Κατάλογος Προσωπικού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

PAPACHARALAMBOUS CHARALAMBOS
+35722892927
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 018
Πανεπιστημιούπολη
Ο Χάρης Ν. Παπαχαραλάμπους (papacha@ucy.ac.cy) είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου & Φιλοσοφίας Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Στο παρελθόν στην Ελλάδα: ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στον Υπουργό της Δικαιοσύνης (1998-2001), ιδιότητα υπό την οποία συμμετείχε στην Ίδρυση του Διεθνούς Διαρκούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΙCC, Ιδρυτική Διάσκεψη Ρώμης, 1998), στην Preparatory Committe for the Elements of Crimes (Νέα Υόρκη, σε συνέχεια της ιδρυτικής Διάσκεψης για το ICC) και σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση) επί θεμάτων ποινικού ενδιαφέροντος (ιδίως: Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος [η μετέπειτα Σύμβαση του Palermo 2001], Ποινική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της Διαφθοράς), αλλά και σε περιφερειακό πλαίσιο (π.χ. Σύμφωνο Συνεργασίας για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος στη ΝΑ Ευρώπη [SECI]). Υπήρξε επίσης ειδικός επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη (2001-2009). Μετά τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης για το πολιτικό έγκλημα, συνέγραψε τρεις μονογραφίες θεωρίας και δογματικής του ποινικού δικαίου, ένα δίτομο εγχειρίδιο κυπριακού ποινικού δικαίου και πληθώρα συμβολών (περί τις 90) σε διεθνή περιοδικά ή συλλογικές εκδόσεις. Είναι (συν)εκδότης πολλών συλλογικών τόμων σε θέματα ποινικού δικαίου και νεωτερικής φιλοσοφίας δικαίου. Συμμετέχει τακτικά συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων και συντακτικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών.
 
Ενδεικτικές συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα:
  1. Μέλος του Academic Board για την εκπόνηση Οδηγιών Συγγραφής και Εποπτεία Συγκριτικών ερευνητικών εκθέσεων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συντάκτης του Εθνικού Report της Κύπρου. Θέμα: «Αρωγή στα Θύματα» στο πλαίσιο σχετικού Ερευνητικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την αιγίδα του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ίδρυμα Τσάτσου) και του IALS του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Δεκέμβριος 2012-Ιούνιος 2014).
  2. Συμμετοχή στο ερευνητικό Πρόγραμμα Συγκριτικού Δικαίου περί της Ποινικής Αντιμετώπισης της Διαφθοράς, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθ. Α. Καπαρδή. Αντικείμενο: η ελληνική ποινική νομοθεσία κατά των οικονομικών εγκλημάτων (2014).
  3. Δημοσίευση Εθνικού Report για την Κύπρο που αφορά σε στοιχεία για το οργανωμένο έγκλημα (η δημοσίευση περιέχει και τα ανάλογα των υπολοίπων κρατών-μελών της ΕΕ) σε εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος AMOC (‘Assessing Measures Against Organised Crime’) με ειδικότερο θέμα: 'Study on paving the way for futrure policy initiatives in the field of fight against organised crime - effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime'. Φορείς: RAND Europe σε συνεργασία με τον Καθηγητή Michael Levi, το Παν/μιο του Trento (Ιταλία) και το «Κέντρο Σπουδών Δημοκρατίας» της Βουλγαρίας. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και την Ε. Επιτροπή (προσβάσιμο σε: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_1_en.pdf (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Φεβρουάριος 2015).
  4. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ιδρύματος Τσάτσου) και του Πανεπιστημίου του Kent για τον ρόλο και το μέλλον των εθνικών Συνταγμάτων στην ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Διακυβέρνηση, με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ερευνών εντός του 7ου Προγραμματικού Πλαισίου της ΕΕ (ERC Grant Agreement No 284316- ακρωνύμιο ερευνητικού προγράμματος: ConstEurGlobGov) (A. Albi and S. Bardutzky (eds.), National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law, Asser Press, Springer Open, 2019)
  5. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘Criminogenic Constitutions’ που υλοποιεί το Τμήμα Νομικής ΠΚ (μαζί με τον υπεύθυνο του Προγράμματος Κ. Κόμπο και τον Ομότιμο Καθηγ. Α. Καπαρδή)
  6. Μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για το ΜΠΣ «Διαφθορά, Οικονομικό & Οργανωμένο Έγκλημα» (2018-2020)

Από την 26/2/2016 έχει διοριστεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής & Πολιτικής Ασφάλειας υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κύπρου. Συντάκτης του Πενταετούς Σχεδίου Δράσης Κατά του Εγκλήματος για την Κυπριακή Δημοκρατία (2018-2023)

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος: θεωρίες συμμετοχής και καταλογισμού στο ποινικό δίκαιο, αντεγκληματική πολιτική, διεθνές ποινικό δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα και καταπολέμηση των διακρίσεων, κριτικές νομικές σπουδές και ποινικό δίκαιο, θεωρίες δικαιοσύνης, ερμηνευτική και οντολογία του δικαίου.

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

-Das politische Delikt im legalistischen Rechtsstaat. Beitrag zu einer Theorie der illegalen politischen Kommunikation, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1991

-Strafprozessuale Szene und Entscheidung. Εin rechtstheoretischer Beitrag, Rechtstheorie 1993: 353-73

-Η αιτιολογία των ποινικών αποφάσεων (δικαιοθεωρητική και δικαιοφιλοσοφική προσέγγιση), Υπεράσπιση 1996: 233-62

-Διαθεσιμότητα της ζωής και όψεις της ιδιώνυμης ποινικής της προστασίας κατά τα άρ. 300, 301 Π.Κ., σε: Μνήμη ΙΙ, Τιμητικός Τόμος Δασκαλόπουλου/Σταμάτη/Μπάκα, Α’, Αθήνα, 1996: 329-64

-Menschenrechte und strafrechtliche Kontrolle, Χρονικά Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών, Τμήματος Νομικής, Πανεπιστημίου Θράκης 9, 1996: 181-97

-La responsabilité pénale des fonctionnaires publics en cas de fraude, Χρονικά Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών, Τμήματος Νομικής, Πανεπιστημίου Θράκης, 9/1996: 209-15

-Landesbericht Griechenland über die Korruptionsbekämpfung durch Strafrecht, in: A. Eser/M.Überhofen/B.Huber, Korruptionsbekämpfung durch Strafrecht, Freiburg im Breisgau, 1997: 169-211

-Η συμμετοχή σε αυτοκτονία. Μια συναφής προς την ετεροπροσβολή της ζωής εφεδρική αντικειμενική υπόσταση, ΠΝ Σάκκουλας, 1997

-Η δομή των πολιτικών ποινικών θεσμών υπό τον Π.Ν. και τον Π.Κ. Ενδεικτική ιστορική αναδρομή και κανονιστική αποτίμηση, Ποινικά Χρονικά 1998: 436-47

-Το άρ. 106 Π.Κ. ανάμεσα στην καλή διαγωγή του κρατουμένου και στην “κακή” διαγωγή του νομοθέτη, Ποινικά Χρονικά 1999: 501-15

-Η μεταψυχροπολεμική εξέλιξη της διεθνούς ποινικής ευθύνης υπό το πρίσμα των δικαιικών κεκτημένων της Νυρεμβέργης και του Τόκυο, Ποινική Δικαιοσύνη 2001: 863-75

-Landbericht Griechenland: Stand der Umsetzung internationaler Maßnahmen in den Mitgliedsländern in: Europäische Rechtsakademie in Trier (ERA), Korruptionsbekämpfung in der Europäischen Union, herausgegeben von B. Huber, Bundesanzeiger, Köln, 2002: 145-51

-The Milosevic Case in the Hague: Critical aspects, Ποινικός Λόγος 2002: 1241-45

-Φυσιοκρατία και κανονιστικό πρόταγμα. Αιτιότητα και αντικειμενικός καταλογισμός ως θεμέλια της γενικής θεωρίας του αδικήματος, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003

-Die Institution der internationalen ad hoc Gerichte und ihre Rechtsprechung, in: Il. Anagnostopoulos (Hrsg.), Internationalisierung des Strafrechts, Nomos, Baden-Baden 2003: 35-44

-Πολιτικό έγκλημα και τρομοκρατία, Ποινική Δικαιοσύνη 2003: 311-20

-Ποινική δογματική, εγγυητική αρχή και επιταγή συμμόρφωσης των εθνικών νομοθεσιών ενώπιον της πρόκλησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique des Droits de lHomme) 2003(19): 791-847

-Η εξιχνίαση του οργανωμένου εγκλήματος. Η προβληματική των ειδικών ανακριτικών τεχνικών, σε: Τιμητικό Τόμο γιά την Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου (“Δικαιώματα του Ανθρώπου, Έγκλημα, Αντεγκληματική Πολιτική”), Β΄, Αθήνα/Βρυξέλλες (Bruylant), 2003: 1047-64

-Η αδιαφορία ως ελεύθερη επιλογή υπέρ της άδικης πράξης, σε: Πεπραγμένα της Ελληνικής Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, Τόμος 3, «Έννοιες ελευθερίας και δίκαιο», επιμ.: Ι. Στράγγας/Αντ. Χάνος, Σάκκουλας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) & L’ Harmattan (Paris-Torino-Budapest), 2006: 577-98

-Κοινωνικά ουδέτερες πράξεις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σε: Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. “Καθαρή” ή ελεύθερη κοινωνία; Αθήνα-Κομοτηνή 2007: 199-219

-Σκέψεις για το άδικο και το δόλο στο έγκλημα της γενοκτονίας, Ποινικά Χρονικά 2007: 487-99

-Η μαζική δημοκρατία à la Guantánamo και ο C. Schmitt (ή η απωθημένη αναδοχή μιάς “pensée maudite”), Δικαιώματα του Ανθρώπου (Revue Hellénique des Droits de lHomme) 2008 (37): 27-78

-Η έννοια και η σημασία της αρχής της συμπληρωματικότητας στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Ποινικά Χρονικά 2009: 594-603

-Εισαγωγή ("Ο Θεός, ο Νόμος και ο Κυρίαρχος: η επάνοδος του Carl Schmitt"), μετάφραση & σχόλια σε: Carl Schmitt, Σχετικά με τα τρία είδη της νομικής σκέψης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2009

-The Notions of Wrongdoing and Agent in the Greek Criminal Law System from the Viewpoint of Law Theory, Humanitas Journal of European studies III 2009: 77-84

-Σκέψεις σχετικά με τους σκοπούς του ποινικού δικαίου των εθνών, σε: Ι. Στράγγα/Χ. Παπαχαραλάμπους (εκδ.), Σκοπός, τελεολογία και δίκαιο, Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, τ. 4, Σάκκουλας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Nomos (Baden-Baden), L’ Harmattan (Paris-Torino-Budapest) 2010: 793-816 (γερμανική περίληψη: 817-8)

-The Event and the Subject: The (ΙΜ)possible Rehabilitation of Carl Schmitt, Law and Critique 2010(21): 53-72

-Δικαιοπολιτικός Φιλελευθερισμός και «Μηδενική Ανοχή». Από τον «Υπόλογο» στον «Εχθρό»; σε: Τιμητικό Τόμο για τον Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Τόμος ΙΙ, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011: 1411-23

-The adult judicial system (discussant: N. Padfield), in: Leonidas K. Cheliotis & Sappho Xenakis (eds.), Crime & Punishment in Contemporary Greece: International Comparative Perspectives, Oxford: P. Lang, 2011: 537-50

-Joint Criminal Enterprise: Towards a New Concept of Criminal Participation, in: Peter Cserne/ Miklos Könczöl (eds.), Legal and Political Theory in the Post-National Age, Peter Lang, 2011: 89-104

-Οι σχέσεις θεολογίας και πολιτικής στο έργο του Carl Schmitt, σε: Το Δημόσιο Δίκαιο σε Εξέλιξη. Σύμμεικτα προς τιμήν του Καθ. Π. Παραρά, Α. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2012: 769-80

-Γενική θεωρία του αδικήματος και ο λόγος για το αγαθό, σε: Ι. Στράγγα/ Αντ. Χάνου/ Χ. Παπαχαραλάμπους/ Χρ. Τσούκα (εκδ.), Αγαθό, Συμφέρον και Δίκαιο, Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, τ. 5, Σάκκουλας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Nomos (Baden-Baden), L’ Harmattan (Paris-Torino-Budapest), 2012: 559-71 (γερμανική περίληψη: 571-4)

-Group-based imputation and the International Criminal Law discourse. Individuals and associations as international criminal wrongdoers, Beijing Law Review 2013, Vol. 4, No. 4: 129-36

-Η ανταποδοτική ποινή ανάμεσα στην ηθική της ετερότητας και στην επιταγή της κυριαρχίας. Μια «λεβινασιανή» χειρονομία, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους/ Παπαστυλιανού (επιμ.), Κυριαρχία, Ετερότητα, Δικαιώματα, ΕΥΡΑΣΙΑ, Αθήνα, 2013: 179-248

-Discrimination and hate: over-criminalization or new normativity? International Law Research 2013, Vol. 2, No. 1: 195-205 [= Nicholas Romaniuk/Marguerite Marlin (eds.), Development and the Politics of Human Rights, CRC Press, Taylor & Francis 2016, 12th Chapter: 131-44]

-Crimini di Stato: Dando un senso al concetto del ‘mandante’ politico dietro all’esecutore (μετάφραση από τα αγγλικά: Teresa Degenhardt), Studi Sulla Questione Criminale, VIII, n. 2 (2013): 13-30

-Ορισμένα δογματικά ζητήματα στην ποινική προστασία της ζωής κατά τον Κυπριακό Ποινικό Κώδικα, Ποινική Δικαιοσύνη 2014: 852-4

-Η ποινική αντιμετώπιση των διακρίσεων και τα προβλήματά της, σε: Γ. Κατρούγκαλος (επιμ.), Ανισότητες και Δίκαιο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2014: 121-33 [= Εγκληματολογία 2013: 59-62]

-Feminist Theory and Criminal Law Discourse: Countering Violence against Women through Widening Punitiveness on the Premises of Radical Democracy, in: D. Sorvatzioti, G. Antonopoulos, G. Papanicolaou, R. Sollund (eds.), Critical Views on Crime, Policy and Social Control, University of Nicosia Press, 2014: 143-54

-Η ηθική απόδειξη εις την ποινική δικονομία της παράδοσης του κοινοδικαίου (‘common law’) –με ταυτόχρονη κατά περίπτωση αναφορά στο κυπριακό δίκαιο-, σε: Ι. Στράγγα/ Αντ. Χάνου/ Χ. Παπαχαραλάμπους/ Δ. Πυργάκη/ Μ. Τσαπόγα (εκδ.), Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο, Πεπραγμένα της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, τ. 6Β, Σάκκουλας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Nomos (Baden-Baden), L’ Harmattan (Paris-Torino-Budapest), 2014: 1261-94 (γερμανική περίληψη: 1294-98)

-Κυπριακό Ποινικό Δίκαιο. Διάγραμμα Γενικού Μέρους (2 τόμοι), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2015, 2017

-The Penal Law of the Foe Revisited: Politically Overcoming Liberalism or Trivially Regressing to State’s Glorification? European Journal of Law Reform 2015: 33-46

-From the Client through the Group to Society: Defending Rights Seriously Against Prostitution and Human Trafficking, in: Dekeseredy, Walter and Leonard, Liam (eds.), Crimsoc Report 4: Gender, Victimology & Restorative Justice, CRIMSOC, Large Print 2015, Chapter 2

-‘Entrapment’: Η κοινοδικαιική και η κυπριακή νομική στάση, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους (επιμ. έκδ. και εισαγωγή), Αποδεικτικές απαγορεύσεις στην ποινική δίκη. Συγκριτική προσέγγιση των παραδόσεων του κοινοδικαίου & του ηπειρωτικού δικαίου με αφορμή την κυπριακή & την ελληνική έννομη τάξη, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015: 125-41

-Ο περί «τρομοκρατίας λόγος και ο συναφής ηθικός πανικός . Η «δυτική δημοκρατία σε αποσύνθεση», σε: Καρύδη-Χουλιάρα (επιμ.), Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα. Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015: 233-42

-Οργανωμένο Έγκλημα και Συνωμοτική Ευθύνη στο Κυπριακό Ποινικό Δίκαιο, σε: Δ. Σορβατζιώτη (επιμ.), Έγκλημα, Κράτος και Ποινική Δικαιοσύνη: Σύγχρονα ζητήματα Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας 2016: 200-12

-Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του κράτους, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016

-Νόμιμη Άμυνα και Εμπορία Ανθρώπων. Δογματικές ιδιοτυπίες και αιτήματα αντεγκληματικής πολιτικής, σε: Έγκλημα και Ποινική Καταστολή σε εποχή κρίσης. Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα 2016: 1567-84

-Η κόλουρη εγκληματικότητα στη διδασκαλία του common law – Δογματικά προβλήματα και δικαιοπολιτική νομιμοποίηση, σε: Τιμητικό Τόμο Χριστόφορου Αργυρόπουλου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2016: 443-57

-Νομοθετώντας για το μίσος. Το παράδειγμα του αντιρατσιστικού ν. 4285/2014, Νομικό Βήμα 2016, Τόμος 64(1): 209-23

-Assaults as criminal offence type in the common law tradition: doctrinal and criminal policy issues, in: EUROPE IN CRISIS: CRIME, CRIMINAL JUSTICE, AND THE WAY FORWARD, ESSAYS IN HONOUR OF NESTOR COURAKIS, FESTSCHRIFT FÜR NESTOR COURAKIS, Volume II: Essays in English, French, German, and Italian, edited by C.D. Spinellis, Nikolaos Theodorakis, Emmanouil Billis, and George Papadimitrakopoulos (Foreword by Ulrich Sieber), Sakkoulas, 2017: 339-63

-Heideggers Geviert und Dugins Eurasien. In Richtung auf einen neuen “Nomos der Erde”?, in: Dimitris Charalambis/Charis Papacharalambous (eds.), Jus, Ars, philosophia et Historia, FS-Strangas, Nomos, Sakkoulas, 2017: 141-65

-Τα βασανιστήρια ως συστημικό άδικο, Ποινικά Χρονικά 2017: 321-7

-Απαγόρευση συλλογικών φορέων ρατσιστικού λόγου; Μια επανεκτίμηση, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2017 (5): 522-28

-Η Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φραγκφούρτης και ο Λόγος της Ποινικής Καταστολής, Αξιολογικά 2017: 65-80

-Φεμινιστική θεωρία του δικαίου & Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικαιοσύνη 2018: 121-32

-Paternalism and its Significance in Criminal Law, in: Charis Papacharalambous (ed.), Paternalism and Criminal Law. Modern Problems of an Old Query, Sakkoulas, Nomos, 2018: 69-107

-Human Dignity in Cyprus, in: Becchi P., Mathis K. (eds.) Handbook of Human Dignity in Europe, Springer, Cham, 2018 (doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-27830-8_8-1)

-Δικαιώματα των μερών και ιδεολογικές τους χρήσεις, Ποινικά Χρονικά 2019: 81-6

-Criminal law’s normative aspirations in a post-positivist frame. Book Review: Lindsay Farmer, Making the Modern Criminal Law, Oxford UP, 2016, Jurisprudence, Vol. 10(1), 2019: 77-84

-Επιστροφή στη Δύναμη. Η Τομή του Deleuze στο Λόγο για το Δίκαιο, σε: Μήτα/Στρατηλάτη/Κουμασίδη (επιμ.), Η Ισχύς & το Δίκαιο, Hippasus 2019: 91-100