Κατάλογος Προσωπικού

ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

PAPANASTASIOU PANOS
22892292
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Green Park, GP305
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
 
Ο Πάνος Παπαναστασίου είναι Καθηγητής στο Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διετέλεσε ιδρυτικός Πρόεδρος (6/2002-12/2008) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Προεδρεύων στο Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής (9/2004 - 9/2006). Στη συνέχεια υπηρέτησε ως Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής από το 1/2009-12/2014. Είναι επίσης ο ιδρυτικός διευθυντής του μεταπτυχιακού Προγράμματος Μηχανικής Φυσικού Αερίου (9/2013-σήμερα). Είναι μέλος του ακαδημαϊκού συμβουλίου και ερευνητικός εταίρος του Διεθνούς Κεντου Νερού  (ΝΗΡΕΑΣ) I και του Κέντρου για  Αιειφόρο Ενέργεια (FOSS). Από το 1991 μέχρι το 2002 εργάστηκε ως ερευνητικός επιστήμονας και διευθύνων ερευνητικός επιστήμονας στο Schlumberger Cambridge Research,  Αγγλίας. Εργάστηκε επίσης ως Σύμβουλος της Schlumberger Αγγλίας και Ρωσίας το 2002-2007. Από το 2011-2017 ήταν Σύμβουλος των Κυβερνήσεων της Κύπρου για θέματα έρευνας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Απο το 2019 είναι Δοικητικός Συμβουλος στην Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου  Αποφοίτησε το 1984 από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στις ΗΠΑ όπου πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc) το 1986 και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) το 1990 από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.  Έχει δημοσιεύσει περα των 85 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, πέρα των 110 άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων, διοργάνωσε 5 διεθνή συνέδρια και επιμελήθηκε την έκδοση 6 βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων. Είναι επίσης κάτοχος 3 ευρεσιτεχνιών σε θέματα ευστάθειας γεωτρήσεων και άντλησης πετρελαίων. Μεταξύ άλλων, είναι αρχισυντακτης στο επιστημονικό περιοδικόGeomechanics for Energy and the Environment (Elsevier), συνεργαζόμενος συντάκτης για το επιστημονικό περιοδικό Rock Mechanics and Rock Engineering (Springer) και είναι σύμβουλος έκδοσης των επιστημονικών περιοδικών International Journal of Geomechanics (ASCE) and Petroleum Science (Springer Open). Περιλαμβάνεται στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως στους τομείς, Γεωεπιστήμης, Ενέργειας και Μηχανικής σύμφωνα με την κατάταξη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. 

 

α) εφαρμοσμένη και υπολογιστική μηχανική για Θεωρίες πλαστικότητας με μικροδομή και θραυστική μηχανική, συζευγμένη ανάλυση τάσεων-ροής σε πορώδη μέσα,  πεπερασμένα στοιχεία με εφαρμογές στη Μηχανική Πετρελαίων και ιδιαίτερα στη ευστάθεια γεωτρήσεων, στην πρόβλεψη και αποφυγή συμπαραγωγής άμμου, τεχνική της υδραυλικής θραύσης, γεωμηχανική ταμιευτήρων και  
β) διαχείριση υδρογονανθράκων στην έρευνα και παραγωγή, οργάνωση δομών, νομοθεσία και κανονισμοί, συστήματα καταμερισμού παραγωγής και εσόδων, εκμετάλλευση φυσικού αερίου και μελλοντικές προβλέψεις αναγκών και παραγωγής ενέργειας.
γ) Μεταβατική Ενέργεια : αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, γεωθερμία, Υπόγεια Αποθήκευση Υδρογόνου, θραύση φωτοβολταικών 
δ) Περιβαλλοντική γεωμηχανική
 
 
Desroches J., Detournay E., Lenoach B., Papanastasiou P., J.R.A. Pearson, Thiercelin M. and Cheng A. The crack tip region in hydraulic fracturing. Proc. R. Soc. Lond. A., 447, pp.39-48, (1994).
Stavropoulou M., Papanastasiou P. and Vardoulakis I. Coupled wellbore erosion and stability analysis. Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech., 22, pp.749-769, (1998).
Papanastasiou P. The effective fracture toughness in hydraulic fracturing. Int. J. Fracture, 96, pp.127-147 (1999).
Papanastasiou P. and Durban D. Singular plastic fields in non-associative pressure sensitive solids. Int. J. Solids Struct., 38, pp.1539-1550, (2001).
Zervos A., Papanastasiou P. and Vardoulakis I. A finite element displacement formulation for gradient elastoplasticity. Int. J. Num. Methods Engng, 50, pp.1369-1388, (2001).
Papanastasiou P. and Zervos A. Wellbore Stability: from linear elasticity to post-bifurcation modeling, ASCE Int. J. Geomech, 4(1), pp.2-12, (2004).
Papanastasiou P. (Editor). Petroleum Geomechanics, Special Issue of ASCE Int. J. Geomech, 4(1), (2004).
Papanastasiou P. and Thiercelin M. Modelling borehole collapse with capability of predicting the scale effect. ASCE Int. J. Geomech, 11(4), 286-293 (2011)
Sarris E., Papanastasiou P. Modelling of hydraulic fracturing in a poroelastic cohesive formation. ASCE, Int. J. Geomech. 12(2), (2012).
Gravanis E., Sarris E., Papanastasiou P., Hydro-Mechanical Erosion Models for Sand Production, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech., 39, 2017-2036 (2015)
Papanastasiou P, Papamichos E and Atkinson C. On the Risk of Hydraulic Fracturing in CO2 Geological Storage, Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech. 40, 1472-1484 (2016).
Papanastasiou P. Durban D. Singular crack-tip plastic fields in Tresca and Mohr-Coulomb solids. Int. J. Solids Struct., 136-137, 250-258, (2018).
Markou N., Papanastasiou P. Petroleum Geomechanics in the Eastern Mediterranean basin: Analysis and application of fault stress mechanics, Oil Gas Sci. Technol. – Rev. IFP Energies nouvelles, 73 (2018) 57, DOI: https://doi.org/10.2516/ogst/2018034
Garolera D, Carol I, Papanastasiou P. Micromechanical analysis of sand production. Int J Numer Anal Methods Geomech. 43:1207–1229 (2019). https://doi.org/10.1002/nag.2892
Patsalides K., Papanastasiou P. The influence of hardening and softening on the limit pressure of cylindrical cavity expansion, ASCE Int. J. Geomech, 2019, 19 (4), 0401911 https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001366
Papargyri L., Theristis M., Kubicek B., Krametz Th, Mayr Chr. Papanastasiou P., Georghiou G.E. Modelling and experimental investigations of microcracks incrystalline silicon photovoltaics: A review. Renewable Energy, 145, 2387-2408, 2020. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.07.138
Triantafyllaki Ai, Papanastasiou P., Loukidis D. Numerical analysis of structural response of unburied offshore pipelines crossing active normal and reverse faults ,Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 137, (2020) 106296, https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2020.106296
Wrobel M, Mishuris G, Papanastasiou P. (2021) On the influence of fluid rheology on hydraulic fracture, International Journal of Engineering Science 158, 103426, https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2020.103426
 Markou N., Papanastasiou P. (2021) Geomechanics in depleted reservoirs, Energies 14 (1), 60, https://doi.org/10.3390/en14010060
Triantafyllaki Ai, Papanastasiou P., Loukidis D. (2021) Offshore pipeline performance under strike-slip fault movements. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 147, 1-17, 106698, https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2021.106698
 Stylianou M., Christou A., Michael C., Agapiou A., Papanastasiou P., Fatta-Kassinos D. (2021). Adsorption and removal of seven antibiotic compounds present in water with the use of biochar derived from the pyrolysis of organic waste feedstocks. Journal of Environmental Chemical Engineering, V. 9, Issue 5, 105868, https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105868
 Christou A., Stylianou M., Georgiadou E.C., Gedeon St, Ioannou A., Michael C, Papanastasiou P, Fotopoulos V, Fatta-Kassinos D (2022). Effects of biochar derived from the pyrolysis of either biosolids, manure or spent coffee grounds on the growth, physiology and quality attributes of field-grown lettuce plants 2022/1/4 Journal Environmental Technology & Innovation , pg 102263, Elsevier https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.102263
Wrobel M, Papanastasiou P., Peck D. (2022) - A simplified modelling of hydraulic fractures in elasto-plastic materials, International Journal of Fracture, 233:153–178 https://doi.org/10.1007/s10704-021-00608-w
[Arsalis A, Papanastasiou P., Georghiou GE (2022) A comparative review of lithium-ion battery and regenerative hydrogen fuel cell technologies for integration with photovoltaic applications. Renewable Energy, 191, 943-960, https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.04.075
Wrobel M, Papanastasiou P., Peck D. (2022) Numerical simulation of hydraulic fracturing: A hybrid FEM-based algorithm. Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech., 1-26.https://doi.org/10.1002/nag.3387
 Arsalis A, Georghiou GE, Papanastasiou P. (2022). Recent Research Progress in Hybrid Photovoltaic–Regenerative Hydrogen Fuel Cell Microgrid Systems, Energies 2022, 15, 3512. https://doi.org/10.3390/en15103512
Papargyri L., Papanastasiou P., Georghiou G.E. (2022) Effect of materials and design on PV cracking under mechanical loading, Renewable Energy, 199, 433-444, https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.09.009
Panagiotou C.F., Stefan C., Papanastasiou P., Sprenger C. (2023). Quantitative microbial risk assessment (QMRA) for setting health based performance targets during soil aquifer treatment Environmental Science and Pollution Research, 30 (6), 14424-14438 https://doi.org/10.1007/s11356-022-22729-y
Wrobel M., Papanastasiou P., Dutko M. (2023). On the pressure decline analysis for hydraulic fractures in elasto-plastic materials, Geomechanics for Energy and the Environment, https://doi.org/10.1016/j.gete.2022.100421
Triantafyllaki Ai, Loukidis D., Papanastasiou P. (2023). Design of offshore gas pipelines against active tectonic fault. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, v.166, March 2023, 107702, https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2022.107702
Konstantinou, C., Biscontin, G, Kandasami R.K., Papanastasiou P. (2023). Fluid injection through artificially reconstituted bio-cemented sands, Geomechanics for Energy and the Environment 34, 100466, https://doi.org/10.1016/j.gete.2023.10046
Wrobel M., Dutko M., Mishuris G., Papanastasiou P. (2023). On crack propagation in weak geomaterials: Revisiting the superdislocation model in the context of hydraulic fracture, International Journal of Engineering Science 191, 103878, https://doi.org/10.1016/j.ijengsci.2023.103878
Giakoumi M., Konstantinou C., Ehlig-Economides C, Papanastasiou P. (2023). A screening tool for carbon dioxide injection in gas reservoirs based on the material balance approach. Geomechanics for Energy and the Environment, 100532, pp.1-15, https://doi.org/10.1016/j.gete.2023.100532