΑΡΧ 720 Αρχαιολογία του θανάτου: ταφικά έθιμα στην Ανατολική Μεσόγειο (11η – 3η χιλ. π.Χ.)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΑΡΧ 762 Δομημένο Περιβάλλον από την Προϊστορία στην Ύστερη Αρχαιότητα

• Ιστοριογραφία της Προϊστορικής Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου, • Θεωρητικές και Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Προϊστορική Αρχαιολογία, • Μετάβαση στο Νεολιθικό τρόπο παραγωγής στην Εγγύς Ανατολή και την Ευρώπη, • Μετάβαση από την Εποχή του Λίθου στην Εποχή του Χαλκού, • Τέταρτη και τρίτη χιλιετία π.Χ. στο Αιγαίο, την Ανατολία, την Κύπρο και την Εγγύς Ανατολή, • Δεύτερη χιλιετία π.Χ. στο Αιγαίο και την Ανατολία, • Νησιωτική Αρχαιολογία – Διαχρονικές προσεγγίσεις, • Οικιστική και Αρχαιολογία του τοπίου, • Αρχαιολογικές Επισκοπήσεις και Εθνοαρχαιολογικές έρευνες, • Ενδοκοινοτική χωροοργάνωση και οργάνωση νοικοκυριών στην Προϊστορία, • Πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση κατά την Προϊστορία, • Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, πρώιμη μεταλλοτεχνία, και κεραμική τεχνολογία στο Προϊστορικό Αιγαίο, την Κύπρο και την Ανατολία, • Εμπορικά και πολιτισμικά δίκτυα στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο κατά την Εποχή του Λίθου και του Χαλκού.

Για επιλεγμένες δημοσιεύσεις βλ.: https://ucy.academia.edu/OuraniaKouka

Ι. ΒΙΒΛΙΑ

KOUKA O. (in progress). SAMOS Volume I.2. The Excavations 1981, 2009-2013 North of the Sacred Road of Heraion. Stratigraphy – Architecture – Chronology. Deutsches Archäologisches Institut.

KOUKA, O. (in progress). SAMOS Volume I.4. The Excavations 1981, 2009-2013 North of the Sacred Road of Heraion: The Middle Bronze Age. Deutsches Archäologisches Institut.

KOUKA, O. (in progress). The Chalcolithic and the Early Bronze Age settlement at Miletus (Milet I-II) (to be published in the Serie MILET of the Deutsches Archäologisches Institut).

KOUKA, O. (in progress). The Chalcolithic Period at Kastraki on the Island of Agathonisi, Southseast Aegean.

KOUKA, O. (in progress). The Settlement of the Early Bronze Age I – early Early Bronze Age II Period at Liman Tepe (Klazomenae). Stratigraphy and Architecture.

KASSIANIDOU, V., DEMESTICHA, ST., IACOVOU, M. KOUKA, O., OLYMPIOS, M., PAPASAVVAS, G., PARANI, M., SARRIS, A., & VIONIS, A. (eds.) (in progress). CONVIVIUM: An International Conference in Honour of Prof. Emeritus Demetrios Michaelides on the Occasion of his 75th Birthday Oxford: Oxbow.

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, Γ., ΙΑΚΩΒΟΥ, Μ., ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ Β., ΠΑΡΑΝΗ, Μ., ΚΟΥΚΑ, Ο., ΒΙΩΝΗΣ, Α., ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ, ΣΤ. & ΟΛΥΜΠΙΟΣ, Μ. (eds.), (in progress). ΕΥΦΡΟΣΥΝΑ ΕΡΓΑ: Μελέτες προς Τιμήν της Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κύπρου Ευφροσύνης Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου-Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.

DOUMAS, Chr.G., KOUKA, O.  & GIANNIKOURI, A.(eds.) (in progress). The Aegean Early Bronze Age: New EvidenceInternational ConferenceAthens, April 11th-14th 2008, Ministry of Culture – Archaeological Institute of Aegean Studies.

ŞAHOĞLU, V., TUĞCU, İ., KOUKA, O., GÜNDOĞAN, Ü., ÇAYIR, Ü., TUNCEL, R. & ERKANAL-ÖKTÜ, A. (eds.) 2023HAYAT: Arkeolojiye Adanmış bir Hayat. Hayat Erkanal Anısına Akdeniz Arkeolojisi Üzerine Çalışmalar / HAYAT: A Life in Archaeology. Studies on Mediterranean Archaeology in Memory of Hayat Erkanal, ANADOLU–Ek Dizi / ANATOLIA–Supplements, Anı Armağan Serisi III.4 / Festschrift Series III.4, Ankara: Ankara University.

JONES, J.-E. & O. KOUKA 2015. Elis 1969. The Peneios Valley Rescue Excavation Project. British School at Athens Survey 1967 and Rescue Excavations at Kostoureika and Keramidia 1969, Oxford: Archaeopress Archaeology.

PANAGIOTOPOULOS, D., KAISER, I. & KOUKA, O. & (eds.) 2015. Ein Minoer im Exil. Festschrift für Wolf-Dietrich Niemeier, Bonn: Habelt Verlag GmbH.

KARAGEORGHIS, V. & KOUKA, O. (eds.) 2011. On Cooking Pots, Drinking Cups, Loomweights and Ethnicity in Bronze Age Cyprus and Neighbouring Regions, International Archaeological Symposium – Nicosia, November 6th-7th 2010, Nicosia, Nicosia: A.G. Leventis Foundation.

KARAGEORGHIS, V. & KOUKA, O. (eds.) 2009. Cyprus and East Aegean: Intercultural Contacts from 3000 to 500 BC, International Archaeological Symposium – Pythagoreion Samos, 17th -18th October 2008, Pythagoreion, Nicosia: A.G. Leventis Foundation.

KOUKA, O. 2002. Siedlungsorganisation in der Nord- und Ostägäis während der Frühbronzezeit (3. Jt. v.Chr.), Ph. Dissertation Universität Heidelberg 1996, Internationale Archäologie 58, VML Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf.

             Βιβλιοκρισίες: Alram-Stern, E., Prähistorische Zeitschrift 79, 2004, 121-123.

                                   Kilian-Dirlmeier, I., Germania 82, 2004, 520-521.

ΙΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΚΟΥΚΑ, Ο. & K. ΣΑΡΡΗ 1999. Εποχή του Χαλκού στα νησιά του Αιγαίου (The Bronze Age of the Aegean Islands), Foundation of the Hellenic World (http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html/).

ΚΟΥΚΑ, Ο. 1999. Ηπειρωτική Ελλάδα - Πρώιμη Χαλκοκρατία (The Early Bronze Age of the Greek Mainland), Foundation of the Hellenic World (http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/eh/index.html).

ΚΟΥΚΑ, Ο. 1998-1999. Εποχή του Λίθου (Stone Age), Foundation of the Hellenic World (http://www.ime.gr/chronos/01/gr/start.html).

ΚΟΥΚΑ, Ο. & E. ΖΥΜΗ 1997. Περιήγηση στην αρχαία Μίλητο (A Walk Through Ancient Miletus), Foundation of the Hellenic World (http://miletus.ime.gr).

III. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

ΚΟUΚΑ, Ο. forthcoming, Το Αγαθονήσι κατά την Προϊστορία / Agathonissi in Prehistory, in Σταμπολίδης, Ν. – Γ. Τασούλας (εκδ.), Άγονη Γραμμή ΙΙ, Athens: Museum and Cycladic Art.

ERKANAL H., TUNCEL, R. & KOUKA, O. forthcoming. Early Bronze Age Settlement Planning and Architecture in Western Anatolia, in: Erkanal, H. & Şahoğlu, V. (eds.), Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East (ARCANE). Vol. V. Western Anatolia, Brussels: Brepols.

ΚΟUΚΑ, Ο. 2023. Aspects of Personal and Communal Symbolism in the Εarly Bronze I – II (Early) Settlement at Liman Tepe, in: ŞAHOĞLU, V., TUĞCU, İ., KOUKA, O., GÜNDOĞAN, Ü., ÇAYIR, Ü., TUNCEL, R. & ERKANAL-ÖKTÜ, A. (eds.) 2023HAYAT: Arkeolojiye Adanmış bir Hayat. Hayat Erkanal Anısına Akdeniz Arkeolojisi Üzerine Çalışmalar / HAYAT: A Life in Archaeology. Studies on Mediterranean Archaeology in Memory of Hayat Erkanal, ANADOLU–Ek Dizi / ANATOLIA–Supplements, Anı Armağan Serisi III.4 / Festschrift Series III.4, Ankara: Ankara University, 267-286.

KOUKA, O. 2020. The Prehistoric Settlement under the Heraion of Samos, in: Diakidou, A.-E.. (ed.), The A.G. Leventis Research Projects 2000-2016. Final Reports, Nicosia: University of Cyprus.

ΚOUKA, O. 2018. The Prehistoric Settlement under the Heraion of Samos, in: Gagatsis, A. (ed.), The A.G. Leventis Research Projects 2000-2016. Final Reports, Nicosia: University of Cyprus, 61-72.

ΚΟΥΚΑ, Ο. 2017. Διαπολιτισμικές σχέσεις και νέες κοινοτικές ταυτότητες: Το Ανατολικό Αιγαίο, η Δυτική Μικρά Ασία και η Κύπρος στο κατώφλι της Εποχής του Χαλκού, στο: Παπαδημητρίου, Ν. & M. Tόλη (επιμ.), Αρχαία Κύπρος. Πρόσφατες εξελίξεις στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου, Αθήνα: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 43-68.

KOUKA, O. 2015. Prehistoric Heraion Reconsidered: Glimpses on the Excavations 2009-2013 North of the Sacred Road, in: Panagiotopoulos, D., Kaiser, I. and Kouka, O. (eds.), Ein Minoer im Exil. Festschrift für Wolf-Dietrich Niemeier. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie (Aus dem Institut für Klassische Archäologie der Universität Heidelberg) Bd. 270. Bonn: Habelt, 223-242.

KOUKA, O. 2014. The Prehistoric Settlement under the Heraion of Samos, in: Gagatsis, A. and P. Eteokleous (eds.), A. G. Leventis Research Projects 2000-2016. Reviews and Contribution, 51-63, Nicosia: University of Cyprus.

KOUKA, O. 2013. Prehistoric Heraion on Samos Revisited: Cultural Transformation, Interaction and Urbanism in the East Aegean, in: Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung - Jahresbericht 2013, 120-122.

ΚΟΥΚΑ, Ο. 2006. Η «Προϊστορική» Χαλκοκρατία: Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού, Ιστορία των Ελλήνων, Κύπρος,τόμος 19, εκδόσεις ΔΟΜΗ Α.Ε., Αθήνα, 64-89. (The Prehistoric Bronze Age: Early and Middle Bronze Age, History of Greeks, Cyprus, Vol. 19, DOMI A.E., Athens, 64-89).

ΙV. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ

KOUKA, O. – MENELAOU, S. forthcoming. Crafting Choices Mobility, and Pottery Circulation in the Aegean Middle Bronze Age (2000-1750 BC): The Case of Heraion on Samos. Journal of Archaeological Science.

MENELAOU, S.–KOUKA, O. 2022. Tracing interaction on Samos island: Pottery traditions and connectivity at Kastro-Tigani and Heraion during the Aegean Late-Final Neolithic/Western Anatolian Middle-Late Chalcolithic, The Annual of the British School at Athens 117, 1-52 (https://www.cambridge.org/core/journals/annual-of-the-british-school-at-athens).

MENELAOU, S.–KOUKA, O. 2020. “Cooking up” Pottery Recipes: a Diachronic Technological and Provenance Analysis of Cooking Ware Ceramics from Prehistoric Heraion on Samos, Greece (ca. 4500–1700 BC), Second International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East (ICAS-EMME 2), Nicosia, 12-13 November 2019, The Cyprus Institute, Journal of Archaeological Science: Reports.

KOUKA, O. 2019. Prähistorisches Heraion: ein frühurbanes Zentrum der Ostägais - Προϊστορικό Ηραίον: Ένα πρωτοαστικό κέντρο στο ανατολικό Αιγαίο, . DAI-AtheNea, 22-27.

KOUKA, O. 2017. Die prähistorische Siedlung im Heraion. DAI- AtheNea, 76-79.

KOUKA, O. 2016. Die prähistorische Siedlung im Heraion von Samos, Deutsches Archäologisches Institut Athen, AtheNea, 70-75. 

MENELAOU, S.–O. KOUKA–P. DAY 2016. Pottery production and exchange at the Heraion, Samos during the late third millennium BC: First steps in the study of technology and provenance, International Conference Interdisciplinary Studies of Ancient Materials from the Mediterranean, Nicosia, 17-19 September 2014, University of Cyprus, Journal of Archaeological Science: Reports 7, 480-488.

NIEMEIER, W.-D. & KOUKA, O. 2014. e-Jahresbericht 2012/13 des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Athen: Samos, Heraion, 49-50.

KOUKA, O. 2013. Minding the Gap: Against the Gaps: The Early Bronze Age and the Transition to the Middle Bronze Age in the Northern and Eastern Aegean/Western Anatolia, American Journal of Archaeology 117.4, 569-580.

KOUKA, O. 2013. Prehistoric Heraion on Samos Revisited: Cultural Transformation, Interaction and Urbanism in the East Aegean, in: Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung - Jahresbericht 2013, 120-122.

KOUKA, O. 2012. Prehistoric Ionia Reconsidered: New Excavations at the Heraion, Samos, and on the Western Littoral of Asia Minor (The Mycenaean Seminar 2010-11), Bulletin of the Institute of Classical Studies University of London 55.2, 125-126.

NIEMEIER, W.-D. & KOUKA, O. 2013. e-Jahresbericht 2012/13 des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Athen: Samos, Heraion. 49-50.

NIEMEIER, W.-D. & KOUKA, O. 2012. Jahresbericht 2011 des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Athen: Samos, Heraion, AA 2012/1 Beiheft 1(Jahresbericht 2011): 100-1.

NIEMEIER, W.-D. & KOUKA, O. 2011. Jahresbericht 2010 des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Athen: Samos, Heraion, AA 2011/1 Beiheft 1(Jahresbericht 2010): 104-6.

NIEMEIER, W.-D. & KOUKA, O. 2010. Jahresbericht 2009 des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Athen: Samos, Heraion, AA 2010/1 Beiheft 1(Jahresbericht 2009): 112-4.

KOUKA, O. 1998. Siedlungsorganisation in der Nord- und Ostägäis während der Frühbronzezeit (3. Jahrtausend v. Chr.), Archäologisches Nachrichtenblatt, 3. 1, 1998, 53-59.

V. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗ

KOUKA, O. in progress. Searching for Mortuary Landscapes in the Early Bronze Age East Aegean, in: Şahoğlu, V. & KOUKA, O. (eds.), Death, Rituals and Symbolism in Prehistoric Aegean, ARWA International Online Workshop Dedicated to the Memory of Hayat Erkanal, 11 – 12 December 2022, AEGAEON: Archaeology and History of the Aegean, Circum-Aegean and the SW Balkans, Vol. 2, Brepols Publishers.

KOUKA, O.– S. MENELAOU in progress. «Κρήτη και Μυτιλήνη, Σάμο κι Iκαριά, Νάξο και Σαντορίνη …»: Interconnections of Samos in the Aegean Middle Bronze Age, in: KOPANIAS, K., MANER, Ç., STAMPOLIDIS, N. & FAPPAS, I. (eds.), NOSTOI II: Travelling in the Eastern Mediterranean Sea + Inland Routes from the Early Bronze to the End of the Early Iron Age, Athens, November 11-13, 2022, AEGAEON: Archaeology and History of the Aegean, Circum-Aegean and the SW Balkans, Vol. 1, Brepols Publishers.

KOUKA, O. in progress. Rings of the same chain? Reconstructing cultural identities in the maritime landscapes of the East Aegean islands and Western Anatolian littoral in the Chalcolithic and the Early Bronze Age (mid 5th – late 3rd millennium BCE), in: MENELAOU, S., KOUKA, O. & OĞUZHANOĞLU, U. (eds.), Borderlands, Interaction Zones, and Bounded Spaces in the Prehistoric Eastern Mediterranean: Interdisciplinary Studies in the Reconstruction of Connectivity, EAA, 31 August- 3 September 2022, Journal of Mediterranean Archaeology and Heritage Studies (JEHAMS).

KOUKA, O. forthcoming. At the Mouth of the Maeander River: The Early Bronze Age in Miletus, in MARKETOU T.–S. VITALE (eds), The Southeast Aegean/Southwest Coastal Anatolian Region: Material Evidence and Cultural Identity I. The Early and Middle Bronze Age, International Conference, Athens, 12-14 May 2016, Italian School of Athens.

KOUKA, O.– S. MENELAOU–Y. MANIATIS forthcoming. Filling in the Puzzle: A Holistic Approach on the Early Bronze Age at the Heraion on Samos, in MARKETOU T.–S. VITALE (eds), The Southeast Aegean/Southwest Coastal Anatolian Region: Material Evidence and Cultural Identity I. The Early and Middle Bronze Age, International Conference, Athens, 12-14 May 2016, Italian School of Athens.

KOUKA, O.–Y. MANIATIS forthcoming. The Middle Bronze Age at Heraion on Samos: A Bright Epilogue in the Settlement History at Heraion?, in T. MARKETOU–S. VITALE (eds), The Southeast Aegean/Southwest Coastal Anatolian Region: Material Evidence and Cultural Identity I. The Early and Middle Bronze Age, International Conference, Athens, 12-14 May 2016, Italian School of Athens.

KOUKA, O. & ŞAHOĞLU, V. forthcoming. New Data on the Aegean Early Bronze Age I – Early Bronze Age II (early) Chronology from Liman Tepe, Izmir, in: Doumas, Chr.G., Giannikouri, A. & Kouka, O. (eds.), The Aegean Early Bronze Age: New Evidence, International Conference, Athens, April 11th-14th, Ministry of Culture – Archaeological Institute of Aegean Studies.

KOUKA, O. 2020. Emerging Complexity: The East Aegean/Western Anatolia and Crete in the Middle Bronze Age (ca. 2000–1700 BCE), in Lebeau, M. (ed.), Identity, Diversity & Contact. From the Southern Balkans to Xinjiang, from the Upper Palaeolithic to Alexander, International Congress The East, Volume 1, Brepols Publishers n. v., Turnhout, Belgium, 1-25.

KOUKA, O. 2019. Local and Imported in Action: Western Anatolian and Cycladic Figurines at Early Bronze Age Miletus, in Marthari, M. - C. Renfrew -M. Boyd (eds), Beyond the Cyclades. Early Cycladic Sculpture in Context from Mainland Greece, the North and East Aegean, Cambridge: Cambridge University Press, 237-248.

ERKANAL, H., AYKURT, A, KOUKA, O., BOYÜKULUSOY, K., TUĞCU, İ., REINFELD, M., BOYCE J.I., RIDDICK, N., ŞAHOĞLU, V. 2019. Liman Tepe 2018 Yılı Kara ve Su Altı Kazıları (Land and Underwater Excavations at Liman Tepe in 2018), in: 41.2. Kazı Sonuçları Toplantısı, 417-439.

KOUKA, O. 2019. Aspects of Mobility between Crete and the Southeast Aegean in the Middle Bronze Age: the new Evidence from Heraion on Samos, in 12th International Congress of Cretan Studies, Herakleion 21-25.9.2016 (https://12iccs.proceedings.gr/en/authors/688).

KOUKA, O.-S. MENELAOU 2018. Settlement and Society in the Early Bronze Age Heraion: Exploring Stratigraphy, Architecture and Ceramic Innovation after mid–3rd Millennium BC, in Horejs, B.–E. Alram-Stern (eds), Pottery Technologies and Sociocultural Connections between the Aegean and Anatolia during the 3rd Milllennium BC, Conference Vienna, 21-23.10.2015. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 119-142.

KOUKA, O. 2017. Η προϊστορική κατοίκηση στο Ηραίον Σάμου: Οι ανασκαφές 2009-2013 βόρεια της Ιεράς Οδού, in: Tριανταφυλλίδης Π. (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργο στα νησιά του Αιγαίου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Tόμος B’, Μυτιλήνη: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου-Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 163-180. 

KOUKA, O. 2016. The Embodiment of Land Ownership in the Aegean Early Bronze Age, in Mina, M. -S. Triantaphyllou- Y. Papadatos (eds), Embodied Identities in the Prehistoric Eastern Mediterranean: Convergence of Theory and Practice, Oxford: Oxbow Books, 129-135.

KOUKA, O. 2016. The Built Environment and Cultural Connectivity in the Aegean Early Bronze Age, in Molloy, B.P.C (ed.), Of Odysseys and Oddities, Sheffield Studies in Aegean Archaeology, Oxbow Books, 203-222.

KOUKA, O. 2014. Past Stories – Modern Narratives: Cultural Dialogues between East Aegean Islands and the Western Anatolian Mainland in the 4th Millennium BC, in: Horejs, B. & M. Mehofer (Eds.), Western Anatolia before Troy. Proto-Urbanisation in the 4thMillennium BC?, Proceedings of the International Symposium held at the Kunsthistorisches Museum Wien, Vienna, Austria, 21‒24 November, 2012, Österreichische Akademie der Wissenschaften-Philosophisch-historische Klasse, Oriental and European Archaeology Volume 1, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 43-63.

ERKANAL, H., ŞAHOĞLU, V., AYKURT, A., KOUKA, O. & TUĞCU, İ. 2012.  Liman Tepe 2010 Yılı Kara Kazıları (Excavations at Liman Tepe in 2010), in: XXXIII. Vol. 4. Kazı Sonuçları Toplantısı, 463-478.

KOUKA, O. 2011. Symbolism, ritual feasting and ethnicity in Early Bronze Age Cyprus and Anatolia,in: Karageorghis, V. & Kouka, O. (eds.), On Cooking Pots, Drinking Cups, Loomweights and Ethnicity in Bronze Age Cyprus and Neighbouring Regions, International Archaeological Symposium – Nicosia, November 6th-7th 2010, A.G. Leventis Foundation, 43-56.

ERKANAL, H., ŞAHOĞLU, V., TUNCEL, R., KOUKA, O., KESKIN, L. & TUĞCU, İ. 2011. Liman Tepe 2009 Yılı Kara Kazıları (Excavations at Liman Tepe in 2009), in: XXXII. Vol. 4. Kazı Sonuçları Toplantısı, 446-462.

ERKANAL, H., ŞAHOĞLU, V., TUNCEL, R., KOUKA, O., KESKIN, L. & TUĞCU, İ. 2010. Liman Tepe 2008 Yılı Kara Kazıları (Excavations at Liman Tepe in 2008), in: XXXI. Vol. 4. Kazı Sonuçları Toplantısı, 347-360.

KOUKA, O. 2009. Third MillenniumBC Aegean Chronology: Old and New Data under the Perspectives of the Third Millennium AD, in: Manning, St. & Bruce, M.J. (eds.), Tree-Rings, Kings, and Old World Archaeology and Environment: Papers Presented in Honor of Peter Ian Kuniholm, Oxford and Oakville: Oxbow Books, 133-149.

KOUKA, O. 2009. Cross-Cultural Links and Elite Identities: the Eastern Aegean/Western Anatolia and Cyprus from the Early Third Millennium through the Early Second Millennium BC, in: Karageorghis, V. & Kouka, O. (eds.), Cyprus and East Aegean: Intercultural Contacts from 3000 to 500 BC, Proceedings of the International Archaeological Symposium – Pythagoreion Samos, 17th -18th October 2008,A.G. Leventis Foundation - German Archaeological Institute at Athens, 31-47.

KOUKA, O., DAY, P., DOUMAS, Chr., ERKANAL, H., KILIKOGLOU, V., RELAKI, M & ŞAHOĞLU, V. 2009. New Light on the ‘Kastri Group’: A Petrographic and Chemical Investigation of Ceramics from Liman Tepe and Bakla Tepe, in: 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 335-346.

ERKANAL, H., ŞAHOĞLU, V., TUNCEL, R., KOUKA, O., KESKIN, L. & TUĞCU, İ. 2009. 2007 Yılı Liman Tepe Kazıları (Excavations at Liman Tepe in 2007), in: XXX. Kazı Sonuçları Toplantısı, Vol. 1, 299-322.

KOUKA, O. 2008. Zur Struktur der frühbronzezeitlichen insularen Gesellschaften der Nord- und Ostägäis: Ein neues Bild der sogenannten ¨Trojanischen Kultur¨, in: Erkanal, H., H. Hauptmann, V. Şahoğlu & R. Tuncel (eds.) 2008. The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and the Early Bronze Age, Proceedings of the International Symposium, October 13th-19th 1997, Urla-Izmir (Turkey), Ankara University – Research Center for Maritime Archaeology (ANKÜSAM), Publication No: 1, Ankara: Ankara University, 285-300.

KOUKA, O. 2008. Diaspora, Presence or Interaction? The Cyclades and the Greek Mainland form the Final Neolithic to Early Bronze II, in: Brodie N.J., Doole J., Gavalas G. & Renfrew C. (eds.), Horizon – Όρίζωυ: A Colloquium on the prehistory of the Cyclades, Cambridge, 25th-28th March 2004, McDonald Institute Monograph Series, Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 311-319.

DAY, P.M., WILSON, D.E., KARIOTIS, ST., KOUKA, O., RELAKI, M. 2006. The World in a Chamber: The Kastri Group and a Late EC II Deposit from Akrotiri, Thera, 107th Meeting of the Archaeological Institute of America, Montreal, Canada, January 2006 - Abstracts.

ERKANAL, H., ARTZY, M. & KOUKA, O. 2004. 2002 Yılı Liman Tepe Kazıları (Excavations at Liman Tepe in 2002), in: XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Vol. 2, 165-178.

ERKANAL, H., ARTZY, M. & KOUKA, O. 2003. 2001 Yılı Liman Tepe Kazıları (Excavations at Liman Tepe in 2001), in: XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Vol. 1, 423-436.

ΚOUKA, Ο. 1999. Έκφραση πολιτικής εξουσίας, οικονομικής οργάνωσης και κοινωνικής διαφοροποίησης στη νησιωτική κοινωνία της Πολιόχνης κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, in: Eliten in der Bronzezeit. Ergebnisse zweier Kolloquien in Mainz und Athen, Mainz 1999, 59-78.

ΚOUKA, Ο. 1997. Οργάνωση και χρήση του χώρου στη Θερμή Λέσβου κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, in: Doumas, Chr. G. & La Rosa, V. (ed.), Η Πολιόχνη και η Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στο Βόρειο Αιγαίο (Poliochni e l’ antica eta del bronzo nell’ Egeo settentrionale), ΔιεθνέςΣυνέδριο, Αθήνα, 22-25 Απριλίου 1996, Αθήνα 1997, 467-497.

VI. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

KOUKA, O. Die deutschen Ausgrabungen auf der Argissa-Magula in Thessalien II: Das frühe und das beginnende Neolithikum im Lichte transägäischer Beziehungen, by Agathe Reingruber (Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes 35), American Journal of Archaeology 113. 4, 2009, 113 (http://www.ajaonline.org/pdfs/book_reviews/113.3/05_Kouka.pdf).

KOUKA, Ο. 2002 Journal of Mediterranean Archaeology 1.1 (1988) – 13.2 (2000), European Journal of Archaeology 5.3, 386-388 (Periodical Review).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

12.12.22: Searching for Mortuary Landscapes in the Early Bronze Age East Aegean, Death, Rituals and Symbolism in Prehistoric Aegean, ARWA International Online Workshop Dedicated to the Memory of Hayat Erkanal, 11 – 12 December 2022.

12.11.22: «Κρήτη και Μυτιλήνη, Σάμο κι Iκαριά, Νάξο και Σαντορίνη …»: Interconnections of Samos in the Aegean Middle Bronze Age, NOSTOI II: Travelling in the Eastern Mediterranean Sea + Inland Routes from the Early Bronze to the End of the Early Iron Age”, Athens, November 25th-28th, 2021 (with Sergios Menelaou).

02.09.22: Rings of the same chain? Reconstructing cultural identities in the maritime landscapes of the East Aegean islands and Western Anatolian littoral in the Chalcolithic and the Early Bronze Age (mid 5th – late 3rd millennium BCE), EAA, 31 August- 3 September 2022.

18.05.22: Crafting choices, mobility and pottery circulation in the Aegean middle Bronze Age (2000-1750 BC): the case of Heraion on Samos, 43rd International Symposium on Archaeometry (ISA 2022), Lisboa, 16-20 May 2022 (Poster with Sergios Menelaou).

17.03.22: Pottery production and circulation at the Middle Bronze Age Heraion on Samos, Greece:  A preliminary petrographic analysis, ICAS-EMME 3, Nicosia, 14-18 March 2022, The Cyprus Institute and the University of Cyprus (with Sergios Menelaou).

20.02.2021: Space management as a social indicator in the North and East Aegean Islands and beyond during the 3rd mill. BCE., Webinar: Anatolia in the 3rd Millenium BC General Situation and Recent Studies, 19-22 February 2021.

08.02.2020: Όψεις κοινοτικής πολυπλοκότητας στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Μικρά Ασία κατά την Εποχή του Χαλκού, To Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Λευκωσία, 08.02.2020.

Rousou M., Tengberg M., Kouka O. (2019): Archaeobotany of Pre-Pottery Neolithic Cyprus: summary of current and recent data, στο: 2 nd International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East (ICAS-EMME 2), 12-14 Νοεμβρίου, Κυπριακό Ινστιτούτο, Λευκωσία, Κύπρος.

14.11.2019: Kouka, O. (with S. Menelaou), “Cooking up” pottery recipes: a diachronic technological and provenance analysis of cooking ware ceramics from prehistoric Heraion on Samos, Greece (5th to early 2nd millennia BC), 2nd International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East (ICAS-EMME 2), Nicosia, Cyprus, 12-14 November 2020.

11.10.2019: Kouka, O. (with S. Menelaou), Experimenting with clays: towards the definition of local pottery production in prehistoric southern Samos (Poster presentation), 7th Symposium on Archaeometry, Hellenic Society of Archaeometry, Athens, Greece, 9-12 October 2019.

18.09.2019: Kouka, O. (with S. Menelaou), Pottery production and technological traditions at Neolithic and Chalcolithic Samos, Greece: preliminary data from Kastro-Tigani and Heraion, European Meeting on Ancient Ceramics 2019, Barcelona, 16-18 September 2019.

18.04.2019: Kouka, O. Emerging Complexity: The East Aegean/Western Anatolia and Crete in the Middle Bronze Age (ca. 2000-1700 BCE), ICE 1-International Congress Congress- The East, Royal Museums of Art and History, Brussels, 16-18 April 2019.

May 2019: Kouka O. (with H. Erkanal, A. Aykurt, I. Tugcu), Excavations at Liman Tepe in 2018, in: 41st Kazı Sonuçları Toplantısı, Turkish Ministry of Culture, Diyarbakir, 17-21 May 2019.

22.11.2018: Social dynamics and space management in the Early Bronze Age North and East Aegean, Household Archaeology in Old World Prehistory. An interdisciplinary approach, 21st–22nd November 2018, Vienna, Austrian Academy of Sciences.

25.05.2018: Between East and West: Positioning the Early Bronze Age Heraion (Samos) within Aegean Exchange Networks through the Ceramic Evidence, Poster presentation (co-presented by S. Menelaou and P.M. Day), 42nd International Symposium on Archaeometry (ISA), Autonomous University of Yucatán, Mérida, Yucatán (Mexico), 20-26 May 2018.

11.02.2018: O προϊστορικός οικισμός του Ηραίου Σάμου: Οι εργασίες κατά το 2017, To Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.

November 2017: Pottery Production and Life Style in the Middle Bronze Age Settlement of Heraion of Samos, Tavşan Adası and the Southeast Aegean/Southwest Coastal Anatolian Region (SASCAR)–A Ceramic Perspective (November 10-11, 2017, University of Halle, Germany.

11.02.2017: Διαπολιτισμικές σχέσεις Μινωικής Κρήτης και Νοτιοανατολικού Αιγαίου κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού: Νέες μαρτυρίες από το Ηραίον Σάμου, To Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.

September 2016: Aspects of Mobility between Crete and the Southeast Aegean in the Middle Bronze Age: the new Evidence from Heraion on Samos, 12th International Congress of Cretan Studies, Herakleion, Crete, 21-25 September 2016.

May 2016: Kouka, O., S. Menelaou and P. M. Day, Fashioning Ceramics and Weaving Worlds: the Chalcolithic to Early Bronze Age transition at the Heraion, Samos, 41st International Symposium on Archaeometry (ISA 2016), Kalamata, 15-20/5/2016:

May 2016: 3 papers held in the confrerence: The Southeast Aegean/Southwest Coastal Anatolian Region: Material Evidence and Cultural Identity I. The Early and Middle Bronze Age, International Conference, Athens, 12-14 May 2016:

  1. Kouka, O., S. Menelaou and Y. Maniatis, Filling in the Puzzle: A Holistic Approach on the Early Bronze Age at the Heraion on Samos.
  2. Kouka, O. and Y. Maniatis, The Middle Bronze Age at Heraion on Samos: A Bright Epilogue in the Settlement History at Heraion?
  3. At the Mouth of the Maeander River: The Early Bronze Age in Miletus.

13.02.2016: Η προϊστορική κατοίκηση στο Ηραίον Σάμου: Οι ανασκαφές 2009-2013 βόρεια της Ιεράς Οδού, To Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας.

October 2015: (with S. Menelaou and P. Day), Exploring the East Aegean Ceramic Technological Tradition: Preliminary Results from an Integrated Analysis of Pottery form the Early Bronze Age Heraion on Samos, In: Pottery Technologies and Sociocultural Connections between the Aegean and Anatolia during the 3rd Milllennium BC, Conference, Vienna, 21-23.10.2015.

October 2015: (with P. Day, D. Wilson, St. Kariotis, V. Kilikoglou, M. Relaki and Chr. Doumas) Distinctive Forms, Familiar Technologies: Anatolianising Types and Aegean Traditions in the Ceramic of Late EB II, in: Pottery Technologies and Sociocultural Connections between the Aegean and Anatolia during the 3rd Milllennium BC, Conference Vienna, 21-23.10.2015. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

September 2015: (with S. Menelaou and P. Day), A Technological Assessment of Ceramics from the Early Bronze Age Heraion Settlement of Samos, Greece: Towards an Integrated Approach, 13th EMAC European Meeting on Ancient Ceramics, 24-26 September, Athens.

May 2015: Local and Imported in Action: Western Anatolian and Cycladic Figurines at Early Bronze Age Miletus, Early Cycladic Sculpture in Context from beyond the Cyclades:Mainland Greece, the North and East Aegean, Athens, Archaeological Society, 25th-26th May 2015.

September 2014: (with S. Menelaou and P. Day), Pottery Production and Exchange at the Heraion, Samos during the Late Third Millennium BC: First Steps in the Study of Technology and Provenance, International Conference ‘Interdisciplinary Studies of Ancient Materials from the Mediterranean’, NARNIA, Interdisciplinary studies of ancient material from the Mediterranean”, Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia, 17-19 September 2014.

November 2013: Η προϊστορική κατοίκηση στο Ηραίον Σάμου: Οι ανασκαφές 2009-2013 βόρεια της Ιεράς Οδού, International Conference 'The Archaeological Work in the Aegean Islands, Archaeological Institute of Aegean Studies, Ministry of Culture and Sports, Rhodes, 27th November-1st December 2013'.

June 2013: Bordered by the Sea: Heraion and Miletus in the Fourth Millennium BCE, in: Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stages (c. 5000/4800-3200/3000 BCE), Athens, June 7 to 9 2013, Danish Institute at Athens.

April 2013: Kilikoglou, V., O. Kouka, M. Relaki, V. Şahoğlu & D.E.: Wilson, Populations, Potters, or Shapes: What’s on the Move in the Kastri Group?, in: Society for American Archaeology 78th Annual Meeting, Honolulu, Hawaii April 3-7, 2013. 

January 2013: Built Environment and Cultural Connectivity in the Aegean Early Bronze Age, in: Of Odysseus and Oddities: Scales and Modes of Interaction Between Prehistoric Aegean Societies and their Neighbours, Sheffield Aegean Round Table 2013, Sheffield, January 25th -27th 2013.

January 2013: Against the Gaps: The Early Bronze Age and the Transition to the Middle Bronze Age in the North and Eastern Aegean/Western Anatolia, in: Gold Medal Colloquium in Honor of Jeremy B. Rutter: Minding the Gap: A Problem in Eastern Mediterranean Chronology. Then and Now, 114th Annual Meeting of the American Institute of Archaeology, Seattle, January 3rd-6th 2013.

November 2012: Past Stories – Modern Narratives: Cultural Dialogues between East Aegean Islands and Western Anatolian Mainland in the Fourth Millennium BC, in: Western Anatolia before Troy. Proto-Urbanisation in the 4thMillennium BC?, Symposion Wien, 21.24.11.2012, Kunsthistorisches Museum.

May 2012: Excavations at Liman Tepe in 2011 (in Turkish), in: XXXIV Kazı Sonuçları Toplantısı, Turkish Ministry of Culture, Ankara.

May 2011: Excavations at Liman Tepe in 2010 (in Turkish), in: XXXIII Kazı Sonuçları Toplantısı, Turkish Ministry of Culture, Ankara.

May 2010: Excavations at Liman Tepe in 2009 (in Turkish), in: XXXII Kazı Sonuçları Toplantısı, Turkish Ministry of Culture, Ankara.

May 2010: Kouka, O., Day, P.M., C. Doumas, S. Kariotis, V. Kilikoglou, M. Relaki, V. Şahoğlu & D.E. Wilson, New Light on the ‘Kastri Group’: Analyzing late EB II Ceramics from the Cyclades and the Izmir Region, in: International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Near East, STARC-Science and Technology in Archaeology Research Center, Paphos, Cyprus, 29 April-1 May 2010.

April 2010: Erkanal, H., V. Şahoğlu, O. Kouka, R. Tuncel, L. Keskin & İ. Tuğcu, Liman Tepe Excavations, in: 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), London, University College London.

November 2010: Symbolism, ritual feasting and ethnicity in Early Bronze Age Cyprus and Anatolia, International Archaeological Symposium - On Cooking Pots, Drinking Cups, Loom Weights and Ethnicity in Bronze Age Cyprus and Neighbouring Regions, Nicosia, 6th -7th November 2010.

September 2009: Kouka, O., P. Day, M. Relaki, D. Wilson & S. Kariotis, Ceramic Intruders in the Cyclades? Provenance and Technology of a ‘Kastri Group’ Deposit from Akrotiri, Thera, in: 10th European Meeting on Ancient Ceramics, London, 10-12 September 2009.

May 2009: Excavations at Liman Tepe in 2008 (in Turkish), in: XXXI Kazı Sonuçları Toplantısı, Turkish Ministry of Culture, Ankara.

October 2008: East Aegean, Western Anatolia and Cyprus: Intercultural Contacts in the 3rd and the first half of the 2nd mill. BC., in: International Archaeological Symposium – Cyprus and East Aegean: Intercultural contacts from 3000 to 500 BC, Pythagoreion Samos, 17th-8th October 2008.

July 2008: Identifying Land Ownership in the Aegean Early Bronze Age, in: 6th World Archaeological Conference, Dublin, 29 June-4 July 2008. Session: Analytical Limitations and Potential in Studying Land Ownership in Archaeology.

May 2008: New Light on the ‘Kastri Group’: A Petrographic and Chemical Investigation of Ceramics from Liman Tepe and Bakla Tepe, in: XXX. Kazı Sonuçları Toplantısı, Turkish Ministry of Culture, Ankara, 16-31 May 2008.

May 2008: Excavations at Liman Tepe in 2007 (in Turkish), in: XXX Kazı Sonuçları Toplantısı, Turkish Ministry of Culture, Ankara, 16-31 May 2008.

April 2008: New Data on the Aegean Early Bronze Age I – Early Bronze Age II (early) Chronology from Liman Tepe, Izmir, in: The Early Bronze Age in the Aegean: New Data, International Conference, Athens, April 11th-14th 2008, Ministry of Culture – Archaeological Institute of Aegean Studies.

November 2006: Prehistoric and Protohistoric Archaeology (in Greek), in: Διαχρονικές όψεις του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ο εορτασμός της Δεκαετηρίδος 1996-2006, 25 Νοεμβρίου 2006 (10th  Anniversary of the Faculty of Philosophy, University of Cyprus), Nicosia.

November 2006: Third Millennium BC Aegean Chronology: Old and New Data under the Perspectives of the Third Millennium AD, in: Tree-Rings, Kings, and Old World Archaeology and Environment: Cornell Dendrochronology-Archaeology Conference in Honor of Peter Ian Kuniholm, 3-5 November 2006, Cornell University, Ithaca, N.Y.

January 2006: The World in a Chamber: The Kastri Group and a Late EC II Deposit from Akrotiri, Thera, 107th Meeting of the Archaeological Institute of America, Montreal, Canada, January 5th-8th 2006.

January 2006: Complexity and Urbanism in Western Anatolia: The Early Bronze Age I Settlement at Liman Tepe and the Beginnings of Urbanization in the Aegean, in: Environments of Complexity, BANEA-British Association of Near Eastern Archaeology Annual Meeting 2006, 5-7 January 2006, Edinburgh.

May 2005: Excavations at Liman Tepe in 2004 (in Turkish), in: XXVΙΙ. Kazı Sonuçları Toplantısı, Turkish Ministry of Culture, Antalya, 30 May-3 June 2005.

 May 2004: Excavations at Liman Tepe in 2002 (in Turkish), in: XXVI. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkish Ministry of Culture, Konya, 25-30 May 2004.

March 2004: ‘Diaspora’, ‘Presence’ or Interaction? The Cyclades and the Greek Mainland in the Final Neolithic and the Early Bronze Age, in: Όρίζωυ: A Colloquium on the prehistory of the Cyclades, Cambridge, 25th-28th March 2004, McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge.

May 2003: Excavations at Liman Tepe in 2002 (in Turkish), in: XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkish Ministry of Culture, Ankara, 26-31 May 2003.

May 2002: Excavations at Liman Tepe in 2001 (in Turkish), in: XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkish Ministry of Culture, Ankara 27-31 May 2002.

October 1997: Zur Struktur der frühbronzezeitlichen insularen Gesellschaften der Nord- und Ostägäis: Ein neues Bild der sogenannten ¨Trojanischen Kultur¨, in: The Aegean in the Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age, International Symposium, 13.-19. October 1997, Urla, German Archaeological Institute at Istanbul – University of Ankara.

May 1997: Expression of Political Authority, Economic Organization and Social Stratification in the Island Society of Poliochni during the Early Bronze Age (in Greek), in: Eliten in der Bronzezeit. Ergebnisse zweier Kolloquien in Mainz und Athen, Athens.

April 1996: Spatial Organization in Thermi of Lesbos during the Early Bronze Age (in Greek), in: Η Πολιόχνη και η Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στο Βόρειο Αιγαίο (Poliochni e l’ antica eta del bronzo nell’ Egeo settentrionale), Διεθνές Συνέδριο, Αθήνα, 22-25 Απριλίου 1996, Scuola Archeologica Italiana di Atene – Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

03.05.22: Two sides of the same coin? Cultural Aspects of Heraion and Miletus from the Chalcolithic through the Middle Bronze Age (c. 4500 – 1700 BCE), Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie,Universität Heidelberg.

19.07.21: Between the East and the West: The East Aegean Islands from the 4th through the early 2nd mill. BCE., ARWA. LECTURES SERIE 2021, ARWA - The International Association for Archaeological Research in Western and Central Asia. 

01.02.2021: Maritime dialogues in the East Aegean Islands and Western Asia Minor during Prehistory, 30 years of Archaeological Research Unit at the University of Cyprus, Nicosia.

08.02.2020: Όψεις κοινοτικής πολυπλοκότητας στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Μικρά Ασία κατά την Εποχή του Χαλκού, Το Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου 2019, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Λευκωσία.

16.12.19: 'Έργα και Ημέραι' 2018 στο Ηραίον Σάμου και το Liman Tepe Σμύρνης, Το Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου 2018, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Λευκωσία.

June 2019, ERKANAL, H., AYKURT, A, KOUKA, O., BOYÜKULUSOY, K., Excavations at Liman Tepe 2018, in 41. Kazı Sonuçları Toplantısı.

20.12.2018: Harald Hauptmann: Sein Beitrag zur Ägäischen Vorgeschichte und seine akademische Lehre, Akademischer Gedenkfeier für Professor Harald Hauptmann, Alte Aula der Univesrität Heidelberg.

15.08.2018: Works and Days at Prehistoric Heraion on Samos and Miletus, Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi, Urla/Izmir.

30.03.2018: Θαλάσσιοι διάλογοι: Μεγέθη και τρόποι αλληλεπίδρασης μεταξύ προϊστορικού Ηραίου Σάμου και του υπόλοιπου Αιγαίου, Αιγαιακές διαλέξεις – Αιγεύς και Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.

31.07.2017: Heraion versus Miletus? Settlement, Society and Interaction in the East Aegean from the Chalcolithic through the Middle Bronze Age, Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi, Urla/Izmir.

17.05.2017: Seminar: The Embodiment of Land Ownership in the Aegean Early Bronze Age (3200-2000 BCE), University of Uppsala, Sweden.

16.05.2017: Lecture: Cultural Identity and Interaction in the East Aegean during Prehistory: The Recent Excavations at Heraion on Samos, Greece, University of Uppsala, Sweden.

09.05.2017: Πέρα από τη Θεσσαλία: Οι έρευνες και η συνεισφορά του καθ. H. Hauptmann στην παγκόσμια αρχαιολογική και εθνογραφική έρευνα, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.

18.01.2017: Seminar: Πτυχές της Κυπριακής Προϊστορίας, Archaeological Society of Athens.  

09.11.2016: Seminar: Τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καὶ ἡ παράκτια δυτικὴ Μικρὰ Ἀσία κατὰ τὴν Eποχὴ τοῦ Xαλκοῦ, Archaeological Society of Athens.  

02.11. 2016: Seminar: H Τροία από την Πρώιμη έως την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, Archaeological Society of Athens.

14.03.2016: Liman Tepe – Heraion – Miletus in Prehistoric Times, Department of Classics, University of Cincinnati, USA.

19.02.2016: The Prehistoric Settlement at Heraion on Samos, Greece from the Late Chalcolithic through the Middle Bronze Age

Department of Classics, University of Cincinnati, USA.

15.12.2015: Cycladica from Heraion and Miletus, in Cycladic Seminar, Archaeological Society at Athens.

11.11.2015: Cultural Identity and Interaction in the Eastern Aegean during Prehistory: The Excavations 2009-2013 at Heraion on Samos, Austrian Academy of Sciences, Vienna.

10.08.2015: Cultural Identity and Interaction in the Eastern Aegean during Prehistory: The Excavations 2009-2013 at Heraion on Samos, Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi, Urla/Izmir.

07.03.2014: Κοινωνική ταυτότητα και πολιτιστικός διάλογος στο Ανατολικό Αιγαίο κατά την Προϊστορία: Οι ανασκαφές στο Λιμάν Τεπέ Σμύρνης, τη Μίλητο και το Ηραίον Σάμου, Association of Cypriot Archaeologists, Nicosia.

03.02.2014: Διαπολιτισμικές σχέσεις και νέες κοινοτικές ταυτότητες: Το Ανατολικό Αιγαίο, η Δυτική Μικρά Ασία και η Κύπρος
στο κατώφλι της Εποχής του Χαλκού, Museum of Cycladic Art, Athens.

23-25.04.2013: Recent Excavations at the Heraion of Samos, and on the Western Littoral of Asia Minor (Liman Tepe, Miletus), University of Geneve, University of Lausanne and University of Bern.

28.03.2011: Aegean Early Bronze Age Intercultural Contacts: New Evidence from Liman Tepe, Miletus and the Samian Heraion, Austrian Archaeological Institute – Serie of Lectures on ‘Frühbronzezeitliche Handels- und Fernverbindungen’.

19.01.2011: Prehistoric Ionia Reconsidered: New Excavations at the Heraion, Samos, and on the Western Littoral of Asia Minor, Mycenaean Seminar, University College London.

07.04.2010: Beyond Troy... The Excavations at Liman Tepe, Izmir and the Early
Urbanization in the Aegean (3rd mill. BC), Istanbul University, Istanbul.

25.03.2010: Intercultural Contacts between Cyprus and the East Aegean / Western Anatolia in the Third Millennium BC, Bosporus University, Istanbul.

10.12.2009: Das 3. Jahrtausend v.Chr. in der Ostägäis im Lichte der neuen Forschungen in Liman Tepe, Türkei, University of Vienna.

December 2007: Jenseits von Troia: Die Ausgrabungen in Liman Tepe (Türkei) und die frühe Urbanisierung in der Ägäis im 3. Jt. v.Chr., Institut für Interdisziplinäre Zypernstudien, Westfälische Wilhelms-Universität Münster and at the Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas (Zentrum für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes e.V.), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

February 2006: Troy and Beyond ... The Excavations at Liman Tepe, Izmir (in Greek), Archaeological Research Unit, University of Cyprus.

February 2004: The North and East Aegean during the 3rd mill BC: Cultural Innovation and Early Urbanization (in Greek), Archaeological Research Unit, University of Cyprus.

Μay 2001: Cultural Identity, Interaction, Competition and Urbanization on the northeastern Aegean islands and western Asia Minor during the Early Bronze Age, American Research Institute in Turkey/ARIT Istanbul and at the

Department of Protohistory and Near Eastern Archaeology, University of Ankara.

Αpril 2001: Die nordägäischen Inseln und die ersten Städte in der Ägäis, Württembergerisches Landesmuseum Stuttgart.

Νοvember 1998: Prehistory and Protohistory on the Internet (in Greek), Foundation of the Hellenic World, Athens.

July 1995: Samothrake-6000 Jahre menschlicher Anwesenheit auf einer Insel der nordöstlichen Ägäis, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.