Κατάλογος Προσωπικού

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ

PAPAPOLYVIOU PETROS
22892188
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κτήριο Ηλιάδης,
Κλήμεντος 9
Bασικές σπουδές και διδακτορικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 1983, Διδακτορικό, 1997. Διδάσκει Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Kύπρου από το 2002.
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Κατοχή και Αντίσταση, Εμφύλιος Πόλεμος, Ελληνικές Εθνικές Διεκδικήσεις)· Πολιτική Ιστορία της Κύπρου, 1878-1960 (Αγγλοκρατία, Ενωτικό Κίνημα, Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-1959, Κυπριακός Εθελοντισμός)
"text-align: justify;">Πέτρος Παπαπολυβίου, «Πολύκαρπος Ιωαννίδης: Μια πρώτη προσέγγιση στη ζωή και στην πολιτική του δραστηριότητα στα χρόνια της Αγγλοκρατίας, μέσα από έξι ανέκδοτες επιστολές του (1932-1934).» στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Τηλλυρία: Μνήμες, Ιστορία και Αρχαιολογία», Λευκωσία 2010, σσ. 343-364.

Πέτρος Παπαπολυβίου, 

«Τα φοιτητικά χρόνια του Κώστα Προυσή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1928-1934)», στον τόμο Κώστας Προυσής (1911-1993). Πρακτικά Ημερίδας για τα εκατό χρόνια από τη γέννησή του, Λευκωσία: Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, 2012, σσ. 99-126. 
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η 9η Ιουλίου 1821 και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Επετειακή καθιέρωση και συμβολισμοί (1830-1931)», στο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ο Μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος. Επιστημονικός τόμος, Λευκωσία: Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά, 2012, σσ. 269-302.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Οι επιπτώσεις των Βαλκανικών πολέμων στο κυπριακό ζήτημα», στον τόμο Γενικό Επιτελείο Στρατού – Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 100 χρόνια από τη διεξαγωγή των Βαλκανικών πολέμων. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου. Αθήνα 7-8 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα 2013.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Οι ελληνικές κυπριακές πολιτικές δυνάμεις και η εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων στο νησί, 1945-1955», στον τόμο Πέτρος Παπαπολυβίου – Άγγελος Συρίγος – Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμέλεια), Το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974: Αναζητώντας θέση στον κόσμο, Αθήνα: Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος και εκδόσεις Πατάκη, 2013, σσ. 47-63.
Πέτρος Παπαπολυβίου, 

«Μικρασιάτες καθηγητές στην Κύπρο, 1893-1931», στον τόμο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου, Κύπρος – Μικρασία. Κοιτίδες πολιτισμού, Λευκωσία 2015, σσ. 41-60.

Πέτρος Παπαπολυβίου, «Η συμβολή του αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στην προετοιμασία του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959», στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ (1913-1977), Λευκωσία 2015, σσ. 66-79.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Στη σκιά του έργου του Παναγιώτη Γεννάδιου: Οι αντικαταστάτες του, Διομήδης Σ. Σαρακωμένος (1905-1911) και Ιωάννης Μ. Φούμης (1912-1915), στον τόμο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης (επιμ. Χ. Μπακιρτζής), Τα πρώτα χρόνια του Τμήματος Γεωργίας και η αγροτική ύπαιθρος, Λευκωσία 2016, σσ. 47-65.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Πενήντα χρόνια ζωής (1965-2015) του Υπουργείου Παιδείας (και Πολιτισμού) της Κυπριακής Δημοκρατίας, μεταξύ λογισμού, ονείρου και πραγματικότητας: Το ιστορικό πλαίσιο», στον τόμο Πολιτικές και θεσμοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τα τελευταία 50 χρόνια. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 2016, σσ. 20-31.
Πέτρος Παπαπολυβίου, «Πληροφορίες για την περιοχή της Δράμας στον ελληνικό ημερήσιο Τύπο κατά τους πρώτους μήνες της απελευθέρωσής της», στο Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας (επιμ. Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης – Βασίλης Ριτζαλέος), Από τον Μακεδονικό Αγώνα … στην απελευθέρωση της Δράμας. Πρακτικά συνεδρίου, Δράμα 16, 17 & 18 Νοεμβρίου 2012, Δράμα 2018, σσ. 401-434.