Κατάλογος Προσωπικού

ΣΥΜΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

CHRISTODOULOU SYMEON
22892270
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Green Park, GP306
Ο Δρ. Χριστοδούλου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης (Columbia University), στο οποίο φοίτησε αρχικά με υποτροφία του Οργανισμού Διεθνούς Ανάπτυξης (Agency for International Development, AID) για απόκτηση προπτυχιακού διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού (BSc 1991) και ακολούθως με ακαδημαϊκή και ερευνητική υποτροφία του πανεπιστημίου για απόκτηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων Πολιτικής Μηχανικής (MSc 1992, MPhil 1996, PhD 1998). Με την ολοκλήρωση του διδακτορικού του πτυχίου, και μετά από σειρά ετών επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο κλάδο διεύθυνσης κατασκευαστικών έργων, ο Δρ. Χριστοδούλου εντάχθηκε στο ακαδημαϊκό προσωπικό του πανεπιστημίου Polytechnic University (Νέα Υόρκη) ως επίκουρος καθηγητής, υπεύθυνος για τον κλάδο διεύθυνσης κατασκευών του τμήματος πολιτικών μηχανικών (1998-2003). Το 2004 επέστρεψε στην Κύπρο, και μετά από μία σύντομη απασχόληση στον κλάδο κατασκευών δημοσίων έργων εντάχθηκε στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου σαν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (2004-σήμερα), ενώ παράλληλα δίδαξε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Ξάνθη) σαν ερευνητικός συνεργάτης και επισκέπτης καθηγητής. Ο Δρ. Χριστοδούλου είναι συγγραφέας διάφορων επιστημονικών δημοσιεύσεων, παραλήπτης σημαντικής ερευνητικής χρηματοδότησης πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ (συμπεριλαμβανομένης χρηματοδότησης από το Ίδρυμα NSF των ΗΠΑ, το πρόγραμμα Marie Curie IRSES της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ίδρυμα Προωθήσεως Έρευνας Κύπρου) και παραλήπτης μιας διεθνούς ερευνητικής διάκρισης (Λονδίνο, 1999). Επίσης, ο Δρ. Χριστοδούλου είναι εθνικός αντιπρόσωπος της Κύπρου στη κεντρική επιτροπή του ευρωπαϊκού προγράμματος COST “Transport and Urban Development”, είναι μέλος του αμερικάνικου συνδέσμου πολιτικών μηχανικών (ASCE) και επιστημονικός κριτής σε επιστημονικά περιοδικά όπως τα “Journal of Computing in Civil Engineering” (ASCE), “Journal of Construction Engineering and Management” (ASCE), “Journal of Water Resources Management” (Springer), “Journal of Construction Management and Economics” (Taylor and Francis), και το “Journal of Automation in Construction” (Elsevier). Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ο Δρ. Χριστοδούλου συμμετείχε ενεργά σε αριθμό τμηματικών και πανεπιστημιακών επιτροπών της ειδικότητας του, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο διοικητικό έργο του Πανεπιστημίου. Μεταξύ αυτών, η Επιτροπή Οργάνωσης Κτηριακής Ανάπτυξης, η Επιτροπή Διαχείρισης Αιτημάτωνγια Διαφοροποιήσεις σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης Συμβούλων Ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης, και η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Προμήθειας Η/Υ.
 
Πλήρως ολοκληρωμένα και αυτοματοποιημένα συστήματα διεύθυνσης κατασκευαστικών έργων (FIAPP) με έμφαση στη μοντελοποίηση έργων σε τρεις διαστάσεις (3D) και στη προσομοίωση της κατασκευής σε τέσσερεις διαστάσεις (4D), τεχνολογίες πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού για εφαρμογές σε προβλήματα μηχανικής, και ενοποιημένα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών για διεύθυνση έργων, προγραμματισμός έργων, επιμέτρηση και διαχείριση κινδύνου (risk analysis) με έμφαση έργα υποδομής, τεχνητή νοημοσύνη (τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και ασαφής λογική) και βελτιστοποίηση διαχείρισης αστικών δικτύων υδατοπρομήθειας.
 
 
Christodoulou, S. (Editor) (2009). Water Resources Conservancy and Risk Reduction Under Climatic Instability, European Water Resources Association’s (EWRA) Seventh International Conference, pp.1088, ISBN: 978-9963-671-94-6.

Christodoulou, S., Fragiadakis, M., Agathokleous, A., Xanthos, S., 2017. Urban water distribution networks: assessing systems vulnerabilities, failures, and risks. Butterworth-Heinemann.

 

Hadjidemetriou, G.M., Christodoulou, S.E., 2019. Vision-and entropy-based detection of distressed areas for integrated pavement condition assessment. Journal of Computing in Civil Engineering 33, 04019020.

Hadjidemetriou, G.M., Vela, P.A., Christodoulou, S.E., 2018. Automated pavement patch detection and quantification using support vector machines. Journal of Computing in Civil Engineering 32, 04017073.

Christodoulou, S.E., Hadjidemetriou, G.M., Kyriakou, C., 2018. Pavement defects detection and classification using smartphone-based vibration and video signals, in: Workshop of the European Group for Intelligent Computing in Engineering. Springer, pp. 125–138.

Agathokleous, A., Christodoulou, C., Christodoulou, S.E., 2017. Topological robustness and vulnerability assessment of water distribution networks. Water Resources Management 31, 4007–4021.

Chari, A., Christodoulou, S., 2017. Building energy performance prediction using neural networks. Energy Efficiency 10, 1315–1327.

Fragiadakis, M., Christodoulou, S.E., 2014. Seismic reliability assessment of urban water networks. Earthquake engineering & structural dynamics 43, 357–374.

Fragiadakis, M., Christodoulou, S.E., Vamvatsikos, D., 2013. Reliability assessment of urban water distribution networks under seismic loads. Water resources management 27, 3739–3764.

Christodoulou, S.E., Gagatsis, A., Xanthos, S., Kranioti, S., Agathokleous, A., Fragiadakis, M., 2013. Entropy-based sensor placement optimization for waterloss detection in water distribution networks. Water resources management 27, 4443–4468.

Christodoulou, S., Agathokleous, A., 2012. A study on the effects of intermittent water supply on the vulnerability of urban water distribution networks. Water Science and Technology: Water Supply 12, 523–530.

Christodoulou, S.E., 2011. Water network assessment and reliability analysis by use of survival analysis. Water Resources Management 25, 1229–1238.

Christodoulou, S., Agathokleous, A., Charalambous, B., Adamou, A., 2010. Proactive risk-based integrity assessment of water distribution networks. Water resources management 24, 3715–3730.

Brilakis, I., Lourakis, M., Sacks, R., Savarese, S., Christodoulou, S., Teizer, J., Makhmalbaf, A., 2010. Toward automated generation of parametric BIMs based on hybrid video and laser scanning data. Advanced Engineering Informatics 24, 456–465.

Christodoulou, S.E., Ellinas, G., Michaelidou-Kamenou, A., 2010. Minimum moment method for resource leveling using entropy maximization. Journal of construction engineering and management 136, 518–527.

Christodoulou, S.E., Vamvatsikos, D., Georgiou, C., 2010. A BIM-based framework for forecasting and visualizing seismic damage, cost and time to repair, in: 8th European Conference on Product and Process Modelling (ECCPM), Cork, Ireland.

Christodoulou, S., Deligianni, A., 2010. A neurofuzzy decision framework for the management of water distribution networks. Water resources management 24, 139–156.

Christodoulou, S., 2010. Scheduling resource-constrained projects with ant colony optimization artificial agents. Journal of computing in civil engineering 24, 45–55.

Christodoulou, S., Deligianni, A., Aslani, P., Agathokleous, A., 2009. Risk-based asset management of water piping networks using neurofuzzy systems. Computers, Environment and Urban Systems 33, 138–149.

Christodoulou, S., 2005. Ant colony optimization in construction scheduling, in: Computing in Civil Engineering (2005). pp. 1–11.

Christodoulou, S., Griffis, F.H., Barrett, L., Okungbowa, M., 2004. Qualifications-based selection of professional A/E services. Journal of Management in Engineering 20, 34–41.