Κατάλογος Προσωπικού

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΣΘ
00357-22893957
...
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Φραγκόπουλος, 307
Λεωφ. Καλλιπόλεως 59
 

Πτυχίο (ΒΑ) από το Τμήμα Iστορίας του Amherst College των Hνωμένων Πολιτειών (1989). Exchange Fellow στην École Normale Supérieure στο Παρίσι (1989-1990). MA (1992) και PhD (1996) από το Tμήμα Iστορίας του Πανεπιστημίου Harvard των Hνωμένων Πολιτειών, με ειδικότητα στην Οθωμανική Ιστορία. Eρευνητής στο Kέντρο Mελετών της Iεράς Mονής Kύκκου από το 1996 μέχρι το 2007. Μέλος του Tμήματος Tουρκικών και Mεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Kύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2007.

 

Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στη μελέτη α) της ιστορίας της πρώιμης Oθωμανικής Aυτοκρατορίας (1300-1512), β) του οθωμανικού πολιτισμoύ, και γ) της ιστορίας της Kύπρου κατά την οθωμανική περίοδο, με έμφαση στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

 

ΒΙΒΛΙΑ

The Sultan of Vezirs: The Life and Times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelovic (1453-1474), (The Ottoman Empire and its Heritage, 24), Leiden, Boston, Köln: Brill, 2001.

Πατριαρχείο Iεροσολύμων και Kύπρος. Eπιστολές 1731-1884, Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 2007.

Studies on the History of Cyprus under Ottoman Rule, Istanbul: Isis Press, Analecta Isisiana CXV, 2012.

ΑΡΘΡΑ

“Cyprus 1750-1830. Administration and Society”, in eds. Michalis N. Michael, Matthias Kappler and Eftihios Gavriel, Ottoman Cyprus. A Collection of Studies on History and Culture, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009, pp. 89-106.

«H Eγκατάσταση Eπτανησίων Bενετών υπηκόων στην Kυπρο στα μέσα του 18ου αιώνα και τοπικές αντιδράσεις: Ένα οθωμανικό έγγραφο του 1757», Eπετηρίδα Kέντρου Eπιστημονικών Eρευνών, XXXV, Λευκωσία: Kέντρο Eπιστημονικών Eρευνών, 2010, σ. 93-122.

“Alternative Dynasties: The Turahanids and the Ottomans in the 15th Century”, Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol. 36, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, 2011, pp. 145-172.

“The Port of Larnaca in the Napoleonic Wars: An Eastern Mediterranean Maritime Hub in the Age of Sail (1810-1814)”, in eds. Evangelia Balta, Theoharis Stavrides and Ioannis P. Theocharides, Histories of Ottoman Larnaca/Tuzla, Istanbul: Isis Press, 2012, pp. 81-112.

“Chrysanthos, 1767-1810: Grappling with the Vicissitudes of Ottoman Power”, in eds. Andrekos Varnava and Michalis N. Michael, The Archbishops of Cyprus in the Modern Age: The Changing Role of the Archbishop-Ethnarch, their Identities and Politics, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp. 17-40.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

Histories of Ottoman Larnaca (with Evangelia Balta and Ioannis P. Theocharides), Istanbul: Isis Press, 2012.