Κατάλογος Προσωπικού

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ

PETROU MICHAEL
22892281
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Green Park,

Ο Μιχάλης Φ. Πέτρου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2004. Πριν από το διορισμό του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει διατελέσει Αναπληρωτής/Επίκουρος Καθηγητής στο University of South Carolina, Η.Π.Α. και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. Έχει πάρει δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα το 1987 και Μάστερ και Διδακτορικό από το Case Western Reserve University, Η.Π.Α. το 1991 και 1993 αντίστοιχα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος για τρία χρόνια. Τα αντικείμενα εξειδίκευσης του συμπεριλαμβάνουν τα δομικά υλικά, πειραματικές μεθόδους και τον εργαστηριακό και επιτόπου έλεγχο των κατασκευών. Έχει συγγράψει πάνω από 135 ερευνητικές δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων και 58 σε διεθνή περιοδικά. Έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση πέραν των €5.3 εκατομμυρίων για 38 ερευνητικά προγράμματα. Του απονεμήθηκαν διάφορα βραβεία όπως τα A.S.E.E. Southeastern Section Outstanding Teaching Award, 2001 και James M. Robbins Excellence in Teaching Award, Chi Epsilon Southern District, 1999. 
•Δομικά Υλικά, Πειραματικές Μέθοδοι, Εργαστηριακός και Επιτόπου Έλεγχος Κατασκευών

 
1. M.F. Petrou and P.C. Perdikaris, “Punching Shear Failure in Concrete Decks as a Snap-Through Instability”, ASCE Structural Journal, Vol. 122, No. 9, September, 1996, pp. 998-1005.
2. M.F. Petrou, K.A. Harries, F. Gadala-Maria, and V. G. Kolli, “A Unique Experimental Method for Monitoring Aggregate Settlement in Concrete”, Cement and Concrete Research, V. 30, 2000, pp. 809-816.
3. C.G. Papakonstantinou, M.F. Petrou, and K.A. Harries, “Fatigue Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened with GFRP Sheets”, ASCE Journal of Composites for Construction Vol. 5, No.4, Nov. 2001, pp246-253.
4. B. Wan, M.A. Sutton, M.F. Petrou, K.A. Kent, and B. Yang, “Investigation of Bond between FRP Concrete Undergoing Global Mixed Mode I/II Loading” ASCE Journal of Engineering Mechanics, Vol. 130 (12), Dec. 2004, pp.1467-1475.
5. B. Quattlebaum, K.A. Harries, and M.F. Petrou, “Comparison of Three Flexural Retrofit Systems under Monotonic and Fatigue Loads”, ASCE Journal of Bridge Engineering, Vol. 10, No.6, Nov. 2005, pp. 731-740.
6. M.F. Petrou, D. Parler, K.A. Harries, and D.C. Rizos, “Strengthening of Reinforced Concrete Bridge Decks Using Carbon Fiber Reinforced Polymer Composite Materials”, ASCE Journal of Bridge Engineering , Vol. 13, No.5, Sept. 2008, pp. 455-467.
7. A. Kanellopoulos, M.F. Petrou, I. Ioannou, “Durability Performance of Self-Compacting Concrete”, Construction and Building Materials, 37, pp. 320-325, 2012
8. A. Kanellopoulos, D. Nicolaides, and M.F. Petrou, “Mechanical and durability properties of concretes containing recycled lime powder and recycled aggregates”, Construction and Building Materials, 53, pp. 253-259, 2014.
9. A. Kanellopoulos, D. Nicolaides, and M.F. Petrou, “Mechanical and durability properties of concretes containing recycled lime powder and recycled aggregates”, Construction and Building Materials, 53, pp. 253-259, 2014.
10. G. Dimitriou, P. Savva and M.F. Petrou, “Enhancing Mechanical and Durability Properties of Recycled Aggregate Concrete”, Construction and Building Materials 158, pp.228-235, 2018.