Κατάλογος Προσωπικού

ΠΟΛΙΝΑ ΒΟΤΣΗ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

PV
22894351
...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,
Πανεπιστημιούπολη