Κατάλογος Προσωπικού

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

STEFANOS KATSIKAS
(+357) 22892178
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Κτήριο Ηλιάδης, Office 108 (1st floor)
Κλήμεντος 9

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ

 • Αύγουστος 2023 κι εξής: Αναπληρωτής Καθηγητής (μόνιμος) Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (18ος αιώνας έως τις μέρες μας)

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Ιούλιος 2019 - Ιούνιος 2023: Αναπληρωτής Διευθυντής, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Σικάγου
 • Ιούλιος 2023: Προάχθηκα σε Αναπληρωτή Καθηγητή Νεοελληνικών Σπουδών (μη μόνιμη με έμφαση κυρίως τη διδασκαλία), Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Σίκαγου
 • Ιούλιος 2019-Ιούνιος 2023: Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών (μη μόνιμος), Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και Τμήμα Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο του Σικάγου

         

 • Σεπτέμβριος 2018 - Ιούνιος 2019: Λέκτορας Νεολληνικών Σπουδών, Τμήμα Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο του Σικάγου
 • 2012-2018: Διευθυντής του Προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών, Λέκτορας (2012-2015), προάχθηκα στη βαθμίδα του Ερευνητή Αναπληρωτή Καθηγητή Νεοελληνικών Σπουδών (μη μόνιμη θέση) (2016-2018), Τμήμα Γλωσσολογίας (2012-2015), Σχολή Λογοτεχνίας, Πολιτισμού και Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις στην Ουρμπάνα-Σαμπέιν, Η.Π.Α, (University of Illinois at Urbana-Champaign, UIUC) (2016-2018)
 • 2011- 2012: Λέκτορας (Λέκτορας B) Ιστορίας (πλήρους απασχόλησης), Τμήμα Ιστορίας, Goldsmiths College, University of London, United Kingdom
 • 2010- 2011: Λέκτορας (Λέκτορας A) Ιστορίας (πλήρους απασχόλησης), Τμήμα Ιστορίας, Goldsmiths College, University of London, United Kingdom
 • 2009- 2010: Λέκτορας Ιστορίας (μερικής απασχόλησης), Τμήμα Ιστορίας, Goldsmiths College, University of London, United Kingdom
 • 2006- 2010: Επισκέπτης Λέκτορας (μερικής απασχόλησης), Τμήμα Ρωσικών και Σλαβικών Σπουδών, University of Nottingham, United Kingdom
 • 2008-2009: Επισκέπτης Πανεπιστημιακός Δάσκαλος, Τμήμα Ιστορίας, Goldsmiths College, University of London, United Kingdom
 • 2002- 2005: Βοηθός Πανεπιστημιακού Διδάσκοντα, Σχολή Σλαβικών και Ανατολικοευρωπαϊκών Σπουδών, University College London (UCL), United Kingdom
 • 2012-2018: Τιμητικές (άμισθες) ακαδημαϊκές θέσεις στα ακόλουθα ερευνητικά κέντρα του Πανεπιστημίου του Ιλλινόις στην Ουρμπάνα-Σαμπέιν, Η.Π.Α (UIUC):
 • Κέντρο Παγκοσμίων Σπουδών (Center for Global Studies (CGS))
 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Center (EUC))
 • Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ασίας και Μέσης Ανατολής (Center for South Asian and Middle Eastern Studies (CSAMES))
 • Κέντρο Ρωσικών, Ανατολικοευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Σπουδών (Russian, East European and Eurasian Center (REEEC))

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 2006: Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στις Κοινωνικές Επιστήμες (Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες, School of Slavonic and East European Studies (SSEES), University College London (UCL), United Kingdom

         Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής σε  
         εκδημοκρατιζόμενα κράτη: Η περίπτωση της μετακομμουνιστικής Βουλγαρίας»

         Υποτροφία: Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, Αθήνα.

 • 2000: Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master of Arts) στις Νοτιοανατολικοευρωπαικές Σπουδές, School of Slavonic and East European Studies (SSEES), University College London (UCL), United Kingdom

         Υποτροφία: Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, Αθήνα.

 • 1998: Πτυχίο Ιστορίας (BA in History) (Άριστα: 8,64), Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα), απόφοιτος με την υψηλότερη βαθμολογία των φοιτητών του έτους μου (ανέγνωσα τον όρκο των αποφοίτησης)

         Υποτροφία: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY), Αθήνα

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΙΣΤ 258 Ψυχρός Πόλεμος και Μεταψυχροπολεμική Εποχή σε Ευρώπη κι Ανατολική Μεσόγειο (προπτυχιακό, στα ελληνικά, φθινοπωρινό εξάμηνο)
 • ΙΣΤ 212 Θρησκεία κι Εθνογένεση στην Ύστερη Οθωμανική και Μετά-Οθωμανική Νοτιοανατολική Ευρώπη (προπτυχιακό, στα αγγλικά, φθινοπωρινό εξάμηνο)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, P.O. Box 20537, CY-1678, Λευκωσία, Κύπρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: HONORED BY MARQUIS WHO'S WHO FOR OUTSTANDING SUCESS AS AN ADMINISTRATOR AND EDUCATOR

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν στο ακαδημαϊκό πεδίο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (18ος αιώνας έως τις ημέρες μας) – κυρίως διπλωματική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ιστορία – και αφορούν την έρευνα θεμάτων όπως:

 • εθνογένεση κι εθνικισμός
 • εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες
 • σχέσεις μειονοτήτων-εθνικών κρατών
 • διεθνοτικές και διαθρησκευτικές σχέσεις με έφαση τη συνύπαρξη χριστιανικών, μουσουλμανικών κι εβραικών πληθυσμών
 • θρησκευτικοί προσηλυτισμοί κατά τη διάρκεια της δημιουργίας εθνικών κρατών
 • εκχριστιανισμοί μουσουλμανικών πληθυσμών τον 19ο και τον 20ο αιώνα
 • διπλωματία και διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και στη μετά-Ψυχροπολεμική περίοδο
 • διαδικασίες ειρήνευσης κι επούλωσης τραυμάτων σε μετεμφυλιοπολεμικά και μεταπολεμικά κοινωνικά περιβάλλοντα
 • Διαχείρηση και εκδίκαση εγκλημάτων πολέμου, καταπάτησης ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων από νεοπαγή δημοκρατικά καθεστώτα μετά την πτώση αυταρχικών και δικτατορικών πολιτικών καθεστώτων

ΒΙΒΛΙΑ

1.     Stefanos Katsikas, Proselytes of a New Nation: Muslim Conversions to Greek Orthodox Christianity (1821-1862) (Oxford University Press (OUP), Σεπτέμβριος 2022 (βλέπε: https://global.oup.com/academic/product/proselytes-of-a-new-nation-9780197621752?cc=us&lang=en#)

2.     Stefanos Katsikas, Islam and Nationalism in Modern Greece (1821-1941) (Oxford University Press (OUP), Σεπτέμβριος 2021 (βλέπε: https://global.oup.com/academic/product/islam-and-nationalism-in-modern-greece-1821-1940-9780190652005?cc=us&lang=en&); μετάφραση στα Νέα Ελληνικά από την Παναγιώτα Κουρμένταλα, Εθνικισμός και Ισλάμ στο Νεοελληνικό Κράτος (Thessaloniki: Epikentro, υπό δημοσίευση την άνοιξη του 2024)

3.     Stefanos Katsikas, Negotiating Diplomacy in the New Europe: Foreign Policy in Post-Communist Bulgaria (London, New York, I.B Tauris/Macmillan, Academic Studies Series: Library of European Studies) Δεκέμβριος 2011

Το βιβλίο έλαβε το βραβείο δημοσίευσης Σκουλούδη καθώς και χρηματικό έπαθλο £1.000 από το Ινστιτούτο Ιστορικής Έρευνας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Βλέπε: http://www.history.ac.uk/fellowships/awards/scouloudi)

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ)

 1. Stefanos Katsikas (with Benjamin C. Fortna, Dimitris Kamouzis and Paraskevas Konortas), State-Nationalisms in the Ottoman Empire, Greece and Turkey: Orthodox and Muslims, 1830s-1945, SOAS/Routledge Series on the Middle East (London-New York: Routledge, 2012), δεύτερη έκδοση (paperback) (London-New York: Routledge, 2017)
 2. Stefanos Katsikas, Bulgaria and Europe: Shifting Identities, Anthem Series on Russian, East European and Eurasian Studies (London-New York-New Delhi: Anthem Press, 2010); δεύτερη έκδοση (paperback) (London-New York-New Delhi: Anthem Press, 2011)
 3. Stefanos Katsikas, European Modernity and Islamic Reformism among Muslims of the Balkans in the Late-Ottoman and Post-Ottoman Period (1830s-1945), ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Journal of Muslim Minority Affairs 29.4 (Δεκέμβριος 2009)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

1.     Stefanos Katsikas, ‘Mentions and Silences: Greek Historical Sources on Muslim Conversions to Orthodox Christianity during the Greek War of Independence,’ στο Augusta Dimou, Theodora Dragostinova, and Veneta Ivanova (επιμ.), Reimagining the Balkans: How to Think and Teach a Region (τιμητικός τόμος αφιερωμένος στην Καθηγήτρια Μαρία Ν. Τοντόροβα) (Berlin: De Gruyter, 2023), 289-298

2.     Stefanos Katsikas, ‘Concepts of Self Identification during the Greek War of Independence: Romiós (oi) (Roman/s), Graikós/oi (Greek/s), Ellinas/es (Hellene/s),’ στο Erytheia Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos (επιμ.), Periferias de la Revolución: Contextos Transnacionales de la Insurrección Griega de 1821/ Peripheries of the Revolution: The Greek 1821 Insurrection in Transnational Contexts (Madrid: Asociación Cultural Hispano-Helénica, Anejos de Erytheia, 2021), 21-54 (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

3.     Stefanos Katsikas, ‘Life in the Rear: The Muslims of Greece during the Anatolian War (1919-1922),’ στο Konstantinos Travlos (επιμ.), Salvation and Catastrophe: The Greek-Turkish War 1919-1922 (Landham, MD: Lexington Books, 2020), 231-272 (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

4.     Stefanos Katsikas, ‘Transitional Justice after the Collapse of Dictatorship in Greece (1974-2000),’ στο Nico Wouters (επιμ.), Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013) (Cambridge: Intersentia, 2014), 259-286 (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

5.     Stefanos Katsikas, 'Millet Legacies in a National Environment: Political Elites and Muslim Communities in Greece, 1830s-1923,' στο Benjamin C. Fortna, Stefanos Katsikas, Dimitris Kamouzis and Paraskevas Konortas (επιμ.), State-Nationalisms in the Ottoman Empire, Greece and Turkey: Orthodox and Muslims, 1830s-1945 (London-New York: Routledge, 2012), 47-72

6.     Stefanos Katsikas, 'A Hostage Minority: The Muslims of Greece, 1923-1941,' στο Benjamin C. Fortna, Stefanos Katsikas, Dimitris Kamouzis and Paraskevas Konortas (επιμ.), State-Nationalisms in the Ottoman Empire, Greece and Turkey: Orthodox and Muslims, 1830s-1945 (London-New York: Routledge, 2012), 153-175

7.     Στέφανος Κατσίκας (γραμμένο από κοινού με τον Peter Siani-Davies), ‘Ο Καπνικός Νόμος του 1953: Πολιτικό μέτρο απομάκρυνσης της κομμουνιστικής απειλής από ένα εργατικό δυναμικό με έντονη συνδικαλιστική δράση;’ (= ‘The Tobacco Act of 1953: Political Measure to Remove the Communist Threat from a Labour Force with Strong Unionist Activity?’), στο Βασίλης Δαλκαβούκης, Ελένη Πασχαλούδη, Ηλίας Σκουλίδας και Κατερίνα Τσέκου (επιμ.), Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940 (= Narratives about the 1940s) (Athens: Epikentro, 2012), 213-228 (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

8.     Stefanos Katsikas (γραμμένο από κοινού με τον Peter Siani-Davies), ‘The Europeanization of Bulgarian Society: A Long-Lasting Political Project,’ στο Stefanos Katsikas (επιμ.), Bulgaria and Europe: Bulgaria and Europe (London-New York-New Delhi: Anthem Press, 2010), 1-22

9.     Stefanos Katsikas, ‘Negotiating Diplomacy in Post-Communist Bulgaria: Sofia’s Balkan Policy in the Post-Cold War Period,’ στο Stefanos Katsikas (ed.), Bulgaria and Europe: Shifting Identities (London, New York, New Delhi: Anthem Press, 2010), 129-54

10.  Stefanos Katsikas, ‘Epilogue,’ στο Stefanos Katsikas (επιμ.), Bulgaria and Europe: Shifting Identities (London, New York, New Delhi: Anthem Press, 2010), 193-196

11.  Stefanos Katsikas, ‘Introduction,’ στο Stefanos Katsikas (επιμ.), European Modernity and Islamic Reformism among Muslims of the Balkans in the Late-Ottoman and Post-Ottoman Period (1830s-1945), ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Journal of Muslim Minority Affairs 29.4 (Δεκέμβριος 2009), 435-442

12.  Stefanos Katsikas, ‘Conclusion: European Modernity and Islamic Reformism among Muslims of the Balkans in the Late-Ottoman and Post-Ottoman Period (1830s-1945),’ European Modernity and Islamic Reformism among Muslims of the Balkans in the Late-Ottoman and Post-Ottoman Period (1830s-1945), ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Journal of Muslim Minority Affairs 29.4 (Δεκέμβριος 2009), 537-543

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1.     Stefanos Katsikas (γραμμένο από κοινού με τον Sakis Dimitriadis), ‘Muslim Converts to Christian Orthodoxy during the Greek War of Independence, 1821-1832,’ European History Quarterly, 51, τεύχος. 3 (Αύγουστος 2021), 299-323

2.     Stefanos Katsikas (γραμμενο από κοινού με την Anna Krinaki), ‘Reflections on an “Ignominious Defeat”: Reappraising the Effects of the Greco-Ottoman War of 1897 on Greek Politics,’ Journal of Modern Greek Studies, 38, τεύχος 1 (Mάιος 2020), 109-130

3.     Stefanos Katsikas (γραμμένο από κοινού με τους Anastasia Giannakidou, Brian Joseph, Ianthi Tsimpli, and Tim Whitmarsh), ‘Institutional Developments in Greek Linguistics,’ Journal of Greek Linguistics, 19 (2019), 215-226

4.     Stefanos Katsikas, ‘Bulgaria and Romania on the Edge,’ Current History: A Journal of Contemporary World Affairs 113, τεύχος 761 (Μάρτιος 2014), 117-122 (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

5.     Stefanos Katsikas, ‘Muslim Minority in Greek Historiography: A Distorted Story?’ European History Quarterly 42.3 (2012), 444-467

6.     Stefanos Katsikas, ‘The Bulgarian Presidential Elections of 2011: Reflections on Process and Outcome,’ in Baltic Worlds, δημοσιευμένο στο διαδίκτυο στο http://balticoworlds.com/contributors/stefano-katsikas/ (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

7.     Stefanos Katsikas (γραμμένο από κοινού με τον Peter Siani-Davies), ‘National Reconciliation After Civil War: The Case of Greece,’ Journal of Peace Research 46.4 (2009), 559-575 (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

8.     Stefanos Katsikas, ‘Millets in Nation States: The Case of Greek and Bulgarian Muslims, 1912-1923,’ Nationalities Papers 37.2 (2009), 177-201 (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

9.     Stefanos Katsikas, ‘All Change: the Reform Effect of Image Modification within Bulgarian Political Parties on their Foreign Policy Agendas during the 1990s,’ Etudes Balkaniques 1 (2006), 57-78 (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

10.  Stefanos Katsikas, ‘A Comparative Overview of the Foreign Policy-making in Albania, Bulgaria and Yugoslavia during the 1980s,’ Bulgarian Historical Review 3-4 (2006), 106-144 (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

11.  Stefanos Katsikas, ‘An Overview of Albania’s Foreign Policy-making during the 1980s,’ Slovo 16.2 (2004), 91-106

12.  Στέφανος Κατσίκας (γραμμένο από κοινού με τους Σ. Πλουμίδη, Σ. Σκλαβενίτη, and Α. Τριάντου), ‘Πραγματικότητες της καθημερινής ζωής στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της Γερμανικής κατοχής μέσα από τα αρχεία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας’ (=‘Realities of Everyday Life in Corfu during the Second World War and the German Occupation through the Archives of Corfu’s Mental hospital’), Περί Ιστορίας (=About History) 1 (1996), 43-65

 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

1.     Stefanos Katsikas, ‘Transitional Justice in Post-Second World War Greece,’ στο Lavinia Stan and Nadya Nedelsky (επιμ.), Encyclopedia of Transitional Justice, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, υπό δημοσίευση το φθινόπωρο του 2023 (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

2.     Stefanos Katsikas, ‘Transitional Justice in Cyprus,’ στο Lavinia Stan and Nadya Nedelsky (επιμ.), Encyclopedia of Transitional Justice, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, υπό δημοσίευση το φθινόπωρο του 2023 (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

3.     Stefanos Katsikas, ‘Greece’, στο The [Oxford] Encyclopedia of Islam and Law (Oxford Islamic Studies Online: http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t349/e0123?_hi=0&_pos=1#match) (δημοσίευση κατόπιν πρόσκλησης)

 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1.     Kornetis, Kostis, Children of the Dictatorship: Student Resistance, Cultural Politics and the “Long 1960” in Greece, Oxford and New York: Berghahn, 2013, 336p + 33 figures, στο The Journal of Modern History 89. 1 (Μάρτιος 2017), 236-237

2.     Glavinas, Giannis, Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912-1923): Από την ενσωμάτωση στην ανταλλαγή (=Muslim Populations in Greece (1912-1923): From Integration to the [Population] Exchange), Θεσσαλονίκη: Αντώνης Σταμούλης, 2013, LXVIII +382p., στο Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (=Bulletin of Asia Minor Studies) 19 (2015), 419-424

3.     Bideleux Robert and Ian Jeffries, The Balkans: A Post-Communist History, London and New York: Routledge, 2007, xix + 620p. p/b, στο Journal of Balkan and Near Eastern Studies 11.1 (2009), 117-119

4.   Giatzidis, Emil, An Introduction to Post-communist Bulgaria: Political, Economic and Social Transformations (Manchester University Press, 2002), στο Europe-Asia Studies 56.1 (January 2004), 174-176

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

1.     Stefanos Katsikas, ‘Introduction,’ στο Stefanos Katsikas (επιμ.), The Oxford Handbook of Modern Greek History (New York: Oxford University Press), υπό δημοσίευση το φθινόπωρο του 2025

2.     Stefanos Katsikas, ‘Post-Ottoman Muslim Communities,’ στο Stefanos Katsikas (επιμ.) The Oxford Handbook of Modern Greek History (New York: Oxford University Press), υπό δημοσίευση το φθινόπωρο του 2025

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. Stefanos Katsikas, The Oxford Handbook of Modern Greek History (New York: Oxford University Press), υπό δημοσίευση το φθινόπωρο του 2025