Κατάλογος Προσωπικού

ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

STAVROU SOFIA
22894394
...
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, B120
Πανεπιστημιούπολη
Η Δρ. Σοφία Σταύρου έχει πραγματοποιήσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές στον κλάδο της Κοινωνιολογίας (Licence, Maîtrise, Master) και απέκτησε διδακτορικό τίτλο σε αυτό τον κλάδο (Doctorat) από το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille Université της Γαλλίας το 2012, με υποτροφία για ακαδημαϊκή αριστεία από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, την Πρυτανεία της Ακαδημίας Aix-Marseille, και το Περιφερειακό Συμβούλιο PACA. Εργάζεται σήμερα ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι επίσης Ερευνητική Συνεργάτης στο Μεσογειακό Κέντρο Κοινωνιολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (MESOPOLHIS UMR 7064, AMU-CNRS, Γαλλία). Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2013-2017) και στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille, Τμήμα Κοινωνιολογίας (2006-2010) και εργάστηκε ως Ερευνήτρια στο Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών INRP της Λυών (2006-2008) και σε διάφορα διεθνή ερευνητικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας στο πεδίο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση, της ενδοευρωπαϊκής μετανάστευσης των νέων στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της νεανικής απασχόλησης. Εργάστηκε επίσης ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο «Ενισχύοντας την Απασχολησιμότητα των Πτυχιούχων των Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών» για το οποίο έλαβε ερευνητική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (E.U.G.E, Postdoctoral Programmes 2016). Σήμερα συμμετέχει στο διεθνές ερευνητικό έργο PPECPA ‘A Sociology of humanisation of elder care through continuous training’ που χρηματοδοτείται από το Swiss National Science Foundation και συντονίζει επίσης το ερευνητικό πρόγραμμα YouthTrams ‘From Higher Education to Work: Sociology of Youth Trajectories in the Making’ με εσωτερική χρηματοδότηση. Το έργο της έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το International Studies in Sociology of Education, Journal of Youth Studies, Journal of Education Policy, Sociologie du Travail, Mots. Les Langages du Politique, μεταξύ άλλων, καθώς και σε συλλογικούς τόμους από διεθνείς ακαδημαϊκούς οίκους. Είναι συγγραφέας της μονογραφίας L’Université au diapason du Marché (L’Harmattan-Academia, 2017).
 
 
 Το ερευνητικό της έργο ασχολείται κυρίως με τις σχέσεις Εκπαίδευσης και Κοινωνίας, ιδιαιτέρως στο πλαίσιο της «κοινωνίας της γνώσης», στη διατομή της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και γνώσης και της κοινωνιολογίας της κοινωνικής πολιτικής.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στα πιο κάτω πεδία:

 • σχέσεις μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και εργασίας
 • κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, με έμφαση στις κοινωνικές ανισότητες και στην κοινωνιολογία των αναλυτικών προγραμμάτων
 • σύγχρονες μεταλλάξεις του κοινωνικού κράτους
 • νεανική μετανάστευση
 • μετεξέλιξη των ακαδημαϊκών κλάδων και γνώσης, ιδίως των κοινωνικών επιστημών
 • μέθοδοι ανάλυσης λόγου στις κοινωνικές επιστήμες
 
 • Stavrou S. (with D. Trimithiotis), 2022, Digitalisation as Discursive Construction: Entrepreneurial Labour and the Fading of Horizons of Expectations for Newcomer Journalists, Journalism Studies, DOI: 10.1080/1461670X.2022.2143866
 • Stavrou S., 2022, Structuring forms of transition from higher education to employment: bridging Bernstein and Bourdieu in understanding mismatch, Journal of Education and Work, DOI: 10.1080/13639080.2022.2036709
 • Stavrou S. (with P. Achniotis), 2021, Towards a revaluation of work in post-Fordist societies? Critical reconversions of highly skilled youth and negotiations of fluid relationships with work, Journal of Youth Studies, DOI: 10.1080/13676261.2021.2010685
 • Stavrou S., (with C. Poulet and I. Loffeier), 2021, « Humaniser le soin aux personnes âgées ? Réponses transnationales du marché de la formation continue », Sociologie du Travail, Vol. 63 - n° 4 | Octobre-Décembre 2021. DOI : https://doi.org/10.4000/sdt.40394
 • Stavrou S., 2019, « Quand la politique de l’employabilité conduit à la régionalisation des sciences sociales », Revue d’Anthropologie des Connaissances, 13(1), pp.171-193. https://doi.org/10.3917/rac.042.0171
 • Stavrou S., 2017, « L’évaluation de la qualité des formations », in C. Barats, J. Bouchard et A. Haakenstad (dir.), Faire et dire l’évaluation. L’enseignement supérieur et la recherche conquis par la performance, Paris, Coll. Sciences Sociales, Presses des Mines, pp.219-235.
 • Stavrou S., 2017, L’Université au diapason du marché. Une sociologie du changement curriculaire dans les universités françaises, Louvain-la-Neuve, Academia-L’Harmattan, 320p. ISBN : 978-2-8061-0325-3. 
 • Stavrou S. (with M. Ballatore), 2017, “Internationalisation policy as a (re)producer of social inequalities. The case of institutionalised student mobility”, in Rassegna Italiana di Sociologia, 2, pp.251-282. DOI: 10.1423/87309 
 • Stavrou S., 2016, “Pedagogising the University: On higher education policy implementation and its effects on social relations”, Journal of Education Policy, 31(6), pp.789-804. DOI: 10.1080/02680939.2016.1188216
 • Stavrou S., 2016, “Changing official knowledge in economy-based societies: higher education policy, projected identities and the epistemic shift”, in P. Vitale and B. Exley (ed.), Pedagogic Rights and Democratic Education, London, Routledge, Taylor and Francis Group, pp.118-132.
 • Stavrou S., 2013, « De l’acte régulateur à la possibilité d’une institution cognitive collective. Les enjeux politiques de l’évaluation dans le cas de la France », in C. Fallon, B. Leclercq (ed.), Leurres de la qualité dans l’enseignement supérieur ?, Louvain-la-Neuve, Academia- L’Harmattan, pp.217-232.
 • Stavrou S., 2013, « Des discours politiques au discours de l’évaluation. Autour de la réforme des formations universitaires », Mots. Les langages du politique, n°102, juillet, n°102, pp.85-102. https://doi.org/10.4000/mots.21357
 • Stavrou S., 2011, « La professionnalisation des formations universitaires. De l’expertise aux effets curriculaires », Cahiers de la Recherche sur l’Education et les Savoirs, n°3 hors-série, Juin, pp.93-110.
 • Stavrou S., 2010, “Reviewing recontextualisation of knowledge at university. From Bernstein’s theory to empirical research”, in D. Frandji and P. Vitale (ed.), Knowledge, Pedagogy & Society, London, Routledge, pp.143-159.
 • Stavrou S., 2009, “Negotiating curriculum change in the French university. The case of regionalising social scientific knowledge”, International Studies in Sociology of Education, 19(1), pp.19-36. DOI: 10.1080/09620210903057624