Κατάλογος Προσωπικού

ΦΙΛΗΜΩΝ ΜΠΑΝΤΙΜΑΡΟΥΔΗΣ

BANTIMAROUDIS PHILEMON
+357-22894598
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B104
Πανεπιστημιούπολη
 

Philemon Bantimaroudis is an Associate Professor in the Department of Social and Political Sciences at the University of Cyprus.  Prior to his current appointment, he was a Professor in the Department of Cultural Technology and Communication at the University of the Aegean (Greece).  He holds a Ph.D. from the University of Texas at Austin, U.S.A. (1999).  He was a Visiting Assistant Professor at Northern Michigan University, U.S.A. (1999-2000), the University of Cyprus (2012-2013, fall 2016), an Academic Visitor at Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, U.K. (2008) and a Visiting Professor at Wheaton College, U.S.A. (2017-2018).  His primary research interests are focused on media theory with secondary applications in culture and politics.

Agenda setting Theory
Framing Theory
Gatekeeping
Group-mediated delusions
 
 

Books

Bantimaroudis, P. (2017).   Setting agendas in cultural markets: Organizations, creators, experiences.  New York, Routledge.

Μπαντιμαρούδης, Φ. (2011). Πολιτιστική επικοινωνία: Οργανισμοί, μέσα, θεωρίες.  Αθήνα, Κριτική.

Μπαντιμαρούδης, Φ. (2006, 2001).  Σύντομη ιστορία της επικοινωνίας: Μέσα και πολιτισμός. Θεσσαλονίκη, (2η Έκδοση, Επίκεντρο-πρώην Παρατηρητής).

 

Selected Articles

Zakakis, N., Noikokyris, M., Bantimaroudis, P., & Panagiotidis, T. (2019). Long-term evidence of cultural agenda setting: The case of the Smithsonian Institution.  Accepted for publication, Agenda Setting Journal, 3(1), 3-22.

Maniou, T., and Bantimaroudis, P. (In press).  Hybrid salience: Examining the role of traditional and digital media in the rise of the Greek radical left.  Journalism.  Published on line, August 2018.

Ntamkarelou, L., Bantimaroudis, P., & Economou, M. (2017).  Testing the uses and gratifications approach to museum visiting: Adopting a mediated perspective in the cultural domain. Visitor Studies, 20(1), 56-71.

Bantimaroudis, P. (2015).  A mediated assessment of Samuel Huntington’s Clash of Civilizations: The cultural framing hypothesis.  International Journal of Media and Cultural Politics, 11, (1), 73-85.

Zakakis, N., Bantimaroudis, P., & Zyglidopoulos, S. (2015). Museum promotion and cultural salience: The agenda of the Athenian Acropolis museum.  Museum Management & Curatorship, 30(4), 342-358.

Symeou, P., Bantimaroudis, P., & Zyglidopoulos, S. (2015).  Cultural agenda setting and the role of critics: An empirical examination in the market for art-house films.” Communication Research, 42, (5), 732-754.