Κατάλογος Προσωπικού

SOMAYYEH LOTFINOGHABI

Lotfinoghabi Somayyeh
22893647
...
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 110
Πανεπιστημιούπολη