Κατάλογος Προσωπικού

Σπύρος Σφενδουράκης

SFENTHOURAKIS SPYROS
+357 22893998
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
ΘΕΕ 02 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, B179
Πανεπιστημιούπολη
Πήρα Πτυχίο στη Βιολογία από το ομώνυμο Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1988) και τον τίτλο του Διδάκτορα της Βιολογίας από το ίδιο Τμήμα (1994). Από το 1996 έως το 2001 εργάστηκα ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ζωολογικό Μουσείο του Παν. Αθηνών. Το 2001 εκλέχθηκα Λέκτορας (Οικολογίας Χερσόβιων Ζωικών Οργανισμών) στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Βιολογίας) και το 2006 Επίκουρος Καθηγητής (Οικολογίας και Βιογεωγραφίας Χερσόβιων Ζωικών Οργανισμών) στο ίδιο Τμήμα. Τον Ιανουάριο του 2012 ανέλαβα καθήκοντα ως Αναπληρωτής Καθηγητής Οικολογίας και Βιοποικιλότητας (και από το 2018 Καθηγητής) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Βιολογικών Επιστημών).
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν το πεδίο της ανάλυσης των προτύπων της βιοποικιλότητας, με έμφαση στις χερσαίες βιοκοινότητες αρθροπόδων. Ιδιαίτερα, με ενδιαφέρουν ερωτήματα νησιωτικής βιογεωγραφίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, και η διερεύνηση παραγόντων που καθορίζουν ή επηρεάζουν την ποικιλότητα σε νησιωτικούς βιοκόσμους. Εξετάζω επίσης τη διαφοροποίηση αρθροπόδων σε νησιωτικές περιοχές, καθώς και κατά μήκος υψομετρικών διαβαθμίσεων, τόσο σε φαινοτυπικό όσο και σε μοριακό επίπεδο. Επιπλέον, είμαι ειδικός στην ταξινόμηση των χερσόβιων ισοπόδων (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) και έχω περιγράψει περί τα 20 νέα είδη για την επιστήμη. Παράλληλα, ασχολούμαι με την έρευνα πτυχών της οικολογίας, της εξέλιξης και της συμπεριφοράς και άλλων οργανισμών, όπως ερπετών και πτηνών, αλλά ακόμα και θαλάσσιων ομάδων και απολιθωμένων ειδών. Γενικότερα, με ενδιαφέρει η μελέτη και η προστασία της βιοποικιλότητας της Κύπρου και της Ελλάδας. Τέλος, θεωρώ σημαντικό να συμβάλλω στη διάδοση της επιστήμης και του επιστημονικού τρόπου σκέψης στην ευρύτερη κοινωνία.
 1. Erotokritou E., Mammides C., Vogiatzakis I.N. & Sfenthourakis S. 2024. Environmental heterogeneity and lizard assemblages in riparian areas in Cyprus. Reptiles & Amphibians 31: e18972.
 2. Karris G., Xirouchakis S., Poirazidis K., Voulgaris M.-D., Tsouroupi A., Sfenthourakis S. & Giokas S. 2024. Aspects of breeding performance of Scopoli’s shearwater (Calonectris diomedea): The case of the largest colony in Greece. Diversity 16, 150.
 3. Ulrich W., Sfenthourakis S., Strona G. & Gotelli N.J. 2024. ‘Null model analyses are not adequate to summarise strong associations: Rebuttal to Ulrich et al. (2022)’ by Mainali & Slud (2023). Journal of Biogeography 51: 597–598.
 4. Campos-Filho I.S., López-Orozco C.M., Carpio-Díaz Y.M., Borja-Arrieta R., Gallão J.E., Taiti S. Sfenthourakis S. & Bichouette M.E. 2023. Everything is similar, everything is different! Trichorhina Budde-Lund, 1908 (Oniscidea, Platyarthridae) from Brazilian caves, with descriptions of 11 new species. Biota Neotropica 23(4): e20231545.
 5. Carpio-Díaz Y.M., López-Orozco C.M., Borja-Arrieta R., Gutierrez-Estrada M., Campos-Filho I.S., Sfenthourakis S., Taiti S., Neita Moreno J.C., Bermúdez A., Navas-S. G.R. & Bichuette M.E. 2023. The genus Ctenorillo Verhoeff, 1942 (Oniscidea, Armadillidae) from Colombia: new records, new species, and conservation comments. Tropical Zoology 36(3-4), 53-84.
 6. Karameta E.,, Gavriilidi I., Sfenthourakis S. & Pafilis P. 2023. Seasonal variation in the thermoregulation pattern of an insular agamid lizard. Animals 13: 3195.
 7. Campos-Filho I.S., Sfenthourakis S., Gallo J.S., Gallão J.E., Torres D.F., Chagas Jr A., Horta L.,Carpio-Díaz Y.M., López-Orozco C.M., Borja-Arrieta R., Araujo B.P., Taiti S. & Bichouette M.E. 2023. Shedding light into Brazilian subterranean isopods (Isopoda, Oniscidea): expanding distribution data and describing new taxa. Zoosystema 45(19): 531-599.
 8. Dimitriou A.C., Campos-Filho I.S., Georgiou A., Taiti S. & Sfenthourakis S. 2023. Intra-island patterns of cryptic diversity within an oceanic island: Insights from the differentiation of Schizidium Verhoeff, 1901 (Oniscidea, Armadillidiidae) within Cyprus, with descriptions of two new species. Molecular Phylogenetics and Evolution 187: 107884.
 9. Campos-Filho I.S., Sfenthourakis S., Gallão J.E., Senna-Horta L. & Bichuette M.E. 2023. The first troglobitic terrestrial isopod (Isopoda, Oniscidea) from Peru. Nauplius 31: e2023003.
 10. Campos-Filho I.S., Dimitriou A.C., Taiti S. & Sfenthourakis S. 2023. The genus Armadillo Latreille, 1802 (Oniscidea, Armadillidae) from Cyprus, with descriptions of two new species. Zootaxa 5270(1): 067–091.
 11. Campos-Filho I.S., Chagas A. Jr, Sfenthourakis S. & Bichuette M.E. 2023. A new species of Metaprosekia Leistikow, 2000 (Oniscidea, Philosciidae) from caves of the State of Mato Grosso, Brazil.
 12. Fyttis G., Zervoudaki S., Sakavara A. & Sfenthourakis S. 2023. Annual cycle of mesozooplankton at the coastal waters of Cyprus (Eastern Levantine basin). Journal of Plankton Research 1–20.
 13. Dimitriou A.C. & Sfenthourakis S. 2022. An all-inclusive approach: A universal protocol for the successful amplification of four genetic loci of all Onscidea. MethodsX 9: 101762. 
 14. Ulrich W., Sfenthourakis S., Strona G. & Gotelli N.J. 2022. Simple null model analysis subsumes a new species co-occurrence index: A comment on Mainali et al. (2022). Journal of Biogeography 49: 2321–2324.
 15. Agathangelou A., Agiadi K., Tsiolakis E., Sfenthourakis S. & Iliopoulos G. 2022. The Eastern Mediterranean fish fauna from the Piacenzian deposits of Polis Graben (Cyprus Island). Geobios 71: 1-12.
 16. Psonis N., Vassou D., Nicolaou L., Roussiakis S., Iliopoulos G., Poulakakis N. & Sfenthourakis S. 2022. Mitochondrial sequences of the extinct Cypriot pygmy hippopotamus confirm its phylogenetic placement. Zoological Journal of the Linnean Society 196: 979–989.
 17. Dimitriou A.C., Antoniou A., Alexiou I., Poulakakis N., Parmakelis A. & Sfenthourakis S. 2022. Diversification within an oceanic Mediterranean island: insights from a terrestrial isopod. Molecular Phylogenetics and Evolution 175: 107585.
 18. Triantis K., Rigal F., Whittaker R., Hume J., Sheard C., Poursanidis D., Rolland J., Sfenthourakis S., Matthews T., Thebaud C. & Tobias J. 2022. Deterministic assembly and anthropogenic extinctions drive convergence of island bird communities. Global Ecology and Biogeography 31: 1741–1755.
 19. Karameta E., Lymberakis P., Grillitsch H., Ilgaz C., Avci A., Kumlutas Y., Candan K., Wagner P., Sfenthourakis S., Pafilis P. & Poulakakis N. 2022. The story of a rock-star: multilocus phylogeny and species delimitation in the starred or roughtail rock agama, Laudakia stellio (Reptilia: Agamidae). Zoological Journal of the Linnean Society 195: 195-219.
 20. Demetriou M., Raitsos D.E., Kournopoulou A., Mandalakis M., Sfenthourakis S. & Psarra S.. 2022. Phytoplankton phenology in the coastal zone of Cyprus, based on remote sensing and in situ observations. Remote Sensing 14: 12.
 21. Bishop T.R., Tomlinson A., McNeice T., Sfenthourakis S. & Parr C.L. 2021. The effect of fire on ant assemblages does not depend on habitat openness but does select for large, gracile predators. Ecosphere 12(6): e03549.
 22. Sfenthourakis S., Triantis K.A., Proios K. & Rigal F. 2021. The role of ecological specialization in shaping patterns of insular communities. Journal of Biogeography 48: 243-252.
 23. Sfenthourakis S., Myers A.A., Taiti S. & Lowry J.K. 2020. Terrestrial Environments. In: The Natural History of Crustacea, Volume 8: Evolution and Biogeography, Poore G. & Thiel M. (eds), Oxford University Press, pp. 359-388.
 24. Cividini S., Sfenthourakis S. & Montesanto G. 2020. Are terrestrial isopods able to use stridulation and vibrational communication as forms of intra and interspecific signaling and defense strategies as insects do? A preliminary study in Armadillo officinalis. The Science of Nature 107: 4.
 25. Savvides P., Georgiou E., Pafilis P. & Sfenthourakis S. 2019. Substrate type has a limited impact on the sprint performance of a Mediterranean lizard. Acta Herpetologica 14(2): 81-87.
 26. Dimitriou A.C., Taiti S. & Sfenthourakis S. 2019. Genetic evidence against monophyly of Oniscidea implies a need to revise scenarios for the origin of terrestrial isopods. Scientific Reports 9: 18508.
 27. Solomou A.D., Sfougaris A.I. & Sfenthourakis S. 2019. Terrestrial isopods as bioindicators for environmental monitoring in olive groves and natural ecosystems. Journal of Natural History 53(27-28): 1721-1735.
 28. Hadjioannou L., Jimenez C., Rottier C., Sfenthourakis S. & Ferrier-Pages C. 2019. Response of the temperate scleractinian coral Cladocora caespitosa to high temperature and long-term nutrient enrichment. Scientific Reports 9, article number: 14229.
 29. Dimitriou A.C., Chartosia N., Hall-Spencer J.M., Kleitou P., Jimenez C., Antoniou C., Hadjioannou L., Kletou D. & Sfenthourakis S. 2019. Genetic data suggest multiple introductions of the lionfish (Pterois miles) into the Mediterranean Sea. Diversity 11(9), article number: 149.
 30. Michailidis N., Corrales X., Karachle P.K., Chartosia N., Katsanevakis S. & Sfenthourakis S. 2019. Modelling the role of alien species and fisheries in an Eastern Mediterranean insular shelf ecosystem. Ocean & Coastal Management 175: 152-171.
 31. Michaelides G., Seraphides N., Pitsillou M. & Sfenthourakis S. 2019. Susceptibility of Cypriot Tuta absoluta populations to four targeted insecticides and control failure likelihood. Journal of Applied Entomology 143(5): 508-517.
 32. Kleitou P., Savva I., Kletou D., Hall-Spencer J.M., Antoniou C., Christodoulides Y., Chartosia N., Hadjioannou L., Dimitriou A.C., Jimenez C., Petrou A., Sfenthourakis S. & Rees S. 2019. Invasive lionfish in the Mediterranean: Low public awareness yet high stakeholder concerns. Marine Policy 104: 66-74. 6
 33. Savvides P., Poliviou V., Stavrou M., Sfenthourakis S. & Pafilis P. 2019. Insights into how predator diversity, population density and habitat type may affect defensive behavior in a Mediterranean lizard. Ethology Ecology & Evolution 31(1): 12–27.
 34. Dimitriou A., Taiti S., Schmalfuss H. & Sfenthourakis S. 2018. A molecular phylogeny of Porcellionidae (Isopoda, Oniscidea) reveals inconsistencies with present taxonomy. ZooKeys 801: 163-176.
 35. Sfenthourakis S. & Hornung E. 2018. Isopod distribution and climate change. ZooKeys 801: 25–61.
 36. Triantis K.A., Kougioumoutzis K., Legakis A., Anastasiou I., Andriopoulos P., Georgiadis Ch., Lymberakis P., Oikonomou A., Probonas N., Proios K., Spaneli V., Simaiakis S.M., Trichas A., Trigas P., Vardinoyannis K. & Sfenthourakis S. 2018. The zoogeographic regions of the Aegean Sea: A multi-taxon approach. In: Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas, Sfenthourakis S., Pafilis P., Parmakelis A., Poulakakis N. & Triantis K.A. (eds), Broken Hill Publishers, pp. 279-290.
 37. Michaelides G., Sfenthourakis S., Pitsillou M. & Seraphides N. 2018. Functional response and multiple predator effects of two generalist predators preying on Tuta absoluta eggs. Pest Management Science 74: 332-339.
 38. Sfenthourakis S. & Schmalfuss H. 2018. Biogeography of Greek terrestrial isopods. In: Biogeography and Biodiversity of the Aegean. In honour of Prof. Moysis Mylonas, Sfenthourakis S., Pafilis P., Parmakelis A., Poulakakis N. & Triantis K.A. (eds), Broken Hill Publishers, pp. 91-105.
 39. Sfenthourakis S., Hadjiconstantis M., Makris C. & Dimitriou A.C. 2017. Revisiting the saproxylic beetle ‘Propomacrus cypriacus Alexis & Makris, 2002’ (Coleoptera: Euchiridae) using molecular, morphological and ecological data. Journal of Natural History 51(17-18): 1021-1034.
 40. Karameta E., Gourgouliani N., Kouvari-Gaglia D., Litsi-Mizan V., Halle S., Meiri S., Sfenthourakis S. & Pafilis P. 2017. Environment shapes the digestive performance in a Mediterranean lizard. Biological Journal of the Linnean Society 121(4): 883-893.
 41. Karameta E., Litsi Mizan V., Sagonas K., Sfenthourakis S., Valakos E.D. & Pafilis P. 2017. Ontogenetic shifts in the digestive efficiency of an insectivorous lizard. Salamandra 53(2): 321-326.
 42. Savvides P., Stavrou M., Pafilis P. & Sfenthourakis S. 2017. Tail autotomy affects bipedalism but not sprint performance in a cursorial Mediterranean lizard. The Science of Nature 104:3.
 43. Sfenthourakis S. & Triantis K.A. 2017. The Aegean archipelago: a natural laboratory of evolution, ecology, and civilizations. Journal of Biological Research 24:4.
 44. Pitta E., Kassara Ch, Trichas A., Sfenthourakis S. & Chatzaki M. 2017. Community variation of spiders, beetles and isopods in three small island groups of the Aegean Sea: the interplay between history and ecology. Journal of Biogeography 44: 1077-1087.
 45. Dimitriou A., Forcina G., Papazoglou C., Panayides P., Guerrini M., Crabtree A., Barbanera F. & Sfenthourakis S. 2017. DNA barcoding of bird species in Cyprus: a tool for conservation purposes. Bird Conservation International 27: 483-494.
 46. Karagkouni M., Sfenthourakis S. & Meiri S. 2017. The island rule is not valid in terrestrial isopods (Crustacea: Oniscidea). Journal of Zoology 301(1): 11-16.
 47. Karris G., Xirouchakis S., Grivas C., Voulgaris M.-D., Sfenthourakis S. & Giokas S. 2017. Estimating the population size of Scopoli’s Shearwaters (Calonectris diomedea) frequenting the Strofades islands (Ionian Sea, western Greece) by raft counts and surveys of breeding pairs. North-Western Journal of Zoology 13(1): 101-108.
 48. Karagkouni M., Sfenthourakis S., Feldman A. & Meiri S. 2016. Biogeography of body size in terrestrial isopods (Crustacea: Oniscidea). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 54(3): 182—188.
 49. de Jong Y., Kouwenberg, Y., ,…..Sfenthourakis S., …..Saarenmaa H. & Ulenberg S. 2015. PESI - a taxonomic backbone for Europe. Biodiversity Data Journal 3: e5848. 5
 50. Cardoso G.M., Taiti S. & Sfenthourakis S. 2015. A new genus of Trachelipodidae Strouhal, 1953 (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) from the eastern Mediterranean. Zootaxa 4040(1): 1-16.
 51. Sfenthourakis S. & Taiti S. 2015. Patterns of taxonomic diversity among terrestrial isopods. ZooKeys 515: 13–25. 49. Savvides P., Louca V. & Sfenthourakis S. 2015. Competition for shelter occupancy between a native freshwater crab and an invasive crayfish. Aquatic Ecology 49: 273–278.
 52. Poulakakis N., Kapli P., Lymberakis P., Trichas A., Vardinoyiannis K., Sfenthourakis S. & Mylonas M. 2015. A review of phylogeographic analyses of animal taxa from the Aegean and surrounding regions. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 53(1): 18-32.
 53. Vokou D., Dimitrakopoulos P.G., Jones N., Damialis A., Monokrousos N., Pantis J.D., Mazaris A.D. & The Natura-2000 Committee (2010–2013) members 2014. Ten years of co-management in Greek protected areas: an evaluation. Biodiversity and Conservation 23: 2833-2855.
 54. Pitta E., Kassara Ch., Tzanatos E., Giokas S. & Sfenthourakis S. 2014. Between-island compositional dissimilarity of avian communities. Ecological Research 29: 835-841.
 55. Kamilari M., Klossa-Kilia E., Kilias G. & Sfenthourakis S. 2014. Old Aegean palaeoevents driving the diversification of an endemic isopod species (Oniscidea, Trachelipodidae). Zoologica Scripta 43(4): 379-392.
 56. Kassara Ch., Fric J. & Sfenthourakis S. 2014. Distribution modelling of Eleonora's Falcon (Falco eleonorae Géné, 1839) occurrence in its wintering grounds: a niche-based approach with satellite telemetry data. Bird Conservation International 24: 100-113.
 57. Toro M., Philippou A., Kassara C. & Sfenthourakis S. 2014. Synchronous Parallel Composition in a Process Calculus for Ecological Models. In: Theoretical Aspects of Computing – ICTAC2014, Ciobanu G. & Méry D. (eds), pp. 424-441.
 58. Pitta E., Kassara Ch., Giokas S. & Sfenthourakis S. 2013. Compositional dissimilarity patterns of reptiles and amphibians in insular systems around the world. Ecological Research 28: 633-642.
 59. Karris G., Fric J., Kitsou Z., Kalfopoulou J., Giokas S., Sfenthourakis S. & Poirazidis K. 2013. Does by-catch pose a threat for the conservation of seabird populations in the southern Ionian Sea (eastern Mediterranean)? A questionnaire-based survey of local fisheries. Mediterranean Marine Science 14(3): 19-25.
 60. Hortal J., Carrascal L.M., Triantis K.A., Thébault E., Meiri S. & Sfenthourakis S. 2013. Species richness can decrease with altitude, but not with habitat diversity. Proceedings of the National Academy of Sciences 110(24): E2149-E2150.
 61. Kassara Ch., Fric J. & Sfenthourakis S. 2013. Factors influencing the occurrence of Eleonora's Falcon breeding colonies on Greek islands. Wildlife Biology 19(2): 202-209.
 62. Karris G., & Thanou E., Xirouchakis S., Voulgaris M.-D., Fraguedakis-Tsolis S., Sfenthourakis S. & Giokas S. 2013. Sex determination of Scopoli's Shearwater offsprings: a combined molecular and morphometric approach. Waterbirds 36(2): 240-246.
 63. Xirouchakis S.M., Fric J., Kassara Ch., Portolou D., Dimalexis A., Karris G., Barboutis Ch., Latsoudis P., Bourdakis S., Kakalis E. & Sfenthourakis S. 2012 Variation in breeding parameters of Eleonora’s falcon (Falco eleonorae) and factors affecting its reproductive performance. Ecological Research 27: 407-416.
 64. Sfenthourakis S., Skouras D. & Anastasiou Y. 2012. A comparison of terrestrial isopod communities among different habitat types on Mt. Chelmos (Peloponnisos, Greece). Journal of Biological Research 18: 198-204. 4
 65. Kassara Ch., Fric J., Gschweng M. & Sfenthourakis S. 2012b. Complementing the puzzle of Eleonora's falcon (Falco eleonorae) migration: new evidence from an eastern colony in the Aegean Sea. Journal of Ornithology 153: 839–848.
 66. Kassara Ch., Dimalexis A., Fric J., Karris G., Barboutis Ch. & Sfenthourakis S. 2012a. Nest-site preferences of Eleonora's Falcon (Falco eleonorae) on uninhabited islets of the Aegean Sea using GIS and species distribution models. Journal of Ornithology 153: 663-675.
 67. Pitta E., Giokas S. & Sfenthourakis S. 2012. Significant pairwise co-occurrence patterns are not the rule in the majority of biotic communities. Diversity 4: 179-193.
 68. Sfenthourakis S. & Panitsa M. 2012. From plots to islands: species diversity at different scales. Journal of Biogeography 39: 750-759.
 69. Triantis K.A. & Sfenthourakis S. 2012. Island biogeography is not a single-variable discipline: the small island effect debate. Diversity and Distributions 18: 92-96.
 70. Panitsa M., Trigas P., Iatrou G. & Sfenthourakis S. 2010. Factors affecting plant species richness and endemism on land-bridge islands – An example from the East Aegean archipelago. Acta Oecologica 36: 431-437.
 71. Hortal J., Triantis K.A., Meiri S., Thébault E. & Sfenthourakis S. 2009. Island species richness increases with habitat diversity. American Naturalist 174(6): Ε205-Ε217.
 72. Zografou K., Sfenthourakis S., Pullin A. & Kati K. 2009. On the surrogate value of red-listed butterflies for butterflies and grasshoppers: a case study in Grammos site of Natura 2000, Greece. Journal of Insect Conservation 13: 505-514.
 73. Kamilari M. & Sfenthourakis S. 2009. A morphometric approach to the geographic variation of the terrestrial isopod species Armadillo tuberculatus (Isopoda: Oniscidea). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 47(3): 219-226.
 74. Sfenthourakis S. & Triantis K.A. 2009. Habitat diversity, ecological requirements of species, and the Small Island Effect. Diversity and Distributions 15: 131-140.
 75. Parmakelis A., Klossa-Kilia Ε., Kilias G., Triantis K.A. & Sfenthourakis S. 2008. Increased molecular divergence of two endemic Trachelipus (Isopoda, Oniscidea) species from Greece reveals patterns not congruent with current taxonomy. Biological Journal of the Linnean Society 95: 361-370.
 76. Panitsa M., Tzanoudakis D. & Sfenthourakis S. 2008. Turnover of plants on small islets of the eastern Aegean Sea within two decades. Journal of Biogeography 35(6): 1049-1061.
 77. Giokas S. & Sfenthourakis S. 2008. An improved method for the identification of areas of endemism using species co-occurrences. Journal of Biogeography 35(5): 893-902.
 78. Sfenthourakis S., Orfanou V. & Anastasiou Y. 2008. A comparative study of isopod assemblages of elevated habitats on five mountains of Peloponnisos peninsula (Greece). In: Proceedings of the International Symposium of Terrestrial Isopod Biology – ISTIB-07, Zimmer M., Charfi-Cheikhrouha F. & Taiti S. (eds), pp. 13-19.
 79. Triantis K., Sfenthourakis S. & Mylonas M. 2008. Biodiversity patterns of terrestrial isopods from two island groups in the Aegean Sea (Greece): Species-area relationship, small island effect, and nestedness. Ecoscience 15(2): 169-181.
 80. Poulakakis N. & Sfenthourakis S. 2008. Molecular phylogeny and phylogeography of the Greek populations of the genus Orthometopon (Isopoda, Oniscidea) based on mtDNA sequences. Zoological Journal of the Linnean Society 152: 707-715.
 81. Bisa R., Sfenthourakis S., Fraguedakis-Tsolis S. & Chondropoulos B. 2007. Population density and food analysis of Bombina variegata and Rana graeca in mountainous riverine ecosystems of Northern Pindos (Greece). Journal of Biological Research 7: 129-137. 3
 82. Klossa-Kilia E., Kilias G., Tryfonopoulos G., Koukou K., Sfenthourakis S. & Parmakelis A. 2006. Molecular phylogeny of the Greek populations of the genus Ligidium (Isopoda, Oniscidea) using three mtDNA gene segments. Zoologica Scripta 35(5): 459-472.
 83. Panitsa M., Tzanoudakis D., Triantis K.A. & Sfenthourakis S. 2006. Patterns of species richness on very small islands: the plants of the Aegean archipelago. Journal of Biogeography 33(7): 1223-1234.
 84. Sfenthourakis S., Tzanatos E. & Giokas S. 2006. Species co-occurrence: the case of congeneric species and a causal approach to patterns of species association. Global Ecology and Biogeography 15: 39-49.
 85. Klossa-Kilia E., Kilias G. & Sfenthourakis S. 2005. Increased genetic diversity in Greek populations of the genus Ligidium (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) revealed by RFLP analysis of mtDNA segments. Contributions to Zoology 74(3-4): 255-264.
 86. Sfenthourakis S., Anastasiou I. & Strutenschi T. 2005. Altitudinal terrestrial isopod diversity. European Journal of Soil Biology 41(3-4): 91-98.
 87. Schmalfuss S., Paragamian K. & Sfenthourakis S. 2004. The terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) of Crete and the surrounding islands. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Ser. A., 662: 1-74.
 88. Sfenthourakis S., Giokas S. & Tzanatos E. 2004. From sampling stations to archipelagos: investigating aspects of the assemblage of insular biota. Global Ecology and Biogeography 13: 23-35.
 89. Lymberakis P., Mylonas M. & Sfenthourakis S. 2003. Altitudinal variation of oniscidean communities on Cretan mountains. In: The Biology of Terrestrial Isopods V, Sfenthourakis S. et al. (eds), Crustaceana Monographs 2: 217-230.
 90. Sfenthourakis S. & Legakis A. 2001. Hotspots of endemic terrestrial invertebrates in southern Greece. Biodiversity and Conservation 10(8): 1387-1417.
 91. Sfenthourakis S., Giokas S. & Mylonas M. 1999. Testing for nestedness in the terrestrial isopods and snails of Kyklades islands (Aegean archipelago, Greece). Ecography 22: 384-395.
 92. Sfenthourakis S. & Giokas S. 1998. A biogeographic analysis of Greek Oniscidean endemism. Israel Journal of Zoology 44(3-4): 273-282.
 93. Sfenthourakis S. 1996b. A biogeographic analysis of terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) from central Aegean islands (Greece). Journal of Biogeography 23: 687-698.
 94. Sfenthourakis S. 1996a. The species-area relationship of terrestrial isopods (Isopoda; Oniscidea) from the Aegean archipelago (Greece): a comparative study. Global Ecology and Biogeography Letters 5(3): 149-157.
 95. Sfenthourakis S. 1995. New species of terrestrial isopods (Oniscidea) from the central Aegean islands. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Ser. A., 519: 1-21.
 96. Schmalfuss H. & Sfenthourakis S. 1995. The terrestrial isopods (Oniscidea) of Greece. 15th contribution: Genera Echinarmadillidium and Paxodillidium (Armadillidiidae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Ser. A., 518: 1-21.
 97. Magioris S. & Sfenthourakis S. 1994. Some aspects of the avifauna on the uninhabited islets of Greece. Bios 2: 289-294.
 98. Sfenthourakis S. 1993. Terrestrial isopods (Crustacea: Oniscidea) from the remote Greek island of Antikithira and its surrounding islets. Revue suisse de Zoologie 100(3): 613-626.
 99. Sfenthourakis S. 1993. The genus Ligidium Brandt (Isopoda, Oniscidea) in Greece. Taxonomy and distribution. Biologia Gallo-hellenica 20(1): 45-53.
 100. Sfenthourakis S. 1992b. Altitudinal effects on species richness of Oniscidea (Crustacea; Isopoda) of three mountains in Greece. Global Ecology and Biogeography Letters 2: 157-164.
 101. Sfenthourakis S. 1992a. New species of terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) from Greece. Crustaceana 63(2): 199-209.
 102. Sfenthourakis S. 1991. The subspecific problem of Armadillo tuberculatus Vogl, 1876 (Isopoda, Oniscidea). In: The Biology of Terrestrial Isopods III, Juchault P. & Mocquard J.P. (eds), pp. 17-22.