Κατάλογος Προσωπικού

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ

LEONTIDIS EPAMEINONDAS
22892767
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B137
Πανεπιστημιούπολη
  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Αθήνα, Ελλάδα, 1985.
  • Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης (ΜΙΤ), Cambridge, ΗΠΑ, 1990.
  • Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ΕΤΗ), Ελβετία, 1992-1994.
  • Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών και μετά στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, 1995-2002.
  • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, 2002-2010.
  • Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, 2011-σήμερα.
  • Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, 3/2006-3/2008.
  • Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ), 2007-2015.
  • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της EuCheMS (European Association for the Chemical and Molecular Sciences), 10/2004-3/2010.
(1) Ειδικές ιοντικές επιδράσεις σε φυσικοχημικά και βιολογικά συστήματα.
(2) Σύνθεση υβριδικών πυριτικών υλικών που χρησιμοποιούνται ως ροφητές περιβαλλοντικών ρυπαντών και σε φαρμακευτικές και βιοϊατρικές εφαρμογές.
(3) Μέθοδοι Langmuir-Blodgett για την παρασκευή μοριακών υμενίων και "layer-by-layer" για παρασκευή υμενίων από σταθεροποιημένες κολλοειδείς διασπορές νανοσωματιδίων.
(4) Προσανατολισμένα υμένια οξειδίων για φωτοκαταλυτικές και βιοϊατρικές εφαρμογές και φωτοηλεκτροχημική διάσπαση νερού.
(5) Πολυστρωματικά γαλακτώματα για την οξειδωτική σταθεροποίηση και μακροχρόνια αποθήκευση ευαίσθητων συστατικών τροφίμων.
 
 
(1) Leodidis* E.B., Hatton T.A., “Specific Ion Effects in Electrical Double Layers. Selective Solubilization of Cations in Aerosol-OT Reversed Micelles”, Langmuir 5, 741-753 (1989).
(2) Leodidis* E.B., Hatton T.A., “Amino Acids in AOT Reversed Micelles. 1. Determination of Interfacial Partition Coefficients Using the Phase-Transfer Method”, J. Phys. Chem. 94, 6400-6411 (1990).
(3) Leontidis E., de Pablo J.J., Laso M., Suter U.W., “A Novel Composite Algorithm for Efficient Off-Lattice Monte-Carlo Simulation of Dense Polymer Phases”, Adv. Pol. Sci. 116, 283-318 (1994).
(4) Leontidis, E., Heinz, H., Wallenborn, E.-U., Palewska, K., Suter, U.W., “Normal and defective perylene substitution sites in alkane crystals”, J. Chem. Phys. 114(7), 3224-3235 (2001).
(5) Leontidis, E., Kyprianidou-Leodidou, T., Kleitou, C., Bekiari, V., Lianos, P. “Gold Colloids from Cationic Surfactant Solutions. 1. Mechanisms that Control Particle Morphology”, Langmuir 18(9), 3659-3668 (2002).
(6) Leontidis, E., “Hofmeister Anion Effects on Surfactant Self-Assembly and the Formation of Porous Solids”, Curr. Opin. Colloid Int. Sci. 7(1,2), 81-91 (2002).
(7) Leontidis E., Orphanou M., Kyprianidou-Leodidou T., Krumeich F., Caseri W., “Composite Nanotubes Formed by Self-Assembly of PbS Nanoparticles”, Nanoletters 3(4), 569-572 (2003).
(8) Aroti A., Leontidis E., Maltseva, E., Brezesinski G., “Effect of Hofmeister Anions on DPPC Langmuir Monolayers at the Air-Water Interface”, J. Phys. Chem. B 108, 15238-15245 (2004).
(9) Leontidis, E., Aroti, A., Belloni, L., Dubois, M., Zemb, T., “Effects of monovalent anions of the Hofmeister series on DPPC lipid bilayers. Part II. Modelling the perpendicular and lateral equation of state”, Biophys. J. 93, 1591-1607 (2007).
(10) Leontidis E., Aroti, A., “DPPC liquid-expanded monolayers as model systems to understand the anionic Hofmeister series.2. Ion partitioning is mostly a matter of size”, J. Phys. Chem. B 113(5), 1460-1467 (2009).
(11) Christoforou, M., Brezesinski, G., Leontidis, E., “Effects of Sodium Salts of Lyotropic Anions on Low-Temperature, Ordered Lipid Monolayers”, J. Phys. Chem. B 116 (50), 14602-14612 (2012).
(12) Ioannou, F., Leontidis, E., Archontis, G., “Helix-formation by Alanine-based Peptides in Pure Water and Electrolyte Solutions: Insights from Molecular Dynamics Simulations”, J. Phys. Chem. B 117(34), 9866-9876 (2013).
(13) Leontidis, E., Christoforou, M., Georgiou, C., Delclos, T., "The ion-lipid battle for hydration water and interfacial sites at soft-matter interfaces", Curr. Opin. Colloid Int. Sci. 19, 2-8 (2014).
(14) Leontidis, E., "Chaotropic salts interacting with soft matter: Beyond the lyotropic series", Curr. Opin. Colloid Int. Sci. 23, 100-109 (2016).