Κατάλογος Προσωπικού

ΣΕΡΓΙΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ

AGAPIOU SERGIOS
22893919
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 53
Πανεπιστημιούπολη
Βασικές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, 2009) και μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Warwick, Ηνωμένο Βασίλειο (M.Sc., 2010 και Ph.D., 2013 στα Μαθηματικά). Έχει εργαστεί στο Mathematics Institute του University of Warwick (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, 2013-2014), στο Department of Statistics του University of Warwick (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, 2014-2015). Από το 2015 εργάζεται στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λέκτορας 2015-2019, Επίκουρος Καθηγητής από το 2019).
 

Ασυμπτωτική απόδοση εκ των υστέρων κατανομών στην απαραμετρική Μπεϋζιανή Στατιστική. Προβλήματα στην τομή των Διαφορικών Εξισώσεων και της Στατιστικής στις άπειρες/ψηλές διαστάσεις, Αντίστροφα Προβλάματα, μέθοδοι Monte Carlo και Markov chain Monte Carlo σε χώρους συναρτήσεων.