Κατάλογος Προσωπικού

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΡΤΙΔΗΣ

DP
+357-22893863
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Αποστολίδη,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
PhD Φιλοσοφία της Επιστήμης, University of London, London School of Economics and Political Science.
MSc Φυσική, University of Delaware.
BSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Φυσική, NYIT.
 
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ:
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (2012-σήμερα).
University of Cyprus, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (2007-2012).
University of Cyprus, Λέκτορας, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (2003-2007).
Φιλοσοφία της Επιστήμης, Ιστορία της Επιστήμης, Γνωσιολογία:
Η φύση και η δομή των επιστημονικών θεωριών, η φύση και οι λειτουργίες των επιστημονικών μοντέλων, η σχέση μεταξύ θεωριών και μοντέλων στην επιστήμη, ο ρόλος των μοντέλων στην επιστημονική εξήγηση, η θεωρητική αναπαράσταση των φαινομένων, η εξελικτική ιστορία των μοντέλων της δομής του πυρήνα, η μεθοδολογία της εξιδανίκευσης και της αφαίρεσης στην επιστήμη, εξιδανίκευση και αφαίρεση στην επινόηση επιστημονικών μοντέλων και επιστημικές συνέπειες, η σημασία της φιλοσοφίας της επιστήμης για τη διδακτική της επιστήμης και των μαθηματικών, η σημασία της μοντελοποίησης στη διδακτική της επιστήμης.
 
(forthcoming), Abstraction and Idealization in Scientific Modeling”, Synthese.
Portides, D. (ed), (forthcoming), Special Issue of Synthese: Abstraction and Idealization in Scientific Modeling, Synthese.
Portides, D. (ed) (2017) Part Α: Theoretical Issues in Models. Springer Handbook for Model-based Science, Heidelberg: Springer, 1-132.
(2017), “Models and Theories” in Springer Handbook for Model-based Science, Magnani, L. and Bartolotti, T. (eds.). Heidelberg: Springer, 25-48.
(2014), “How Scientific Models differ from works of Fiction”, in Model-Based Reasoning in Science and Technology. Theoretical and Cognitive Issues, L. Magnani (ed.) Series Sapere, Heidelberg/Berlin: Springer, 75-87.
(2013), “Idealization in Physics Modeling”, in EPSA11 Perspectives and Foundational Problems in Philosophy of Science, V. Karakostas and D. Dieks (Eds), Springer, 103-113.
(2013), “ Idealization in Economics Modeling”, in New Challenges to Philosophy of Science, H. Andersen, D. Dieks, W.J. Gonzalez, T. Uebel, G. Wheeler (Eds), Springer, 253-263
(2012), “Scientific Representation, Denotation and Explanatory Power”, in Raftopoulos, A. and Machamer, P. (eds.) Perception, Realism and the Problem of Reference. Cambridge: Cambridge University Press, 239-261.
(2011) “Seeking Representations of Phenomena: Phenomenological Models”, Studies in History and Philosophy of Science, 42, 334-341.
(2009) “Why the Model-Theoretic View of Theories Does Not Adequately Depict the Methodology of Theory Application”, in EPSA Epistemology and Methodology of Science, Volume 1, Suarez, M., Dorato, M., Redei, M. (eds.), Dordrecht: Springer, 211-220.
(2008) “The Dependence of Concept Formation on the Evolutionary History of Scientific Models”, Noesis 3, 115-135. (IN GREEK)
(2008) “Models”, in The Routledge Companion to the Philosophy of Science, Psillos, S. and Curd, M. (eds.), London: Routledge, 385-395. Also in the 2nd revised and expanded edition, The Routledge Companion to the Philosophy of Science, Routledge 2013, 429-439.
Portides, D., Psillos, S., and Anapolitanos, D., (2007) Formal Logic: The Structure of Argument, Athens: Nefeli Publications. (IN GREEK)
(2007) “The Relation between Idealisation and Approximation in Scientific Model Construction”, Science & Education, 16, 7-8, 699-724.
(2006) “The Evolutionary History of Models as Representational Agents”, in Model-Based Reasoning in Science and Engineering, Texts in Logic Vol. 2, Magnani L. (ed.), London: College Publications, 87-106.
(2005) “Scientific Models and the Semantic View of Scientific Theories”, Philosophy of Science, 72, 5, 1287-1298.
(2005) “A Theory of Scientific Model Construction: The Conceptual Process of Abstraction and Concretization”, Foundations of Science, 10, 67-88.