Κατάλογος Προσωπικού

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΛΗ

SK
...
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης,
Πανεπιστημιούπολη