Κατάλογος Προσωπικού

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΙΟΥ

SAMIOU EVANGELIA
22892627
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 140
Πανεπιστημιούπολη
Βασικές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάς. (Πτυχίο Μαθηματικών το 1990). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Augsburg της Γερμανίας. (Διδακτορική Διατριβή το 1997). Έχει εργασθεί ως επιστημονική συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Augsburg, ως επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Munster της Γερμανίας, ως ερευνήτρια βοηθός (research assistant) στο Πανεπιστήμιο Hull του Ηνωμένου Βασιλείου, ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (κατά τα έτη 1998-2002), ως επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου (κατά τα έτη 2002-2007) και ως αναπληρώτρια καθηγήτρια από το 2007.
Διαφορική Γεωμετρία
Flats and Symmetry of Homogeneous Spaces, Mathematische Zeitschrift, 234, no. 1, 145-162, 2000.The moduli space of 6-dimensional 2-step nilpotent Lie algebras (with S. Console and A. Fino), Annals of Global Analysis and Geometry 27, 17-32, 2005. Spherical spectral synthesis and two-radius theorems on Damek-Ricci spaces (with N. Peyerimhoff ), Ark. Mat. 48, 131-147, 2010. Manifolds with large isotropy groups (with A. Kollross ), Adv. Geom. 11, 89-102, 2011.