Κατάλογος Προσωπικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ANTONIOU PANAYIOTIS
22892954
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Crosspoint, 504
Λεωφ. Καλλιπόλεως 40

Ο Δρ. Παναγιώτης Αντωνίου εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Αξιολόγησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι εκ των συντονιστών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Αξιολόγηση» και ιδρυτικό μέλος της Ερευνητικής Ομάδας για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πριν την εργοδότησή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής και Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση» στο «Cyprus International Institute of Management» (CIIM). Ακολούθως εργάστηκε αρχικά ως Λέκτορας (2012-2015) και μετέπειτα ως Επίκουρος Καθηγητής (2015-2019) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διετέλεσε Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Εκπαιδευτική Έρευνα (MPhil/ MEd in Educational Research) και Συντονιστής της κατεύθυνσης σπουδών «Perspectives on Learning» στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος της «Ομάδας Εκπαιδευτικής Ηγεσίας, Πολιτικής, Αξιολόγησης και Αλλαγής» (ELPEC), εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής και μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του πανεπιστημίου του Cambridge. Είναι μέλος του «Leadership for Learning: The Cambridge Network», μέλος του Κέντρου για την Κοινοπολιτειακή Εκπαίδευση και επίσημο μέλος (Official Fellow) του Darwin College.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη Σχολική Ηγεσία, την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και με τη βελτίωση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας σε επίπεδο εκπαιδευτικού, σχολικών μονάδων ή/και εκπαιδευτικών συστημάτων. Ενδιαφέρεται επίσης για τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και πιο συγκεκριμένα για τη δυναμική των ομάδων και την επίδραση διαφορετικών μορφών αλληλοεπιδράσεων στη διοίκηση της τάξης και στο μαθησιακό περιβάλλον.  Έχει επίσης διερευνήσει την επίδραση διαφορετικών προσεγγίσεων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών  στην ποιότητα διδασκαλίας και στα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον έχει ασχοληθεί με θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και σχολικές μονάδες, καθώς και με την αξιολόγηση εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα τελευταία χρόνια η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και μέτρηση της επίδρασης της «Δυναμικής Προσέγγισης» στη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και στη διερεύνηση της επίδρασης παραγόντων σε επίπεδο σχολικής μονάδας, όπως είναι η ποιότητα της σχολικής ηγεσίας και το σχολικό κλίμα.

Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από διεθνή οργανισμούς όπως το European Science Foundation (ESF), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Δάφνη ΙΙΙ), το Δίκτυο Ευρυδίκη, τον εκπαιδευτικό οργανισμό Βικτώρια στην Αυστραλία (ISV), το Cambridge International Examination, τη Βρετανική Ακαδημία (Τhe British Academy) και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου. Έχει επίσης δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών άρθρων σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, ενώ δύο από τα άρθρα του κατατάσσονται στη «Συλλογή άρθρων με τον κορυφαίο αριθμό αναφορών» των Elsevier και Scopus.

Έχει προσκληθεί και συμμετάσχει ως επίτιμος προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά συνέδρια και φόρουμ ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, ήταν εκ των κύριων ομιλητών στο «British Educational Leadership, Management and Administration Society (BELMAS) 40th Anniversary Forum» στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου,  στο «Teacher Education and Training in the Western Balkans Conference», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate-General for Education and Culture) και ο κύριος ομιλητής στο διεθνές συνέδριο SETRA στο Πεκίνο.  Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το βιβλίο του με τίτλο «Teacher Professional Development for Improving Quality of Teaching», έχει επιλεγεί και μεταφραστεί από το Υπουργείο Παιδείας της Μογγολίας και έχει διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης εκπαιδευτικών της χώρας. Συμμετέχει επίσης σε εκδοτικές συντονιστικές ομάδες (editorial boards) επιστημονικών περιοδικών (όπως π.χ.  στο School Effectiveness and School Improvement) και ενεργεί ως κριτής για διεθνή ερευνητικούς οργανισμούς και εθνικά κέντρα προώθησης έρευνας όπως είναι το German National Research Foundation (DFG), το  Latvian Science Council Research και το Qatar National Research Fund (QNRF).


 
 
 
 
Human Resource Management in Education, School Effectiveness, Teacher Professional Development,  School Leadership and school improvement, Educational Policy and Evaluation
 
 
 
Antoniou, P., Tsai P. , Kyriakides, L. & Dimosthenous, A. (in press). Developing a Framework for Identifying Teacher Professional Development Needs in Taiwan: Stages of teaching skills based on the Dynamic Model.
 
Kyriakides, L., Antoniou, P., & Panayiotou A. (in press). Establishing a Comprehensive Theory of Teaching: the Contribution of the Dynamic Model of Educational Effectiveness in Anna-Katharina Praetorius & Charalambous C. Theorizing Teaching: Bringing Together Expert Perspectives to Move the Field Forward
 
Antoniou, P., Kyriakides, L. & Charalambous, E. (2022). How and under Which Conditions Can We Best Combine Research on School Effectiveness with Research on School Improvement? Establishing Connections Using the Dynamic Approach to School Improvement. Education Sciences. 12, 537. https://doi.org/10.3390/ educsci12080537.
 
Kyriakides, L., Antoniou, P. & Demosthenous, A. (2021). Does the duration of school interventions matter? The effectiveness and sustainability of using the dynamic approach to promote quality and equity. School Effectiveness and School Improvement, 32:4, 607-630, DOI: 10.1080/09243453.2021.1923534
 
Tsai P. & Antoniou, P. (2021). Teacher job satisfaction in Taiwan: Making the connections with teacher attitudes, teacher self-efficacy and student achievement. International Journal of Educational Management. Vol. 35 No. 5, pp. 1016-1029. https://doi.org/10.1108/IJEM-02-2020-0114
 
Hasanov, Z, Antoniou, P., & Suleymanov, E. (2020). The Impact of Behavioural, Cognitive, and Emotional Dimensions of Student Engagement on Student Learning: The Case of Azerbaijani Higher Education Institutions. International Journal of Knowledge and Learning.
 
Kyriakides, L., Charalambous E., Creemers, B.P.M., Antoniou, P., Devine, D., Papastylianou D. (2019). Using the Dynamic Approach to School Improvement to Promote Quality and Equity in Education: A European Study. Educational Assessment Evaluation and Accountability, 31(1), 121-149.
 
Antoniou, P. & Griaznova Y. (2018). Promoting quality and equity: An exploratory case study of a primary school in England exploring barriers and facilitators in implementing the Dynamic Approach to school improvement. Studies in Educational Evaluation. Vol. 57, 53 – 62. DOI: 10.1016/j.stueduc.2017.03.002
 
Antoniou, P. & Mohan, L. (2018). Evaluating the measuring properties of the Principal Instructional Management Rating Scale in the Chinese Educational System: Implications for measuring school leadership. Educational Management, Administration and Leadership. DOI: 10.1177/1741143217700282
 
Antoniou, P. (2017). Characteristics of Effective Teacher Training and Professional Development Programmes. In Norton, P. (Eds) Professional Development: Recent Advances and Future Directions., New York, USA. Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-63485-126-8.
 
Antoniou, P.,Louw, J., & Gronn, P. (2016). School Self-Evaluation for School Improvement. Examining the Measuring Properties of the LEAD Surveys.Australian Journal of Education. 60 (3), 191-210. DOI: 10.1177/0004944116667310
 
Antoniou, P., Kyriakides, L. & Creemers, B.P.M (2015). A Dynamic Integrated Approach to Teacher Professional Development. Rationale and Main Characteristics. Teacher Development. 19 (4), 535 – 552.
 
Kyriakides, L., Creemers, B. P., Antoniou, P., Demetriou, D., & Charalambous, C. Y. (2015). The impact of school policy and stakeholders' actions on student learning: A longitudinal study. Learning and Instruction, 36, 113-124.
 
Antoniou, P. & James, M. (2014). Exploring formative assessment in Primary School Classrooms: Developing a Framework of Actions and Strategies. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. 26 (2), 153-176.
 
Christoforidou, M., Kyriakides, L., Antoniou, P. & Creemers B.P.M. (2014) Searching for Stages of Teacher’s Skills in Assessment, Studies in Educational Evaluation. 40 (1), 1-11.
 
Kythreotis, A. & Antoniou, P. (2014). Exploring the impact of school leadership on student learning outcomes: Constraints and perspectives. In Pashiardis, P. & Beycioglu, K. (Eds) Multidimensional Perspectives on Principal Leadership Effectiveness, IGI Global, Hershey, USA.
 
Antoniou, P. (2013). A longitudinal study investigating relations between stages of effective teaching, teaching experience and teacher professional development approaches. Journal of Classroom Interaction, 48 (2), 25-40.
 
Creemers, B.P.M., Kyriakides, L. & Antoniou, P. (2013). A Dynamic Approach to School Improvement: Main Features and Impact. School Leadership and Management, 33 (2), 114-132.
 
Antoniou, P. (2013). Development of Research on School Leadership Through Evidence-based and Theory-Driven Approaches: A Review of School Leadership Effects Revisited. School Effectiveness and School Improvement, 24 (1), 122-128.
 
Creemers, B.P.M., Kyriakides, L., & Antoniou, P. (2013).Teacher Professional Development for Improving Quality of Teaching, Springer Publishing, New York, USA.
 
Antoniou, P. & Kyriakides, L. (2013). A Dynamic Integrated Approach to Teacher Professional Development: Impact and Sustainability of the Effects on Improving Teacher Behavior and Student Outcomes. Teaching and Teacher Education, 29 (1), 1-12.
 
Creemers, B.P.M., Kyriakides, l., Panayiotou, A., Bos, W., Günter Holtappels, H., Pfeifer, M., Vennemann, M., Wendt, H., Scharenberg, K., Smyth, E., McMahon, L., McCoy, S., Van Damme, J., Vanlaar, G., Antoniou, P., Charalambous, C., Charalambous, E., Maltezou, E., Zupanc, D., Bren, M., Cankar, G., Hauptman, A., Rekalidou, G., Penderi, E., Karadimitriou, K., Dimitriou, A., Desli, D., Tempridou, A. (2013). Establishing a knowledge base for quality in education: Testing a dynamic theory for education. Handbook on designing evidence-based strategies and actions to promote quality in education. Waxmann Publishing: Münster/New York/München/Berlin.
 
Antoniou, P. (2012). The Short- and Long- term Effects of Secondary Schools upon Students’ Academic Success and Development. Educational Research and Evaluation, 18 (7), 621 -640.
 
Creemers, B.P.M., Kyriakides, L., & Antoniou, P. (2012). School effectiveness and improvement: using a dynamic approach to improve quality in education. In Brundrett, M. (Eds) Principles of School Leadership, King’s Lynn: Sage (Peter Francis) Publishing.
 
Antoniou, P., Kyriakides, L., & Creemers, B.P.M. (2012). Improving Teacher Effectiveness. In Creemers, B.P.M., & Kyriakides, L. (Eds). Improving Quality in Education: Dynamic Approaches to School Improvement. London and New York: Routledge.
 
Antoniou, P. & Kyriakides, L. (2011). The Impact of a Dynamic Approach to Professional Development on Teacher Instruction and Student Learning: Results from an Experimental Study. School Effectiveness and School Improvement, 22 (3), 291 – 311.
 
Antoniou, P. & Kyriakides, L. (2011). Evidence-based and Theory Driven Teacher Training and Professional Development: Investigating the Effectiveness of Different Approaches to Teacher Professional Development on teacher instruction, teacher perceptions and student academic achievement. Centre for Educational Policy Studies Journal (CEPS),1 (1), 13- 42.
 
Kyriakides, L., Creemers, B.P.M., Antoniou, P. & Demetriou, D. (2010). A Synthesis of Studies Searching for School Factors: Implications for Theory and Research. British Educational Research Journal, 36 (5), 807 – 830.
 
Antoniou, P. (2011). Development and Evaluation of teacher professional development programs for the improvement of teaching skills and student achievement gains. Cyprus Educational Administration Society (CEAS) Journal.
 
Kyriakides, L., Creemers, B.P.M. & Antoniou, P. (2009). Teacher behaviour and student outcomes: Suggestions for research on teacher training and professional development. Teaching and Teacher Education, 25 (1), 12-23.
 
Kyriakides, L. & Antoniou, P. (2009). Gender differences in mathematics achievement: An investigation of gender differences by item difficulty interactions. Educational Research and Evaluation, 15 (3), 223 -242.
 
Kyriakides, L. & Antoniou, P. (2010). Models and Measurement of Educational Effectiveness. In Pashiardis, P., Management of Change, School Effectiveness and School Improvement, Open University of Cyprus, Nicosia, Cyprus (in Greek).
 
Kyriakides, L. & Antoniou, P. (2010). Methodological Advances in Educational Effectiveness Research. In Pashiardis, P., Management of Change, School Effectiveness and School Improvement, Open University of Cyprus, Nicosia, Cyprus (in Greek).
 
Antoniou, P., Creemers, B.P.M., & Kyriakides, L. (2009). Integrating Research on Teacher Education and Educational Effectiveness: Using the Dynamic Model for Teacher Professional Development. In Myint Swe Khine & Issa M Saleh., Transformative Leadership and Educational Excellence: Learning Organizations in the Information Age. Sense Publishers: Rotterdam, the Netherlands.
 
Kyriakides, L. & Antoniou, P. (2010). Using Multilevel Modelling in Educational Research. In Michaelinos, Z. Applied Educational Research, Open University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.
 
Antoniou, P., Kyriakides, L., & Creemers, B.P.M. (2009). Developmental stages of teaching skills: Suggestions for teacher initial training and teacher professional development. In Koutselini, M. (Eds). Education, Training and Pedagogy (Eds), Department of Education, University of Cyprus, Nicosia: Cyprus.