Κατάλογος Προσωπικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙAΣ

CHRISTIAS PANAGIOTIS
++357 2289 4374
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, FEB 211
Πανεπιστημιούπολη
 
 
RECENT PUBLICATIONS

[circa 6200 library holdings, worldcat catalogue (89 entries), https://www.worldcat.org/search?q=au%3AChristias%2C+Panagiotis%2C&qt=hot_author]

Abreviations : Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca = ANVUR ; Emerging Sources Citation Index / Web of Science = ESCI/WoS ; European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences = ERIH PLUS ; Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur = Hcéres ; Web of Science = WoS

 

Books

Philosophie poétique de Ritsos et Cavafy. Un regard sur la Grèce contemporaine. Les chemins d’Ulysse III, Éditions du Cygne, coll. « Pensée », Paris, septembre 2018, 116 p. [https://www.worldcat.org/title/philosophie-poetique-de-ritsos-et-cavafy-un-regard-sur-la-grece-contemporaine/oclc/1081173909]

Le philosophe et ses avatars dans les cités. Les chemins d’Ulysse II, Éditions Le Manuscrit, coll. « Savoirs », Paris, décembre 2018, 146 p. [https://www.worldcat.org/title/philosophe-et-ses-avatars-dans-les-cites/oclc/1091997529]

Platon et Paul au bord de l’abîme. Pour une politique katéchontique, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, coll. « Tradition de la pensée classique », décembre 2014, 424 p. [https://www.worldcat.org/title/platon-et-paul-au-bord-de-labime-pour-une-politique-katechontique/oclc/898337880]

Littérature et société entre Anciens et Modernes. Les chemins d’Ulysse, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques Sociales », série « Littérature et Société », octobre 2007, 318 p. [https://www.worldcat.org/title/litterature-et-societe-entre-anciens-et-modernes-les-chemins-dulysse/oclc/175649792]

 

Articles (peer review)

Eros as Educator in the Era of Advanced Monetary Economy. Simmel’s Social Metaphysics of the Erotic Being, in Matthieu Amat & Fabio D’Andrea (ed), “Simmel as Educator”, Simmel Studies, vol. 23, no, 1, Mannheim (Deutschland), Georg Simmel Gesellschaft, 2019, p. 183-201. [ANVUR-Area 14]

Passioni politiche, retorica e media nell’era dell’accelerazione, Traduzione parziale a cura di Antonio Rafele, rivista dall’autore, Lo Sguardo - rivista di filosofia, à cura Cristina Basili, Antonio Gòmes Ramos, Federica Pezzoli, Politica delle passioni? Ragioni e affetti nello spazio pubblico, N.27, 2018 (II), Roma, Gaffi Editore, p. 211-218. [WoS, Philosopher’s Index, ANVUR-Area 14, ERIH PLUS]

La politique d’éros comme volonté de chance. Georges Bataille sur Nietzsche in Philippe Joron (dir.), George Bataille. Enracinement, actualités et perspectives, Sociétés, No 141, 2018/3, Bruxelles, De Bœck Université, p. 61-67. [Scopus, ANVUR-Area 14]    

Précis katéchontique : la honte comme sentiment politique, Pensée Plurielle. Paroles, Pratiques & Réflexions du social, No 44, 2017/1, Bruxelles, De Boeck Supérieur, p. 11-24. [Scopus]

Le statut de l’image dialectique de Simmel à Benjamin, Revue des Sciences Sociales, 2015, n° 54, « Voir, Savoir », Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, p. 52-57. [Hcéres]

 

Entries in Scientific Encyclopedias

Christias, P., 2015. Aron, Raymond (1905–83). In: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 1. Oxford: Elsevier. pp. 979–983. [Scopus]

 

Chapters in books with peer evaluation

De l’accueil de l’autre. De Derrida à Manent in Antoine Inglebert-Frydman et Lionel Pourtau, Asiles et refuges en France. L’insertion des réfugiés en France, Paris, CNRS éditions, 2020, p. 21-35.

Attualità di Robertο Michels: identità e rappresentazione, Raffaele Federici (a cura di), Robert Michels, intellettuale di frontiera, Meltemi, Milano, 2020, p. 17-26.

De l’habitus cognitif et émotif chez Thomas au capital humain chez Gary Becker in Antigone Mouchtouris, Émotions (en) vie sociale, Paris, Le Manuscrit, 2019, p. 35-44. 

Une topologie du monde intellectuel des Illusions perdues de Balzac. Étude de sociologie des élites intellectuelles au 19e siècle in Antigone Mouchtouris (dir.), La compétition culturelle des élites intellectuelles, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques Sociales », série « Sociologie de la Connaissance », 2019, p. 29-47.

Conflit et temporalité. Le rôle de la « radicalité » dans la mise en place d’un ordre du monde in Piero Galloro (dir.), Discours et parcours de radicalisation et de violence. Radicalisme(s), Radicalisation(s), Radicalité(s), Violence(s), Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques Sociales », janvier 2019, p. 25-46.

Méthode et vérité : aspects de l’analyse historique chez Foucault in Francis Farrugia et Antigone Mouchtouris (dir.), La pensée des sociologues.  Catégorisation, classification, identification, différenciation et reconnaissance, Textes de Panagiotis Christias, Francis Farrugia, Jean Foucart, Emmanuel Jovelin, Antigone Mouchtrouris, Marie-Noëlle Schurmans, Gilles Verpraet, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques Sociales », série « Sociologie de la Connaissance », 2018, p. 67-82. 

La réalité telle que nous ne l’imaginons pas. Réflexions sur Ettore Majorana in Radoslav Gruev & Antigone Mouchtouris (dir.), Imaginaire et technologie. Sociologie de l’évolution des conduites sociales, Paris, Éditions du Cygne, 2017, p. 147-156.

‘To the Lighthouse’ de Virginia Woolf : Une vision de la nostalgie des Modernes in Piero Galloro et Antigone Mouchtouris (dir.), La nostalgie comme sentiment, Paris, Le Manuscrit, 2016, p. 99-105.

L’Homme moderne au marché du monde. Pierre Manent critique du libéralisme ? in Giulio De Ligio, Jean-Vincent Holeindre, Daniel J. Mahoney (éds), La Politique et l’âme. Autour de Pierre Manent, Textes de Jean Baechler, Alain Besançon, Rémi Brague, Jean-Claude Casanova, Panagiotis Christias, Vincent Descombes, Patrice Gueniffey, Pierre Hassner, Bruno Karsenti, Harvey C. Mansfield Jr., Philippe Raynaud, Dominique Schnapper et al., Paris, CNRS éditions, 2014, p. 445-456.

Du décisionnisme descriptif à l’ontologie sociale. Une introduction à l’œuvre de Panajotis Kondylis in Mouchtouris A., Christias P. (dir.), Actualité de la pensée grecque. Les apports des intellectuels grecs en Europe, Paris, Le Manuscrit, 2014, p.191-228.

Combien vaut un manuscrit ? Balzac comme grand-père fondateur de la théorie critique in Brahim Labari (dir.), Ce que la sociologie fait de la littérature et vice-versa, Paris, Publibook, 2014, p.35-46