Κατάλογος Προσωπικού

ΧΡΙΣΤOΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΣ

CP
22892631
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,
Πανεπιστημιούπολη
Βασικές σπουδές στο Imperial College, University of London (Πτυχίο Μαθηματικών το 1988). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Stanford (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδικεύσεως το 1990) και στο Imperial College, University of London (Διδακτορική Διατριβή το 1993). Έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Λέκτορας 1993-1996, Επίκουρος καθηγητής 1996-2006 και Αναπληρωτής καθηγητής απο το 2006).
Αναπαραστάσεις Ομάδων, Αλγεβρική Συνδυαστική
1. C A Pallikaros, A E Zalesski, Weil representations and some non-reductive dual pairs in symplectic and unitary groups, Comm. Algebra, 39 (2011), 2156-2178.
2. T P McDonough and C A Pallikaros, On relations between the classical and the Kazhdan-Lusztig representations of symmetric groups and associated Hecke algebras, J. Pure Appl. Algebra 203 (2005), no. 1-3, 133-144.
3. C A Pallikaros, Representations of Hecke algebras of type $D_n$, J. Algebra 169 (1994), no. 1, 20-48.