Κατάλογος Προσωπικού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ

SPANOUDIS GEORGIOS
00357-22-892069
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ψυχολογίας
ΟΕΔ 01 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ΟΕΔ 01 Β216
Πανεπιστημιούπολη
Έκανε τις βασικές σπουδές Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (BA in Psychology, 1991). Στο ίδιο Πανεπιστήμιο έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (Msc in Developmental Psychology, 1994). Πήρε το διδακτορικό του τίτλο από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2004. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέχρι το 1994. Το 1998 εργοδοτήθηκε από το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό. Από το 2006 εργάζεται ως Λέκτορας Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και από το 2021 ως Καθηγητής.
Γλωσσική ανάπτυξη και γλωσσικές διαταραχές
Γνωστική ανάπτυξη
Νοημοσύνη και ψυχοφυσιολογία της αναπτυσσόμενης νοημοσύνης
 1. Demetriou, A., Spanoudis, G. C., Dr, Christou, C., Greiff, S., MAKRIS, N., Vainikainen, M., … Gonida, E. (2022, September 9). Cognitive and Personality Predictors of School Performance from Preschool to Secondary School: An Overarching Model. https://doi.org/10.31234/osf.io/f9sd2.
 2. Demetriou, A., Mougi, A., Spanoudis, G., Makris, N. (2022). Changing developmental priorities between executive functions, working memory, and reasoning in the formation of g from 6 to 12 years. Intelligence90, 101602.
 3. Demetriou, A., Spanoudis, G., Makris, N., Golino, H., Kazi, S. (2021). Developmental reconstruction of cognitive ability: Interactions between executive, cognizance, and reasoning processes in childhood. Cognitive Development, 60, 101124.
 4. Demetriou, A., Golino, H., Spanoudis, G., Makris, N., & Greiff, S. (2021). The Future of Intelligence: The Central Meaning-Making Unit of Intelligence in the Mind, the Brain, and Artificial Intelligence. Intelligence87, 101562.
 5. Georgiou, N., & Spanoudis, G. (2021). Developmental Language Disorder and Autism: Commonalities and Differences on Language. Brain Sciences, 11(5), 589.
 6. Nijakowska, J., Tsagari, D., & Spanoudis, G. (2020). Cross-country comparison of EFL teacher preparedness to include dyslexic learners: Validation of a questionnaire. Studies in Second Language Learning and Teaching10(4), 779-805.
 7. Vogt, K., Tsagari, D., & Spanoudis, (2020) What Do Teachers Think They Want? A Comparative Study of In-Service Language Teachers’ Beliefs on LAL Training Needs, Language Assessment Quarterly, 17(4), 386-409. doi: 10.1080/15434303.2020.1781128.
 8. Spanoudis, G., & Demetriou, A. (2020). Mapping Mind-Brain Development: Towards a Comprehensive Theory. Journal of Intelligence, 8(2), 19. https://doi.org/10.3390/jintelligence8020019.
 9. Tourva, A., & Spanoudis, G. (2020). Speed of processing, control of processing, working memory and crystallized and fluid intelligence: Evidence for a developmental cascade. Intelligence83, 101503.
 10. Papadopoulos, T. C., Spanoudis, G., Ktisti, C., Fella, A. (2020). Precocious readers: A cognitive or a linguistic advantage?European Journal of Psychology of Education, 1-28. https://doi.org/10.1007/s10212-020-00470-9.
 11. Papadopoulos, T. C., Spanoudis, G., & Chatzoudi, D. (2020). A longitudinal investigation of the double dissociation between reading and spelling deficits: The role of linguistic and executive function skills. Reading & Writing33(4), 1075-1104.
 12. Demetriou, A., Kazi, S., Makris, N., Spanoudis (2020). Cognitive ability, cognitive self-awareness, and school performance: From childhood to adolescence. Intelligence, 79, 101432.
 13. Demetriou, A., Kazali, E., Kazi, S., Spanoudis, (2020). Cognition and cognizance in preschool predict school achievement in primary school. Cognitive Development, 54, 100872.
 14. Kazi, S., Kazali, E., Makris, N., Spanoudis, G., Demetriou, A. (2019). Cognizance in cognitive development: A longitudinal study. Cognitive Development, 52, 100805.
 15. Demetriou, A., Makris, N., Tachmatzidis, D., Kazi, S., Spanoudis, G. (2019). Decomposing the influence of mental processes on academic performance. Intelligence, 77, 101404.
 16. Demetriou, A., Kazi, S., Spanoudis, G., & Makris, N. (2019). Predicting school performance from cognitive ability, self-representation, and personality from primary school to senior high school. Intelligence76, 101381. doi:1016/j.intell.2019.101381.
 17. Spanoudis, , Papadopoulos, T., & Spyrou, S. (2019). Specific language impairment and dyslexia: Categorical distinction or continuum? Journal of Learning Disabilities. 52(1), 3-14. doi: 10.1177/0022219418775111.
 18. Demetriou, A., Spanoudis, G., Žebec, M.S., Andreou, M., Golino, H., Kazi, S. (2018). Mind-personality relations from childhood to early adulthood. Journal of Intelligence, 6(4), 51, doi: 10.17605/OSF.IO/8HXR6.
 19. Nijakowska J., Tsagari D., Spanoudis, (2018). English as a foreign language teacher training needs and perceived preparedness to include dyslexic learners: The case of Greece, Cyprus, and Poland. Dyslexia: An International Journal of Research and Practice, 24(4), 357-379. doi: 10.1002/dys.1598.
 20. Demetriou, A., Makris, N., Spanoudis, G. (2018). In Defense of a Developmental Theory of Intelligence: Response to the Commentators. Human Development, 61(2), 138-143.
 21. Demetriou, A., Makris, N., Kazi, S., Spanoudis, G., & Shayer, M. (2018). The developmental trinity of mind: Cognizance, executive control, and reasoning. WIREs Cognitive Science, doi.org/10.1002/wcs.1461.
 22. Demetriou, A. Spanoudis, G. Kazi, S. Mouyi, A. Žebec, M.S. Kazali, E. Golino, H. Bakracevic, K. Shayer, M. (2017). Developmental differentiation and binding of mental processes with g through the life-span. Journal of Intelligence, 5, 23.
 23. SpanoudisG., Natsopoulos, D., & Lynn, R. (2016). Sex differences for 10 to 17 year olds on the Standard Progressive Matrices in Cyprus. Mankind Quarterly52(2), 283-290.
 24. Spanoudis, G. (2016). Theory of mind and specific language impairment in school-age children. Journal of Communication Disorders, 61, 83-96. 
 25. Papageorgiou, E., Christou, C., Spanoudis, G., & Demetriou, A. (2016). Augmenting intelligence: Developmental limits to learning-based cognitive change. Intelligence, 56, 16-27. 
 26. Christoforides, M., Spanoudis, G., & Demetriou, A. (2016). Coping with Logical Fallacies: A Developmental Training Program for Learning to Reason. Child Development, doi: 10.1111/cdev.12557. 
 27. Tourva, A. Spanoudis, G., & Demetriou, A. Cognitive correlates of developing intelligence: The contribution of working memory, processing speed and attention. Intelligence, 54, 136-146, 2016.
 28. Spanoudis, G. Demetriou, A. Kazi, S., Giorgala, K. & Zenonos, V. (2015). Embedding cognizance in intellectual development. Journal of Experimental Child Psychology, 132, 32-50
 29. Spanoudis, G. & Papadopoulos, T. Theory of mind and specific language Impairment. Psychology : The Journal of the Hellenic Psychological Society, 266-284.
 30. Peteinou, K. & Spanoudis, G. (2014). Brain cognition and language connections: How early language phenotypes correlate with later linguistic abilities. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 66, 67-76, 2014.
 31. Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M., van der Ven, S., Brydges, C., R., Kroesbergen, E., Podjarny, G., Swanson, L. H. (2014). Relations between speed, working memory, and intelligence from preschool to adulthood: Structural equation modeling of 14 studies. Intelligence, 46, 107-121.
 32. Hawa, V., Spanoudis, G. (2013). Toddlers with delayed expressive language: An overview of the characteristics, risk factors and language outcomes, Research in Developmental Disabilities.
 33. Tsagari, D. and G. Spanoudis (Eds.). Assessing L2 Students with Learning and Other Disabilities. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2013
 34. Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M., Mouyi, A., Kazi, S., Platsidou, M. (2012). Cycles in speed-working memory-G relations: Towards a developmental –differential theory of the mind, Intelligence, 41, 34-50.
 35. Spanoudis, G., Natsopoulos, D. (2011). Memory functioning and mental verbs acquisition in children with specific language impairment. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2916-2926.
 36. Spanoudis, G. & Kyza, E.A. (2009). Integrating knowledge of cognitive system and e-learning applications. In C., Mourlas, N., Tsianos, & P. Germanakos (Eds.), Cognitive and Emotional Processes in Web-based Education: Integrating Human Factors and Personalization, Advances in Web-Based Learning Book Series, Hershey, PA: IGI Global Publishing.
 37. Spanoudis, G., Natsopoulos, D., Panayiotou, G.  (2007). Mental verbs and pragmatic language difficulties. International Journal of Language and Communication Disorders, 42, 487-504.
 38. Spanoudis, G., Natsopoulos, D. (2007). Mental verbs and memory functioning in children with language difficulties and typically developing children: structural similarities and differences. In S. Vosniadou, D. Kayser & A. Protopapas (Eds.), Proceedings of the European Cognitive Science Conference 2007 (pp. 860-865).