Κατάλογος Προσωπικού

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

PAPADAKI EIRINI
(+357) 22893893
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Αποστολίδη, 202
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1

Η Ειρήνη Παπαδάκη σπούδασε ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπήρξε υπότροφος-ερευνήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Το 2005 υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δίδαξε μαθήματα νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου εργάζεται από το 2014. Δίδαξε επίσης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη και του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 
Πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία - Συγκριτική γραμματολογία - Πολιτισμικές σπουδές - Ιστορία του βιβλίου.
 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
1. Ερευνήτρια
 • «Πληροφορίες για την τεχνολογία στις βενετοκρατούμενες περιοχές» (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς - Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, επόπτρια: καθ. Χρύσα Μαλτέζου, 2000-2005).
 • «Arca-Archivi storici della Chiesa di Venezia» (Ιστορικό Αρχείο Πατριαρχείου Βενετίας, επόπτρια: καθ. Francesca Cavazzana-Romanelli, 2005).
 • «Ψηφιοποίηση, καταλογογράφηση και τεκμηρίωση του Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Ματαβυζαντινών Σπουδών και ανάπτυξη πολυμεσικών πολιτιστικών κι εκπαιδευτικών εφαρμογών» (Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, επόπτρια: καθ. Χρύσα Μαλτέζου, 2005).
 • «Ζέφυρος: περιηγητικά κείμενα για την Κύπρο, 15ος-17ος αι.» (Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου-Πανεπιστήμιο Κύπρου, επόπτρια: καθ. Ίλια Χατζηπαναγιώτη, 2016-2017).
 • «Η συμβολή της Λογαριαστικής του Μ. Γλυζούνη στη μαθηματική εκπαίδευση των Νεοελλήνων (16ος-18ος αι.)» (Ίδρυμα Λεβέντη, επόπτης: καθ. Αθανάσιος Γαγάτσης, 2016-2018).
2. Επιστημονική Επόπτρια
 • "Συγκριτικές προσεγγίσεις κειμένων της πρώιμης νεοελληνικής και της ιταλικής γραμματείας" (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015-2018).
 • "Μαθηματικά παιχνίδια στην Αναγέννηση: η Rythmomachia του Francesco Barozzi" (Ίδρυμα Λεβέντη, Συνεποπτεία με τον καθ. Αθανάσιο Γαγάτση, 2020-2022).
 • "Ποιητικές αναζητήσεις στα χρόνια της Αναγέννησης: ο κύκλος του Giandomenico Martoretta" (Πανεπιστήμιο Κύπρου/Ίδρυμα Λεβέντη, 2021-2023).
 
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΒΙΒΛΙΑ
 • Johannes Dono, νοτάριος Χάνδακα (1416-1422), Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2018. 
 
Screen Shot 2019 09 25 at 12.10.48 AM
 
 • Σε συνεργασία με τον Αθανάσιο Γαγάτση, Η τέχνη των λογαριασμών στην Κύπρο κατά τον 17οαιώνα. Η πρακτική αριθμητική του Πέτρου Ρούσου (1632), Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018.
 
Screen Shot 2019 09 25 at 12.13.48 AM
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
 • Σε συνεργασία με Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister – Κατερίνα Δέδε – Δημήτρη Δημητρόπουλο, Έλεγχος ιδεών και λογοκρισία από τις απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας μέχρι το Σύνταγμα του 1844 (Πρακτικά Συνεδρίου, Λευκωσία 2015), Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2018.
 
Screen Shot 2019 09 25 at 12.16.21 AM
 
 • La commedia dell’arte nella sua dimensione europea, Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, 2004.
 
Screen Shot 2019 09 25 at 12.21.42 AM
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 • "Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Πινέλλῳ: la Fondazione dell’azienda tipografica pinelliana nel primo Seicento”, Thesaurismata 48 (2018), 231-320 (δημοσίευση 2020).
 • “IL Libro delle guardie delle marine del territori di Candia di Marcantonio Negrisoli”, Thesaurismata 47 (2017), 237-292 (δημοσίευση 2019).
 • “From Crete to Venice: The Transfer of the Archives”, Thesaurismata 46 (2016), 235-306 (δημοσίευση 2018).
 • «Ένα όνομα για το ρόδο ή οι έννοιες και τα πράγματα», The Athens Review of Βooks (2017) 8/85 (2017), 50-53.
 • In collaboration with Α. GagatsΙs & Ε. Kiliari: “The practical arithmetic of Petros Argyros in relation to the Abaci tradition and the first Greek printed book of arithmetic, Logariastiki”, International Journal for the History of Mathematics Education 10/2 (2015), 83-98.
 • In collaboration with Α. GagatsΙs & Ε. Kiliari: “The first Greek printed mathematics book: The famous book of arithmetic Λογαριαστική of Manolis Glyzounis”, International Journal for the History of Mathematics Education 10/1 (2015), 25-54.
 • «‘Συνέταιροι κι έμποροι’: η οργάνωση μιας εταιρείας για την έκδοση ελληνικών βιβλίων στα τέλη του 16ου αιώνα», Θησαυρίσματα 37 (2007), 193-249.
 • «Η παράδοση του βίου του οσίου Ιωσήφ Σαμάκου και η εποχή της δράσης του στον Χάνδακα», Θησαυρίσματα 29 (1999), 109-161.
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
 • «Del papa non si vergogna: μηχανισμοί ιδεολογικού ελέγχου των ελληνικών εντύπων στη βενετική επικράτεια (16ος-18οςαι.)», στο: Έλεγχος ιδεών και λογοκρισία από τις απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας μέχρι το Σύνταγμα του 1844 (Πρακτικά Συνεδρίου, Λευκωσία 2015), επιμ. Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister – Κατερίνα Δέδε – Δημήτρης Δημητρόπουλος – Ειρήνη Παπαδάκη, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2018, σσ. 45-92.
 • «Από τον Pastor fido του Guarini στον κρητικό Πιστικό Βοσκό: χαρτογραφώντας τους μάρτυρες του ιταλικού κειμένου», στο Χαρτογραφώντας τη δημώδη λογοτεχνία (12ος-17ος αι.). Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi VII (Ηράκλειο, 1-4 Νοεμβρίου 2012), έκδ. Στ. Κακλαμάνης, Ηράκλειο: ΕΚΙΜ, 2017, σσ. 337-350.
 • «Νεοπλατωνικές απηχήσεις στον Ερωτόκριτο», στο Ζητήματα ποιητικής και πρόσληψης του Ερωτόκριτου. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου (Σητεία 31 Ιουλίου-2 Αυγούστου 2015), έκδ. Στ. Κακλαμάνης, Σητεία: Κέντρο Ερευνών και Μελετών Κρητικού Πολιτισμού, 2015, σσ. 207-233.
 • «Ζωγγραφιὰμ μὲ δίχα χράδι: απηχήσεις του νεοπλατωνισμού στην κυπριακή λυρική ποίηση της Αναγέννησης», στο Διὰ ἀνθύμησιν καιροῦ καὶ τόπου. Λογοτεχνικές αποτυπώσεις του κόσμου της Κύπρου. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 6-9 Οκτωβρίου 2012), φιλολ. επιμ. Μ. Πιερής, Λευκωσία: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού-Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου, 2015, σσ. 185-209.
 • “Forme e funzioni del comico nelle opere letterarie neogreche a stampa tra il tardo Rinascimento e gli albori dell'Illuminismo”, στο I Greci durante la Venetocrazia: uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.). Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 3-7 dicembre 2007), έκδ. Χρύσα Μαλτέζου – Αγγελική Τζαβάρα – Δέσποινα Βλάσση, Βενετία 2009, σσ. 651-665.
 • «Πηγές για την ιστορία της τεχνολογίας σε βιβλιοθήκες και αρχεία της Βενετίας», στο Πληροφορίες για την τεχνολογία στις Βενετοκρατούμενες περιοχές. Πρακτικά Ημερίδας (Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2005), Αθήνα 2007, σσ. 29-42.
 • «Η απογραφή των βιβλίων του Μανόλη Γλυζούνη (Βενετία 1597): σημειώσεις για την παραγωγή και το εμπόριο του ελληνικού εντύπου στα τέλη του 16ου αιώνα», στο Το έντυπο ελληνικό βιβλίο 15ος-19ος αιώνας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Δελφοί, 16-20 Μαΐου 2001), εκδοτική επιμέλεια Τρ. Ε. Σκλαβενίτης – Κ. Σπ. Στάικος, Αθήνα 2004, σσ. 117-128.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
 • “Manolis Glyzounis, Greek Publisher and Copyist in Venice in the Second Half of the Sixteenth Century”, in Rosa Maria Piccione (ed.), Greeks, books and libraries in Renaissance Venice, Berlin - Boston: De Gruyter, 2020, pp. 121-152.
 • «Αναγεννησιακή λυρική ποίηση της Κύπρου: κεκτημένο και προοπτικές της έρευνας», στο: Η Κυπριακή συλλογή πετραρχικών και άλλων αναγεννησιακών ποιημάτων, επιμ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2018, σσ. 289-323.
 • In collaboration with Α. GagatsΙs & Ε. Kiliari: «Arithmetic Patterns in the Arithmetic of Petros Argyros», in Fulvia Furinghetti - Alexander Karp (Eds.), Researching the History of Mathematics Education: An International Overview, Cham, Switzerland: Springer, 2017, pp. 131-142.
 • «Η παιδεία», στο Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της, επιστ. διευθ. Χρύσα Μαλτέζου, τ. Α΄, Αθήνα–Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 2010, σσ. 637-649.
 • «Ο αετός και οι κρίνοι: βιβλιακά αποθέματα και τυπογραφικός εξοπλισμός του Ανδρέα Giuliani (Βενετία 1680)», στο Philanagnostes. Studi in onore di Marino Zorzi, έκδ. Χρύσα Μαλτέζου, P. Schreiner και Margherita Losacco, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 2008, σσ. 265-284.
 • «Η ελληνική εκδοτική δραστηριότητα στη Βενετία», στο Δημοσία ιλαρία, επιμ. Χρύσα Μαλτέζου, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 1999, σσ. 105-132 (και σε ιταλική μετάφραση: “L’ attività editoriale greca a Venezia”, Pubblica celebrazione, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1999, σσ. 105-132).
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
 • Σε συνεργασία με την Αικατερίνη Παπαδάκη: M.-G. Siliato, Τα γαλήνια νερά της Ναυπάκτου, Λευκωσία: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κύπρου, 2018.
Screen Shot 2019 09 25 at 12.43.21 AM
 
 • Σε συνεργασία με την Ιλαρία Σιμιακάκη: A. Di Vita, Η Γόρτυνα της Κρήτης. Δεκαπέντε αιώνες αστικού βίου, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2015.
Screen Shot 2019 09 25 at 12.44.56 AM
 
 • B. Richardson, Τυπογραφία, συγγραφείς και αναγνώστες στην Ιταλία της Αναγέννησης, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2014.
Screen Shot 2019 09 25 at 12.46.53 AM
 
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ
 • R. Lavagnini, «Από το "Πτολεμαίου Καίσαρος" στο "Καισαρίων". Στάδια δημιουργίας ενός ποιήματος», Κονδυλοφόρος 15 (2017), 123-148.
 • R. Lavagnini, «Νεότερες τύχες της Ηθοποιίας», στο Νερά της Κύπρου, της Συρίας και της Αιγύπτου. Σπουδή στον «Θεατρικό» Καβάφη, επιμ. Μ. Πιερής-Στ. Λαουμτζή, Λευκωσία: Θ.Ε.ΠΑ.Κ., 2013.
 • σε συνεργασία με τον Στ. Κακλαμάνη: A. Cornaro, «Η ναυμαχία της Ναυπάκτου (Ιστορία της Κρήτης, Βιβλίο ΙΕ΄)», στο Το Ιόνιο Πέλαγος. Χαρτογραφία και Ιστορία 16ος-18ος αιώνας, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2007, σσ. 156-168.
 • F. Giusti, «Ποιήματα», Ύλαντρον 8-9 (2007), 259-268.
 • G. Bellingeri, «Δύσκολο ειδύλλιο ανάμεσα σε τοίχους και σύνορα», στο Iosif Hadjikyriakos, Viaggiando il Mediterraneo. Il Digenis Akritas e la tradizione orale e visiva del mio mare, prefazione di Giampiero Bellingeri, con il sostegno della Fondation Marc de Montalembert, Ρώμη 2007, σσ. 5-6.
 • G. Bellingeri, «Ο Ζ. Χαλδάς για το Ν. Χικμέτ και η διασπορά των Υλάντρων», Ύλαντρον 5 (2003), 104-105.
 • A. Vincent, «Ιταλικές πηγές και επιδράσεις στην κρητική κωμωδία» στο Γεωργίου Χορτάτση Κατσούρμπος, έκδ. Στ. Κακλαμάνης, Αθήνα 1993, σσ. 115-120.