Κατάλογος Προσωπικού

ΣΑΒΙΑ ΠΑΛΑΤΕ

SAVIA PALATE
+357 22892970
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Κεντρικά Κτήρια,
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75

Η Σάβια Παλατέ είναι Λέκτορας Ιστορίας και Θεωρίας στην Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι κάτοχος διδακτορικού στην Αρχιτεκτονική από το University of Cambridge (2021), ως υπότροφος του Cambridge Trust (Vice-Chancellor Award). Υπήρξε επίσης ερευνητικός επισκέπτης στο Canadian Centre of Architecture (2020) και υπότροφος του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντης. Είναι κάτοχος MA στην Ιστορία και Κριτική στην Αρχιτεκτονική από το Architectural Association School of London (2015) και κάτοχος MArch II στη Θεωρία και Σχεδιασμός (cluster: Space, Society, and Culture) από το Pennsylvania State University (2014), ως υπότροφος του Fulbright Commission. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην παραγωγή κριτικών ιστοριών που ασχολούνται με τη μετάδοση αρχιτεκτονικής/χωρικής γνώσης για τη δημιουργία χώρου από μέσα και μεθοδολογίες εντός και εκτός των επιστημονικών ορίων της αρχιτεκτονικής. 

Στην παρούσα φάση συντονίζει το ερευνητικό έργο U-SHer (Uneasy but Shared Heritage: Modern Architecture on a Divided Island). Το έργο διερευνά τον ρόλο της αρχιτεκτονικής ιστορίας στο να συμβάλει στην άυλη αξία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Κύπρο για να αποτελέσει όχι μόνο πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και κοινή κληρονομιά. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ψηφιακού "οδηγού" μοντέρνας αρχιτεκτονικής στη Κύπρο (συμπεριλαμβάνει 100 βιογραφίες μοντέρνων κτηρίων), ο οποίος μέσα από διαδραστικότητα με το κοινό μπορεί να αναπτυχθεί ως ένα "αρχείο που ακούει". Το έργο είναι μέρος του προγράμματος Excellence Hubs (κατηγορία Κοινωνικές Επιστήμες, Νέος Ερευνητής) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (2022-2024). Μέρη αυτού του έργου έχουν παρουσιαστεί στα συνέδρια 2022 SAHGB και EAHN, μεταξύ άλλων. Πρόσφατα έχει συνδιοργανώσει το SAH paper session "What is Shared? Architectural Heritage in Conflict" (2023), το οποίο αποτελεί θεματική σε ειδικό τεύχος που θα κυκλοφορήσει σύντομα για το Fabrications (SAHANZ journal).

 
  • μοντέρνα και σύγχρονη αρχιτεκτονική θεωρία και ιστορία
  • μεθοδολογίες και μέσα αρχιτεκτονικής ιστοριογραφίας
  • ιστορίες κοινής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
  • διαμεσική αφήγηση κτηρίων που έχουν κατεδαφιστεί (ή και ξεχαστεί)
  • σχεδιασμός μέσω λέξεων
 
 

Most recent...

Peer-Reviewed Journal Articles

Savia Palate, “USHering People to Architectural Counterhistories of Shared Heritage,” Charrette vol. 9 no. 2: Architectural History isn’t What it Used to be (2024).

Savia Palate, “Heating Standards and Obsolescence in Post-war Britain’s Homes for Today and Tomorrow,” Urban Planning vol. 9 [Issue: Housing Norms and Standards: The Design of Everyday Life] (2024), 1-14. DOI: https://doi.org/10.17645/up.7754

Savia Palate, “Homes for Today and Tomorrow: Britain's Parker Morris Standards and the West Ham Experimental Scheme,” Architecture and Culture (2022), 457-482. DOI: 10.1080/20507828.2022.2198299

Savia Palate, “Designing playspaces for the emerging society of car owners in post-war council housing in Britain” studies in History and Theory of Architecture [Special Issue on Ideas at Home: Housing Concepts in Architecture], no. 9 (2021), 116-131.

Savia Palate, “Letting me decay. Letting you Forget? Ruination ‘in peace’ in the wounded landscape of Cyprus,” AR/Architecture Research [Issue: The Artifice of the Redress], 2021.

Savia Palate, “Border Conditions: Sightseeing in Contested Varosha, Cyprus,” InForma #12: Site Conditions (2019), 204-215.

Edited Journal Issues

Savia Palate and Panayiota Pyla (guest eds.) “What is Shared? Architectural Heritage in Conflict”, Fabrications vol. 34 no. 2 (SAHANZ Journal) [In progress, 2024].

Yasmina El Chami and Savia Palate (eds.) [Names alphabetically ordered] Concinittas - Scroope 28: The Cambridge Architecture Journal (June 2019).

Journal Articles

Savia Palate, “How to start your own country (But could you really?)” PLAT 9.0 Commit - Rice University Journal (October 2020).

Savia Palate, “Can affordability be flexible,” MONU 32: Affordable Urbanism (April 2020).

Savia Palate, “The Age of Fragmentation: Thank you for not sharing,” Pidgin 24: The Princeton Architecture Journal (November 2018).

Exhibition Catalogues / Other Handbooks

Savia Palate, “Intangible, yet Impending Lives of Modern Heritage in Obsolescence: The Case of Berengaria Hotel,” International Handbook for Students on Research and Design for the Sustainability of Heritage (HERSUS, 2023).

Savia Palate and Anny Stephanou, “A dome and a line in a dot,” in Anachoresis: Cyprus Pavilion Catalogue for the 17th Venice Biennale (November 2021).

Savia Palate, Petros Phokaides, Panayiota Pyla, “More than a Hotel: Ledra Palace through the Stories of Tourism and Modernism,” in Theopisti Stylianou-Lambert, Loukia Loizou-Hadjigavriel, Antigone Heraclidou (eds.) Ledra Palace: Dancing on the Line (Nicosia: A.G. Leventis Foundation, 2021). – In Greek and English