Κατάλογος Προσωπικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ

BARGIOTAS PANAGIOTIS
+357 22895221
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Ιατρική Σχολή
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής,
Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αρ. 215/6
1999-2005               Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, GR
2006-2009               Dpt of Clin. Neurobiology (Prof. H. Monyer) & Dpt of Clin. Pharmacology (Prof. M. Schwaninger), University of Heidelberg, DE                                                                                                            Doctoral Studies,  (Dissertation Topic: The role of pannexin hemichannels in ischemia-related neurodegeneration)
2009-2013               Department of Neurology, Heidelberg University Hospital, DE Residency in Neurology,(Prof. W. Hacke)                                                                                                                                                 Special outpatient clinics: Movement Disorders and Deep Brain Stimulation
05/2013-10/2013    Department of Neurology, University of Ioannina, Ioannina, GR, Research Fellowship (Prof. S. Konitsiotis
10/2013-12/2014    Neurodegenerative Brain Diseases - Memory Clinic, Department of Old-Age Psychiatry, Bern, CH (Prof. U. Mosimann)
01/2015-12/2015    Center for Movement Disorders and Deep Brain Stimulation, Department of Neurology, University Hospital Bern, CH (Prof. C. Bassetti)
01/2016-08/2019    Sleep-Wake Epilepsy Center, Department of Neurology, University Hospital Bern, CH (Prof. C. Bassetti)
Since 09/2019        Ass. Professor of Neurology, Medical School, University of Cyprus, Nicosia, CY
 
 
  • Διαταραχές Ύπνου/Υπνηλίας - Παθοφυσιολογία Ύπνου
  • Νόσος Πάρκινσον και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα
  • Εν τω βάθει εγκεφαλικός ερεθισμός (deep brain stimulation)
 
Βασικό αντικείμενο της ερευνητικής μου δραστηριότητας είναι η νευροφυσιολογική διερεύνηση των διαταραχών ύπνου-αφύπνισης (π.χ διαταραχή συμπεριφοράς στον ΡΕΜ ύπνο, υπνηλία/κόπωση και η αντίληψη τους (perception)  σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα και κυρίως στη νόσο του Πάρκινσον. Η μεθοδολογία της έρευνας περιλαμβάνειτη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων, συμπεριφορικά τέστ και νευροφυσιολογικά εργαλεία (πολυυπνογραφία και ειδική ηλεκτρομυογραφία). Παράλληλα, συνεχίζοντας τη συνεργασία μου με το Πανεπιστήμιο της Βέρνης μελετώ την επίδραση του εν τω βάθει εγκεφαλικού ερεθισμού (deep brain stimulation) στις διαταραχές ύπνου σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον αξιοποιώντας και νευροφυσιολογία αιχμής (ενδοκράνες ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές).
 
 
 
Χρηματοδοτήσεις Έρευνας
 
Ως βασικός ερευνητής - Principal Investigator: σύνολο: €1,3 εκατομ.
- Προγραμμα Eurostars, Horizon 2020 Framework “Sleep Physician Assistant”, 2018-ongoing, βασικός ερευνητής Βέρνης
- Uni-Bern, Initiator Grant, 2017
- Young Researcher Research-Grant, University Hospital Bern 2016
 
Ως συνεργάτης ερευνητής (Co-principal Investigator):
- IRC-Grant, National Centres of Competence in Research (NCCR), University of Bern: “Decoding Sleep”, συμμετοχή ως Junior Investigator (συνολικά 10 Investigators) με θέμα: Εν τω βαθει εγκεφαλική διέγερση, ένα εργαλείο για τη διερευνηση και θεραπεία των διαταραχών ύπνου και συνείδησης, 2017-ongoing (συνολικό ποσό χρηματοδότησης: 5 εκατομ. Eυρω)
 
 
Effects of bilateral stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease with and without REM sleep behaviour disorder
Bargiotas P, Debove I, Bargiotas I, Lachenmayer ML, Ntafouli M, Vayatis N, Schüpbach MW, Krack P, Bassetti CL.
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019 Dec;90(12):1310-1316. 

The Swiss Narcolepsy Scale (SNS) and its short form (sSNS) for the discrimination of narcolepsy in patients with hypersomnolence: a cohort study based on the Bern Sleep-Wake Database
Bargiotas P, Dietmann A, Haynes AG, Kallweit U, Calle MG, Schmidt M, Mathis J, Bassetti CL.
J Neurol. 2019 Sep;266(9):2137-2143. 

Sleepiness and sleepiness perception in patients with Parkinson's disease: a clinical and electrophysiological study
Bargiotas P, Lachenmayer ML, Schreier DR, Mathis J, Bassetti CL.
Sleep. 2019 Apr 1;42(4). pii: zsz004. 
 
Sleep-wake functions and quality of life in patients with subthalamic deep brain stimulation for Parkinson's disease
Bargiotas P, Eugster L, Oberholzer M, Debove I, Lachenmayer ML, Mathis J, Pollo C, Schüpbach WMM, Bassetti CL.
PLoS One. 2017 Dec 18;12(12):e0190027. 
 
Connexin 36 promotes cortical spreading depolarization and ischemic brain damage.
Bargiotas P, Muhammad S, Rahman M, Jakob N, Trabold R, Fuchs E, Schilling L, Plesnila N, Monyer H, Schwaninger M.
Brain Res. 2012 Oct 15;1479:80-5. doi: 10.1016/j.brainres.2012.08.046. 
 
Functional outcome of pannexin-deficient mice after cerebral ischemia
Bargiotas P, Krenz A, Monyer H, Schwaninger M.
Channels (Austin). 2012 Nov-Dec;6(6):453-6. doi: 10.4161/chan.22315. Epub 2012 Oct 30.
 
Pannexins in ischemia-induced neurodegeneration
Bargiotas P, Krenz A, Hormuzdi SG, Ridder DA, Herb A, Barakat W, Penuela S, von Engelhardt J, Monyer H, Schwaninger M.
Proc Natl Acad Sci (PNAS) U S A. 2011 Dec 20;108(51):20772-7. 
 
Check here publications in pubmed