Κατάλογος Προσωπικού

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

SOTIRIOS CHRISTODOULOU
+357-2289-2762
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Χημείας
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Office B132 (Wing Ε)
Πανεπιστημιούπολη
 • Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021 - 
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ICFO - The Institute of Photonic Sciences, Ισπανία  2016 - 2020 (Prof. Gerasimos Konstantatos)
 • Διδακτορικό στις Νανοεπιστήμες, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Ιταλία 2016 (Prof. Iwan Moreels, Prof. Liberato Manna)
 • Πτυχίο Χημείας, Εθνικό και Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), 2012
- Σύνθεση και χαρακτηρισμός Ανόργανων Νανοϋλικών για Φωτονικές Εφαρμογές
 
Η έρευνα επικεντρώνετε στην σύνθεση ανόργανων κολλοϊδών νανοκρυστάλλων και κβαντικών τελειών με στοχευμένες οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες για την αξιοποίηση τους σε καινοτόμες οπτοηλεκτρονικές συσκευες. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως σε σύνθεση κβαντικών τελειών και ετεροδομών (core-shell)  ημιαγώγιμων υλικών (II-V, III-V, IV-VI etc) και οξειδίων.
 
 - Επιφανειακή Χημεία και Αυτο-οργάνωση Νανοκρυστάλλων 
 
Οι νανοκρύσταλλοι λογω του μικρού μεγέθους του ( μερικά νανόμετρα ) έχουν μεγάλη επιφάνεια σε σχέση με το μέγεθος τους, που σημαίνει ότι η επιφάνεια των νανοκρυστάλλων παίζει καταλυτικό ρόλο στην οπτοηλεκτρονική συμπεριφορά του υλικού. Συνεπώς, μελετάμε την τροποιήουμε τις επιφάνειες των νανουλικών αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους για τον επιπλέον έλεχνο των οπτικών, καταλυτικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων τους κυρίως για την δημιουργία λεπτών υμενίων.
 
- Οπτοηλεκτρονικές Εφαρμογές
 
Η έρευνα στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων οπτοηλεκτρονικών συσκευών με ανόργανους νανοκρυστάλλους .  Ανάπτυξη τεχνολογιών laser σε Vis και NIR για τηλεπικοινωνίες, silicon photonics και LIDAR , όπως επίσεις φωτοανιχνευτών και QLEDs . 
 
 1. S. Christodoulou*, I. Ramiro, A. Othonos, A. Figueroba, M. Dalmases, O. Ozdemir, S. Pradhan, G. Itskos, G. Konstantatos* “Single-Exciton Gain and Stimulated Emission Across the Infrared Telecom Band from Robust Heavily Doped PbS Colloidal Quantum Dots” Nano Letters, 2020, 20(8), 5909-5915  DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c01859
 1. W. Powell, A. Stavrinadis, S. Christodoulou, R. Quidant, G. Konstantatos “On-Demand Activation of Photochromic Nanoheaters for High Color Purity 3D Printing” Nano Letters, 2020, 20(5), 3485-3491   DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c00414
 1. Maniaki, P.S. Perlepe, E. Pilichos, S. Christodoulou, M. Rouzières, P. Dechambenoit, R. Clérac, S.P. Perlepes “Asymmetric Dinuclear Lanthanide (III) Complexes from the Use of a Ligand Derived from 2-Acetylpyridine and Picolinoylhydrazide: Synthetic, Structural and Magnetic Studies” Molecules, 2020, 25(14), 3153  DOI: 10.3390/molecules25143153
 1. Ayari, M.T. Quick, N. Owschimikow, S. Christodoulou, GHV Bertrand, M. Artemyev, I. Moreels, U. Woggon, S. Jaziri, A.W. Achtstein “Tuning trion binding energy and oscillator strength in a laterally finite 2D system: CdSe nanoplatelets as a model system for trion properties” Nanoscale, 2020, 12(27), 14448-14458   DOI: 10.1039/D0NR03170D 
 1. I. Ramiro, O. Ozdemirl, Christodoulou, S. Gupta, M. Dalmases, M. Pedrosa, G. Konstantantos  “Intraband Photoresponse in the Mid- and Low- Wave Infrared by Robust Heavily Doped PbS Colloidal Quantum Dor Films ” Nano Letters, 2020, 20 (2), 1003 – 1008   DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b04130
 1. Piatkowski, N. Accanto, G. Calbris, S. Christodoulou, I. Moreels, N. F. Hulst “Ultrafast stimulated emission microscopy of single nanocrystals” Science, 2019,  366 (6470), 1240-1243  DOI: 10.1126/science.aay1821
 1. Specht, R. Scott, M.C. Castro, S. Christodoulou, B. Guillaume, A. Anatol, L. Siebbeles, N. Owschimikow, I. Moreels, M. Artemyev, U. Woggon, A. Achtstein, M. Richter "Size-dependent Exciton Substructure in CdSe Nanoplatelets and its Relation to Photoluminescence Dynamics" Nanoscale, 2019, 11, 12230-12241   DOI: 10.1039/C9NR03161H
 1. Huo, A. Figueroba, Y. Yang, S.M. Dominiquez, S. Christodoulou, A. Stavrinadis, G. Konstantatos “Engineering Vacancies in Bi2S3 yields sub-Bandgap Photoresponse and highly sensitive Short-Wave Infrared Photodetectors” Advance Optical Materials, 2019, 1900285  DOI: 10.1002/adom.201900258
 1. Pradhan, F. Di Stasio, Y. Bi, S. Gupta, S. Christodoulou, A. Stavrinadis, G. Konstantatos "High Efficient Solution Processed Short-Wave Infrared Light Emitting Diodes via Engineering at the Supra-Nanocrystalline Level Nature Nanotecnology,  2019, 4(1), 72-79   DOI: 10.1038/s41565-018-0312-y  
 1. Scott, A. V. Prudnikau, A. Antanovich, S. Christodoulou, T. Rield, N. Owschimikow, J. Linder, Z. Hens, I. Moreels, M. Artemeyv, U. Woggon, A. W. Achtstein “Comparative Study Demostrates Strong Size Tunability of Carrier-Phonon Coupling in CdSe-Based 2D and 0D Nanocrystals” Nanoscale, 2019, 11, 3958-39   DOI: 10.1039/C8NR09458F
 1. Bi, A. Bertran, S. Gupta, I. Ramiro, S. Pradhan, S. Christodoulou, S.M. Majji, M.J. Akgul, G. Konstantatos “Solution processed infrared and thermo-photovoltaics based on 0.7 eV bandgap PbS colloidal quantum dots” Nanocale, 2019, 11(3), 838-873       DOI:10.1039/C8NR08755E
 1. Mylonas, D. Maniaki, J. Mayans, L. Ciammaruchi , V. Bekiari, C.P. Raptopoulou, V. Psycharis, S. Christodoulou*, A. Escuer*, S.P. Perlepes* "Mononuclear Lanthanide(III)-Salicylideneaniline Complexes: Syntheric, Structural, Spectroscopic and Magnetic StudiesMagnetochemistry, 2018, 4 (4), 45   *Corresponding Author     DOI: 10.3390/magnetochemistry4040045
 1. Di Stasio, I. Ramiro, Y. Bi, S. Christodoulou, A. Stavrinadis, G. Konstantatos “High- Efficiency Light Emitting Diodes Based on Formamidinium Lead Bromide Nanocrystals and solution processed transport layers” Chemistry of Materials, 2018, 30 (18), 6231-6235   DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b03079
 1. S. Christodoulou, J. I. Climente, J. Planelles, R. Brescia, M. Prato, B. Martín, A. H. Khan, I. Moreels "Chloride-Induced Transversal Growth in Colloidal CdSe Nanoplatelets ." Nano Letters, 2018, 18 (10), 6248-6254   DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b02361  
 1. S. Christodoulou, F. Di Stasio, S. Pradhan, A. Stavrinadis, G. Konstantatos “High-Open-Circuit-Voltage Solar Cells Based on Bright Mixed-Halide CsPbBrI2 Perovskite Nanocrystals Synthesized under Ambient Air Conditions” Phys. Chem C, 2018, 122 (14), 7621-7626 DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b01264
 1. J. Wang, M.Z. Akgul, Y. Bi, S. Christodoulou, G. Konstantatos “Low-temperature colloidal synthesis of CuBiS2 nanocrystals for optoelectronic devices” Mat. Chem A, 2017, 122 (14), 7621-7626 DOI: 10.1039/C7TA08078F
 1. Di Stasio*, S. Christodoulou*, N. Huo, G. Konstantatos “Near-Unity Photolumincescence Quantum Yield in CsPbBr3 Nanocrystal Solid-State Films via Postsythesis Treatment with Lead Bromide”  Chemistry of Materials, 2017, 29 (18), 7663-7667   *Equal contribution   DOI: 10.1021/acs.chemmater.7b02834 
 1. Pradhan, A. Stavrinadis, S. Gupta, S. Christodoulou, G. Konstantatos “Breaking the Open-circuit Voltage Deficit Floor in PbS Quantum Dot Solar Cells Through Synergistic Ligand and Architecture Engineering”  ACS Energy Letters, 2017, 2 (6), 1444-1449   DOI: 10.1021/acsenergylett.7b00244
 1. Accanto, M. Roque, M. Galvan-Sosa, S. Christodoulou, I. Moreels, N.F. Hulst “Rapid and robust control of single quantum dots” Nature Light: Science and Applications, 2017, 6 DOI :10.1038/lsa.2016.239
 1. C. Flatten, S. Christodoulou, R. Patel, D. Coles, B.P.L. Reid, I. Moreels, R.A. Taylor, J.M. Smith ”Strong exciton-photon coupling of colloidal nanoplatelets in an open” Nano Letters, 2016, 16 (11),7137-7141  DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b03433
 1. RM Turtos, S. Gundacker, A. Polovitsyn, Christodoulou, M. Salomoni, E. Auffray, I. Moreels, P. Lecoq, JQ Grim “Ultrafast emission from colloidal nanocrystals under pulsed X-ray excitation”  Journal of Instrumentation, 2016, 11 (10)  DOI:10.1088/1748-0221/11/10/P10015
 1. Pinchetti, F. Meinardi, A. Camellini, G. Sirigu, S. Christodoulou, W.K. Bae, L. Manna, M.Z. Rossi, I. Moreels, V.I. Klimov, S. Brovelli “ Effect of the shell crystal structure on carrier dynamics in dual colour emitting dot-in-bulk nanocrystals”  ACS nano, 2016 , 10 (7), 6877–6887  DOI: 10.1021/acsnano.6b02635
 1. H.V. Bertrand, A. Polovitsyn, S. Christodoulou, I. Moreels “Shape control of colloidal CdSe quantum wells”  Chem. Comm., 2016, 52, 11975-11978 DOI: 10.1039/C6CC05705E
 1. W. Achtstein, R. Scott, S. Kickhöfel, S.T. Jagsch, S. Christodoulou, G. H.V. Bertrand, A.V. Prudnikau, A. Antanovich, M. Artemyev, I. Moreels, A. Schliwa, U. Woggon “p-State Luminescence in CdSe Nanoplatelets: The Role of Lateral Confinement and an LO Phonon Bottleneck”  Physical Review Letters, 2016  116 (11), 116802 DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.116802
 1. S. Christodoulou, F. Rajadell, A. Casu, G. Vaccaro, J.Q. Grim, A. Genovese, Liberato Manna, J. Climente, F. Meinardi, G. Rainò, T. Stöferle, R. Mahrt, J. Planelles, S. Brovelli, I. Moreels “Band Structure Engineering via Piezo-Electric Fields in Strained CdSe/CdS nanocrystals”  Nature Communication, 2015, 6, 7905  DOI:10.1038/ncomms8905
 1. Lorenzon, S. Christodoulou, G. Vaccaro, F. Meinardi, I. Moreels, S. Brovelli “Reversed Luminescence Sensing using Colloidal Quantum Wells: towards highly emissive photoresponsive varnishes”  Nature Communication, 2015, 6, 6434  DOI:10.1038/ncomms7434
 1. Scott, A.W. Achtstein, A. Prudnikau, A. Antanovich, S. Christodoulou, I. Moreels, M. Artemyev, U. Woggon “Two Photon Absorption in II-VI Semiconductors: The Influence of Dimensionality and Size”  Nano Letters, 2015, 15 (8), 4985–4992  DOI:10.1021/acs.nanolett.5b00966
 1. Naeem, F. Masia, S. Christodoulou, I. Moreels, P. Borri, W. Langbein “Giant exciton oscillator strength and radiatively limited dephasing in two-dimensional platelets”  Phys. Rev. B, 2015, 91, 121302  DOI:10.1103/PhysRevB.91.121302
 1. Q.Grim, S. Christodoulou, F. Di Stasio, R. Krahne, R. Cingolani, L. Manna, I. Moreels “Continuous-wave biexciton lasing at room temperature using solution-processed quantum wells” Nature nanotechnology, 2014, 9 (11), 891-895  DOI:10.1038/nnano.2014.213
 1. S. Christodoulou, G. Vaccaro, V. Pinchetti, F. De Donato, J.Q. Grim, A. Casu, A. Genovese, G. Vicidomini, A. Diaspro, S. Brovelli, L. Manna, I. Moreels “Synthesis of highly luminescent wurtzite CdSe/CdS giant-shell nanocrystals using a fast continuous injection route”  Journal of Materials Chemistry C, 2014, 2 (17), 3439-3447 DOI:10.1039/C4TC00280F   Special issue on "Emerging Investigators" Appearance on the back Cover / The 30 most accessed articles in Journal of Materials Chemistry C in 2014
 1. C. Hernàndez, C. Peres, F. C. Zanacchi, M. Amora, S. Christodoulou, P. Bianchini, A. Diaspro, G. Vicidomini “A new filtering technique for removing anti-Stokes emission background in gated CW-STED microscopy”  Journal of biophotonics, 2014, 7 (6), 376-380  DOI:10.1002/jbio.201300208
 1. Bagchi, G. Raptopoulos, P. Das, S. Christodoulou, Q. Wang, L. Ai, A. Choudhury, M. Pitsikalis, P. Paraskevopoulou, P. Stavropoulos "Synthesis and Characterization of a Family of Co(II) Triphenylamidamine Complexes and Catalytic Activity vs. Controlled Radical Polymerization"  Polyhedron, 2013, 52, 78-90  DOI:10.1016/j.poly.2012.11.020
 1. Kim, M. R., K. Miszta, M. Povia, R. Brescia, S. Christodoulou, M. Prato, S. Marras, L.Manna "The Influence of Chloride Ions on the Synthesis of Colloidal Branched CdSe/CdS Nanocrystals by Seeded Growth."  ACS nano, 2012, 6 (12), 11088-11096  DOI: 10.1021/nn3048846