Κατάλογος Προσωπικού

BORTE SAGASTER

BS
22893958
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Φραγκόπουλος, 207
Λεωφ. Καλλιπόλεως 59
MA από το Τμήμα Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (1989). Υποτροφία διδακτορικού του Orient Institute Istanbul (1991-1993). PhD με εστίαση στην οθωμανική λογοτεχνία της περιόδου του Τανζιμάτ από το Τμήμα Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (1995). 1993-1999 ερευνήτρια στο Centre of Modern Orient Berlin. 1999-2003 ερευνήτρια στο Orient Institute Istanbul. 2004 ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. 2005 επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 2006 ερευνήτρια στο SFB Erinnerungskulturen (Συνεργατικό Ερευνητικό Κέντρο "Πολιτισμοί της Μνήμης"), Πανεπιστήμιο του Giessen. Από τον Ιανουάριο του 2007 μέλος του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία, 19ος-20ος αιώνας, ιδίως τα θέματα- Τουρκική (αυτο)βιογραφική λογοτεχνία- Τουρκικό αστυνομικό μυθιστόρημα - Λογοτεχνίες των μη τουρκικών κοινοτήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην σύγχρονη Τουρκία στα τουρκικά - Λογοτεχνία γυναικών της Τουρκίας- Προβολή του «Άλλους» στην τουρκική λογοτεχνία- Πολιτισμός της Μνήμης και λογοτεχνικός κανόνας στην Τουρκία- Η τουρκική λογοτεχνία σε συγκριτική προοπτική
α. Μονογραφίες
Sagaster, B. & Γ. Σαλακίδης, Ιστορία της Σύγχρονής Τουρκικής Λογοτεχνίας. Λευκωσία: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου, 2019.
„Herren“ und „Sklaven“: Der Wandel im Sklavenbild türkischer Literaten in der Spätzeit des Osmanischen Reiches. Wiesbaden: Harrassowitz, 1997.
 
β. Επιμέλεια Συλλογικών Τομών
Μελέτες για την Τουρκική Λογοτεχνία. Όψεις και Προοπτικές (Studies in Turkish Literature. Aspects and Perspectives). (With Γ. Σαλακίδης). Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οικος Κ. & Μ. Σταμούλη/Ιωάννη Αρχ. Χαρπαντίδη, 2021.
Press and Mass Communication in the Middle East. Festschrift for Martin Strohmeier. (With Theoharis Stavrides and Birgitt Hoffmann). Bamberg: Bamberg University Press, 2017.
Crime Fiction in and around the Eastern Mediterranean. (With Martin Strohmeier and Stephan Guth). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016.
Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. (With Olcay Akyıldız and Halim Kara). Würzburg: Ergon, 2007 (Istanbuler Texte und Studien 6).
 
γ. Άρθρα
Στρατηγικές ανάκλησης του παρελθόντος στα έργα της Leyla Erbil. Μελέτες για την Τουρκική Λογοτεχνία. Όψεις και Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οικος Κ. & Μ. Σταμούλη/Ιωάννη Αρχ. Χαρπαντίδη, 2021, 149-168.
The Imperial Harem Network in Istanbul, 1850s to 1922. In Herzog, C. & Wittmann, R. (Eds.), Istanbul - Kushta - Constantinople. Narratives of Identity in the Ottoman Capital, 1830-1930. New York: Routledge, 2018, 44-54.
Die Literatur der türkischen Zyprioten. Kurze Einführung und Versuch einer aktuellen Standortbestimmung. In: Ingeborg Hauenschild, Matthias Kappler, Barbara Kellner-Heinkele (Hg.), Eine hundertblättrige Tulpe — Bir ṣadbarg lāla. Festgabe für Claus Schönig. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2015, 397-408.
The role of Turcophone Armenians as literary innovators and mediators of culture in the early days of Modern Turkish Literature. In: Evangelia Balta, Mehmet Ölmez (eds), Between Religion and Language. Turkish-Speaking Christians, Jews and Greek-Speaking Muslims and Catholics in the Ottoman Empire. Istanbul: Eren, 2011, 101-110 (Türk Dilleri Araştırmalar Dizisi: 48).
Die türkische Literatur, Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur – KLfG – 3, 2011, 1-38.
„Von Laleli in Richtung Welt“ – Moderne türkische Dichtung und die „Zweiten Neuen“ in den 50er und 60er Jahren. In: Bekim Agai (Hg.): Der Bosporus zu Besuch am Rhein. Eine Reise durch die zeitgenössische türkische Kultur. Berlin: EB-Verlag, 2010, 49-65.
Şahmeran’ın Bacakları: Murathan Mungans Nacherzählung eines alten Mythos. In: Hendrik Fenz (Hg.): Strukturelle Zwänge – Persönliche Freiheiten. Osmanen, Türken, Muslime: Reflexionen zu gesellschaftlichen Umbrüchen. Gedenkband zu Ehren Petra Kapperts. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2009, 323-330.
Canon, Extra-Canon, Anti-Canon: On Literature as a Medium of Cultural Memory in Turkey. In: Catharina Dufft (ed.): Turkish Literature and Cultural Memory: “Multiculturalism” as a Literary Theme after 1980. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009, 63-77.
“Me who got into the text, me who became the text”: Encounter of Fact and Fiction in Turkish autobiographical writing. In: Olcay Akyıldız, Halim Kara and Börte Sagaster (eds): Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Würzburg: Ergon, 2007, 165-172 (Istanbuler Texte und Studien 6).
„Ich - einer von uns - wir alle - keiner von uns“...: Das Spiel mit Realität und Fiktion in Elif Şafaks Roman Bit Palas. In: Hendrik Boeschoten und Heidi Stein (Hg.): Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt. Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz Mainz. Wiesbaden: Harrassowitz, 2007, 272-280. (Turcologica 69).
Detectives alaturka: Turkish detective novels after 1990. In: Matthias Kappler (ed.): Intercultural Aspects in and around Turkic Literatures. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006, 137-145.